I denne artikkelen ser vi på alt som omhandler RobotEra kurs (TARO). Den nye Metaverse coinen, som er under et forhåndssalg, har på imponerende vis tiltrukket seg mye oppmerksomhet blant investorer. 

Eksperter peker på Metaversets morsomme tilnærming, handlingen foregår i en futuristisk robot-verden, og det faktum at Metaverse-markedet er spådd å stige markant de neste ti årene. Med det er RobotEra kurs prognose svært positiv lesning for investorene. 

Les videre og se hvorfor prosjektet har et grunnlag for prisvekst, ifølge analytikere.

RobotEra kurs prognose 2023 – 2030

Vi gjør oppmerksom på at RobotEra kurs prognose ikke er garantier for fremtiden. En prognose er et spekulativt estimat som kan endre seg raskt, alt etter hvordan markedet beveger seg. Det er derfor viktig med egne undersøkelser. Gjør deg opp en egen mening om hvorvidt prosjektet har potensial til å stige.

 • Slutten av 2022 – Prosjektet vil fortsatt være i et forhåndssalg. I fase 1 av forhåndssalget er RobotEra kurs 0,020 dollar, men prisen øker til 0,025 dollar i fase 2. 
 • Slutten av 2023 – Eksperter spår at RobotEra token (TARO) er lansert og tilgjengelig på flere kryptobørser, som kan sende kursen opp til mellom 0,032 dollar og 0,05 dollar.
 • Slutten av 2025 – Det er forventninger om at kryptomarkedet vil være tilbake til gamle høyder. En kurs på mellom 0,07 dollar og 0,1 dollar er ikke utenkelig, skal vi tro analytikere.
 • Slutten av 2030 – Om Metaverse-plattformer er en vesentlig del av folks liv kan prisen per TARO-token nå så høyt som 0,5 dollar, eller i beste fall 1 dollar.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

RobotEras kurshistorikk

RobotEra (TARO) kjøpes i skrivende stund gjennom et såkalt forhåndssalg. Det vil si at tokenet ikke er lansert. Følgelig er det lite å fortelle om RobotEra kurs utvikling. Tokenet har nemlig en fastsatt pris på 0,020 dollar i fase 1 av forhåndssalget. 

Prisen øker imidlertid gradvis etterhvert som salget beveger seg inn i de ulike fasene. I fase 2, som skjer når fase 1 er utsolgt, øker kursen til 0,025 dollar. I den endelig fasen vil prisen være 0,032 dollar. 

Dette tilsvarer en kursøkning på 60 prosent. Til nå har det blitt solgt 19 millioner RobotEra tokens, av totalt 90 millioner, som tilsvarer en verdi på nærmere 400,000 dollar. Dette er imponerende med tanke på at forhåndssalget kun har vart i en måned, i skrivende stund. 

RobotEra kurs prognose 2023

TARO vil fremdeles vært i et forhåndssalg. Som nevnt er prisen enten 0,020 dollar eller 0,032 dollar. Dette avhenger av hvilken fase av forhåndssalget har kommet til. I fase 1 er innsamlingsmålet 1,8 milliner dollar. 

Til nå har de, som nevnt, samlet inn omkring 400,000 dollar. Det betyr at de i skrivende stund mangler 1,4 millioner dollar for at prisen skal øke til 0,025 dollar. 

robotera kurs prognose

RobotEra kurs prognose 2023

Det er nå ventet at TARO skal være lansert og tilgjengelig på flere kryptorbørser. Dette skal ifølge analytikere gi økt eksponering, som vil gagne RobotEra kurs mye. Økt eksponering kan tilsvare høyere etterspørsel, som i så fall betyr kursvekst. 

Prosjektet har allerede nå en planlagt lansering på kryptobørsen Lbank, som for øvrig tyder på at RobotEra er høyt etterspurt allerede nå. Eksperter ser for seg en pris på mellom 0,032 dollar og 0,05 dollar ved utgangen av 2023. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

RobotEra langsiktig kurs prognose 2025

Det er en nokså bred enighet blant analytikere at kryptomarkedet i 2025 vil være tilbake til gamle høyder. Dette argumenteres med at økonomien trolig har stabilisert seg igjen. Rentene er mest sannsynlig tilbake til et stabilt nivå og verden fått kontroll på inflasjonen. 

Resultatet av dette er større investeringsvillighet blant allmennheten, altså høyere etterspørsel, som vil føre til kursvekst for så å si hele kryptomarkedet. Analytikere hevder dermed at TARO kan stige til mellom 0,07 dollar og 0,1 dollar. 

Det legges til at vi nå kan se en større adopsjon og flere brukstilfeller av Metaverse-plattformer. Også dette vil slå positivt ut for RobotEra. Samtidig er analytikerne raske med å presisere at RobotEra møter tøff konkurranse fra øvrige Metaverse, eksempelvis The Sandbox og Decentraland. 

Derfor er de fleste samstemte i at prisen på TARO nok kommer til å være volatil. Det betyr at den vil oppleve kraftige og hyppige endringer.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

RobotEra langsiktig kurs prognose 2030

På lang sikt er det selvsagt svært vanskelig å gi presise prognoser. Det er mye som kan skje de neste årene. For alt vi vet kan nye innovasjoner, som Metaverse, være erstattet av andre typer teknologier. 

Likevel er de langsiktige prognosene god lesning om du vurderer å investere. Det hevdes at kursen kan stige til så mye som 0,5 dollar, og til og med kanskje overgå 1 dollar. Derimot er dette med et forbehold om at Metaverse-plattformer er blitt en større del av folks liv. 

Verdenskjente investeringsbanker anslår en total markedsverdi på rundt 800 milliarder for Metaverse-plattformer, og at det vil være datidens måte å digitalt sosialisere seg med andre.

Spennende fremtidsutsikter  

Selv om dette kan bli en realitet er det ikke gitt at nettopp RobotEra vil ha en betydelig posisjon. Som sagt, det er mange om beinet, og til syvende og sist er det hvor mange brukere plattformen klarer å generere og antall investorer som avgjør kursutviklingen. 

Det som derimot taler til RobotEras fordel er at de har en unik tilnærming. De er eneste aktører med robot-tema. I tillegg består plattformen av en rekke særegne funksjoner, som strekker seg langt over konkurrentenes. 

Men som presisert tidligere, prognoser er og forblir estimat basert på spekulasjoner. De må ikke tolkes som garantier. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Potensielle highs og lows for TARO

Årstall Potensiell highs Potensiell lows
2022 0,025 dollar 0,020 dollar
2023 0,05 dollar 0,032 dollar
2025 0,1 dollar 0,07 dollar
2030 1 dollar 0,07 dollar

Hva brukes RobotEra til? 

RobotEra er et metaverse. Et Metaverse kan beskrives som en hybrid av spill og plattform for digital, sosial interaksjon. I RobotEra skal du lage en robot til å representere deg selv. Denne er driftet som en NFT, og med denne roboten kan du bygge land og eiendom. 

Også dette er NFT-er. NFT-er er raskt forklart digitale eiendeler som er unike. Disse kan du selge videre på markedsplasser for å tjene penger. Uansett, i tillegg til bygging og skapelse av land og eiendom kan du også sosialisere deg med andre spillere. 

Dere kan nærmest gjøre alt som er mulig i det virkelig liv, bare at det skjer på en virtuell plattform. Du kan for eksempel gå på cafe, spise på restaurant og til og med gå virtuelle nattklubber. 

Drivkraften til dette Metaverset er nettopp TARO-token. Det er TARO som brukes til alt av betalinger inne på plattformen. 

DAO og Staking-krypto 

I tillegg til å være valuta er TARO et “DAO”. Det betyr at innehavere får stemmerett og kan således være med å bestemme utviklingen til prosjektet. Med andre ord kan du påvirke beslutninger som skal vedtas, alt fra hvordan plattformen skal driftes og fra hvor mange tokenes som skal utgis. 

Ikke nok med det, TARO kan også stakes. Staking er enkelt forklart en måte å få renter på sin kryptovaluta. Du beholder dine mynter i en såkalt kryptolommebok, og med tid får du tilsendt nye mynter. 

Staking er nemlig en måte å forhindre hacking ved å låse kryptovaluta fast til en blokkjede. Som takk og i gjengjeld for at du brukte dine mynter som nettverkssikkerhet får du altså tilsendt nye mynter.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hva bestemmer prisen på RobotEra? 

På et grunnleggende nivå er det forholdet mellom tilbud og etterspørsel som bestemmer RobotEra kurs utvikling. Med det menes antall kjøpere i forhold til antall mynter. Er tilbudet større enn etterspørselen faller prisen, men er etterspørselen større enn tilbudet øker prisen. 

Dette påvirkes av flere forhold. Tilbudet er i grunn fastsatt, totalt finnes det 1,8 milliarder tokens. Derfor er det etterspørselen som i størst grad påvirker prisutviklingen. Dermed må vi se på hvilke faktorer som normalt påvirker etterspørselen for å forstå hva som påvirker prisen. 

Her er det mange psykologiske elementer som spiller inn, men historisk har både hype og omtale vist seg som avgjørende faktorer for kursvekst. Dette i tillegg til medias og samfunnets generelle oppfatning, er i hovedsak det som i størst grad påvirker kjøpevilligheten blant folk. 

Forenklet kan vi si at desto mer positivitet, jo høyere etterspørsel – og motsatt, mer negativitet er lik lavere etterspørsel. Sist, men ikke minst er også antall brukstilfeller avgjørende for kursutviklingen. Jo flere brukere/spillere jo høyere pris per mynt, og vice versa. 

Er RobotEra den beste kryptoen å kjøpe i 2023?

Først og fremst er det viktig forstå at det ikke er et entydig svar på om RobotEra er den beste kryptoen å kjøpe. Her er det mange faktorer som spiller inn, og faktiske utvikling er umulig å spå. 

Dessuten avhenger investeringen av når du kjøper og når du selger. Som du sikkert vet er kryptomarkedet flyktig. Handler du på uheldige tidspunkt kan du ende opp med tap selv om kryptoens helhetlige verdi skulle “stige til månen” de neste ti årene. 

Derfor må vi veie de potensielle fordelene opp mot ulempene, og på den måten prøve å kartlegge hvorvidt det er en bra kryptovaluta å kjøpe eller ikke. 

La oss ta en nærmere titt hva som gjør TARO til en spennende investering:

 • Metaverse er estimert til å stige voldsomt i verdi de neste ti årene: Estimat viser at den totale markedsverdien kan stige til omtrent 800 milliarder dollar de neste årene. Dette er markant opp fra den nåværende verdien, som er 10 milliarder dollar, ifølge CoinMarketCap.  
 • Metaverse med en unik tilnærming: Eksperter tror RobotEra kan få et fortrinn på sine konkurrenter på grunn av sitt unike Robot-tema. Dessuten skal metaverset vært svært innholdsrikt. Dette gjør at RobotEra kan etablere seg blant de ledende aktørene.  
 • DAO og staking tokenes er populære: TARO er både et DAO og staking-token. Slike kryptomynter er særdeles ettertraktede. Også dette gir et godt grunnlag for RobotEra kurs skal stige i fremtiden. 
 • TARO er tilgjengelig via et forhåndssalg: Du kommer inn på et tidlig stadie, altså når prisen er på sitt laveste og oppsiden på sitt potensielt høyeste. En investering trenger heller ikke å koste deg mye, du kan kjøpe TARO til en en pris på 0,020 dollar per token. 

Ulempene er bundet i kryptovalutas flyktige natur, og som en ICO-krypto er det også en viss risiko for at den ikke blir lansert i det hele tatt. Det vil i så fall bety at investorenes penger går tapt.

Samtidig er det lite som tilsier at det vil skje, blant annet på grunn av den høye interessen prosjektet har fått. Husk likevel å investere ansvarlig. Aldri bruk penger du ikke har råd til å tape.

Slik kjøper du RobotEra 

 1. Opprette en kryptolommebok. Vi anbefaler MetaMask eller Trustwallet. 
 2. Kjøp enten Ethereum eller USDT. Du kan kjøpe dette på en kryptobørs, som eToro. Når du har gjennomført kjøpes overfører du myntene til din lommebok. 
 3. Koble deg til RobotEras forhåndssalg ved hjelp av din kryptolommebok. 
 4. Du kan konvertere dine kryptomynter om til TARO tokenes. 
 5. Når dette er gjort kan du gjøre krav på dine TARO så fort forhåndssalget avsluttes. Dine mynter sendes da til din lommebok. 

For mer utfyllende beskrivelser, kan du lese denne artikkelen.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Oppsummering – RobotEra kurs prognose

RobotEra kurs prognose viser at kryptovalutaen kan stige til himmels. Det begrunnes med at det er et unikt Metaverse med en rekke særegne egenskaper. Noen hevder at prisen kan stige til så mye som 1 dollar ved utgangen av 2030, som i så fall betyr enorme gevinster til dagens investorer. 

Samtidig er prognoser spekulative estimat og må ikke tolkes som garantier. Du bør gjøre egne undersøkelser slik at du selv kan vurdere hva fremtiden vil bringe for RobotEra kurs. 

Har du allerede bestemt deg for å investere må du kjøpe RobotEra via et forhåndssalg, hvor prisen nå er på 0,020 dollar per token.

Du kan lese mer om kryptovaluta kurs og prognoser her.

Vil RobotEra skyte i været med 100x? Delta på forhåndssalget nå

Vår bedømmelse

 • Et nytt metavers med mange muligheter
 • Tjen penger på NFT-er
 • Forhåndssalget er i gang!
* Kryptovaluta er svært volatile. Du risikerer din kapital.

Ofte stilte spørsmål

Hva er RobotEra kurs prognose for 2025?

Hva var prisen på RobotEra ved lansering?

Hvor mye er RobotEra verdt akkurat nå?

Er TARO token en god investering?