Dash 2 Trade er en ny kryptovaluta som har laget en plattform som inneholder en rekke funksjoner, som blant annet analysering av data, markedstrender og handelssignaler. Plattformen vil gjøre det enklere for investorer og tradere å gjøre gode investeringer.

For øyeblikket er deres D2T-mynter på forhåndssalg til kun 0,05 dollar, og prisen vil kun stige i tiden fremover. På kort tid har Dash 2 Trade solgt mynter til en verdi av over 5 millioner dollar, og interessen for myntene er svært høy.

I denne guiden ser vi nærmere på Dash 2 Trade, hvorfor kryptovalutaen er så populær samt prisprediksjon for D2T-mynten for 2022 til 2030.

Dash 2 Trade kurs prognose 2023 – 2030

Nedenfor har vi fremhevet hvilken kurs Dash 2 Trade kan nå i tiden fremover. Du får presentert mer detaljert informasjon rundt prognosene videre i artikelen.

 • Slutten av 2022 – Dersom forhåndssalget av Dash 2 Trade er en sukess, kan prisen stige til 0,10 dollar.
 • Slutten av 2023 – Med et erfarent team bak seg og ved å tiltrekke seg flere investorer, kan Dash 2 Trade nå en kurs på 0,20 dollar.
 • Slutten av 2025 – Dash 2 Trade har satt langsiktige mål for sitt prosjekt. Dersom Dash 2 Trade er den foretrukne analyse- og handelsplattformen for flere investorer, kan man se prisen stige mot 0,60 dollar.
 • Slutten av 2030 – Dersom Dash 2 Trade har klart å få en ledende posisjon innenfor sitt marked, er det ikke utenkelig at prisen kan stige til 1 dollar inn mot det neste tiåret.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Dash 2 Trades kurshistorikk

Dash 2 Trade ønsker å gi tradere og investorer over hele verden de analysene og funksjonalitetene som trengs for å gjøre gode investeringer. Dette vil de gjøre ved å inkludere funksjoner som handelssignaler, indikatorer for nye trender, notifikasjoner for nye børsnoteringer m.m. I tillegg vil investorer kunne skreddersy plattformen etter eget formål. 

dash 2 trade kurs forhåndssalg

Plattformen har skapt en stor interesse blant mange, og under Dash 2 Trades første forhåndssalg solgte de D2T-mynter til over 400.000 dollar på bare 24 timer. Og ikke nok med det, ble hele første forhåndssalg solgt ut på bare 3 dager, hvor Dash 2 Trade samlet inn over 1,5 millioner dollar. 

For øyeblikket er Dash 2 Trade i sin tredje fase av sitt forhåndssalg, der en D2T-mynt selges for 0,0513 dollar. I tabellen under kan du se at Dash 2 Trade planlegger å utføre totalt 9 forhåndssalg av mynten, der prisen vil stige for hver runde. Målet er å selge 700 millioner mynter til en verdi av over 40 millioner dollar. 

Prisfase Beløp samlet inn i fasen Token Allocation
$0.0476 $1,666,000 35,000,000
$0.0500 $3,500,000 70,000,000
$0.0513 $3,591,000 70,000,000
$0.0533 $4,663,750 87,500,000
$0.0556 $4,865,000 87,500,000
$0.0580 $5,075,000 87,500,000
$0.0606 $5,302,500 87,500,000
$0.0635 $5,556,250 87,500,000
$0.0662 $5,792,500 87,500,000

Som nevnt er prisen for nåværende forhåndssalg på 0,05 dollar, som er den rimeligste prisen du kan få hvis du skal kjøpe Dash 2 Trade. Det kan derfor være lurt å kjøpe D2T-mynter i sin tidlig fase, før prisen øker.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Dash 2 Trade kurs prognose 2023

Det er først etter at Dash 2 Trade har gjennomført sitt forhåndssalg, at vi virkelig vil kunne se hvor mynten vil bevege seg. Da vil mynten bli presentert på det åpne markedet, vil prisen bestemmes ut fra tilbudet og etterspørselen fra investorer. Det er ikke utenkelig at Dash 2 Trade følger fotsporene til andre kryptovaluta, som Tamadoge og Lucky Block, som steg med over 1000 % etter børsnoteringene. 

De som har kjøpt Dash 2 Trade-mynter allerede under første og andre forhåndssalg vil kunne se en kursøkning på over 30 % allerede fra deres kjøp til siste forhåndssalg. Det forventes at etterspørselen etter D2T-mynter vil øke betraktelig når mynten blir notert på børs, og de som har investert i D2T under forhåndssalget vil potensielt oppleve en god fortjeneste på sine investeringer. 

dash 2 trade kurs prognose 2022

En av hovedårsakene til at D2T-mynter kan stige så mye, er fordi man er nødt til å betale for plattformens funksjonaliteter ved å bruke D2T-mynter. Blir plattformen så populær som mange spår, kan vi se prisen komme opp mot 0,075 dollar, som vil være en viktig psykologisk motstandsnivå. Overstiger mynten dette nivået, kan D2T bevege seg mot en pris på 0,1 dollar. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Dash 2 Trade kurs prognose 2023

I 2023 vil Dash 2 Trade ha vært tilgjengelig på det åpne markedet i ganske mange måneder, og flere vil mest sannsynlig ha et bedre kjennskap til deres plattform. Dette vil trolig føre til økte volumer, som igjen vil øke verdien. 

Ettersom D2T benytter seg av Ethereums ERC-20-standard, vil mynten kunne notere seg på både sentraliserte (CEX) og desentraliserte (DEX) børser. Det vil gjøre mynten tilgjengelig for de aller fleste investorer. I tillegg vil det erfarne teamet bak Dash 2 Trade, skaperne av Learn 2 Trade, dra nytte av at de har over 40.000 personer som benytter seg av sin plattform og at de har over 70.000 følgere på Telegram. 

Vi anslår at Dash 2 Trades plattform vil være av interesse for mange investorer, og at de vil ha flere aktive brukere som benytter seg av deres starter-abonnement (400 D2T i mnd.) og premium-abonnement (1000 D2T i mnd.) i 2023. Dette vil kunne føre kursen opp til et nivå på 0,20 dollar.

Dash 2 Trade langsiktig kurs prognose 2025

Ser vi mot 2025, vil Dash 2 Trade ha kunne vokst til å bli en av de ledende aktørene innenfor sitt marked. I deres whitepaper har de lagt frem store planer frem til Q4 2024, som betyr at de vil ha implementert en rekke nye funksjoner til plattformen, blitt lansert på en rekke børser, lansert en egen mobilapp og mye mer. 

Dash 2 Trade har et stort team bak seg, som allerede har utført suksessfulle prosjekter. Derfor er det svært troverdig å tenke at Dash 2 Trade vil ha gjennomført sine planer innenfor tidsrammen. 

Med flere funksjonaliteter som lanseres og en større brukerbase, kan D2T-myntene stige til en pris mellom 0,45 til 0,60 dollar ved utgangen av 2025.

Dash 2 Trade langsiktig kurs prognose 2030

Ifølge Fortune Business Insight, er det estimert at kryptomarkedet vil vokse med over 10 % årlig fra dagens nivåer og til 2028. Tar vi de lange investorbrillene på og ser på kursutviklingen til D2T-mynten ved utgangen av 2030, er det godt tenkelig at Dash 2 Trade vil dra godt nytte av dette.

I takt med et økt marked, vil det være en stor interesse for plattformer som tilbyr analyser og funksjoner for å gjøre investering av kryptovaluta enklere. I neste tiår vil Dash 2 Trade forhåpentligvis ha en stor brukerbase og være en ledende aktør i sitt marked. 

Gitt den enorme veksten kryptovaluta vil ha i markedet, og samfunnet generelt, er det ikke overraskende om D2T-mynten vil bevege seg mot prissjiktet mellom 0,9 og 1 dollar. Dette vil være en stigning på rundt 1500 % fra dagens forhåndssalgspris. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Potensielle highs og lows for D2T

Under ser du en oversikt over prognosene til D2T-myntene, både i nær og lengre fremtid:

Årstall Potensiell highs Potensiell lows
2022 0,075 dollar 0,1 dollar
2023 0,15 dollar 0,20 dollar
2025 0,45 dollar 0,60 dollar

 

Hva brukes Dash 2 Trade til?

Dash 2 Trade sin plattform er spekket med innsikt og funksjoner. Under ser du noen av hovedområdene Dash 2 Trade satser på.

Handelssignaler

Et av kjernefunksjonene til Dash 2 Trade er deres handelssignaler. Disse signalene går ut på hvilke kryptovaluta som kan gi god avkastning basert på transaksjoner, handelsinnsikt, markedstrender osv. Plattformen vil gjøre det enklere for tradere og investorer å gjøre smarte investeringer ved hjelp av disse handelssignalene.

Finne nye ICO-er

ICO, eller Initial Coin Offering, er en måte å finansiere nye kryptoprosjekter på. Dash 2 Trade vil finne nye ICOer og mynter på forhåndssalg og sende notifikasjoner om dette til brukere. Dash 2 Trade vil også inkludere en skreddersydd ICO-rangeringssystem, som gjør det enklere å finne de beste, nye kryptovalutaene som er tilgjengelig på markedet.

Analysere data

Å investere i riktig kryptovaluta til riktig tid er krevende for enhver investor. Dash 2 Trade analysere en stor mengde data som vil gi bedre oversikt og innsikt for investorer. Dette vil hjelpe investorer med å ta riktige beslutninger, som kan bidra til å redusere tap og øke fortjeneste.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hva bestemmer prisen på Dash 2 Trade?

Det er mange faktorer som vil være med på å påvirke prisen på Dash 2 Trade. Her er noen av de viktigste faktorene:

 • Etterspørsel og tilbud – Når Dash 2 Trade blir tilgjengelig på det åpne markedet, vil prisen i stor grad bestemmes ut fra hva investorer er villig til å betale for D2T-mynter. At man må betale for abonnementen i plattformen med D2T-mynter vil bidra til at kursen kan stige betraktelig.
 • Plattformens popularitet – Dash 2 Trade-plattformen vil ha en rekke funksjonaliteter som vil kunne hjelpe investorer med å gjøre gode investeringsvalg. Dette vil i seg selv kunne ha en stor verdi for brukere, som vil kunne presse D2T-mynten oppover.
 • Samfunnet – Nettverket til Dash 2 Trade vil også være en sentral faktor. Ettersom plattformen videreutvikles, vil de tiltrekke seg en større brukerbase, som vil føre til en kursøkning for D2T-myntene.

Er Dash 2 Trade den beste kryptoen å kjøpe i 2023?

Det er vanskelig å spå hvilke kryptovaluta som vil være den beste investeringen, men utfra Dash 2 Trades prosjekt, og teamet som står bak, er det ingen tvil om at Dash 2 Trade er en svært spennende kryptovaluta. 

Med en plattform som inkluderer alt fra automatisert trading-APIer til handelssignaler til ICO-rangeringssystem til markedstrender, er det stor sannsynlighet for at plattformen vil være til nytte for mange investorer og tradere. At man i tillegg er nødt til å kjøpe D2T-mynter for å få tilgang til deres funksjoner, vil bidra til at kursen på myntene vil øke. 

For øyeblikket får man kjøpt D2T-mynter for bare 0,05 dollar, og det er ventet at kursen vil øke markant i tiden fremover, som kan gjøre Dash 2 Trade til en av de beste kryptovalutaene i 2022.

Slik kjøper du Dash 2 Trade

Ettersom Dash 2 Trade ikke er tilgjengelig på det åpne markedet, kan du ikke kjøpe myntene gjennom en handelsplattform. For å kjøpe Dash 2 Trade må du gjøre dette gjennom deres hjemmeside. 

Slik gjør du det:

 1. Opprett en kryptolommebok: Det er viktig at lommeboken er kompatibel med Ethereums blokkjede. Vi anbefaler MetaMask, som er gratis og sikker å bruke.
 2. Kjøp ETH eller USDT: Disse benyttes til å veksle til D2T-mynter senere. Du kan kjøpe ETH eller USDT gjennom handelsplattformen til eToro gratis, eller ved å kjøpe ETH via nettsiden til Dash 2 Trade, som tar et lite gebyr for overføringen. 
 3. Koble lommeboken til Dash 2 Trade: Deretter går du inn på Dash 2 Trade-nettsiden, trykker på “Connect Wallet” og velger MetaMask.
 4. Kjøp D2T-mynter: Når dette er gjort velger du hvor mange D2T-mynter du ønsker å kjøpe. Du må kjøpe minimum 1000 D2T-mynter, som tilsvarer rundt 500 NOK.
 5. Gjør krav på dine mynter: Når forhåndssalget er over kan du gjøre krav på dine mynter, som så vil bli sendt til din kryptolommebok. Du kan selge myntene igjen når de blir tilgjengelig på det åpne markedet.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Oppsummering – Dash 2 Trade kurs prognose

I denne guiden har vi gått gjennom hva som vil drive prisen til Dash 2 Trade fremover, hva plattformen tilbyr og prosjektets fremtidsutsikter. 

Dash 2 Trades forhåndssalg har vært suksessfull hittil, og prisen på D2T-myntene vil øke desto lenger ut vi kommer i forhåndssalget. For øyeblikket selges D2T-mynter til kun 0,05 dollar. 

Det er derfor lite sannsynlig at man vil kunne kjøpe D2T-mynter til en billigere pris enn nåværende tidspunkt.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er Dash 2 Trade kurs prognose for 2025?

Hva var prisen på Dash 2 Trade ved lansering?

Kan Dash 2 Trade nå 0.15 dollar?

Er D2T en god investering?