Skal du investere i Bitcoin, markedets soleklart mest verdifulle kryptovaluta, kan det være smart å ta en titt på Bitcoin kurs prognose.

Prisen har siden november 2021, da kryptoen var på sitt hittil høyeste med en kurs på 69,000 dollar, falt over 60 prosent. Men kan Bitcoin stige igjen og overgå toppnoteringen, eller er toppen allerede nådd?

Her har vi samlet ekspertenes meninger om den videre utviklingen til kryptovalutaen. Vi ser på prisprognosene både på lang og kort sikt, den historiske utviklingen og forklarer kjapt hvilke faktorer som normalt påvirker prisen.

Bitcoin kursprognose 2024

Nedenfor finner du oversikt over Bitcoin prisprognose. Prognosene, som er utført av flere kryptokjennere og markedsanalytikere, må på ingen måte vurderes som garantier for fremtiden. En prognose er nemlig kun et estimat, og disse kan endre seg alt etter hvordan markedsforholdene utvikler seg.

 • Slutten av 2022 – Så langt har 2022 mildt sagt vært et katastrofalt år for markedets største kryptovaluta. Kursen er vesentlig ned siden starten av året, men siden kryptoen har holdt seg på et relativt stabilt nivå på rundt 20,000 dollar de siste tre månedene, tross stadige renteøkninger, er analytikerne samstemte i at Bitcoin igjen kan vurderes som en «trygg havn» i urolige tider. Dermed er det forventninger om at prisen vil fortsette å holde seg nokså stabil ut året.     
 • Slutten av 2023 – Prisprognosene for 2023 er året hvor det er størst uenighet blant ekspertene. Noen hevder prisen kan stige til gamle høyder, og til og med passere toppnoteringen på 69,000 dollar. Andre er derimot litt mer reserverte og frykter at en resesjon vil føre til et mindre tilbakefall, med en kurs på rundt 18,000 dollar.  
 • Slutten av 2025 – Makroen har trolig stabilisert i dette tidspunkt som nok vil gange kryptomarkedets bjellesau. DigitalCoinPrice ser for seg en lynrask vekst og tror prisen kan stige til opptil 80,000 dollar, mens WalletPrice tror tøff konkurranse fra altcoins vil gjøre at Bitcoin ikke stiger til mer enn 50,000 dollar.   
 • Slutten av 2030 – På dette tidspunkt spekuleres det i om Bitcoin kan være allment akseptert som betaling på varer og tjenester, og dermed er det flere som hevder at prisen vil stige over 100,000 dollar. PricePrediction er svært optimistiske og ser for seg en pris på elleville 400,000 dollar per mynt.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Sammendrag

Bitcoins kurshistorikk

Bitcoin kurs har i det store og hele hatt en vanvittig vekst, og det på tross av perioder med betydelige fall. I skrivende stund er kursen rundt 20,000 dollar, omkring 210,000 kroner, som er markant opp fra da kryptoen først ble lansert i 2009. Den hadde da en kurs på kun 0,0008 dollar.

Som den første kryptovalutaen, og den første til å presentere konseptet med blokkjedeteknologi, har Bitcoin banet vei for nye prosjekter, hvor «desentralisering» er et sentralt begrep. I dag, 13 år etter at Bitcoin ble lansert, har over 20,000 kryptovaluta blitt utviklet.

Felles for dem alle er at de er inspirert av nettopp Bitcoin, som skal være et alternativt betalingsmiddel hvor det ikke er behov å gå via banker eller finansmyndigheter for å utføre transaksjoner.

Konseptet har vekket mye oppsikt og ble relativt raskt en hit, noe finanskrisen skal ha en stor takk for. Finanskrisen førte rett og slett til at folk mistet tillit til banksystemet og således vokste Bitcoin frem som en viktig innovasjon med potensial til å revolusjonere måten vi utfører betalinger og transaksjoner på. 

bitcoin kurs coingecko

Som skrevet var den første registrerte prisen på BTC kun 0,0008 dollar. Det tok imidlertid ikke lang tid før investorer hamstret de digitale myntene, og i 2013 hadde prisen steget til over 100 dollar.

Dette ga de tidlige investorene elleville gevinster, som økte interessen ytterligere. Etter dette ble det igangsatt utvikling av nye krypto, og året etter hadde kryptomarkedet doblet seg i antall, hvor blant annet Ethereum, markedets nest største målt i markedsverdi, gjorde sitt inntog.

Den økte interessen førte til videre vekst for Bitcoin kurs. I 2015 var prisen på sitt høyeste over 300 dollar, i 2016 over 600 dollar, før det eksplodert fullstendig i 2017, en periode som er kalt for «kryptoboomen».

På rekordkort tid steg kursen med flere tusen prosent, som brakte Bitcoin til en topp på hele 19,000 dollar. Den påfølgende perioden var riktignok brutal for BTC, og hele markedet, ettersom den falt med om lag 85 prosent, ned til rundt 4000 dollar. Dette har trolig en sammenheng med at de tidlige investorene solgte seg ut for å ta profitt.

2020 – Året hvor krypto blir «allment»

Selv om kryptoboomen på mange måter var den forløsende faktoren for markedets popularitet, var det først i 2020 at det virkelig ble kjent for allmenheten.

Etter å ha fått anerkjennelse som «fremtidens betalingsmiddel» av blant annet Elon Musk i slutten av 2020 steg Bitcoin på ny til rekordhøyder.

Dette sammen med daglig omtale fra media om de elleville prisstigningene førte til en slags dominoeffekt av investeringer, som til slutt gjorde at kursen nådde en midlertidig topp på over 50,000 dollar i april 2021.   

Til tross for at kryptovaluta nå var på sitt høyeste og mest populære noensinne, var det ikke alle som var like begeistret. Særlig negative var folk til fenomenet «mining», som er prosessen for å utvinne nye kryptomynter.

Kursras etter Kinas mining-forbud

Å mine Bitcoin krever nemlig mye strøm siden det går ut på å løse komplekse oppgaver ved hjelp av datakraft. Å mine en Bitcoin krever angivelig mer strøm enn det hele Norge bruker til sammen i løpet av et år.

En konsekvens av dette er at Kina valgte å forby all form for krypto-mining, som bidro til et av kursfall helt utenom det vanlige. På få måneder var Bitcoin kurs mer enn halvert. Heldigvis for kryptoentusiastene varte ikke nedgangen særlig lenge, og i løpet av høsten 2021 steg kryptomarkedet til nye høyder igjen.

I november 2021 nådde Bitcoin det som til nå er all time high med en kurs på 69,000 dollar. Den oppsiktsvekkende kursveksten kom som et resultat av flere faktorer, blant annet El Salvadors aksept av BTC som betalingsmiddel, utviklingen av Bitcoin ETF, SECs økende interesse for kryptovaluta og ikke minst at kryptohandel utføres like enkelt som andre finansielle handler. 

Nå, nesten nøyaktig et år etter Bitcoins all time high, kan du kjøpe Bitcoin til en kurs på rundt 20,000 dollar. Dette er en nedgang på 60 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Denne nedgangen kommer av høy inflasjon, renteøkninger og andre uroligheter i makroøkonomien.  

Bitcoin kurs raskt oppsummert:

 • Bitcoin ble lansert i 2009, og hadde da en kurs på 0,0008 dollar
 • Bitcoin og kryptovaluta ble «verdenskjent» for første gang i 2017, da BTC nådde en foreløpig topp på 19,000 dollar.
 • I 2020, et år hvor Bitcoin ble anerkjent som «fremtidens betalingsmetode», steg kursen på eksepsjonelt vis. All time high skjedde i november 2021, med en kurs på 69,000 dollar.
 • Urolige tider i makroen har sendt BTC ned til rundt 20,000 dollar. Den er likevel oppe med omkring 30,000 prosent sammenlignet med 2013.

I et hav av ulike altcoins på markedet kan det være vanskelig å finne kryptovalutaer som kan gi god avkastning over tid. For å hjelpe deg med å finne altcoins med gode fremtidsutsikter, har vi laget en liste over noen av de beste altcoins på markedet. 

Selv om de nevnte kryptovalutaene opererer i ulike marked, har de alle noen likhetstrekk. De er alle svært innovative, har et godt team bak seg og ønsker å revolusjonere markedet de befinner seg i.

Husk at dette kun er tips, og at det er viktig at du gjør din egen research før du investerer. Alle kryptovalutaene påstår at de har en unik teknologi. Vi har gått dypere til verks og funnet frem en liste av kryptovaluta som har et stort potensial.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Bitcoin kurs prognose 2024

Bitcoin kurs prognose for resten av 2022 er i bunn og grunn at den skal holde seg på et relativt stabilt nivå. Analytikere ser ikke for seg særlig til vekst, eller fall for den saks skyld, og forventer at kursen vil ligge på rundt 20,000 dollar ut året, og at den maksimalt kan stige til rundt 25,000 dollar.

Det hevdes at BTC igjen har gjenerobret tilliten som «hedge» mot fallende aksjemarkeder i likhet med gull. En hedge kan beskrives som en investering som skal forhindre tap hos andre investeringer.

Dermed er stabil prisutvikling det mest sannsynlig utfallet, men når det er sagt ryktes det at flere velkjente navn, eksempelvis Changpeng Zhao, grunnleggeren av kryptobørsen Binance, har investert betydelig beløp i kryptoen.

Skulle dette vise seg å stemme kan kryptoen oppleve en oppsving, også større enn det som først er antatt.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Bitcoin kurs prognose 2023

Bitcoin pris prognose for 2023 er ikke akkurat enkel å bli klok. Noen er meget positive og ser for seg en kursvekst over all time high, til 70,000 dollar, mens de største skeptikerne frykter at en eventuell resesjon vil føre til at kursen faller ned til omkring 18,000 dollar.

Ekspertene istemmer også at konkurransen fra markedets beste altcoins kan gi Bitcoin en svekket posisjon. Sett i forhold til energiforbruk, hastighet og skalering er det grunn til å tro at en av de nye variantene etter hvert kan ta Bitcoins posisjon som markedets største, spesielt om Bitcoin-nettverket er motvillige til å oppdatere egen blokkjede.

Likevel er Bitcoin fremdeles kryptoen som i størst grad benyttes til betalinger, og følgelig er det lite som tyder på at kryptoens posisjon vil være truet. I følge en rapport av Reuters vurderer opptil 25 prosent av alle selskapene i ni utvalgte land å akseptere digitale valuta.

I samme rapport hevdes det at det finnes over 30,000 BTC-minibanker rundt om i verden. Det illustrerer godt hvor utbredt Bitcoin har blitt, og gir dermed også et grunnlag for vekst i fremtiden. Basert på ekspertens forventinger er et anslag på omkring 40,000 dollar ved utgangen av 2023 ikke veldig usannsynlig ifølge oss, men det avhenger så klart av makro-situasjonen.

Bitcoin langsiktige kurs prognose 2025

2025 og utover er årene hvor Bitcoin og kryptomarkedet ventes å «boome» igjen. Økonomien vil forhåpentligvis, og mest sannsynlig, ha stabilisert seg samtidig som krypto er ventet å adopteres ytterligere inn i samfunnet.

Med det spekuleres det i at Bitcoin kan stige til 80,000 dollar ved utgangen av 2025, men det presiseres også at konkurransen fra øvrige krypto kan slå negativt ut for markedets foreløpig ubestridte gigant. En potensiell «low» på under 30,000 dollar er ikke usannsynlig, ifølge analytikerne. 

Derimot er det en bred oppfattelse av at Bitcoin og øvrige krypto trolig vil være tilgjengelig på de fleste børsplattformer/nettmeglere, og slikt sett være tilgjengelig for «alle», som utvilsomt vil slå positivt ut for kryptovaluta kurser, også Bitcoins.

Bitcoin langsiktige kurs prognose 2030

Basert Bitcoin prisprognose for slutten av dette tiåret er det nærmest en unison enighet blant ekspertene om at prisen vil passere den magiske 100,000 dollar-grensen.

Prisen til den digitale valutaen vil sannsynligvis være positivt påvirket av en kombinasjon av aktive spekulasjonshandler og at valutaen har fått større nytteverdi, i den forstand at den i større grad brukes til betalinger av varer og tjenester.

Allerede i dag har tjenester som PayPal og Cash App, to globale, nettbaserte betalingsløsninger, igangsatt løsninger slik at man kan benytte BTC som betalingsmiddel. Sett i forhold til den historiske utviklingen, hvor Bitcoin har fra 2013 og frem til 2022 steget med over 30,000 prosent, er det heller ingen grunn til å tro at Bitcoin vil miste sin brede støtte blant kryptoentusiastene.

bitcoin paypal

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Potensielle highs og lows for Bitcoin i fremtiden

Ovenfor så vi på prisprognosene til Bitcoin, og som presisert tidligere er de ingen garantier for fremtiden. Estimatene kan endres når som helst, helt og holdent ut fra hvordan markedet utvikler seg.

Årstall Potensiell highs Potensiell lows
2022 25,000 dollar 19,000 dollar
2023 70,000 dollar 18,000 dollar
2025 80,000 dollar 30,000 dollar
2030 120,000 dollar 90,000 dollar

 

Hva brukes Bitcoin til?

Bitcoin ble først og fremst utviklet med et mål om å være en uavhengig valuta, men har frem til nå mer eller mindre hatt en funksjon som spekulasjonsobjekt, altså noe man kjøper og selger for å tjene penger. 

Betalingsmetode

Kryptoens primære formål er å være et desentralisert betalingsmiddel. Det betyr at det er en digital valuta som kan sendes direkte mellom personer, uten behov for et mellomledd som banken.

Tanken og konseptet var, og er, å gjøre det enklere, raskere og ikke minst rimeligere å utføre pengeoverføringer, spesielt på tvers av landegrenser. Skal du overføre penger i dag vil banken kreve et gebyr, samt at det kan ta dager før transaksjonen gjennomføres. Med BTC skal du kunne overføre mynter uten å betale høye gebyrer. I tillegg utføres transaksjoner på svært kort tid.

Dessuten er Bitcoin designet for å være motstandsdyktig mot inflasjon. Inflasjon er når prisen på varer og tjenester stiger hvilket fører til at penger kjøpekraft, og siden Bitcoin har en begrenset mengde mynter som ikke kan endres, skal BTC i teorien være lite påvirket av inflasjon. 

Derimot er denne funksjonen omdiskutert ettersom Bitcoin kurs er delvis påvirket av utviklingen til fiat valuta, især den amerikanske dollaren. 

Belønning for mining

Markedets største kryptovaluta er driftet på en såkalt proof-of-work-konsensus, som gjør at nettverkes sikres ved løse oppgaver ved hjelp av datakraft, kjent som mining. De som løser disse oppgavene belønnes med nye BTC-mynter, og derfor har mining blitt særs populært.

Miner du Bitcoins får du i dag tilsendt 6,25 coins, som tilsvarer 125,000 dollar etter dagens Bitcoin kurs. I norske kroner tilsvarer det om lag 1,2 millioner kroner. Så får de som lykkes med Bitcoin mining er det en potensiell gullgruve, men mining krever også høye kostnader og er for de fleste et tapsprosjekt. 

Langsiktig investering

Nylig godkjente amerikanske SEC ETF-er som har bidratt til å påvirke Bitcoin kurs – og ikke minst ekspertenes prognoser. Dette er langsiktige instrumenter som gjør det mulig for investorer å eie BTC gjennom ETF-er, noe som gir bedre likviditet. Videre har dette åpnet for at institusjonelle investorer kan handle BTC, noe som har gitt kraftig spekulasjon i fremtidige prognoser. Høyere etterspørsel fra mainstream investorer kan bidra til å stabilisere kursen og pushe langsiktige kursprognoser enda høyere. Nedenfor kan du se de mest populære ETF-ene med BTC aktiva. Etter at disse ble lansert har handelsvolumet på BTC skutt i våret tidlig 2024.

ETF-navn Handelsvolum
VanEck’s HODL ETF $400 millioner
WisdomTree Bitcoin Fund $221,9 millioner
BitWise’s ETF $178,29 millioner

Trading og spekulasjon

Siden Bitcoin ikke helt enda ha fått anerkjennelsen som et globalt betalingsmiddel, har det frem til nå blitt mest brukt som en måte å tjene penger, enten i form av aktiv spekulasjon eller som en langsiktig investering.

Ettersom kryptoen har generert en avkastning på flere titalls tusen prosent, langt mer enn det aksjemarkedet har gjort i samme periode, er det lite overraskende stadig flere velger å kjøpe kryptovaluta.

På bare ti år kan Bitcoin vise til en avkastning de færreste aksjene noensinne har vært vitne til. Dog er krypto forbundet med større risiko siden det opplever større og hyppigere prissvingninger.

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hva bestemmer prisen på Bitcoin?

Det som bestemmer, eller påvirker, prisen til Bitcoin er i hovedsak tilbud og etterspørsel. Tilbudet er antall mynter som er tilgjengelig, mens etterspørselen er hvor mange som velger å kjøpe Bitcoin.

I perioder hvor etterspørselen stiger vil prisen stige. Spesielt om tilbudet forblir på et stabilt nivå, og dermed vil en fallende etterspørsel eller et stigende tilbud føre til synkende priser.

Både tilbudet og etterspørselen påvirkes av flere underliggende faktorer. Siden Bitcoin har et begrenset tilbud på 21 millioner, hvorav nært 20 millioner er tilgjengelig på markedet, er det etterspørselen som i størst grad har innvirkning på BTC kurs.

Dette påvirker normalt Bitcoins etterspørsel:

Sosiale medier

Sosiale medier, særlig Twitter og diskusjonsforum som Reddit, har vist seg å ha mektig innflytelse over kryptokursene. Folk er flokkdyr, noe sosiale medier viser gang på gang. Dersom omtalen er god og det er en generell optimisme rundt BTC vil etterspørselen og prisene normalt stige.

Her har også media en viss innvirkning. Så raskt de skriver om kursøkninger, eller fall for den saks skyld, kan det medføre til at flere kaster seg på investeringsbølgen for å tjene penger, eller selger seg ut for å forhindre tap om trenden er fallende.

Slik sett skal det være mulig å sette en egen Bitcoin prisprognose ved å holde seg oppdatert på sosiale medier og seriøse nyhetskanaler. Er omtalen positiv vil prisen trolig stige, men er omtalen negativ vil prisen mest sannsynlig falle.

Adopsjon og brukstilfeller

Hvorvidt Bitcoin integreres i samfunnet vil også påvirke prisen. Desto flere brukstilfeller, jo høyere etterspørsel og dermed høyere pris. Dette er selvsagt forutsatt at tilbudet forblir på et nokså likt nivå. Noe den vil være siden BTC finnes i begrensede mengder.

Alt i alt vil en større allmenn aksept og flere tilfeller av nytte som betalingsmiddel, medføre stigende priser for verdens største krypto.

Bitcoin får stadig større aksept som et globalt betalingsmiddel. Vi har allerede nevnt PayPal, som vurderer å akseptere BTC som betaling. Og ikke minst El Salvador som har godkjent kryptoen som nasjonal valuta. Slike tilfeller vil nok gange Bitcoin pris på lengre sikt.

Finansiell handel

Finansiell handel, altså investeringer også aktive handler, særlig de fra intensjonell selskaper og innflytelsesrike personer, vil ha stor innvirkning på prisutvikling.

Bare se hva som skjedde med bitcoin kurs etter at det ble kjent at Tesla, eller Kjell Ingen Røkke for øvrig, hadde investert milliardbeløp i det som er kalt for det «digitale gullet». Jo, prisen føk til værs.

Med andre ord vil store investeringer resultere i større investeringsvillighet også blant allmenheten, og på den måte vil prisen stige. Således vil også eventuelle salg påvirke prisen negativt.

Hvorfor er Bitcoins verdi så høy?

Bitcoin blir av mange vurdert som et digitalt gull og beskyttelse mot inflasjon. Dette har gjort det til en positiv investering for langsiktige investorer som ønsker eksponering mot kryptovaluta markedet. Videre nærmer man seg full utvinning av Bitcoin som er tilgjengelig på blokkjeden, noe som vil pushe det enda høyere. Begrenset antall mynter gjør at de tvinges opp i verdi over tid. Når det er sagt, så er det viktig å merke seg at BTC til forskjell fra gull ikke har noen underliggende verdi eller formål. Dette kan gi kraftigere svingninger enn det man ser i råvarer.

Hvor mye kostet 1 Bitcoin i 2011?

I 2021 kostet 1 Bitcoin $1 dollar for første gang – opp fra $0.08 året før. Dette indikerer hvor imponerende veksten har vært fra $0.08 til $69.045 per Bitcoin fra 2010 til 2021. Tilsvarende vekst kan man ikke finne i noe annet marked eller aktiva i den samme perioden.

Hva er det høyeste Bitcoin har vært på?

Den høyeste kursen som har blitt notert på Bitcoin så langt kom i 2021 – da var prisen på $69.045 på et tidspunkt. Den har falt en del siden toppnoteringen, men har hentet seg godt inn igjen det siste året. Til tross for dette er det fortsatt et stykke før vi kommer tilbake til tidligere høyder, noe som kan indikere gode muligheter for investorer som vil være med på neste opptur.

Hvor er det best å kjøpe Bitcoin?

Vurderer du å kjøpe Bitcoin kan du enkelt gjøre det på en kryptobørs. Dette er også kjent som en handelsplattform for Bitcoin og andre kryptovaluta. Takket være den enorme etterspørselen tilbyr de fleste handelsplattformer i dag kjøp og salg av Bitcoin.

Vår klokkeklare anbefaling er imidlertid OKX. Dette av flere årsaker, men primært fordi det er en trygg og sikker plattform betrodd av nærmere 30 millioner mennesker fra hele verden. OKX opererer med alle nødvendige lisensier, er under regulatorisk overvåkning, i tillegg til å ha et svært bredt utvalg, tilbyr over 60 forskjellige kryptovaluta.

Det beste med plattformen derimot, er at den er svært prisvennlig. Du kan kjøpe Bitcoin uten å betale høye gebyrer, og kan begynne handelen til kun 50 dollar, omkring 500 kroner. 

OKX plattform

Fordeler med OKX

 • En av verdens største børser for kryptovaluta
 • Lave gebyrer og ingen skjulte kostander.
 • Har et bredt kryptoutvalg.
 • Tilbyr gratis Crypto Wallet
 • Brukervennlig plattform tilpasset for nybegynnere.  

Ulemper med OKX

 • Konverteringsgebyr kan forekomme.
 • Kun mulig å gjøre innskudd med kryptovaluta

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Siste nyheter om Bitcoin

 • Bitcoin har falt med om lag 60 prosent siden toppnoteringen i november 2021.
 • Bitcoin har de siste to månedene, en periode med mye uro, særlig knyttet til renteøkninger, holdt seg på et stabilt nivå på rundt 20,000 dollar. Kryptoen har derfor igjen etablert tillitt som en trygg havn i urolig tider.
 • Bitcoin har steget over 7 prosent den siste uken.

Bitcoin Minetrix  – En kryptovaluta som stjeler alt fokus

Mens Bitcoin fortsatt dominerer markedet, har Bitcoin Minetrix blitt anerkjent for sin innovative tilnærming. Denne plattformen samler informasjon for å hjelpe brukere med klokere kjøps- og salgsvalg. I tillegg gir den muligheten til å mine Bitcoin enkelt de neste 10 årene gjennom stake tokens. Tenk på dette: En Bitcoin minet i 2013 økte med utrolige 27 300% på ti år. Kjøp $BTCMTX i dag for så lite som $0,011.

Bitcoin minetrix

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Oppsummering – Bitcoin kurs prognose

Bitcoin kurs prognose viser en eventyrlig vekst for markedsgiganten de neste årene. De mest optimistiske analytikerne tror prisen vil overgå 100,000 dollar innen 2030. Etter dagens kurs betyr en avkastning på mer enn 500 prosent.

Med det sagt er og forblir prognoser kun estimat bunnet i spekulasjon. Selv de mest positive analytikerne istemmer at deres anslag ikke må vurderes som garantier, og forklarer også at prognosene kan endre seg raskt alt etter hvordan markedet utvikler seg.

Vurderer du å kjøpe BTC bør du gjøre egne undersøkelser slik at du kan selv vurdere hvorvidt kryptoen har potensial til å stige i fremtiden.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er Bitcoin verdi i 2030?

Hvor kan man betale med Bitcoin?

Hva er prisen på Bitcoin?

Hva er Bitcoins høyeste kurs?