Bitcoin Cash blir omtalt som et av de beste betalingsnettverkene på markedet. De har økt blokkstørrelsen fra Bitcoins blokkjede fra 1 Mb til 32 Mb, som resulterer i lave transaksjonskostnader og raske overføringer. 

Til tross for at kursen har falt markant siden toppnoteringen i 2017 er det flere som spår lysere tider for Bitcoin Cash fremover. Enkelte mener også de kan vokse til å bli ledende innenfor desentralisert finans (DeFi).

Les mer om Bitcoin Cash kurs prognoser her!

Bitcoin Cash kurs prognose 2023 – 2040

Under ser du en oversikt over Bitcoin Cash kurs prognoser. Det er viktig å være klar over at dette kun er prediksjoner, og det er nærmest umulig å spå hvordan en kurs vil bevege seg mange år frem i tid:

 • Slutten av 2023 – Bitcoin Cash har videreutviklet blokkjeden til Bitcoin og tilbyr lavere transaksjonsgebyrer og raskere overføringer. Det er ventet at etterspørselen etter myntene vil øke, og flere spår at prisen vil kunne stige til 244 dollar.
 • Slutten av 2025 – Mange tror at flere i samfunnet vil bruke digital valuta på dette tidspunktet, og spår at Bitcoin Cash vil kunne stige til 810 dollar.
 • Slutten av 2030 – Det er ventet at DeFi-markedet vil være verdt over 230 milliarder dollar innen 2030 og at Bitcoin Cash vil ha en sentral rolle i dette markedet. Dette bidrar til at kursen kan stige til 1080 dollar.
 • Slutten av 2040 – Flere spår at Bitcoin Cash vil ha en sentral rolle som et betalingsnettverk frem i tid. Dette vil kunne styre prisen til 1800 dollar. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Bitcoin Cash kurshistorikk

Bitcoin Cash (BCH) er en forgrening av Bitcoins blokkjede og opererer som både en kryptovaluta og et betalingsnettverk. Flere foretrekker Bitcoin Cash ovenfor Bitcoin på grunn av at de tilbyr langt lavere transaksjonsgebyrer samtidig som overføringstiden er mye raskere. 

Bitcoin Cash krypto

På tidspunktet da Bitcoin Cash ble åpent for handel, 1. august 2017, lå prisen på 240 dollar. På samme tidspunkt ble Bitcoin tradet for 2700 dollar. Siden dette tidspunktet har prisen svinget mye opp og ned. 

I desember samme året steg kursen til 4355 dollar, som er Bitcoin Cash sin toppnotering per dags dato.

Men hva førte myntene så høyt opp?

Jo, prisstigningen skjedde som følge av at flere investorer mente at BCH ville overgå sin forgjenger, BTC, i kombinasjon med en sterk oppgangsperiode. Fra toppnoteringen har Bitcoin Cash blitt redusert med over 95 % og mange investorer spådde en kort levetid for mynten. Etter en realitetssjekk har derimot flere investorer fått tilbake troen på Bitcoin Cash sin fremtid. 

Bitcoin Cash kurshistorikk

At kursøkningen på dette tidspunktet var over all forventning er det ingen tvil om. Og selv om kursen har falt mye siden den tid er Bitcoin Cash fortsatt blant de 30 største kryptovalutaene målt ut fra markedsverdi, med en verdsettelse på nesten 2,5 milliarder dollar. 

I løpet av den siste uken har Bitcoin Cash steget med over fem prosent. Bitcoin Cash har løst flere problemer som Bitcoin har, som inkluderer dens kapasitetsproblemer. Kryptovalutaen har vist seg å være solid og har et kompetent og dyktig desentralisert team som stadig kommer med nye oppdateringer. Derfor er det flere eksperter som spår at kursen vil stige i tiden fremover. 

Kort oppsummering:

 • Mynten ble tilgjengelig for handel 1. august 2017 og investorer handlet BCH for 240 dollar
 • Noen måneder senere, i desember, nådde de en toppnotering på 4355 dollar og siden dette tidspunktet har kursen blitt redusert med over 95 %
 • P.t. blir myntene handlet for 127 dollar
 • Bitcoin Cash har en markedsverdi på 2,5 millioner, som tilsier at de er blant de topp 30 mest verdifulle kryptoene
 • Bitcoin Cash har videreutviklet noen av problemene Bitcoin innehar og flere eksperter tror mynten vil stige i fremtiden
 • Myntene kan handles på diverse velkjente børser, inkludert handelsplattformen til eToro

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Bitcoin Cash kurs prognose 2023

Basert på Bitcoin Cash sin historikk og myntenes fremtidsutsikter, er det en lønnsomt kryptovaluta å kjøpe i 2023? Bitcoin Cash har økt blokkstørrelsen fra de tradisjonell 1 Mb-blokkene til 32 Mb. Dette bidrar til at man kan overføre eller kjøpe produkter/tjenester til en langt rimeligere pris sammenlignet med Bitcoin og en rekke andre mynter. 

Mens gebyret for å gjennomføre en overføring med Bitcoin koster rundt 1 dollar, ligger prisen på rundt 0,01 dollar per transaksjon via Bitcoin Cash. I tillegg jobber de også med å utvikle blokker på opptil 250 Mb, som vil gjøre det enda rimeligere og raskere å utføre transaksjoner. 

Bitcoin Cash kryptovaluta

Av den grunn har Bitcoin Cash vokst til å bli en populær kryptovaluta. Dette er også årsaken til at tusenvis av bedrifter godtar betaling i form av BCH-mynter. 

Disse faktorene har bidratt til at mynten er attraktive for både forbrukere og investorer, som vil kunne føre til at prisen stiger i løpet av året. Mange analytikere spår en lys fremtid for Bitcoin Cash. 

I kombinasjonen med at flere antyder at kryptovalutamarkedet vil kunne skifte sentiment, fra en nedgangsperiode til en oppgangsperiode, er det gode grunner til å tro at BCH-myntene vil stige fremover. I et positivt scenario kan prisen stige opp mot 244 dollar. 

Bitcoin Cash kurs prognose 2025

Ser man på Bitcoin Cash fra et litt lengre tidsperspektiv er det også flere lyspunkter. For det første er det ventet at flere, både privatpersoner og bedrifter, vil bruke kryptovaluta til overføring av penger. 

Her vil Bitcoin Cash kunne få en sentral rolle, i og med at de allerede tilbyr lav transaksjonstid- og kostnader. I tillegg godtar mange bedrifter mynten som betalingsmiddel, som gir dem et svært godt utgangspunkt. 

I tillegg har Bitcoin Cash også utviklet sitt eget system, kalt Simple Ledger Token, som lar investorer holde, bruke og handle andre stablecoins og NFT. Med andre ord utvikler Bitcoin Cash seg med tiden og kommer med oppdateringer som følger markedsutviklingen. 

Analytikere spår at kryptovaluta vil øke frem mot slutten av 2025 og at flere i samfunnet vil benytte seg av digitale valutaer. Flere spår at mynten vil kunne stige mot 810 dollar på dette tidspunktet. I så fall vil investorer som kjøper myntene i dag få en svært god avkastning. 

Bitcoin Cash langsiktig kurs prognose 2030

Siden 2017 har teamet bak Bitcoin Cash bevist at de er kompetente og klarer å holde tritt med tiden. Flere og flere velger å benytte seg av deres tjenester, og flere forventer derfor at Bitcoin Cash vil stige i verdi på lengre sikt. 

Likevel er det viktig å presisere at det er vanskelig å spå en kryptovaluta så langt frem i tid. Så, hva vil bidra til at Bitcoin Cash vil være den foretrukne plattformen for overføring av penger?

Posisjonen Bitcoin Cash har i dag er grunnen til at mange tror at de vil være den foretrukne plattformen fremover i tid, spesielt med tanke på at undersøkelser viser at desentralisert finans vil vokse markant fra dagens nivåer og frem til 2030. 

Ifølge Grand View Research hadde DeFi i 2022 en verdi på rundt 13,6 milliarder dollar. Det er ventet at markedet vil øke til en verdi på rundt 231 milliarder dollar i 2030, som tilsvarer en økning på 46 % årlig

I tillegg til at Bitcoin Cash vil dra nytte av denne utviklingen, kan man også forvente seg at de vil komme med oppdateringer innenfor andre voksende marked, som NFT og metaverse. Flere analytikere spår at myntene kan dra seg mot 1080 dollar ved utgangen av 2030. 

Bitcoin Cash langsiktig kurs prognose 2040

Det er nærmest umulig å spå hvordan en kryptovaluta vil utvikle seg frem til 2040, 17 år frem i tid. Selv om Bitcoin Cash har en fremragende utvikling, vil det også være mange andre eksterne faktorer som vil påvirke Bitcoin Cash-kursen. 

Hvordan kryptovalutamarkedet beveger seg og hvilken rolle det får i samfunnet vil være en viktig driver til Bitcoin Cash-prisen. En annen ting som vil være vesentlig er hvordan Bitcoin Cash utvikler seg i forhold til sine konkurrenter. 

Dersom Bitcoin Cash fortsetter i samme spor som nå og fortsetter sin vekst, er det derimot god grunn til å tro at mynten vil kunne vokse betraktelig frem mot 2040. Eksperter estimerer at Bitcoin Cash vil kunne være verdt 1800 dollar på dette tidspunktet. 

Potensielle Highs og Lows for BCH

Det er viktig å være klar over risikoen tilknyttet investering i kryptovaluta. Det er et svært volatilt marked, som betyr at prisen kan svinge mye opp og ned i løpet av korte tidsperioder. I tabellen under ser du mulige støtte- og motstandsnivåer for BCH i tiden fremover:

Årstall Potensiell highs Potensiell lows
2023 244 dollar 140 dollar
2025 810 dollar 450 dollar
2030 1080 dollar 650 dollar
2040 1800 dollar 1100 dollar

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Hva brukes Bitcoin Cash til? 

Bitcoin Cash er en kryptovaluta med gode fremtidsutsikter. Under går vi litt mer i dypden rundt hvordan kryptovalutaen kan brukes og hva som gjør den så populær blant investorer. 

Et velfungerende betalingssystem

Bitcoin Cash regnes som en digital form for kontanter. De har bygget en velfungerende betalingsplattform hvor man kan utføre transaksjoner eller betale for produkter/tjenester ved bruk av BCH-mynter.

Betalingsplattformen er derfor en direkte konkurrent mot tradisjonelle finansinstitusjoner og banker. Siden flere har ytret et ønske om å gå bort fra sentraliserte aktører, tilbyr Bitcoin Cash et glimrende alternativ for dette. 

Med Bitcoin Cash koster det kun rundt 0,01 dollar per transaksjon og utførelsen gjennomføres på svært kort tid. Dette gjør det rimelig å sende penger mellom landegrenser, i tillegg til at alt gjennomføres helt trygt på grunn av bruken av blokkjede-teknologi. 

Ha full kontroll over egne penger

Vi har hatt flere eksempler, som Kypros og Libanon, hvor sentralbanker i krisepregede land nekter å la sine statsborgere ta ut penger. Med Bitcoin Cash vil du ha full kontroll over dine midler, uten at noen vil kunne få tilgang til dine penger. 

En annen fordel er at man også vil unngå at pengene blir verdt mindre over tid som følge av økende inflasjon. Ettersom det kun vil være 21 millioner BCH-mynter i sirkulasjon kan du være trygg på at det ikke vil bli printet flere mynter. Slik vil man unngå situasjoner som i Venezuela, som opplevde en inflasjon på 234 % i 2022. 

Mulighet for passiv inntekt

I tillegg til at flere eksperter anslår at Bitcoin Cash kursen vil stige i årene som kommer, har man også muligheten til å tjene penger på å holde sine BCH-mynter over tid. Dette vil oppnås gjennom det som kalles for staking, som belønner investorer for å eie Bitcoin Cash over lengre perioder. 

Dette øker muligheten for at flere investorer velger å holde BCH, som fører til et lavere tilbud av mynter totalt sett. Dersom etterspørselen øker vil dette automatisk føre til en økning i kurs Bitcoin Cash. 

Hva bestemmer prisen på Bitcoin Cash? 

Som poengtert tidligere i teksten er det flere faktorer som er med på å påvirke Bitcoin Cash-kursen fremover. Under ser du noen viktig pågangsdrivere:

 • Etterspørselen etter DeFi – Det er estimert at DeFi-markedet vil ha en årlig vekst på nesten 50 % frem mot 2030, som er markedet Bitcoin Cash befinner seg i. Dersom estimatene stemmer og de får en sentral rolle i denne utviklingen, vil dette mest sannsynlig føre til kursøkning. 
 • Bedrifter som godkjenner BCH – I tillegg til at flere spår at mange privatpersoner vil benytte Bitcoin Cash for overføring av penger, vil antall bedrifter som godtar denne mynten som et betalingsmiddel være en faktor for prisen fremover. 
 • Tilbud og etterspørsel – Hvor attraktive myntene er vil naturligvis spille en sentral rolle i kursutviklingen til Bitcoin Cash. Fordelen med Bitcoin Cash er at det maksimalt vil være 21 millioner BCH i markedet, som gjør at det ikke kan trykkes opp mer midler. Dette vil kunne føre prisen opp ytterligere. 

Hvorfor kjøpe Bitcoin Cash 2023

Bitcoin, som er den første kryptovalutaen som ble grunnlagt, ble utviklet for å gjennomføre sikre og sømløse transaksjoner over internett, uten behov for et mellomledd. Som følge av den store brukermassen, på godt og vondt, har det blitt relativt dyrt og tregt å utføre transaksjoner. 

Her kommer Bitcoin Cash inn i bildet, som har løst flere av problemene til Bitcoin. De har blant annet økt blokkstørrelse fra 1 Mb til 32 Mb, samtidig som de fortsatt bruker Bitcoins blokkjede. Dette har ført til at flere benytter Bitcoin Cash for overføring av penger og kjøp av produkter/tjenester over nett. 

Det er ventet at Bitcoin Cash vil tiltrekke seg mange brukere i tiden fremover, på grunn av deres raske transaksjonstider og lave gebyrer. Dette gjør Bitcoin Cash til et attraktivt investeringsobjekt. Spesielt med tanke på at DeFi-markedet er estimert å vokse markant i årene fremover. 

Hva tror du om kryptovalutaens fremtid? Og har du troen på Bitcoin Cash sitt betalingsnettverk? Dette er viktige spørsmål å stille seg selv før man går i gang med å investere i BCH-mynter

Slik kjøper du Bitcoin Cash

Bitcoin Cash har utviklet seg til å bli blant de største kryptovalutaene i verden. Av den grunn er myntene tilgjengelig på flere velkjente børser, som gjør det enkelt å komme i gang med å kjøpe Bitcoin Cash. Slik gjør du det:

 1. Finn en velegnet handelsplattform: Du burde velge en regulert og brukervennlig handelsplattform. Vi kan anbefale eToro, som blir brukt av over 25 millioner investorer over hele verden. 
 2. Opprett en konto: Klikk deg inn på eToros hjemmeside og trykk på “begynn å investere”. Fyll så inn e-post, brukernavn og passord. Du vil deretter motta en e-post med en link som vil videreføre deg til plattformen.
 3. Sett inn penger: Trykk på “sett inn penger” i plattformen, velg betalingsmetode og beløp. 
 4. Søk etter Bitcoin Cash: I søkefeltet skriver du inn “BCH” eller “Bitcoin Cash” og trykker på handle-knappen. 
 5. Kjøp Bitcoin Cash: Velg beløpet du ønsker å investere med og fullfør kjøpet. 

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor garanti.

Oppsummering – Kurs Bitcoin Cash

Bitcoin Cash har løst Bitcoins skaleringsproblemer ved å øke blokkstørrelsen fra 1 Mb til 32 Mb. Dette gjør at man kan utføre transaksjoner langt raskere og til en mye lavere pris. 

Dette har ført til at mange velger å benytte seg av Bitcoin Cash for å kjøpe produkter og tjenester på nett eller for å overføre penger over landegrenser. Det er ventet at brukermassen vil øke i tiden som kommer, spesielt med tanke på at de for øyeblikket jobber med å lage blokkstørrelser på opptil 250 Mb. 

Det er mye positivitet rundt Bitcoin Cash, og med hjelp fra et bedre kryptovalutamarked, kan myntene stige betraktelig i årene som kommer. Du kan enkelt kjøpt BCH gjennom handelsplattformen til eToro. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er Bitcoin Cash kurs prognose for 2030?

Hva var Bitcoin Cash kurs ved lansering?

Hva er Bitcoin Cash kurs akkurat nå?

Hvordan kjøpe BCH?