Planlegger du å investere i råvarer? Dette vil gi deg mange muligheter. Råvaremarkedet har en viktig rolle i verdensøkonomien, er en god måte å diversifisere din portefølje på og kan i flere tilfeller være en god måte å sikre deg mot et fallende aksjemarked. 

De mest populære råvarene er olje og gull. Likevel behøver man ikke å begrense seg til disse råstoffene. Det finnes utallige råvarer å investere i, der alle har ulike funksjoner for samfunnet. 

I denne artikkelen vil vi svare på alt som er viktig å vite relatert til investering av råvarer. Vi vil se på fordeler og ulemper, ulike råvareinvestering samt hvordan du kommer i gang med å investere.

Hvorfor kjøpe råvarer i 2023? 💥

 • Du kan investere i et råstoff som spiller en viktig rolle for økonomien
 • Det er en enkel måte å bygge en bred portefølje på
 • Gir en sikkerhet mot fallende aksjekurser
 • Råvarer har ofte lengre perioder med oppgang

Råvarer definisjon

Det er mange misforståelser rundt spørsmålet “hva er råvarer?”. Ifølge Store Norske Leksikon er råvarer varer som nyttes som grunnlag for industriell produksjon. Dette innebærer all råstoff fra naturen som bidrar til å produsere mat, energi, forbruksvarer etc. 

investere i råvarer 2023

Nesten alle land i verden importerer og eksporterer råvarer. Derfor er det en viktig del av verdensøkonomien. Dette gjør råvarer til attraktive investeringsobjekter i finansmarkedene. Prisen på en spesifikk råvare, som f.eks. olje eller gull, stiger eller faller basert på etterspørselen og tilbudet etter råvaren. Ser man at det er en knapphet av en råvare, stiger som regel prisen, og vice versa.

Her er noen råvarer eksempler:

 • Gull: En av de mest populære investeringsobjektene i finansmarkedet. Gull blir ofte brukt som en “hedge” mot aksjemarkedet, ettersom gullprisen ofte stiger når aksjemarkedet faller. 
 • Olje: Snakker vi om råvarer i Norge, assosieres dette som regel med olje- og gass. Oljen har en rekke populære funksjoner, som inkluderer bensin, oppvarming og kraftproduksjon. 
 • Hvete: Det globale hvetemarkedet er verdsatt til 48 milliarder dollar i 2023 og spiller en viktig rolle i mat- og drikkeindustrien. 
 • Bomull: Viktig råvare i klesindustrien, men brukes også i andre industrier. Bomull dyrkes som en plante og værforholdene vil derfor være en viktig faktor på tilbudet. 
 • Sølv: Et edelt metall som er blitt verdsatt og brukt i smykker, speil og mynter. I dag brukes råvaren også til teknologier og batterier. 

råvare investering

Alle de ovennevnte råvarene, og mange flere, kan kjøpes hos eToro. Her vil du ha muligheten til å kjøpe råvarer gjennom CFD-produkter. Det betyr at du ikke eier råvaren fysisk, men produktet gjenspeiler utviklingen til råvaren du investerer i. Vi vil gå gjennom ulike investeringsformer lenger ned i artikkelen, slik at du finner den investeringen som passer til ditt behov.

Kryptovaluta er svært volatile. Du risikerer din kapital. Ingen forbrukerbeskyttelse.

Hvordan kjøpe råvarer? Steg-for-steg-guide

Å kjøpe råvarer kan bidra til en bred portefølje, samtidig som det kan gi god avkastning. Det er relativt lett å komme i gang med disse råstoffene. 

Det aller viktigste når du skal kjøpe råvarer er at du bruker en regulert og pålitelig handelsplattform som tilbyr kjøp og salg av råvarer. Her finnes det mange valg, men vi kan anbefale eToro. Dette er en brukervennlig plattform som blir brukt av over 30 millioner verden over. Her kan du både kjøpe ETF råvarer og CFD råvarer, som er ideelt for både langsiktige og kortsiktige investorer. I tillegg har de et stort utvalg av mange aktivaklasser, har lave gebyrer og gir tilgang til verdens største sosiale nettverk for investorer. 

Så, hvordan investere i råvarer?

Under har vi laget en steg-for-steg-guide som viser deg hvordan du kommer i gang med å investere i råvarer på bare noen få minutter. For å gjøre det enkelt vil vi ta utgangspunkt i eToro, men prosessen er nokså lik hos andre regulerte handelsplattformer.

Steg 1: Opprett en konto

For å registrere en konto går du inn på eToros nettside. Trykk så på “begynn å investere” og fyll inn registreringsskjemaet. Du kan velge mellom å registrere deg manuelt eller logge inn via din Facebook- eller Google-konto. 

Deretter vil du motta en e-post med en link som må bekreftes. Etter at du trykker på linken, vil du bli direkte videreført til plattformen. 

Investere i råvarer eToro

Steg 2: Gjennomfør et innskudd

Det neste steget er å overføre et innskudd. Dette gjør du ved å trykke på “sett inn penger” og velge betalingsmetode. Du kan velge mellom blant annet debet- og mastercard, PayPal eller vanlig bankoverføring. eToro har et minsteinnskudd på 50 dollar, som tilsvarer rundt 500 norske kroner. 

Innskudd eToro

Steg 3: Finn råvarer du ønsker å investere i 

Når pengene er inne på kontoen, kan du gå i gang med å finne den råvaren du ønsker å kjøpe. Dersom du vet hva du ønsker å investere i, søker du opp produktet i søkefeltet øverst i plattformen. Er du usikker, kan du filtrere deg gjennom eToros navigeringsverktøy. Her vil du kunne finne både aksjefond råvarer (en samling av flere råvarer) og CFD råvarer. 

Søk råvarer eToro Trykk så på den råvaren du ønsker å kjøpe. Deretter vil du bli videreført til informasjonssiden, hvor du vil finne informasjon om råstoffet, historisk avkastning, siste nytt og diskusjon fra investorforumet. Dette er verdifull informasjon du kan benytte deg av før du går videre til siste steg av prosessen. 

Steg 4: Kjøp råvaren

Da er du kommet til det viktigste steget i prosessen – nemlig å kjøpe råvarer. Fra informasjonssiden trykker du på “investere”, og du vil bli sendt videre til kjøpssiden. 

Velg så hvor mye du ønsker å investere for. Se over at alt er korrekt og trykk på “åpne handel”. Deretter vil investeringen din bli gjennomført. I etterkant vil du kunne se investeringen din i din portefølje. 

Kjøpe eToro investering Så enkelt er det å komme i gang med å kjøpe råvarer. Du kan følge samme prosess om du ønsker å investere i andre aktivaklasser, som fond, aksjer, kryptovaluta, valuta etc. 

Les mer for å finne ut av fordeler og ulemper tilknyttet investering i råvarer, hva slags avkastning man kan forvente og ulike måter man kan investere i råstoffer på.

Fordeler og ulemper med å investere i råvarer

Som alle andre finansmarkeder, finnes det både en oppside og en nedside med å kjøpe råvarer. Det er viktig å vurdere objektene ut fra din strategi og målsetting. Under ser du noen faktorer du bør tenke på i forkant.

Fordeler 

 • Bidrar til en bred portefølje: Å inkludere råvarer i porteføljen bidrar til å skape en bredere portefølje. Dette kan være en smart løsning dersom du kun er investert i aksjemarkedet eller ønsker å spre pengene på tvers av landegrenser. 
 • Reduserer risikoen: Mange investerer i råvarer for å beskytte seg selv mot store kursfall i andre finansmarked, som aksjer og eiendom. Årsaken er at land alltid vil trenge råvarer og er på mange måter løsrevet fra resterende marked. 
 • Mange investeringsmuligheter: Det finnes mange råvarer å investere i, som gir deg et bredt investeringsunivers. Dette gir også muligheten til å investere ut fra dine interesser, der f.eks. den norske økonomien er sterkt knyttet opp til olje- og gassektoren. 
 • Svært læringsrikt: Råvarer er en viktig del av vår verdensøkonomi. Derfor vil man lære mye av å kjøpe råvarer, ettersom man er nødt til å holde seg oppdatert på økonomiske hendelser. 
 • Mulighet for trading: Investerer du i ETF råvarer (børshandlede fond) eller CFD råvarer, vil du også ha muligheten til å geare og shorte dine posisjoner. Dette gir mange muligheter for investorer som ønsker å trade.

Ulemper 

 • Krever mye kunnskap: Å investere i råvarer krever ofte mer oppfølging enn andre investeringer. Årsaken er fordi det er mange faktorer som påvirker prisingen, som produksjonsnivå, transport og politiske enigheter. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert. 
 • Uforutsette hendelser kan påvirke prisen: Som vi nevnte med bomull, vil værforhold påvirke tilbudet, som igjen har en påvirkning på prisen. Det er mange uforutsette hendelser som kan påvirke råvareprisene, som krigshendelser, værendringer og regulatoriske endringer. 
 • Prisene svinger mye: Flere råvarer, som eksempelvis gull og sølv, har en tendens til å svinge mye i verdi. Dette er ofte positivt for tradere, men kan skape frustrasjon for langsiktige investorer (dersom man kommer inn på feil tidspunkt).

Hva slags råvarer kan jeg kjøpe?

Det finnes mange ulike former for investering i råvarer. Derfor passer det godt å investere i råvarer for både langsiktige og kortsiktige investorer og for dem med ulik risikovillighet. Under vil vi ta en nærmere titt på de ulike aktivaklassene innenfor råvarer:

Kjøpe råvarer aksjer

Mange lurer på om man kan få kjøpe råvare-aksjer. Ja, det er mulig. Da vil du investere i et selskap som har virksomhet rundt en eller flere råvarer.

Et godt eksempel er Equinor, som er Norges største selskap og står for rundt 70 % av den norske olje- og gassproduksjonen på kontinentalsokkelen. Investerer du i et selskap som Equinor vil du være indirekte investert i olje- og gassproduksjonen. 

Det er likevel viktig å vite forskjellen mellom å investere i en råvare aksje og selve råvaren:

Aksjekursen vil i stor grad påvirkes ut fra selskapets finansielle resultater. Resultatene vil så klart bli påvirket av råvareprisen til en viss grad, men det er også mange andre faktorer til virksomhetens inntjening og kostnader. I Equinors tilfelle vil blant annet utskiftninger i ledelsen, fremtidsutsikter og konkurrenters prestasjoner bidra til å påvirke kursen, i tillegg til oljeprisene.

Investering i råvarer olje

Kjøpe ETF råvarer

Det er også mulig å kjøpe aksjefond råvarer (også kalt ETF råvarer), som er fond bestående av flere ulike råvarer eller som eksponerer seg mot selskaper i en spesifikk råvare. 

Å investere i ETF råvarer har en lavere risiko enn å investere i en råvare eller aksje. Årsaken til det er fordi du har mange investeringsobjekter i fondet, som reduserer risikoen for tap. I tillegg blir fondet styrt av en profesjonell forvalter. Denne personen bruker mye tid på å analysere markedet for deg. 

Eksempler på fond råvarer:

 • US Natural Gas (UNG): Et børshandlet fond som reflekterer prisendringene på naturgass i USA. 
 • Energy Select Sector SPDR (XLE): Gir eksponering mot store amerikanske selskaper i olje- og naturgassektoren. 
 • SPDR Gold (GLD): Fondet gir investorer muligheten til å investere i fysisk gull. Ypperlig for investorer som har troen på at gullprisen vil stige. 
 • iShares Diversified Commodity Swap: Dette er en indeksfond råvarer som har som hensikt å følge Bloombergs portefølje av råvareinvesteringer.

De tre øverste fondene får du kjøpt på plattformen til eToro. Sistnevnte er et Nordnet råvarer produkt, som er en populær plattform for nordiske investorer. 

Kjøpe CFD råvarer

Investere i råvarer gull

Siste muligheten er å kjøpe råvarer gjennom CFD-produkter. Da vil du ikke eie råvaren fysisk, men produktet følger prisen til råvaren du investerer i. Dette er ideelt for de som ønsker å eie en spesifikk råvare over tid, men også får tradere. Grunnen til det er fordi man også kan geare råvaren, som betyr at du får en høyere eksponering enn det investerte beløpet.

La oss gi et eksempel:

Hvis du girer din investering av gull med 10x og gullprisen stiger med 10 %, vil du faktisk få en avkastning på 100 % (10 x 10 % = 100 %). Skulle derimot gullprisen falle med 10 %, vil du tape hele det investerte beløpet. 

Gearing kan med andre ord gi svært høy fortjeneste, men det kommer også med vesentlig høyere risiko. 

Invester i råvarer basert på din investeringsstrategi

Har du funnet ut av at du ønsker å investere  100 000NOK i råvarer? Først og fremst bør du vurdere de ulike investeringsobjektene opp mot din investeringsstrategi, målsetting og risikotoleranse. 

Her er en kort (og litt generaliserende) oversikt over risikoen tilknyttet de ulike investeringformene:

 • ETF råvarer: Lav/middel risiko
 • CFD råvarer: Middel/høy risiko 
 • Råvarer aksjer: Høy risiko
 • Gearing og shorting av råvarer: Svært høy risiko

For å bygge en stabil og bred portefølje er det lurt å vurdere de ulike råvareinvesteringene opp mot din helhetlige porteføljesammensetning.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi sett på fordeler og ulemper tilknyttet investering i råvarer. Råvaremarkedet er en veldig viktig del av økonomien og gir investorer mange muligheter. 

Dersom du planlegger å investere i en spesifikk råvare krever dette at du holder deg oppdatert på hva som skjer i verden. Dette kan derimot gi en fin gevinst, i og med at råvarer er volatile og sykliske. Det betyr at kursen svinger mer opp og ned og at de ofte har lange oppgang- og nedgangsperioder. 

I tillegg til dette kan du også investere i flere råvarer gjennom børshandlede fond (ETF). Slike fond har lavere risiko og er en fin måte å bygge en bred investeringsportefølje på. Hos eToro, som er vår foretrukne handelsplattform, kan du investere i råvarer på mange ulike måter. 

Ofte stilte spørsmål

Kan man investere i råvarer?

Er gull en god investering?

Hvordan kjøpe råvarer i Norge?

Kan man investere i olje?

Hva er norske råvarer?