Hvordan investere 50 000 kr på best mulig måte? Å ha pengene i en sparekonto gir svært dårlig fortjeneste. Beregner man med inflasjon, vil pengene faktisk være mindre verdt over tid. Derfor er det lurt å sette penger i andre investeringsobjekter som kan gi bedre avkastning, enten det er i aksjer, børsfond, kryptovaluta eller noe annet. 

I denne artikkelen har vi laget en liste over 12 ulike investeringer som kan resultere i høy avkastning. Slik kan du få mer ut av dine penger, både på kort og lang sikt.

Hvordan investere 50 000 kr – Topp 12 investeringsmulighetere

Under ser du en liste over investeringer som kan bidra til god fortjeneste. Vi vil gå dypere inn i hver enkelt av dem lenger ned i artikkelen:

 1. Nylanserte kryptoprosjekter som AiDoge med stort potensiale – Mulighet for høy avkastning
 2. Aksjer – Bygg en portefølje med vekstselskaper
 3. ETF – Få eierskap i mange selskap gjennom én investering
 4. Langsiktige investeringsplaner – Tålmodighet er den beste egenskapen
 5. Krypto rentekonto – Lån krypto og motta mynter jevnlig
 6. Indeksfond – Invester i aksjemarked og ta del i verdistigningen
 7. Staking av krypto – Hold kryptovaluta og motta belønninger
 8. Copy Trading – Følg investeringene til dyktige investorer
 9. NFT – Ei digitale eiendeler som kan stige i verdi
 10. Råvarer – Tjen penger på råvaremarkedet

Kryptovaluta er svært volatile uregulerede investeringsaktiver. Du har ingen EU investor-garanti.

En nærmere titt på hvordan investere 50 000 kr

Bare fantasien setter grenser for hvor mye man kan investere 50 000 kr på. Skal man derimot oppnå en god avkastning er det viktig å gjøre grundig research på forhånd. Når du har 50 000 kr å investere for, er det lurt å ikke begrense deg selv til én investering. Du kan fint bygge en portefølje bestående av flere av investeringseksemplene som er nevnt ovenfor. Det er viktig at du gjør grundig research før du går i gang med å investere 50 000 kr.

Lær mer om spennende investeringsmuligheter:

1. Nylanserte kryptoprosjekter – Invester og få belønninger

AiDoge-forhåndssalg

Kryptoforhåndssalg gir investorer en sjanse til å kjøpe en kryptovaluta før den blir offisielt tilgjengelig på markedet. Selv om det kan være en mulighet for høy avkastning, bør man også være oppmerksom på at også risikoer er involvert på grunn av volatiliteten til kryptovalutaer.

Før man investerer, er det viktig å finne et legitimt kryptoprosjekt som har en faktisk nytteverdi. Det er kontinuerlig vekst i kryptovaluta-sektoren, og mange nye prosjekter oppstår, men det er ikke alle som er verdt å investere i. Det er derfor givende å oppdage prosjekter med reell verdi og potensial, som AiDoge samt Love Hate Inu, Launchpad XYZ, Ecoterra, yPredict og Deelance

Disse er på forhåndssalg akkurat nå. Ikke gå glipp av sjansen – les mer om hvert enkelt prosjekt på bloggen vår.

2. Aksjer – Bygg en portefølje med vekstselskaper

Har du 50000 kr til overs å investere i, kan det være lurt å sette noen penger i enkelte aksjer. For det første er det viktig å kjøpe gjennom en regulert handelsplattform med lave gebyrer, for å være sikker på at dine midler er trygge og for å oppnå mest mulig ut av dine investeringer. 

Det finnes mange aksjer å investere i. Derfor er det viktig å finne aksjer som samstemmer med din investeringsprofil og risikotoleranse. Ønsker du å investere i aksjer som kan gi høy avkastning, kan det være lurt å se mot vekstaksjer. Dette er aksjer som er ventet å vokse mye i årene som kommer og har et stort potensial for videres vekst, som f.eks. Spotify, Netflix og Tesla. 

Ønsker du derimot en mer stabil avkastning over tid, kan det være lurt å se mot defensive aksjer, som ikke påvirkes av makroøkonomiske forhold. Eksempler på slike aksjer er Pepsi, Johnson & Johnson og Orkla.

Aksjemarkedet har gitt god avkastning over tid, men det er viktig å være klar over at hvis du investere i enkeltaksjer vil avkastningen drives av selskapets resultater.

aksjer investering kompass  

3. ETF – Få eierskap i mange selskap gjennom én investering

Med 50 000 kr å investere med, kan det også være aktuelt å vurdere å sette deler av disse pengene i børsnoterte fond (ETF). Da investerer du i en samling av aksjer, som gir deg en bred eksponering mot aksjemarkedet.  Det positive med børsnoterte fond er at du kan investere i mange aksjer i den sektoren eller det markedet du ønsker å eksponere deg mot. 

Ønsker du for eksempel en eksponering mot hele aksjemarkedet, kan du investere i S&P 500, som består av de 500 største selskapene notert i USA. Dersom du vil investere i vekstaksjer i teknologisektoren, kan du vurdere ARK Innovation. For en mer balansert portefølje, kan du også vurdere å investere i begge. 

4. Langsiktige investeringsplaner – Tålmodighet er den beste egenskapen

Har du en kortsiktig eller langsiktig investeringsplan? Hvor lenge du ønsker å investere dine penger vil være en viktig faktor for hva du bør investere i.  Ønsker du å ha pengene i markedet over en lang tid uten å aktivt kjøpe og selge investeringsobjekter, kan det være lurt å bygge en langsiktig investeringsplan. I prinsippet kan du ta høyere risiko dersom du planlegger å ha pengene i markedet. Årsaken til dette er fordi du er mindre påvirket av korte kurssvingninger. 

Det finnes mye man kan investere i på lang sikt. Dette inkluderer blant annet ETF, aksjer, indeksfond, kryptovaluta og NFT. Det er lurt å bygge en portefølje med flere investeringer for å reduserer risikoen. 

5. Krypto rentekonto – Lån krypto og motta mynter jevnlig

En annen investeringsmulighet er å opprette en krypto rentekonto, som passer godt for passive investorer med en langsiktig spareplan. Dette innebærer at du låner bort kryptovaluta som du eier og vil til gjengjeld motta flere mynter.  På den måten vil du opparbeide deg en større eierandel av myntene du kjøper, enten det er Bitcoin, Ethereum, Litecoin eller andre mynter. Du vil derfor kunne oppnå avkastning på to måter. 

For det første vil du kunne oppnå avkastning ved generell verdiøkning av myntene. For det andre vil du motta flere mynter, som tilsier større verdi. 

6. Indeksfond – Invester i aksjemarked og ta del i verdistigningen

Indeksfond er et av de beste alternativene for en passiv investor som ønsker å oppnå en stabil og god avkastning over tid.  Her kan man investere i en indeks som følger et marked. Dette inkluderer blant annet Hovedlisten på Oslo Børs, som gir en eksponering mot det norske markedet, S&P 500, som består av de 500 største selskapene notert i USA, eller GER40, som gir en bred eksponering mot Tyskland. 

Aksjemarkedet har gitt en god avkastning over tid, særlig sammenlignet med å ha pengene i banken. Å investere i indeksfond gir en bred eksponering mot aksjemarkedet. Dermed vil du kunne oppnå en høy risikojustert avkastning. 

krypto indeks børs

7. Staking av krypto – Hold kryptovaluta og motta belønninger

Har du troen på kryptovaluta og ønsker å holde dine mynter over en lengre periode? Da kan det være lurt å vurdere staking av kryptovaluta. Da vil du bli belønnet med en jevnlig tilførsel av nye mynter, kun ved å beholde dine mynter over tid. 

Denne investeringsformen passer godt for langsiktige investorer med en interesse for kryptovaluta. Det finnes mange mynter som tilbyr staking. Dette inkluderer både store og mindre mynter, som blant annet Bitcoin, Ethereum, Dogecoin og Fantom. 

For å stake krypto, må du registrere deg hos en plattform som tilbyr dette. Vi kan anbefale en av verden største kryptobørser, nemlig OKX. Les mer i anmeldelsen vår av OKX. Her forteller vi mer om våre erfaringer med plattformen.

8. Copy Trading –  Følg investeringene til dyktige investorer

En investeringsform som har økt i popularitet de siste årene er såkalt Copy Trading, som tilsier at man følger investeringene til en investor med gode resultater, helt automatisk. Man velger selv beløpet man ønsker å investere med, og investeringene vil kopiere handlene til investoren du velger å følge. 

På den måten vil du oppnå samme avkastning som investoren du følger. Hos eToro kan du lese om alle investorene du kan følge, hvor du blant annet kan se deres investeringer, porteføljesammensetning og kurshistorikk.  Man kan oppnå god avkastning ved å følge en dyktig investor. Ulempen er derimot at man ikke kontrollerer sine egne investeringer. Man kan spre midlene over flere copytrading-porteføljer for å redusere risikoen for tap. 

9. NFT – Ei digitale eiendeler som kan stige i verdi

Flere investorer har begynt å investere i NFT de siste årene. Selv om det er et marked som har økt markant de siste årene, er det viktig å gjøre grundig research før man investere i NFT-eiendeler eller Metaverse Coins. Siden markedet fortsatt er i startfasen, kan det være vanskelig å skille klinten fra hveten. Men dersom man investere i et attraktivt objekt, kan man oppnå betydelig verdiøkning. Dette kan føre til en høy avkastning når man bestemmer seg for å selge eiendelen igjen. 

Selv om det kan være risikabelt å investere 50 000 kr på én eller flere NFT-eiendeler, kan det være en investering som kan passe inn i en ellers bred investeringsportefølje. For å øke sjansen for å gjøre en god investering, bør du kjøpe fra en NFT-markedsplass. Den største markedsplassen i dag er OpenSea. Her har du et stort utvalg av NFT i forskjellige kategorier. 

10. Råvarer – Tjen penger på råvaremarkedet

Råvaremarkedet er et stort marked. Her kan du investerer i mange forskjellige produkter, inkludert:

 • Olje
 • Hvete
 • Gull
 • Kaffe

Å investere i råvarer er spesielt attraktivt for aktive investorer som har en interesse for makroøkonomi. Årsaken til dette er fordi råvarer ofte svinger i verdi ut fra hva som skjer i samfunnet. 

En råvare som derimot skiller seg ut er gull. Denne råvaren har ingen nytteverdi i seg selv, men blir ofte brukt som en hedge mot aksjemarkedet. Det er ofte slik at gull stiger i verdi når aksjemarkedet faller. Er du usikker på om aksjemarkedet vil falle den nærmeste tiden, kan det i så fall være lurt å ha en liten posisjon gull i porteføljen. 

Hvordan velge hva man skal investere 50 000 kr i? 

Dersom man har 50 000 kr i investerbart beløp, er det lurt å spre midlene over flere aktivaklasser, f.eks. fond, aksjer og kjøp av kryptovaluta. På den måten vil du bygge en mer solid portefølje og reduserer sjansen for tap.  Ovenfor presenterte vi 12 ulike investeringer. Det er viktig å vurdere om disse investeringene står i tråd med din strategi og risikotoleranse. 

Så, hvordan investere 50 000 kr? Under ser du noen faktorer som er viktig å tenke på.

Risiko 

Det første du må vurderer er hvor mye risiko du er villig til å ta for å oppnå den avkastningen du ønsker. Ulike investeringer kommer med ulike form for risiko, noe som er viktig å vurderer før du går i gang med å sette penger i et investeringsobjekt.

Ønsker du høy avkastning, vil du være nødt til å ta høyere risiko. Du må selv finne ut av om det er en risiko du er villig til å ta. Eksempelvis er det lavere risiko å investere i indeksfond kontra enkeltaksjer, og igjen lavere risiko å investere i enkeltaksjer enn kryptovaluta. Sistnevnte har dog en høyere avkastningsmulighet enn de to nevnte eksemplene.

Et godt eksempel var investorer som investerte i Bitcoin når myntene entret markedet. Det var mye usikkerhet rundt kryptovaluta på dette tidspunktet og ingen kunne forutsi hvordan Bitcoin ville utvikle seg. Derfor var det en svært risikofylt investering, men de som investerte oppnådde skyhøye gevinster. 

Det er fint mulig å både investere i objekter som har høy og lav risiko. Ved å inkludere begge deler i din portefølje vil du kunne oppnå høy avkastning samt redusere risiko for tap. 

investering online børs

Avkastning 

Et annet spørsmål du bør stille deg selv, er hvor høy avkastning du faktisk ønsker å oppnå med pengene du investerer. 

Åpenbart ønsker alle investorer best mulig avkastning på sine investerte midler. Men det som virkelig må vurderes er hvor mye risiko du ønsker å ta for avkastningen du kan oppnå, også kjent som risikojustert avkastning.  For å øke sjansen for å oppnå høy avkastning, er det viktig å gjøre grundig analyser av selskapene du planlegger å investere i på forhånd. På den måten vil du ha en større forståelse for mulighetene for suksess/tap. Dersom du ikke ønsker å gjøre analyser på egen hånd, kan det være lurt å la andre gjøre jobben for deg. Da kan investeringsmåter som indeksfond, ETF eller Copy Trading være gode løsninger.

Volatilitet 

En annen faktor, som også kan være en psykologisk påkjenning for enkelte, er volatiliteten til dine investeringer. Dette er hvor mye kursen til en investering svinger opp og ned i forhold til markedet. 

Med høy volatilitet vil du kunne se dine verdier falle eller stige på korte tidsperioder. Dersom du blir påvirket i stor grad hvis verdiene faller vesentlig ned i verdi, kan det være lurt å investere i objekter som er mindre volatile. 

Aksjemarkedet er generelt mindre volatilt enn kryptomarkedet. Likevel finnes det svært volatile aksjer. Vekstaksjer svinger for eksempel vesentlig mer i verdi enn defensive aksjer.  For tradere er derimot volatilitet positivt. Dette betyr at man kan utnytte svingningene og oppnå høy profitt på kort tid.  

Avgifter og gebyrer 

For å oppnå best avkastning er det viktig å se på avgiftene og gebyrene som kreves når du utfører en investering. Ulike handelsplattformen kommer med ulike former for gebyrer. Høye gebyrer kan føre til at deler av din profitt blir “spist opp”. 

Av den grunn kan vi anbefale handelsplattformen til eToro. Denne handelsplattformen har et av markedets gunstigste priser, i tillegg til at du har et stort utvalg av investeringsobjekter i forskjellige aktivaklasser. Her kan du også samle alle investeringene dine i samme plattform, enten du ønsker å investere i aksjer, fond, råvarer eller kryptovaluta.

Vurder markedsforholdene

En siste ting som er viktig å vurdere, er markedsforholdene. Hvordan samfunnet utvikler seg vil ha en stor påvirkning på fremtidsutsiktene til ulike investeringsobjekt. 

Kombinasjonen av rentehevinger og inflasjon førte blant annet til at teknologiaksjer hadde et meget svakt børsår i 2022. Dette kom av flere årsaker. For det første er det mange av disse selskapene som fortsatt ikke er i pluss og er nødt til å låne penger. Høyere rente tilsier at lånevilkårene blir dårligere. I tillegg bidrar inflasjonen til at flere forbrukere ikke har råd til deres tjenester/produkter. 

Ved å holde deg oppdatert på markedsforholdene vil du øke sannsynligheten til å gjennomføre gode kjøp. Hvis du planlegger å bygge en bred portefølje, er det lurt å inkludere investeringsobjekter som opererer i forskjellige marked.  

Tips til hvordan investere 50 000 kr

Det finnes flere vurderinger man kan ta for å lykkes med sine investeringer. Her er noen tips som kan bidra til gode avgjørelser når du skal i gang med å investere 50 000 kr:

 • Les deg opp nøye i forkant: Unngå å ta avgjørelser kun basert på hva andre investorer eller forvaltere skriver på sosiale plattformer eller finansaviser. Dette er sjeldent en god oppskrift for suksess. Det er derfor viktig at du gjør egne vurdering når du går i gang med å investere. Les deg opp rundt hvilket marked selskapet befinner seg i, hvordan de vil tjene penger i tiden fremover og om det vil være økt etterspørsel etter deres produkter/tjenester. Dette vil gjøre det enklere når du skal vurderer om det er en investering som passer deg.
 • Hold deg oppdatert: Jobben er ikke ferdig når du har gjennomført et kjøp. Det er viktig å fortsette å holde deg oppdatert rundt hvordan selskapet presterer. På den måten vil du kunne analysere om fremtiden ser like lys ut som når du investerte. Husk at markedet kan endres eller at selskapet ikke oppnår sine mål.
 • Juster din portefølje: Når du skal i gang med å investere 50 000 kr, er det anbefalt å bygge en bred portefølje bestående av flere investeringer. Med tiden vil porteføljesammensettingen endres, ut fra hvordan de ulike investeringene presterer. Derfor er det lurt å følge med på utviklingen til porteføljen og justerer slik at du eksponerer deg i de markedene du ønsker til enhver tid.

Hvor kan du investere 50 000 kr? 

Så, hvordan investere 50 000 kr?

Å komme i gang med å investere er en nokså enkelt prosess og det tar ikke mer enn et par minutter å komme i gang. Under har vi laget en guide som drar deg gjennom alt det du behøver å vite. 

Vi vil ta utgangspunkt i handelsplattformen til eToro. Dette er en regulert plattform med et stort utvalg av diverse investeringsobjekter. Den blir brukt av over 25 millioner investorer og i tillegg til å investere i aksjer, fond, kryptovaluta og råvarer, har du også muligheten til å kopiere dyktige investorer gjennom deres Copy Trading-funksjon. 

Steg 1: Opprett en konto

Gå til eToros hjemmeside og trykk på knappen “begynn å investere”. Deretter fyller du inn dine detaljer, som brukernavn, e-post og passord. Du har også muligheten til å logge inn via Facebook og Google-konto.

Deretter vil du motta en e-post. Trykk på linken i mailen og du vil bli videreført inn til eToros plattform. 

opprett konto etoro plattform

Steg 2: Gjør innskudd 

Etter at du har opprettet en konto, er du nødt til å sette inn penger. Inne i plattformen vil du se en knapp der det står “sett inn penger”. Trykk på knappen og fyll inn innskuddsbeløpet. 

Du har mange måter å sette inn penger på, som inkluderer Visa- eller Mastercard, PayPal og bankoverføring. Minsteinnskuddet er på 50 dollar, som tilsvarer rundt 500 norske kroner. 

opprett konto etoro

Steg 3: Finn frem til det du ønsker å investere i 

Når pengene har kommet inn på kontoen, kan du gå i gang med å finne investeringen du ønsker å sette penger i. Du kan enten benytte deg av filtreringene i plattformen og navigerer deg rundt siden eller søke opp investeringsobjektet i søkefeltet.

For å gjøre det enkelt tar vi utgangspunkt i ARK Innovation, som er en populær ETF (børsnotert fond) og innehar populære aksjer som Tesla, Zoom, Shopify og Coinbase. 

Hvis du trykker på logoen vil du bli videreført til siden hvor du kan lese mer om fondet. Her får du all informasjon du trenger for å ta en beslutning om dette er en investering som passer din investeringsstrategi. 

Steg 4: Utfør kjøp

For å investere i ARK Innovation trykker du på handle-knappen. Da blir du videreført til kjøpssiden, hvor du velger hvor mye du ønsker å investere for. Deretter ser du over at alt stemmer.

Trykk på “åpne handel”, dersom markedet er åpent. Hvis markedet er stengt trykker på du “angi rekkefølge” og handelen blir gjennomført automatisk når markedet åpnes. 

Du følger samme oppskrift dersom du ønsker å investere i andre objekter. Når du skal i gang med å investere med 50 000 kr anbefaler vi at du bygger en portefølje bestående av flere investeringer. 

Oppsummering 

I denne artikkelen har vi sett på 12 ulike måter å investere 50 000 kr på. I vår liste finner du investeringer med ulik potensial for avkastning. Likevel er det viktig å være klar over at prosjektene er i startfasen, som også innebærer en høy form for risiko.

Ved å foreta gode investeringer kan du oppnå høye gevinster hvis du har 50 000 kroner å investere med. Det viktigste er at du investerer i objekter som du føler deg komfortabel med og at du analyserer investeringene ut fra din investeringsstrategi og risikotoleranse. Det er anbefalt at du sprer midlene dine over flere investeringer. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan investere 50 000 kr på best mulig måte?

Hva burde jeg investere 50 000 kr?

Hvor mye kan jeg tjene ved å investere 50000 kr?

Hvordan tjene 50 000 kr?