Økonomi er til stede i nesten alle sammenhenger, både i hverdagslivet og i samfunnet. På et personlig plan bidrar en god økonomi til å redusere stress og bekymringer samt at det har en sterk påvirkning på helsen.

I det større bildet bidrar de økonomiske kreftene til å forme markeder og samfunn. Blant annet har den økonomiske veksten de siste tiårene vært den viktigste faktoren bak reduksjonen i fattigdom i verden. 

Les mer om hva økonomi egentlig er og hvorfor det er viktig å ha en forståelse for begrepet.

Hva betyr økonomi?

Økonomi er et bredt begrep og innebærer alle tilfeller som inkluderer produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser. 

Man kan ofte dele opp begrepet i forskjellige økonomi deler. Her er noen eksempler:

 • Global økonomi: Hvordan kapital, arbeid og varer og tjenester veksles mellom landegrenser. 
 • Planøkonomi: Et økonomisk system der staten bestemmer hva som skal produseres av varer og tjenester, og hvordan disse skal distribueres til innbyggerne. 
 • Privatøkonomi: Hvordan en person styrer sin personlige økonomi, som blir styrt av inntekter, utgifter og sparing.
 • Sirkulær økonomi: Et økonomisk system med mål om at ressurser forblir i økonomien så lenge som mulig for å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. 
 • Økonomi som fag: Økonomifaget studerer hvordan mennesker, husholdninger og bedrifter i et land eller et marked disponerer sine ressurser.

Hva er økonomi?

Penger er en felles målestokk på økonomien

Når man snakker om økonomi er det lett å trekke fokuset mot penger, som ofte blir brukt som et verdimål som representerer ens økonomi. Har man mye kapital og lite gjeld, har man en sunn økonomi. Det gjelder både for privatpersoner og for land. Den økonomiske tilstanden til et land vil være én av flere faktorer som vil påvirke innbyggernes adferd og handlinger. 

Samme paralleller kan man trekke mot privatpersoner. Det finnes nok bevis på at man har et bedre utgangspunkt dersom man har en god økonomi. Med bedre økonomiske ressurser øker muligheten for at man har høyere utdanning. Denne gruppen har også større sannsynlighet for å følge sunne levevaner, som å spise sunnere og være mer aktiv.

Hva er personlig økonomi? 

Personlig økonomi, eller privatøkonomi, handler om hvordan du håndterer dine egne midler. Man kan som regel dele privatøkonomien inn i tre kategorier:

 • Inntekter: Hvor mye tjener du i lønn? Og får du eventuelt andre inntekter fra noen andre steder?
 • Utgifter: Hvor mye bruker du i måneden? Bruker du mer enn du tjener vil dette gi en negativ sparerate. 
 • Sparing: Hvor mye penger har du til å spare? Jo mer inntekter i forhold til utgifter, desto mer vil du kunne spare. Ved å investere disse pengene riktig, vil du kunne oppnå en god økonomi. 

I 2019 skrev NRK en sak om at nordmenn kan svært lite om egen økonomi og at hovedgrunnen er for lite kunnskap om emnet. Samtidig viser en SIFO-rapport som ble publisert i mars 2023 at 18 % av norske husholdninger hadde økonomiske problemer.

Få en bedre personlig økonomi

Å være i økonomiske problemer er en posisjon ingen ønsker å befinne seg i. Dette vil du kunne unngå ved å ha et bedre forhold til din egen personlige økonomi. Det er derimot flere aktive valg du kan ta for å unngå dette, og samtidig oppnå en stabil økonomi på sikt. 

Her er noen tips til å bedre personlig økonomi:

 1. Få en god oversikt over din økonomi: Det første du bør gjøre er å få en god oversikt over økonomien din. Dette inkluderer alt av hvor mye dine eiendeler er verdt, hvor mye penger du har, hvor mye du har i gjeld og hva du bruker pengene dine på. 
 2. Lag et budsjett: Deretter bør du lage ukentlige eller månedlige budsjetter. Dette vil hjelpe deg med å prioritere hva du bør bruke penger på og, kanskje enda viktigere, hva du kan spare penger på. 
 3. Sett økonomiske mål: Form et mer langsiktig bilde om hva du ønsker i fremtiden. Kanskje har du lyst til å ha mer å rutte med under pensjonen eller mer penger til reising? Dette bør planlegges. Finn ut hvor mye du trenger for å nå ditt mål. 
 4. Invester pengene dine: Ved å ha pengene i banken vil verdiene tapes over tid, på grunn av prisøkningen på varer og tjenester (inflasjon). Derfor bør du sette penger i noe som kan øke i verdi over tid. Eksempler på dette er aksjer, fond eller eiendom. 
 5. Vær forsvarlig: Å unngå overforbruk er en viktig faktor for å ha en god personlig økonomi. Du bør derfor gjøre en aktiv innsats for å investere dine penger månedlig og unngå overforbruk.

Hva er sirkulær økonomi og hvorfor er det viktig?

“Hva er sirkulær økonomi?” er et spørsmål som har dukket opp hyppig de siste årene. Enkelt forklart betyr det at vi gjenbruker varer i stedet for å kjøpe nytt. 

hva er Sirkulær økonomi
TOMbag er et av mange selskap som utvikler sirkulære produkter. De lager bærekraftige og gjenbrukbare søppelposer.

Samfunnet i dag er basert på et såkalt «bruk-og-kast-samfunn», som på fagspråket kalles for en lineær økonomi. For at vi skal nå FNs bærekraftsmål er vi nødt til å bevege oss bort fra den lineære økonomien og over til sirkulær økonomi. 

Det er derfor ikke så rart at interessen for den sirkulære økonomien er til stede. Regjeringen har også laget en egen strategi for sirkulærøkonomi, som blant annet vil føre til flere arbeidsplasser og redusere klimaavtrykket. 

Oppnå bedre personlig økonomi ved å bli del av den sirkulære økonomien

Som nevnt, bidrar den sirkulære økonomien til et mer bærekraftig samfunn. Derfor oppfordres både bedrifter og privatpersoner til å bli en del av den sirkulære økonomien. Ikke bare vil dette føre til at man er mer miljøvennlig, men man vil også kunne spare penger og oppnå en bedre privatøkonomi. 

Siden den sirkulære økonomien går ut på å bevare produktene så lenge som mulig, er fokuset rettet mot å reparere, oppgradere og bruke produktet om og om igjen. På den måten bruker man ressursene flere ganger og minst mulig går tapt – samtidig som man unngår å bruke unødvendig penger på å kjøpe nytt. Godt for miljøet og godt for lommeboken!

Vurderer du å studere økonomi?

De fleste vil kunne oppnå en god privatøkonomi kun ved å være bevisste på egne handlevaner og ha et langsiktig mål for sine investeringer. Selv om dette kanskje er det viktigste for de fleste, er det helt sikkert noen som har lyst til å få en enda bedre forståelse for emnet. I så fall kan økonomifaget være noe for deg. 

Studere økonomi bedre økonomiske kunnskaper
Å studere økonomi vil gi deg en bedre forståelse for samfunnet vi lever i.

Ved å studere økonomi vil du lære hvordan mennesker og organisasjoner tar økonomiske beslutninger, og hvordan det påvirket den helhetlige økonomien. En økonomiutdanning er ofte også attraktivt blant arbeidsgivere og åpner opp dørene for mange spennende jobber.

Les også:

Finans 101

Smarte Finansstrategier for nye bedrifter

Ofte stilte spørsmål

Hva er økonomi enkelt forklart?

Hvorfor er økonomi viktig å kunne?

Hva er personlig økonomi?

Hva er sirkulær økonomi?

Hvordan oppnå en god økonomi?