Skal du starte bedrift, er det helt avgjørende med kapital. Mange oppstartsbedrifter feiler simpelthen på grunn av mangel på penger. Har du ikke egenkapital, må man ty til andre finansieringsmetoder. Så hvordan finansiere oppstartsfasen? I denne artikkelen skal vi se på ulike finansstrategier for nye bedrifter.     

Finans strategier for nye bedrifter 

Riktig finansiering er med å gjøre oppstartsfasen lettere, og det er også helt avgjørende grep for nye bedrifter å overleve. Å finansiere oppstartsfasen er i teorien enkelt, men kan likevel være svært krevende for en gründer. 

Du må blant annet kartlegge hvor mye kapital som er nødvendig, og mangler du en veloverveid forretningsplan, vil det redusere sannsynligheten for å få finansiering. Dermed er du helt nødt til å utforme en forretningsplan. Dette vil i tillegg bedre forutsetningene for fremtidig vekst. La oss ta titt på det vi mener er helt nødvendige finansstrategier for nye bedrifter: 

 • Finansstrategi 1: Som nevnt må du lage en forretningsplan. Den må være tydelig, gjennomtenkt og realistisk. Videre bør den inneholde målgruppe, hva du skal selge og hvordan du skal selge ditt produkt etc. I tillegg må du opprette et budsjett, og denne skal gi en god oversikt over kostnader. Det inkluderer både forventede og uforutsette kostnader.  
 • Finansstrategi 2: Vurder hvorfor du ønsker å starte bedrift, hvor mye tid du ønsker å bruke på den og hva du vil oppnå. Ikke minst må du tenke over hvor mye penger du selv ønsker å legge i bedriften. Du må selvsagt også vurdere hvor mye penger du trenger i oppstarten, som jo er viktig i forhold til det å velge finansieringsmetode. 
 • Finansstrategi 3: Nå er det dags å velge finansieringsmetode. Det er mange måter du kan skaffe penger til din bedrift, og du må selv vurdere hvilken metode som passer deg og ditt selskap best. 

Finans for nybegynnere.

Nye bedrifter kan velge mellom flere finansieringsalternativer 

Det er som nevnt flere metoder man kan hente kapital på, der det er fordeler og ulemper ved alle. Hva som er best for din bedrift avhenger av dine forventninger til selskapet og hva du faktisk trenger i startkapital. 

Har du kun behov for en beskjeden sum i startkapital, er nok den beste finansstrategien for nye bedrifter å henvende seg til venner og bekjente. Dette er en forholdsvis billig måte å hente kapital. Men i gjengjeld kan det å spørre bekjente om penger være et ømfintlig tema. 

På en annen side vil det å ta opp lån gi et godt økonomisk spillerom, men det vil samtidig medføre flere økonomiske forpliktelser. Mange velger derfor å prøve å skaffe investorer. Dette er en fin måte å bedre forutsetningene for å akselerere bedrifts vekst. Men da er du nødt til å gi avkall på noen av dine eierandeler. 

La oss utforske de ulike finansieringsmulighetene litt nærmere.   

Familie og venner

Har du venner og familie som tror på din forretningsidé, er det ingenting galt å be om økonomisk støtte. Det er mange fordeler med å spørre venner og kjente: 

 • De kjenner deg godt og vil at du skal lykkes
 • Det vil ikke nødvendigvis medføre økonomiske forpliktelser. Er man heldig forventer de kanskje ikke å få noe tilbake
 • Du beholder full kontroll over selskapet
 • Å spørre familie og venner er ikke i nærheten av like tidkrevende og omfattende som de øvrige finansieringsalternativene 

Ulemper med å be om økonomisk støtte fra familie og venner, er at man ikke kan forvente like betydelige summer som når man for eksempel tar opp lån. En enda verre konsekvens er at det kan belaste nære relasjoner. 

Banklån

De fleste banker tilbyr et såkalt bedriftslån. Dette er et lån som tilbys til alle bedrifter, inklusive oppstartsselskaper. Mange banker har til og med skreddersydde tjenester til å hjelpe gründere og nye bedrifter. Dermed kan en god finansstrategi for din nye bedrift være å søke et bedriftslån. 

En annen fordel med lån er at du beholder full kontroll over selskapet. I tillegg er det mulig å låne betydelige summer, som kan være fordelaktig for å hjelpe bedriften i gang. Dog må alle lån tilbakebetales, og i noen tilfeller kan lån være særdeles kostbare. 

Det kan også hende at du må stille med sikkerhet, gjennom for eksempel din privatbolig. Dette innebærer en viss risiko da banken får rett på din bolig om du ikke klarer å betale for deg. 

Crowdfunding/folkefinansiering

De siste årene har folkefinansiering blitt en umåtelig populær finansstrategi blant nye bedrifter. Dette som følge av:

 • Man får enkelt tilgang til en stor gruppe investorer
 • Det er en effektiv måte å promotere egen bedrift
 • Man kan potensielt hente inn vesentlige summer, om forretningsplanen faller i smak blant investorer
 • Det medfører ikke like mange økonomiske forpliktelser som et lån

I Norge er det flere såkalte Crowdfunding-plattformer, som Kameo og Folkeinvest. Dette er plattformer som er både donasjonsbasert og som tilbyr finansiering i form av lån. 

Selv om fordelene med folkefinansiering er flere, er det ikke utelukkende positivt. Det kan blant annet være en tidkrevende prosess, da du må håndtere flere små investorer. Dette kan igjen gjøre det vanskeligere å holde oversikt over ens overordnede mål. Dessuten kan det være krevende å vinne gunsten til investorene, som i så fall betyr at man ikke får finansiering.   

Hvordan finansiere startups?

Investorer 

Å henvende seg til investorer, både privatpersoner – også kjent som “engleinvestorer”, og institusjonelle aktører er utvilsomt en god finansstrategi for nye bedrifter. Da kan du først og fremst dra nytte av investorens erfaring og kompetanse. De kan gi både råd og veiledning, noe som øker betingelsene for at din bedrift skal lykkes. 

En annen opplagt fordel er at pengene du får ikke gis som et lån. Dette investeres i selskapet, som betyr at investorene tar risikoen selv. Det er med andre ord frisk kapital som ikke tilbakebetales, i alle fall ikke direkte. En investor vil imidlertid aldri gi bort penger, med mindre han, hun eller dem mener det vil gagne dem på sikt. 

Investorene forventer å få avkastning på pengene som investeres, noe de garantert kommer til å presse hardt på for å få. Andre ulemper med investorer som en finansstrategi for nye bedrifter er: 

 • Du gir bort eierandeler og mister følgelig en del av kontrollen over selskapet
 • Du må gi bort deler av selskapets overskudd
 • Det kan være vanskelig for nye bedrifter å skaffe investorer, spesielt om man ikke har erfaring fra oppstartsselskaper tidligere 

 Offentlige støtteordninger

Til slutt i vår oversikt over finans strategier for nye bedrifter finner vi offentlige støtteordninger. Norge er et land hvor entreprenørskap og innovasjon står høyt. Nettopp derfor tilbys det flere støtteordninger til gründere og oppstartsselskaper. Innovasjon Norge og Enova er noen av aktørene som støtter prosjekter av ulikt slag. 

Fordeler med offentlige støtteordninger er at det ikke innebærer tunge økonomiske forpliktelser. Du står fritt til å bruke pengene som du vil, i hvert fall til en viss grad, og pengene må ikke nødvendigvis tilbakebetales. Mange av støtteordningene gir også rådgivning, samt at de tilbyr kompetanseutvikling og nettverksbygging. 

Ulemper med offentlige støtteordninger, er at man må oppfylle flere krav for å få støtte. Søknadsprosessen kan også være langdryg, i tillegg til at støtten ofte er bransjespesifikk.     

Hvor mye kapital trenger du for å starte en bedrift

Det er flere ting du kan gjøre for å utvikle en bedrift, men du bør ha en gjennomtenkt forretningsplan og nok kapital. Har du ikke egenkapital kan du velge mellom flere finansieringsstrategier, som for eksempel lån eller prøve å skaffe investor. Skal du starte AS må du ha minst 30,000 kroner i egenkapital. Det koster i tillegg litt å registrere bedriften i Foretaksregisteret.  

Les også:

Finans 101

Lær mer om Økonomi

Hvordan starte egen bedrift

Oppsummering 

Vi har i denne artikkelen sett på finansstrategier for nye bedrifter. Raskt oppsummert har du flere metoder å velge mellom når det kommer til å finansiere oppstarten. Det er imidlertid viktig å ha en gjennomtenkt forretningsplan før du søker finansiering. På den måten vil du øke sannsynligheten for å få økonomisk hjelp.