Finans er et vidtrekkende begrep som berører alle deler av samfunnet. Har du et brennende ønske om å starte egen bedrift, jobbe med investeringer eller kanskje drive med innovasjon? Da er det helt avgjørende å ha kunnskap om finans. Les videre for å lære det grunnleggende om finans!    

Hva er finans? 

Ifølge SNL er finans en fellebetegnelse for tjenester og handlinger relatert til penger-, kreditt-, bank- og børsvesen. Forklart på en enklere måte er finans et fagområde innen økonomi, som tar for seg hvordan bedrifter, institusjoner og privatpersoner anskaffer og bruker penger over tid. 

Finans kan derfor handle helt grunnleggende om hvordan man kan skaffe penger til et boligkjøp, eller hvordan man best kan sikre lønnsomheten til en bedrift. Det kan også inkludere hvordan en stat finansierer utbyggingen av en ny infrastruktur. 

Som nevnt spiller finanssektoren en viktig rolle i samfunnet, og de fleste finansjobber kommer med et stort ansvar. Man er for eksempel helt nødt til å analysere finansielle data, gjøre forretningsmessige vurderinger og ta lønnsomme avgjørelser som er i samfunnets beste. Dette for å unngå kriser, som for eksempel finanskrisen, men også for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling. 

Finans 101

Finans kan deles inn i fire kategorier

Ettersom finans er et omfattende begrep, er det vanlig å dele det inn i ulike kategorier. Disse er som følger: 

  • Privat finans: Privat finans omfatter privatøkonomien til folk, nærmere bestemt hvordan folk anskaffer og bruker penger. 
  • Offentlig finans: Går inn på hvordan en stat, fylke eller en by identifiserer nødvendige utgifter innen den offentlige sektor. Det inkluderer også vedlikehold av offentlige inntekter, samt gjennomførelse av den offentlige budsjettprosessen. 
  • Finansiell finans (økonomi): Finansiell finans, også kalt finansiell økonomi, er den delen mange kanskje forbinder med finans – nemlig aksje- og børsmarkedet.  
  • Bedriftsfinans: Alle økonomiske aktiviteter som skjer i en bedrift går under kategorien “bedriftsfinans”. I all hovedsak innebærer det å se på hvordan selskaper sikrer likviditet, enten om det er gjennom lån, utlån eller investeringer. Her er vurdering av risiko og profittmarginer også et avgjørende element.

I forhold til bedriftsfinans er det vesentlig å ta gode beslutninger som kan fremme økonomisk vekst. Man er med andre ord nødt til å forstå hvordan investeringer, lønnsomhet og vekst henger sammen med risiko. 

Så hvordan investerer man, eller rettere sagt betaler man for en bedrifts vekst? I hovedsak har man to valg: gjeld og egenkapital.   

Finans, gjeld og egenkapital 

Hva betyr finans gjeld og egenkapital?   

Finans Gjeld og egenkapital, eller “sum egenkapital og gjeld” som mange også liker å kalle det, sier noe om bedriftens verdi som ikke er finansiert med gjeld.

Dette kalles også for balanse, og det er en form for regnskapsrapport som angir en bedrifts økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Dersom bedriften har mer gjeld enn det er verdt, vil egenkapitalen være negativ. Dermed sier balansen noe om forholdet mellom egenkapital og gjeld, men hva er egentlig gjeld og egenkapital?  

  • Egenkapital: Dette er penger du selv eller investorer har skutt inn i bedriften. Det inkluderer også opptjente penger. Egenkapitalen sier noe om hva bedriften er verdt, i form av eiendeler, minus gjeld. Egenkapital som stammer av investorer må i motsetning til gjeld ikke tilbakebetales. Dog har investorene rett på en del av bedriftens overskudd.   
  • Gjeld: Kort oppsummert er gjeld penger man skylder. Dersom du tar opp et bedriftslån eller et oppstartslån, er dette penger du må tilbakebetale på et tidspunkt. Dette kalles da for gjeld. Gjeld kan også forekomme i regninger, som skatt, avgifter og andre ting. 

Er det best å finansiere nye bedrifter med gjeld eller egenkapital? 

Av ulike årsaker velger mange bedrifter ta på seg gjeld i form av lån fremfor å bruke egenkapital når de trenger penger. Dette handler i hovedsak om at gjeld kan være enklere å skaffe, men også fordi at man ikke trenger å gi bort deler av sitt overskudd. Sistnevnte med forbehold om at man får investorer med på laget. 

Ikke minst vil bedriftseiere som utsteder aksjer miste noe av kontrollen over eget selskap. Og nettopp derfor kan gjeld i visse tilfeller være å foretrekke. Ulemper med gjeld er imidlertid at dette er belånte penger som må tilbakebetales med renter.  Det vil si at man må betale tilbake mer enn det som faktisk er lånt. 

En god løsning kan da være preferanseaksjer. Dette er en aksjetype hvor investorene får flere goder, som større rett på utbytte og garantert rett på kompensasjon ved en konkurs. Slike aksjer er imidlertid uten stemmerett, som gjør at bedriftseiere ikke mister kontrollen. 

Les også:

Hva er Økonomi 

Egenkapital og Gjeld innen Finans 

Oppsummering 

I denne artikkelen har vi gitt et grunnleggende og enkelt svar på spørsmålet  “hva er finans”. Vi har også tatt en titt på hva gjeld og egenkapital egentlig er, og hvordan dette kan være nyttige virkemidler for å drive økonomisk vekst hos bedrifter. Oppsummert kan gjeld i visse tilfeller være bedre enn egenkapital, men da med en forutsetning om at man ikke betaler mer i renter enn bedriftens avkastning.