Det har vært mye fokus på de rikeste i Norge den siste tiden – og særlig noen av de enorme formuene som har blitt skapt her i landet. Mange av disse er knyttet til store industrielle selskaper innen shipping, olje & gass, oppdrett og eiendom – eller verdier på Oslo Børs. Dette er et emne som hvert år vekker interesse, men også stor politisk debatt – for hvem er egentlig disse menneskene, og hvordan har de bygget opp disse enorme verdiene?

Vi har gravd oss dypere ned i det som kan omtales som de største formuene i Norge. På denne siden har vi kartlagt hvem som sitter på de største formuene, samt hvor noen av disse menneskene befinner seg. Nysgjerrig på hvem som har den største pengebingen i Norge? Da er det bare å lese videre!

Hvem er Norges Rikeste Mann?

Lurer du på hvem er Norges rikeste? Førsteplassen over rikeste mann i Norge er noe som vekker debatt hvert eneste år. For med en formue på over 200 milliarder kroner, er det liten tvil om at John Fredriksen er den rikeste nordmannen gjennom tidene. Imidlertid har han for lengst levert inn sitt norske pass og leverer i dag som kypriotisk statsborger.

Også den neste på listen over de aller rikeste har forlatt Norge – Her finner vi nemlig finanstoppen Ole Andreas Halvorsen som har bygget opp hedgefondet Viking Global i USA. Gjennom en rekke investeringer har nordmannen bygget seg opp en formue anslått til 63 milliarder kroner.

Vi må derfor ned på tredjeplassen før vi finner rikeste mann i Norge som faktisk bor i Norge. Her er det kolonialmajoren Odd Reitan som befinner seg. Gjennom eiendom og Reitan-gruppen har trønderen bygget seg opp en formue på svimlende 59 milliarder kroner. Til spørsmålet; hvem er den rikeste i Norge, kan man dermed få to svar. John Fredriksen er uten tvil den rikeste norskfødte gjennom tidene, mens Odd Reitan er den rikeste som fortsatt er bosatt i Norge.

De 10 rikeste i Norge 2023

Plassering Navn Formue
1 John Fredriksen 205 milliarder
2 Ole Andreas Halvorsen 63 milliarder
3 Odd Reitan 59 milliarder
4 Johan Johannson 51 milliarder
5 Johan H. Andresen 45 milliarder
6 Gustav Witzøe 38 milliarder
7 Kjell Inge Røkke 38 milliarder
8 Torstein Hagen 34 milliarder
9 Stein Erik Hagen 31 milliarder
10 Petter Anker Stordalen 25 milliarder

Norge i toppen av selvskapte milliardærer

I mange europeiske land finner vi vanvittige formuer som har blitt arvet gjennom flere generasjoner. Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige og Danmark for å finne aristokratiske formuer som bare symbolsk skifter eier gang på gang. Noen slike formuer finnes det riktignok i Norge også – og på topp 10 rikeste i Norge er både Johannson og Andresen familien slike tilfeller. Dette er arvinger som har videreformidlet eksisterende formuer arvet av tidligere generasjoner.

Når det er sagt, så er det 8 av de 10 rikeste i Norge selvskapte formuer. Den største av disse er naturligvis John Fredriksen som blant annet eier verdens største tankrederi, lakseoppdretter og en enorm portefølje med eiendom. Videre finner vi flere finans, oppdrett og shipping formuer. Alle har til felles at det er nåværende besitter av formuen som har skapt den selv.

Flere av disse forumene har forsvunnet ut av landet den siste tiden, noe som har skapt rabalder i pressen. John Fredriksen forlot riktignok Norge allerede tidlig på 2000 tallet – og Ole Andreas Halvorsen bygget opp formuen sin i USA. Den største formuen som nylig har forlatt Norge er industrialisten Kjell Inge Røkke. Han meldte flytting i et åpent brev til Aker aksjonærene for et knapt år siden.

Rikeste kvinner i Norge

Blant de 400 rikeste i Norge er det bare 51 kvinner, men dette er også det høyeste tallet vi har målt. Det betyr at fordelingen sakte, men sikkert har begynt å endre seg. Noen av disse er naturligvis arvinger, men det har også kommet til flere kvinner som har skapt enorme verdier på egenhånd. Disse er det absolutt verdt å trekke frem som en inspirasjon for resten. I den neste tabellen har vi derfor tatt en nærmere titt på de 10 rikeste kvinnene i Norge, samt hvordan de har skapt formuen sin.

Den første på listen over rikeste kvinner i Norge er Rannfrid Rasmussen som kommer inn på en 34. plass over de rikeste i Norge. Deretter kommer Else Helene Sundt inn med en 36. plass før vi må ned på 55. plass for å finne den tredje på listen. En annen gjenganger er at de fleste av formuene er skapt gjennom finans og investering.

Plassering Navn Formue Bransje
1 Rannfrid Rasmussen 9 milliarder Finans
2 Else Helene Sundt 8,6 milliarder Eiendom
3 Marit Mohn 6,25 milliarder Finans
4 Anne Catrine Møller 6 milliarder Handel
5 Helene Odfjell 5,85 milliarder Olje & Energi
6 Hjørdis Kluge Smedvig 5,25 milliarder Finans
7 Cathrine Rasmussen 5 milliarder Finans
8 Yuhong Jin Hermansen 4,75 milliarder Shipping/Reiseliv
9 Ruth Katarina Mustad Bevreng 4,55 milliarder Eiendom
10 Melanie T.S Gotteberg 4,5 milliarder Shipping

Rikeste kommuner i Norge

Når det samles store verdier er det ikke bare privatpersoner og selskaper som kan nyte godt av dette. Rikdommen kommer også fellesskapet til gode ved at det skattes til kommunen de bor i. Her er det selvfølgelig hovedstaden som gjør det best, men også områdene rundt nyter godt av sine rike innbyggere. På toppen av listene over rikeste kommuner i Norge finner vi Oslo, Asker og Bærum.

Blant de 500 rikeste i Norge er det 212 som bor i Oslo, 39 i Bærum og 22 i Asker. Området rundt hovedstaden er derfor dominant når det gjelder antall beboende blande de rikeste i Norge. De andre storbyene ligger et stykke bak hovedstaden. Den neste på listen er Bergen som huser 29 av de rikeste i landet. For å gjøre det lettere å se hvor de rikeste holder til – har vi laget en enkel tabell nedenfor.

Plassering Kommune
1 Oslo
2 Bærum
3 Bergen
4 Asker
5 Stavanger
6 Trondheim
7 Kristiansand
8 Frøya
9 Sola
10 Drammen

Bransjefordeling blant de rikeste i Norge

Noe av det som alltid er interessant å se nærmere på er hvordan noen av disse vanvittige formuene har blitt skapt. Selv om mange av disse milliardærene nå sitter på godt diversifiserte porteføljer med aksjer, eiendom og industri, så har de fleste bygget seg opp på én sektor. Vi har derfor forsøkt å kartlegge hvor formuen til de rikeste i Norge stammer fra.

Plassering Navn Formue Bransje
1 John Fredriksen 205 milliarder Shipping
2 Ole Andreas Halvorsen 63 milliarder Finans
3 Odd Reitan 59 milliarder Handel
4 Johan Johannson 51 milliarder Handel
5 Johan H. Andresen 45 milliarder Finans
6 Gustav Witzøe 38 milliarder Sjømat
7 Kjell Inge Røkke 38 milliarder Olje og Energi
8 Torstein Hagen 34 milliarder Shipping/Reiseliv
9 Stein Erik Hagen 31 milliarder Handel
10 Petter Anker Stordalen 25 milliarder Hotell/Reiseliv

De rikeste i Norge fordelt på industri

Vi har nevnt det flere ganger, men toppen av de rikeste i Norge har sett lite endringer de siste årene. Derfor kan det være langt mer spennende å se på fordelingen av de rikeste i hver industri. Her er det mange ulike formuer som har dukket opp de siste årene. I tabellene nedenfor kan du finne de rikeste i finans, rikeste i shipping og rikeste i eiendom det siste året.

Rikeste i Norge innen finans

De siste årene er det finans som har vært den store formueskaperen i Norge. Mange har arvet penger som i dag arbeider på Oslo Børs fremfor tradisjonell industri. Når det er sagt, så er det også noen super investorer som har skapt egne verdier langt over det man kan forestille seg. I tabellen nedenfor har vi tatt en titt på de fem rikeste innen finans i Norge.

Rangering Navn Formue Selskap
1 Ole Andreas Halvorsen 63 milliarder Viking Global
2 Johan H. Andresen 45 milliarder Ferd
3 Svein Støle 16 milliarder Pareto
4 Peter T. Smedvig 14 milliarder Smedvig
5 Ole Ertvaag 11,75 milliarder Hitecvision

Rikeste i Norge innen shipping

Ingenting er mer tradisjonelt enn shipping i Norge – og mange av de store familieformuene er skapt nettopp innen internasjonal skipsfart. Flere av landets største selskaper er fortsatt innen shipping og formuene disse selskapene har skapt fortsetter å vokse år etter år.

Rangering Navn Formue Selskap
1 John Fredriksen 205 milliarder Frontline
2 Niels G. Stolt-Nielsen 9,75 milliarder Stolt-Nielsen Ltd
3 Leif O. Høegh 9,30 milliarder Leif Høegh & Co
4 Morten W. Høegh 9,30 milliarder Leif Høegh & Co
5 Olav Nils Sunde 9,2 Milliarder Colorline

Rikeste i Norge innen eiendom

Den bransjen som har fått mest oppmerksomhet det siste året er eiendom. Her har det blitt skapt enorme formuer, men mange har forlatt Norge det siste året. Selv om disse fortsatt regnes som norske formuer, så er det nå mange av dem som befinner seg med eierskap i utlandet.

Rangering Navn Formue Selskap
1 Ivar Erik Tollefsen 20 milliarder Fredensborg
2 Bjørn Rune Gjelsten 19 milliarder Gjelsten Holding
3 Edgar Haugen 18 milliarder Ragde Eiendom
4 Torstein Ingvald Tvenge 16 milliarder Fram Gruppen
5 Lars Wenaas 14 milliarder Wenaasgruppen

Oppsummering

De rikeste i Norge blir stadig rikere og i 2023 utgjorde den samlede formuen til de rikeste i landet svimlende 1873 milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet samlet i private formuer gjennom historien til kongeriket Norge. Selv om toppen på listen ikke har blitt endret i særlig grad de siste årene (John Fredriksen har vært #1 20 år på rad), så har formuene vokst betydelig. Dette har ført til stor debatt gang på gang om hvordan verdiene i samfunnet fordeles i Norge.

Nå har vi også sett noen av de største formuene flytte fra landet, noe som kan forskyve maktbalansen ytterligere. Videre har vi gjennom ulike tabeller sett på hvordan disse formuene har blitt skapt, hvor de er bosatt – og selvfølgelig hvem som besitter dem. For den visjonære gründer kan det være inspirerende å se hvilke vanvittige formuer som står bak de industrielle eventyrene i Norge.