Gjennom Hemen Holding har John Fredriksen bygget opp den største private formuen i norsk historie. Selv historiske nordmenn som Bernt Anker og Thomas Heftye må si seg slått av sveisersønnen fra Etterstad. Høyt hemmelighold og kompliserte selskapsstrukturer i skatteparadiser har gjort John Fredriksen Formue til et myteomspunnet emne de siste årene.

Flere store aviser har forsøkt å få John Fredriksen i tale, men med unntak av noen få intervjuer er det sjeldent noen kommentar å hente. I dag styrer han et imperium verdsatt til mer enn 200 milliarder kroner fra et kontor i London. Det var her John Fredriksen møtte Kapital da han stilte til intervju i regi av sin 70 årsdag. Mye av virksomheten styres fortsatt fra Kypros og Bermuda, men hjertet til Fredriksen-imperiet banker i London. Så hvem er egentlig mannen bak Norges største formue – og hvordan kom han dit han er i dag? Det skal vi prøve å finne svaret på.

Oppveksten til John Fredriksen

Lite er kjent om oppveksten til John Fredriksen, men vi vet at han vokste opp på Etterstad i Oslo. Her vokste han opp i en helt tradisjonell arbeiderklasse med far som var sveiser ved NSB og en mor som jobbet som kantinebestyrer. Videre har Fredriksen selv bemerket at han aldri fullførte noe særlig skolegang, men heller har lært fra livets harde skole.

Dette stemmer nok godt – for allerede som 16 åring tok han jobb for skipsmeglingsfirmaet Blehr og Tenvig ved deres kontorer i Oslo. Her jobbet han i fire år før han som 20 åring fikk tilbud om en stilling ved Fjell Navigation i Montréal. Oppholdet i Canada ble kortvarig og etter bare seks måneder reiste Fredriksen videre til New York. Det var her karrieren som skipsmegler begynte å ta form.

Formuen begynner å ta form

På slutten av 70-tallet var det trange tider for Fredriksen og det var først på 80-tallet formuen hans begynte å ta form. Da startet skipsrederen med frakt av iransk olje fra Persiagulfen under Irak – Iran krigen. Det var denne perioden han ble stamgjest på Theatercafeen med eget bord døpt etter oljeterminalen Kharg.

Allerede på denne tiden hadde Fredriksen bygget seg opp en solid formue og sitt eget managementselskap. Imidlertid ble det en kortvarig glede da politiet i 1986 slo til mot både Marine Management og SeaTeams kontorene i Oslo. John Fredriksen gikk i dekning og var for en periode etterlyst av politiet.

Anmeldelsen hadde kommet fra assuranceselskapet Gard som hadde mistanker om at flåten til John Fredriksen benyttet råolje den transporterte som drivstoff. Siktelsen var for tyveri av olje verdt nærmere 60 millioner kroner, og satte startskuddet på en langvarig konflikt mellom John Fredriksen og norske myndigheter.

Bunkerssaken mellom Gard og John Fredriksen

På dette tidspunktet hadde John Fredriksen formue allerede begynt å bygge seg opp – og vi kunne strengt tatt fokusert på dette. Imidlertid er det én viktig hendelse som skulle sette kursen for John Fredriksen sitt forhold til norske myndigheter for resten av hans periode som norsk statsborger.

I 1985 hadde assuranseselskapet Gard lagt merke til unormalt mye svinn på last transportert med Fredriksen sin flåte. De hyret derfor inn private etterforskere som skulle undersøke om det systematisk ble brukt som drivstoff på skipene. Saken ble sendt over til politiet i Oslo året etter, og det var da de slo til mot de norske kontorene til Fredriksen.

Flere sentrale skikkelser i Fredriksen sin organisasjon ble satt i varetekt, mens Fredriksen selv var gått i skjul. Etter en stund meldte han seg selv til politiet på Grønland og ble satt i varetekt. Her ble han sittende i 113 dager, noe han i etterkant har sagt påførte han klaustrofobi. Resultatet ble en fem år lang kamp med norske myndigheter der et tosifret millionbeløp gikk med i kostnader. Videre måtte Fredriksen selge store deler av flåten sin i en periode da ratene var på vei oppover. Resultatet ble et svært stramt forhold mellom John Fredriksen og norske myndigheter, samt at Marine Management ble nedlagt.

Grunnlaget for imperiet legges

Hittil har det vært både opp- og nedturer for Fredriksen. Det er nå han virkelig viser sin forretningsteft og starter med aktivt kjøp og salg av både skip og borerigger. Ved hjelp av et allerede stort nettverk og gode kjennskap til bransjen bygger han seg kjapt opp igjen innen shipping.

Den neste store avgjørelsen kommer når han i 1996 tar kontroll på det svenske tankselskapet Frontline. På dette tidspunktet er Frontline et beskjedent bedrift med en liten flåte oljetankere. Fredriksen flytter selskapet til Bermuda der han har bygget opp sin nye base. Dette skal danne grunnlaget for den nye virksomheten – og den lille øya har blitt helt sentral i hans virksomhet.

Gjennom aggressiv vekst og utbyttepolitikk dannet Frontline hjørnesteinen i det nye forretningsimperiet til John Fredriksen formue. Bare i 2008 ble det betalt ut mer enn 3,6 milliarder kroner i utbytte fra rederiet, og brorparten av dette gikk til John Fredriksen. Denne kontantstrømmen gjorde det mulig å bygge en diversifisert portefølje som står støtt den dag i dag.

Selskapene i Fredriksen gruppen

Mange har prøvd å kartlegge omfanget av det som kalles Fredriksen-gruppen de siste årene. DN journalistene Trond Sundnes og Kjetil Sæter vant en SKUP pris for sin serie med artikler om John Fredriksen. De tok det lenger enn de fleste – og oppsøkte flere av landene som Fredriksen har selskaper i. Deres undersøkelser viser et intrikat nettverk av holdingselskaper, trusts og skatteparadiser som strekker seg fra Latin Amerika til Middelhavet.

John Fredriksen selskaper
Kreditt: Dagens Næringsliv

Mange av disse selskapene er utelukkende brukt for skatteplanlegging og ligger som lag på lag med selskapsstrukturer. Vi har derfor fokusert på driftsselskapene som skaper verdiene – og dermed også grunnlaget for John Fredriksen formue.

Frontline PLC

Kronjuvelen i Fredriksen sin organisasjon har lenge vært det Bermuda-registrerte tankrederiet Frontline. Dette kjøpte han allerede i 1996 og har siden den gang bygget det opp til å bli en av de største i verden. I dag har selskapet en flåte som nærmer seg 100 skip i kontinuerlig trafikk. John Fredriksen eier rundt 40% av selskapet.

Mowi ASA

Et annet selskap som har bidratt med stabile utbytter til John Fredriksen formue de siste årene er det norske oppdrettsselskapet Mowi. Dette startet med Pan Fish som Fredriksen kjøpte opp i 2005. Deretter gjennomførte han et oppkjøpsraid av mindre oppdrettere langs norskekysten og slo disse sammen med Pan Fish. Selskapet skiftet navn til Marine Harvest og deretter Mowi ASA. I dag er selskapet den største oppdretteren av laks i verden og eksporterer til alle kontinenter. Fredriksen har i nyere tid solgt seg noe ned i Mowi, men er fortsatt den største aksjonæren.

Golden Ocean Group

Golden Ocean Group så dagens lys når Frontline tok grep for å rendyrke flåten sin. Drybulk skipene ble skilt ut til et eget selskap med John Fredriksen som største aksjonær. I dag utgjør flåten en av de største i verden. Selv om selskapet er registrert på Bermuda, så styres det fortsatt fra John Fredriksen sine lokaler på Aker Brygge.

Seadrill

Seadrill var lenge en av de mest verdifulle eiendelene til John Fredriksen – og var en utbyttemaskin uten like. Selskapet ble registrert på Bermuda i 2005 og tok over deler av den privateide riggflåten til Fredriksen. Deretter kjøpte de opp jackup-porteføljen til Odfjell Drilling – og tok senere en kontrollerende andel i det tradisjonelle Stavanger selskapet Smedvig. Seadrill vokste raskt til å bli et av verdens største riggselskap, men i 2017 gikk selskapet inn i Chapter-13 bankruptcy. Selskapet har i dag kommet ut av restrukturering som et nytt selskap, men mye av den gamle porteføljen er solgt unna. Fredriksen er fortsatt største eier.

Avance Gas

Avance Gas er et VLGC rederi med hovedkontor på Aker Brygge. De har en rendyrket flåte med VLGCs – skip som er utviklet for transport av flytende gass. Selv om selskapet på ingen måte er like stort som Frontline og Seadrill, så har det blitt en pengemaskin for John Fredriksen. Stadig høyere gasspriser og et selskap helt uten gjeld har gjort dette til en utbyttemaskin. I dag består flåten av 19 moderne skip i VLGC og MGC segmentene.

Flex LNG

Et annet gassrederi i Fredriksen universet er Flex LNG. Dette er et selskap som ble satt opp på de britiske jomfruøyene i 2006, men flyttet i 2017 til Bermuda. Selskapet driver en mindre flåte med LNG skip som benytter MEGI teknologi. Dette gjør dem til en av de mest moderne flåtene i verden. På lik linje med Avance har selskapet høy utbyttepolicy – noe som står i stil med forretningsvirksomheten til John Fredriksen.

Seatankers Group

Sist, men ikke minst er Seatankers helt sentralt, men også det minste selskapet i strukturen til John Fredriksen. Dette er administrasjonsselskapet – eller Family Office om du vil for hele Fredriksen imperiet. Selskapet er strategisk plassert på Kypros, men har kontorer i London. Her jobber John Fredriksen med et knippe betrodde partnere for å styre investeringene i det vanvittige imperiet.

Mange kjente norske forretningsmenn har gjort karriere gjennom Seatankers Group – der Olav Trøim uten tvil er den mest suksessfulle. Når det er sagt, så er John Fredriksen beryktet for å spise seg gjennom noen av de beste lederne i Norge. Mange suksessfulle ledere har blitt kastet på dør i selskapet som skor seg på hemmelighold og lukkede dører.

Forsett videre med: Norges Rikeste Personer i 2023

Avsluttende tanker

Vi har nok bare skrapt overflaten på det som utgjør John Fredriksen sitt livsverk gjennom denne artikkelen. Dette er et system som gjennom advokater, stråmenn og skatteparadiser besitter enorme verdier. Noen av de store selskapene er godt kjent, men det ligger nok mye annet under overflaten. For i tillegg til de børsnoterte selskapene – eier John Fredriksen privat eiendom, en portefølje med skip, en betydelig kunstsamling og mye annet.

Kapital har ved hjelp av ulike registre kommet frem til at Fredriksen familien i dag er verdt rundt 200 milliarder kroner, men også dette er beregnet på tilgjengelig informasjon og offentlige tall. De få menneskene som vet hva de faktiske verdiene utgjør sitter trygt bak lukkede dører i Sloane Street, London. John Fredriksen selv har heller ikke uttalt seg om verdiene på det han har skapt.