SWOT-analyse er et flittig brukt analyseverktøy som hjelper deg med å sette fremtidige mål og strategier, som øker sjansen for suksess. 

Alle bedrifter bør utføre en SWOT-analyse på et tidspunkt. Dette gir et godt overblikk over din bedrift, som bistår med å finne ut av hva du behøver å gjøre for å få et konkurransefortrinn og oppnå større markedsandeler. 

Les videre om hva en SWOT-analyse er, hvordan du utfører analysen og hvordan det kan ta din bedrift fremover. 

Hva er en SWOT-analyse?

En SWOT-analyse er et velkjent verktøy for å kartlegge styrkene (strengths), svakhetene (weaknesses), mulighetene (opportunities) og truslene (threats) i en bedrift. Analysen vil gi et bedre overblikk over bedriften og kan hjelpe deg med å identifisere fremtidige muligheter. 

Interne faktorer – Forhold som bedriften i større grad kan kontrollere

De to første punktene i analysen er styrker og svakheter. Dette er ofte interne faktorer, som bedriften i stor grad kan kontrollere selv, og derfor forbedre. Hva er bedriftens sterke sider og svake sider? Og klarer den å dekke kundenes behov?

Kanskje har bedriften fokusert for lite på kommunikasjon med kunden. Ved å ha et større fokus på dette, vil du kunne øke tilfredsheten og skape større tillit. På den måten kan du snu om på noe som har vært negativt over til noe positivt. SWOT-analysen hjelper deg med å finne ut av problemer, som kan bli brukt til videre kartlegging.   

SWOT bedriftsanalyse
Det er viktig å identifisere bedriftens styrker og svakheter. Dette gjør det enklere å vite hva som bør endres for å oppnå bedre resultater.

Eksterne faktorer – Hva er mulighetene og truslene fremover?

Det vil alltid være eksterne momenter som du ikke kan kontrollere. Likevel vil du være bedre rustet for muligheter og trusler fremover ved å utføre en grundig analyse. 

Hvordan er din bedrift plassert i forhold til andre konkurrenter? Og hvordan vil samfunnsutvikling påvirke din posisjon? Vi ser blant annet at ny teknologi er med på å påvirke bedriftens prestasjoner. Hvis selskapet er i førersetet til å anvende ny teknologi, vil dette kunne gi deg et konkurransefortrinn i stedet for at du havner bak. 

Et godt eksempel er den amerikanske videobutikkkjeden Blockbuster. Selskapet hadde lite troen på det digitale markedet og sto lojale i å selge og leie ut filmer via fysiske butikker. På et tidspunkt fikk de muligheten til å kjøpe opp Netflix, som de takket nei til. I stedet for å se muligheten, ble den digitale utvikling kun en trussel. Blockbuster valgte å ikke innovere og gikk konkurs  2010, mens Netflix har passert 200 millioner betalende brukere i 190 land. 

Når skal du bruke SWOT?

SWOT vil være et nyttig verktøy når du skal analysere bedriftens fordeler og ulemper. Det kan være en stor fordel å bruke analysen når du skal bedømme hva som har fungert og ikke fungert, og hvordan du skal planlegge veien videre. 

SWOT-matrisen er nemlig ikke kun et oppsummeringsverktøy. Overblikket man får gjennom analysen bidrar til å finne ut av hvordan virksomhetens situasjon kan videreutvikles i en positiv retning. Derfor blir SWOT som oftest brukt til å finne ut av hvor man befinner seg i markedet. 

Det kan være lurt å utføre SWOT-analyser jevnlig for å konkludere sin posisjon. Den kan benyttes for hele selskapet, men også innad i selskapet. For eksempel kan markedsføringsteamet utføre en SWOT-analyse for å finne ut av hvordan de kan styrke formidlingen av selskapet og overgå konkurrentene. 

SWOT analyse, strategi
Det er viktig at flere er med på prosessen og at man har frihet til å dele alt man kommer på under en SWOT-analyse.

Slik lager du en SWOT-analyse

Det er enkelt å komme i gang med å utføre en SWOT-analyse. Dette kan enten gjøres på et ark eller på PC-en, avhengig av hva du foretrekker. Fyll inn de fire boksene med “styrker”, “svakheter”, “muligheter” og “trusler”, som vist nedenfor. Husk at det bør være plass til å fylle inn 3-5 setninger under hver av punktene. Du kan også kopiere figuren og bruke denne malen om ønskelig:

Mal til SWOT-analyse

Mal SWOT analyse

Det er kritisk at du stiller gode spørsmål for å identifisere selskapets posisjon. Her er noen eksempler på svar fra SWOT-analysen:

Styrker:

 • Hva er bedriften din god på? Hva gir den et konkurransefortrinn?
 • Hvilke kompetanse utnytter bedriften til sin fordel?
 • Hvordan dekker dere kundenes behov?

Svakheter:

 • Hva er bedriften svak på? Hva er årsaken til at noen kunder ikke velger din bedrift?
 • Hvilke områder kan forbedres?
 • Mangler selskapet noen form for ekspertise, kompetanse eller ferdigheter?

Muligheter:

 • Hvilke nye teknologier vil kunne være relevant for bedriften?
 • Er det noen trender vi bør satse på?
 • Kan ny kundeadferd bidra til nye muligheter?

Trusler:

 • Gjør konkurrentene noe som utgjør en risiko for vår bedrift? Er det noen nye aktører på markedet?
 • Har det blitt noen lovendringer som vil påvirke bedriften?
 • Kan nye digitale teknologier ha en negativ innvirkning på bedriften og sektoren vi befinner oss i?

Eksempler på svar fra en SWOT-analyse

Hva slags svar du klarer å identifisere ut fra spørsmålene, vil være en brobygger til hvordan du planlegger veien videre. Svarene (og spørsmålene) vil avhenge av mange faktorer. Dette inkluderer hvilket marked bedriften befinner seg i, hvor lenge bedriften har vært i drift og om det er et vekst- eller verdiselskap. 

Her er noen eksempler på svar, ut fra spørsmålene som ble stilt. Vi tar utgangspunkt i en nettbutikk som selger varer innenfor hus og hjem. 

Svar på SWOT-analysen:

Styrker:

 • Tilbyr et stort utvalg av produkter
 • Har lavere pris enn våre konkurrenter
 • Gir mange fraktløsninger
 • Har en brukervennlig nettside

Svakheter:

 • Burde tilbyr flere betalingsalternativer (som Vipps og Klarna)
 • Visse merker er ikke kjent blant nordmenn
 • Begrenset budsjett til markedsføring
 • Ikke en fysisk butikk

Muligheter:

 • Kan inngå flere samarbeid med selskaper
 • Utvide produktsortimentet
 • Skape en mer interaktiv nettside
 • Økt synlighet med SEO-innlegg

Trusler:

 • Økt konkurranse fra lavpriskjeder
 • Billigere shipping fra utenlandske aktører
 • Lett å kopiere det vi tilbyr
 • Dårligere økonomi blant forbrukere

I prosessen med å identifisere styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene, er det viktig at alle som deltar i prosessen har full frihet til å komme med svar. Alle svarene bør noteres, for å skape et helhetlig bilde. 

Til slutt bør du sitte igjen med 3-5 punkter, som er selve kjernen av spørsmålene. Det er disse punktene som er notert i eksemplet ovenfor. 

post-it-lapper SWOT
Det er lurt å bruke post-it-lapper når du skal gjennomføre et SWOT-analyse

Fra SWOT til strategi

Etter at du har gjennomført en SWOT-analyse, vil du ha identifisert faktorer som kan påvirke bedriften i positive og negative retninger. Dette gir det et fantastisk utgangspunkt for videre planlegging. 

Neste steg er å komme med en plan på hva som skal gjøres. Sett opp mål som skal nås og strategier for å nå dem. Disse strategiene bør videreformidles til medarbeidere (og eventuelle investorer) som ikke var med på SWOT-analysen. På den måten vil alle være med i arbeidet for å nå felles mål og man setter seg selv ansvarlig for målsettingene. Dette vil øke sjansen for at bedriften oppnår suksess videre. 

Las også: 

Hva er en strategi

Hvordan lage en strategi for bedriften

Hvordan starte en bedrift

Kilder:

 1. snl.no
 2. regjeringen.no
 3. investopedia.com
 4. medium.com