hvordan starte egen bedrift

Å starte egen bedrift er en spennende og utfordrende prosess. Mange drømmer om å bli sin egen sjef, og etablering av en egen virksomhet kan gi stor personlig og økonomisk tilfredsstillelse. For å lykkes med å starte egen bedrift, er det viktig å forstå hva som kreves, og hvordan man går frem for å skape en levedyktig forretningsidé.

Først og fremst er det viktig å finne en ide som er unik og har et markedspotensiale. Dette innebærer å identifisere et behov eller problem i markedet som bedriften kan løse på en bedre eller mer effektiv måte enn eksisterende løsninger. I tillegg er det nødvendig å sette opp en forretningsplan for å avklare ressursbehov, markedsanalyse og fremdrift i forretningsprosessen. En grundig forretningsplan kan også øke sjansene for å tiltrekke nødvendig kapital og investorer. Om man er usikker, kan det være lurt å delta på et starte egen bedrift kurs – disse holdes gratis av NAV med jevne mellomrom. 

Etter å ha etablert en solid ide og utarbeidet en forretningsplan, er det tid for å takle de praktiske sidene ved å starte en bedrift. Dette inkluderer å velge riktig selskapsform, registrere foretaket i Brønnøysundregistrene og søke eventuelle tillatelser. I tillegg bør man være forberedt på å håndtere økonomiske, juridiske og administrative oppgaver knyttet til drift av bedriften. Å starte egen bedrift krever både tid, innsats og engasjement, men med riktig tilnærming og planlegging kan det bli en suksessfull og givende opplevelse.

6 Steg-for-steg guide på bedrift oppstart

Når du ønsker å starte din egen bedrift, er det viktig å følge riktige prosedyrer og trinn for å registrere bedriften din. Dette inkluderer å velge et passende navn og bestemme hvilken bedriftsform som passer best for din virksomhet.

6 steg guide til bedrift oppstart

Steg 1: Valg av organisasjonsform

Når du vurderer å starte egen bedrift i Norge, er det første trinnet å velge den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for din virksomhet. Valget vil påvirke både hvordan bedriften drives, skattesituasjonen, ansvarsfordeling, og flere andre aspekter av virksomheten din. Her er noen av de mest vanlige organisasjonsformene i Norge:

  • Enkeltpersonforetak (ENK): Dette er den enkleste formen å registrere og er best egnet for små virksomheter. Eieren har personlig ansvar for all gjeld og forpliktelser i foretaket. Det er ingen krav om startkapital.
  • Aksjeselskap (AS): I et AS er eierne (aksjonærene) kun ansvarlige for selskapets kapital, som er aksjekapitalen de har skutt inn. Minimumskravet for aksjekapital er 30 000 NOK. Et AS kan ha én eller flere eiere og krever en formell stiftelsesprosess.
  • Ansvarlig selskap (ANS/DA): Dette er selskapsformer der to eller flere deltakere driver virksomhet sammen. I et ANS har alle deltakere ubegrenset ansvar, mens i et DA er ansvaret delt mellom deltakerne basert på deres eierandel.

Valget av organisasjonsform bør baseres på virksomhetens natur, hvor mye risiko du er villig til å ta, dine økonomiske forventninger, og hvor mange eiere eller partnere du forventer å ha. Det kan også være lurt å konsultere en advokat eller regnskapsfører for å forstå alle juridiske og økonomiske implikasjoner av ditt valg.

Steg 2: Stifte selskapet ditt

Når du har bestemt deg for hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for din virksomhet, er neste trinn å formelt stifte selskapet. Dette trinnet er kritisk da det legger grunnlaget for den lovlige eksistensen av din bedrift. Stiftelsen gjør du enkelt ved å fylle ut et skjema fra Brønnøysundregistrene på Altinn.

stiftelse av aksjeselskap

Som del av stiftelsen din må du oppgi hva navnet på selskapet skal være, hvilke eiere som står bak selskapet og hvor mye egenkapital som skal settes inn. Om du velger å opprette et enkeltpersonforetak trenger du kun sende inn forenklet melding. 

Stiftelse av selskap altinn

Når du er ferdig med stiftelsen vil du motta vedtekter og stiftelsesdokumenter i Altinn. Disse vil oftest dukke opp innen noen få minutter – og er nødvendige for å fortsette registreringen din. Har du valgt enkeltpersonsforetak som selskapsform vil du være ferdig med registreringen din når du mottar dokumentene. 

Steg 3: Åpne en konto for egenkapital

Har du derimot valgt å opprette et aksjeselskap, så er det nå tid for å opprette en konto for selskapet ditt. Alle aksjeselskaper skal ha egne bankkontoer som del av driften sin. De fleste banker tilbyr kontoer for bedrifter, men det kan være lurt å velge den man bruker privat allerede. Da kan ofte registreringen gå langt raskere.

For å åpne en ny konto for selskap under etablering går du inn på nettsiden til den aktuelle banken. Her finner du “bli bedriftskunde” på forsiden til de fleste bankene. Ettersom selskapet ditt ikke er etablert enda, må du nå velge “bli bedriftskunde uten organisasjonsnummer”. Da vil du bli bedt om å laste opp vedtekter og stiftelsesdokumentene du mottok i Altinn. 

åpne konto for AS

Når banken har behandlet disse vil du få en e-post med bekreftelse, samt et kontonummer for egenkapitalen. Her er det viktig at hver eier betaler inn sitt beløp fra egen konto. Noen ganger vil banken trenge mer informasjon før de kan opprette en konto. Du vil da bli kontaktet av bankens rådgivere. I de fleste tilfeller tar denne delen av prosessen 5 – 14 virkedager. 

Steg 4: Opprett samordnet registermelding

Straks banken har behandlet innskuddet og registrert egenkapitalen som bokført, kan du fortsette i Altinn. Nå er det tid for å opprette en samordnet registermelding for selskapet. Det er dette skjemaet som vil sendes inn til Brønnøysundregisteret for formell registrering av selskapet ditt. Her må du oppgi en del informasjon underveis. Dette inkluderer hvem som eier selskapet, hvor selskapet skal ha virksomheten sin, kontaktpersoner for selskapet og tilsvarende. 

samordnet registermelding

Fyll ut den nødvendige informasjonen underveis i skjemaet og “kontroll” skjemaet. Du vil da få opp en feilmelding om at det mangler noen dokumenter. Altinn vil nå be deg om å laste opp stiftelsesdokumenter, vedtekter og bekreftelse fra banken om innbetalt egenkapital. 

starte egen bedrift altinn

Når du har lastet opp de nødvendige dokumentene kan du “kontrollere” skjemaet igjen. Du bør nå få beskjed om at skjemaet er klart for signering. Her må du oppgi hvem som skal signere dokumentet. Dette inkluderer alle aksjonærer (eiere), samt banken du har gjort innskuddet ditt i. Du trenger personnummer for hver eier, samt organisasjonsnummer for banken eller revisoren. Dette finner du gjerne i bekreftelsen som du fikk fra banken. Det er ikke nødvendig å oppgi e-post eller telefon for banken – de vil varsles automatisk om signeringen. 

Steg 5: Motta ditt organisasjonsnummer

Etter at du har sendt inn din registermelding vil Brønnøysundregisteret behandle denne. Du bør smøre deg med litt tålmodighet da det ofte kan ta 4-5 uker før den er ferdig behandlet. Behandlingstiden kan variere gjennom året, men dette er uten tvil det punktet som krever mest ventetid.

 Du vil motta SMS og/eller e-post fra BRREG når de er ferdig med saken din. Da vil du motta organisasjonsnummer og bekreftelse i Altinn. Selskapet vil også få tildelt sin egen Altinn-konto – denne finner du ved å logge inn med ditt eget personnummer og deretter velge selskapet. 

Steg 6: Ta i bruk selskapet ditt

Når selskapet ditt er ferdig registrert kan du ta det i bruk. Banken vil sende deg videre instruksjoner for å opprette en bankavtale slik at du får tilgang til egenkapitalen som tidligere ble sendt inn. Videre har du fått tildelt organisasjonsnummer som kan brukes til å opprette nødvendige avtaler på vegne av selskapet. 

Her bør du raskt opprette et regnskapssystem for selskapet. Alle aksjeselskaper er pålagt å føre regnskap i henhold til regnskapsloven. Du kan selv velge om du ønsker å gjøre denne jobben selv – eller om selskapet skal ta i bruk en regnskapsfører. Om du skal drive med virksomhet som krever særskilte godkjennelser – kan du nå søke om disse med utgangspunkt i ditt nye selskap.

Hvor lang tid tar det å starte egen bedrift

Å starte egen bedrift kan variere i tid avhengig av flere faktorer. En av dem er behandlingstiden i Brønnøysundregistrene. Selv om de ikke kan gi en eksakt dato for når saken vil være ferdigbehandlet grunnet varierende saksmengde, gir de en indikasjon ved å vise hvilke saker de for tiden behandler. For eksempel kan man i mange perioder av året observere at de håndterer registreringer som ble innsendt tre til fire uker tidligere.

når behandles saken i BRREG

Som vi allerede har vært inne på, så er det ventetid hos Brønnøysundregistrene som tar lang tid. Selve utfyllingen og stiftelsen av selskapet ditt kan ta 10 – 20 minutter. Bare pass på at du har samlet nødvendig informasjon før du starter prosessen. 

Hva koster det å starte egen bedrift

For de som tenker på å etablere et enkeltpersonforetak, er dette ofte et attraktivt valg fordi oppstartskostnadene er minimale. I de fleste tilfeller er det gratis å registrere et enkeltpersonforetak. Men for dem som har planer om videresalg av innkjøpte varer, skal ta pant i varelageret, eller har minst fem ansatte, er det nødvendig med en ytterligere registrering i Foretaksregisteret. Denne registreringen koster 2250 kr ved digital innsending, mens det blir litt dyrere, 2832 kr, hvis man velger papirskjema.

Utover registreringskostnader vil det være andre nødvendige utgifter, som produksjon, butikk- eller kontorleie og regnskapsføring. Mens noen kostnader, som fakturering og innlevering av skattemeldinger, kan dekkes med gratistjenester, kan det være verdt å vurdere investering i et regnskapsprogram som koster rundt 200 kr per måned for enklere administrasjon.

På den annen side, hvis du ønsker å opprette et aksjeselskap (AS), vil det være betydeligere startkostnader. For det første kreves det et stiftelsesgebyr. Ved digital registrering er dette gebyret 5 570 kr, mens det øker til 6 797 kr hvis du bruker papirskjema. I tillegg til stiftelsesgebyret er det et ufravikelig krav om en minimum aksjekapital på 30 000 kr. Denne kapitalen kan imidlertid brukes som driftskapital for selskapet etter registrering, noe som gir en viss fleksibilitet med tanke på investering i virksomheten.

Samlet sett gir disse forskjellene i oppstartskostnader for enkeltpersonforetak og aksjeselskap grunnlag for nøye vurdering av hvilken selskapsform som passer best for din forretningsidé og økonomiske situasjon.

Hvordan starte egen bedrift på nett

Uansett om du er en rørlegger, baker, smykkekunstner eller musiker, har du muligheten til å starte og drive din egen bedrift på nett. Den digitale tidsalderen har åpnet dørene for en rekke muligheter, og uavhengig av bransje kan du dra nytte av å tilby tjenester og produkter online.

For å starte din egen bedrift på nett, bør du først identifisere din målgruppe og markedet du ønsker å betjene. Deretter må du utvikle en godt strukturert nettsted eller nettbutikk som fremmer dine produkter eller tjenester på en klar og tiltalende måte. Sørg for at nettstedet er brukervennlig og optimalisert for søkemotorer, slik at potensielle kunder enkelt kan finne deg.

Opprett en tilstedeværelse på sosiale medier for å markedsføre bedriften din og samhandle med kunder. Husk å ha en effektiv logistikk og leveringsmetode for produkter, samt god kundeservice for å bygge tillit og lojalitet blant dine kunder. Uansett din ekspertise, kan du dra fordeler av den globale rekkevidden og fleksibiliteten som nettbasert bedrift gir, og skape en vellykket virksomhet som strekker seg langt utenfor lokalmarkedet.

Definere din forretningsidé

Å definere din forretningsidé er et viktig steg i prosessen med å starte en egen bedrift. En forretningsidé er grunnlaget som bedriften bygger på, og gir en klar retningslinje for hva bedriften skal tilby og hvilken verdi den skal skape for kundene.

Først og fremst er det viktig å identifisere hvilket problem eller behov bedriften skal løse. Det kan være lurt å analysere markedet og konkurrentene for å forstå hva som allerede finnes og hvor det er muligheter for å finne et unikt konsept. Dette innebærer å studere trender, kundenes preferanser og bransjeutvikling.

Når problemet eller behovet er identifisert, kan du begynne å utforme selve forretningsidéen. Dette innebærer å beskrive produktet eller tjenesten som bedriften skal tilby, og hvordan den skiller seg fra konkurrentene. Det er viktig å tenke på hvordan bedriftens tilbud kan skape verdi og tilfredsstille kundenes ønsker og behov.

Det kan være nyttig å sette opp en enkel beskrivelse av forretningsidéen i form av en påstand eller et slagord. Dette vil hjelpe deg å holde fokus på idéen og kommunisere den enkelt til andre. Eksempler på slagord kan være “Rask og enkel middag til travle familier” eller “Miljøvennlige klær for motebevisste forbrukere”.

Til slutt er det viktig å teste og validere forretningsidéen. Dette kan gjøres ved å snakke med potensielle kunder, eksperter innen området, og gjennom å gjennomføre markedsundersøkelser. Videre kan nyere startup-metodikk bidra til kvalifiserte tilbakemeldinger før produktet eksisterer. Dette vil gi verdifulle innsikter som kan hjelpe til med å justere og forbedre idéen før bedriften etableres.

Tips for Vellykket Oppstart av Bedrift

Når man skal starte en egen bedrift, er det viktig å utarbeide en solid forretningsplan og strategi. En forretningsplan bør inkludere en grundig analyse av bedriftens mål, markedet og potensielle kunder, samt en økonomisk prognose. Dette vil ikke bare hjelpe eieren med å planlegge, men det vil også være nyttig for potensielle investorer og finansieringskilder.

Analyser Marked og konkurranse

Første trinn i utarbeidelsen av en forretningsplan er å utforske markedet og analysere konkurransen. Forstå virksomhetens plass i markedet, og hvilke produkter eller tjenester som tilbys, er avgjørende for å kunne skille seg ut og tiltrekke kundene. Det er viktig å undersøke:

  • Markedsstørrelse og vekstpotensial
  • Målgruppen og deres behov
  • Konkurrentenes styrker og svakheter

Ved å ha kjennskap til disse faktorene, vil bedriftseieren kunne utvikle en strategi som differensierer bedriften fra konkurrentene og tiltrekker seg de riktige kundene.

Gjør en grundig Økonomisk prognose

En grundig økonomisk prognose er en annen viktig del av en forretningsplan. Dette innebærer å estimere fremtidige inntekter, kostnader og potensielle resultater. Det er viktig å være realistisk og detaljert i denne delen, da dette er grunnlaget for bedriftens fremtidige suksess og vekst. En økonomisk prognose bør inneholde følgende elementer:

  • Salgsprognoser
  • Estimerte kostnader (fast og variabel)
  • Forventet bruttomargin
  • Resultat- og tapsprognoser

En godt utarbeidet økonomisk prognose vil ikke bare hjelpe bedriftseieren med å planlegge for fremtiden, men den vil også være viktig for å tiltrekke seg investorer og sikre finansiering.

Å utarbeide en forretningsplan og strategi er kritisk for å starte en egen bedrift. Ved å analysere markedet og lage en detaljert økonomisk prognose, vil bedriftseieren kunne planlegge for fremtiden og skape en solid grunnlag for suksess.

Oppsummering

Å starte egen bedrift kan være et spennende eventyr, men det er viktig at man gjør det riktig. Statistikken i Norge viser at kun én av fem bedrifter overlever de første årene etter oppstart. Derfor er det viktig å gå grundig gjennom sin forretningsidé, men også sette seg godt inn i ulemper med å starte egen bedrift. Noen ganger kan det være bedre å prøve seg på hobbybasis før man tar et skritt videre. 

Her er det greit å bemerke seg at et enkeltpersonforetak ofte kan være det letteste. Dette er en relativt fleksibel form for selskap, og du kan gjøre det om til et aksjeselskap senere. På denne måten kan du få kjenne på hvordan starte sin egen bedrift – og heller “oppgradere” senere. Du vil også spare en del penger – da et ENK ikke krever egenkapital eller offentlige avgifter slik som et aksjeselskap gjør. For frilansere vil dette uten tvil være det mest relevante alternativet – da man ofte får mer papirarbeid knyttet til et aksjeselskap.

KILDER:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
 https://www.nordea.no/bedrift/din-bedrift/starte-bedrift/starte-egen-bedrift.html
 https://www.sparebank1.no/nb/bank/bedrift/tips-og-rad/starte-bedrift.html
 https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-naeringsliv
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter—samordnet-registermelding/