Entreprenørskap er enkelt sagt prosessen bak etableringen eller fornyingen av en bedrift. Kanskje du har et brennende ønske om å starte eget selskap, eller kanskje du har en idé du ønsker å vekke til live? Da tror vi at denne artikkelen vil falle i smak. Her går vi i dybden og forklarer hva det vil si å være entreprenør. 

Hva er entreprenørskap? 

Når man driver med entreprenørskap vil man i hovedsak etablere og utvikle en ny virksomhet, tjeneste eller et produkt ut fra en idé. Et mye brukt synonym er bedriftsutvikling. Bedriftsutvikling er en prosess hvor man enten starter et nytt selskap eller utvikler nye produkter eller tjenester i et allerede etablert selskap. Dette kalles også forretningsutvikling. 

Entreprenørskap inkluderer altså hele prosessen fra å ha en enkelt idé og til det å faktisk begynne med bedriftsutvikling. Entreprenører er populært kalt for gründere, som stammer fra det tyske ordet “grunnlegger”. 

I de fleste tilfeller er målet til entreprenører å profittere på sin idé. Men det er også de som ønsker å utvikle noe hvor hensikten ikke er å tjene penger, eller hvor det bare er et underordnet mål. Dette kalles sosialt entreprenørskap. 

Hva er sosialt entreprenørskap?  

Begrepet sosialt entreprenørskap har som fenomen eksistert i flere år allerede, men det er først i nyere tid at det har vokst. Som nevnt ovenfor går sosialt entreprenørskap ut på å utvikle en idé, men hvor det overordnede målet ikke er å tjene penger. 

I så måte skal sosiale entreprenører skape en ny løsning på sosialt problem, men hvor løsningen er rettet mot mennesker som ikke nødvendigvis evner å betale for tjenesten eller teknologien de trenger.  

Begrepet defineres på ulikt vis, men det har særlig tre kjennetegn: 

 • Det er ikke profittsøkende og hovedfokuset er å skape verdier for samfunnet eller berørte grupper. 
 • Virksomheten er “sosial ansvarlig”, som inkluderer bærekraftig utvikling og det å overholde regler og lover i landet man opererer i. 
 • Det er et tiltak for å bøte på sosiale problemer og skape positive endringer i samfunnet.  

Ettersom sosialt entreprenørskap ikke er profittsøkende, har flere hatt utfordringer med å finansiere utviklingen av sitt produkt eller sin tjeneste. Er det liten interesse fra offentlig sektor kan man derimot søke tilskudd fra NAV, eller hente fra for eksempel egen sparing, som fra aksjer og fond

Hva er entreprenørskap?

Hva gjør entreprenører? 

Entreprenørenes viktigste funksjon er å drive frem innovasjon og nytenkning. Innovasjon er raskt forklart å fornye noe eller lage noe nytt som skaper verdi for selskaper, virksomheter eller samfunnet som helhet.  

Innovasjon og nytenkning er helt avgjørende for å øke konkurransedyktigheten til både land og selskaper. For selskaper kan innovasjon resultere i en vesentlig forbedring av eksisterende produkter eller tjenester. Det kan også føre til etableringen av helt nye arbeidsprosesser og forretningsmodeller.  

Dette kan ha økonomiske effekter som er positive. Produktene og tjenestene kan kanskje bli rimeligere, og dermed tas i bruk av større kundegrupper. Eller så kan nye arbeidsprosesser bidra til mer kostnadseffektive metoder for selskapene å utvikle egne produkter.   

I beste fall vil entreprenørskap føre til mer samfunnsnyttige effekter, som for eksempel etablering av nye arbeidsplasser. Dette vil igjen ha en positiv effekt på lands økonomi. Ikke minst kan innovasjon føre til utviklingen av nye vaksiner og medisiner. 

Kan jobbe innenfor de fleste bransjer 

Som du sikkert skjønner er ikke entreprenørskap begrenset til en bestemt bransje. Er man entreprenør, kan man egentlig jobbe innenfor de fleste sektorer. Det kan inkludere alt innen teknologi, finans, eiendom eller en annen type næring

Man kan også jobbe som bedriftsutvikler i oppstartsselskaper, veletablerte selskaper og også starte egen bedrift. Starter man egen bedrift defineres man som “gründer”. Mange entreprenører velger også å bli konsulent. Man kan da jobbe på flere prosjekter.  

Karrieremulighetene er med andre ord mange. Nedenfor ser du noen eksempler på hva entreprenører jobber med: 

 • Ideutvikling: Dette handler om å identifisere og utvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller. Ideutvikling, altså å se muligheter der andre ikke ser noen, er noe det viktigste med entreprenørskap.   
 • Ledelse: Mange entreprenører, især gründere, innehar rollen som leder. Man må derfor klare å ta nye initiativer samt klare å skape et trygt og godt arbeidsmiljø.  
 • Strategisk analyse: Entreprenører driver mye med analytisk arbeid. Man må blant annet undersøke markedstrender, konkurrenter og kunder. Deretter legges strategier for hvordan virksomheten kan optimaliseres videre.  
 • Nettverksbygging: Det er ekstremt viktig for entreprenører å bygge relasjoner. Det gjelder både innenfor egen virksomhet, men også eksternt. Å knytte bånd med potensielle samarbeidspartnere og investorer kan utgjøre en betydelig forskjell for bedriften.  
 • Evaluering: Entreprenører er hele veien nødt til å evaluere egen drift. Fungerer selskapenes strategier? Ved å vurdere dette kan man gjøre fortløpende justeringer og forbedringer. 

Derfor er entreprenørskap viktig 

Verden skriker etter folk som tenker nytt og som tør å utfordre eksisterende normer. Og entreprenørskap handler om nettopp det – å finne nye løsninger som kan være til nytte for samfunnet og næringslivet. 

Det som er vanlig i dag, var ikke nødvendigvis det for 10 eller 20 år tilbake i tid. Bare tenk deg en hverdag uten Netflix, Foodora – eller enda verre, en hverdag uten en smarttelefon.  Den dag i dag er dette noe de aller fleste har, og kanskje også er avhengige av, men for 15 år siden fantes ikke Foodora, og de færreste hadde nok hørt om Netflix. 

Entreprenører er de som maner frem de innovative løsningene, og som klarer å skape verdier. I dag står vi også overfor flere utfordringer, både sosiale- og miljømessige, deriblant klimaendringer. Skal vi bøte på ulike samfunnsmessige problemstillinger er vi helt avhengige av dyktige entreprenører som klarer å finne bærekraftige løsninger. Entreprenørskap kan bidra til: 

 • Å forbedre eksisterende produkter og tjenester
 • Utviklingen av nye medisiner og andre helsegunstige produkter
 • Det kan skape nye arbeidsplasser
 • Bærekraftig utvikling av samfunnet og næringslivet som helhet

Bedriftsutvikling.

Hvordan bli entreprenør?

Det er flere utdanninger innenfor entreprenørskap, både på bachelor- og masternivå. Dette vil gi deg nyttig innsikt, kunnskap og kanskje til og med erfaring innen forretningsutvikling. På en annen side er det ikke et krav om formell utdanning for å bli entreprenør. 

Flere av verdens dyktigste gründere og entreprenører er faktisk uten formell utdanning. Så har du en idé eller et produkt du ønsker å videreutvikle, kan du fint bli entreprenør uten å måtte ta utdanning. 

Men det krever en god del guts, og ikke minst viljen og evnen til å ta risiko. Å starte egen bedrift er ikke enkelt og ikke alle gründere lykkes. En viktig del med entreprenørskap er å håndtere usikkerhet og å tørre å tenke annerledes enn alle andre. 

Viktige egenskaper man bør ha for å lykkes  

Noen av de viktigste egenskapene som trekkes frem hos entreprenører er som følger: 

 • De er initiativrike 
 • De tenker nytt og annerledes
 • Har stor handlekraft og tør å ta risiko
 • Er selvstendig, men samtidig i stand til å arbeid i team 
 • Er i stand til å håndtere usikre tider

Nå er det selvsagt ikke slik at man må krysse av alle ovennevnte boksene for å bli entreprenør. Det finnes helt sikkert også flinkere gründere som ikke har noen av disse egenskapene. Men normalt er punktene ovenfor noe man tradisjonelt forbinder med entreprenører. 

Oppsummering 

Når man driver med entreprenørskap og bedriftsutvikling vil man enten starte et nytt selskap, eller så utvikler man et allerede eksisterende selskap. Entreprenører er viktig for land og samfunn, da det er de som utvikler nye teknologier og andre innovasjoner. 

Alle som vil kan også bli entreprenører, og det krever ingen formell utdanning. Det er likevel ikke et enkelt yrke. Man er ofte nødt til å gå imot strømmen, bryte tradisjonell normer og rett og slett tenke annerledes enn alle andre. En vesentlig del av entreprenørskap er således å ta risiko, og som regel krever det langt flere arbeidstimer enn det som er normalt.  

Når det er sagt, vil man som entreprenør kunne arbeide med et bredt spekter av arbeidsoppgaver og det innenfor samtlige bransjer og sektorer. 

Kilder: 

Regjeringen.no, 

BI.no 

https://www.nav.no/samarbeidspartner/tilskudd-sosiale-entreprenorer 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-registrere-aksjeselskap-as/