Kas jums ir jāzina par jaunajiem MiCA (KAT) noteikumiem

1. jūlijā spēkā stāsies tik gaidītie Kriptoaktīvu Tirgu (MiCA) noteikumi, ieviešot lielas izmaiņas Eiropas Savienības stabilo monētu un citu digitālo aktīvu ainavā.

MiCA ir viena no visaptverošākajām kripto aktīvu regulatoriskajām vadlīnijām visā pasaulē, kuras mērķis ir nodrošināt juridisku noteiktību, aizsargāt ieguldītājus un veicināt izaugsmi strauji augošajā digitālo finanšu laukā.

Nesen, “Uphold” un vairākas citas biržas ir spērušas soļus, lai pielāgotos regulām, izņemot no sarakstiem DAI, FRAX, GUSD, USDP, TUSD un USDT.

Eiropa gatavojas uzsākt eksperimentu ar mērķi pirmo reizi apkopot visus digitālo aktīvu un kripto tirgus dalībniekus vienā regulatoriskajā perimetrā, sacīja Džeisons Alegrante, “Fireblocks” vadošā juridiskā un atbilstības amatpersona.

MiCA ierobežo transakciju skaitu

“Viena no sfērām, kurā šī brīža regulas nav pareizas, ir stabilās monētas”, Alegrante pasvītroja. “Izveidot izsniedzējiem standartus un rezerves ir laba ideja, jo tā aizver tirgu tiem izsniedzējiem vai instrumentiem, kas neatbilst minimālajām prasībām”, pievienoja Alegrante.

Viņš skaidroja, ka MiCA regula arī ievieš stabilo monētu transakciju skaita ierobežojumus noteiktā laika periodā.

“Tas kļūs par lielu šķērsli adoptācijai un ES bāzēto stabilo monētu trūkumu, ja nākamā noteikumu iterācija paliks nemainīga”, sacīja Alegrante.

Kas jums ir jāzina par jaunajiem MiCA stabilo monētu noteikumiem

MiCA definē stabilās monētas kā uz aktīviem balsītus žetonus (ABŽ) un elektroniskās naudas žetonus (e-naudas žetonus). ABŽ turās pie tāda aktīvu groza, kā valūta vai preces, bet e-naudas žetoni ir piesaistīti vienai fiat valūtai.

Regulas uzstāda vadlīnijas izdošanai, operācijai un žetonu uzraudzībai, nodrošinot, ka tie saglabā stabilu vērtību un nezaudē investoru uzticību.

Noteikumi sāks attiekties uz stabilo monētu ABŽ un e-naudas žetoniem 1. jūlijā un uz citiem žetoniem un pakalpojumu sniedzējiem 30. Decembrī.

MiCA kripto aktīvu regula

Autorizācija un uzraudzība

MiCA regula paredz, ka stabilo monētu izdevējiem ir jāsaņem autorizācija no atbildīgajām ES nacionālajām iestādēm.

Šajā autorizācijas procesā tiek ietvertas stingras prasības. Pie tām pieder atbilstošu kapitāla rezervju apliecināšana, caurskatāmas vadības struktūras saglabāšana un sekošana robustiem risku pārvaldības principiem.

No izdevējiem tiek prasīts arī tas, lai viņi publicētu detalizētu izpēti, kurā tiek izklāstītas žetonu īpašības, tiesības un to pamatā esošo aktīvu vērtība.

Darbības prasības

Stabilo monētu izdevējiem ir arī jāsaglabā augsts caurskatāmības un atbildības līmenis. MiCA pieprasa regulārus auditus un stabilās monētas balstošo aktīvu rezervju atskaišu publikāciju.

Rezervju aktīvus ir jātur zema riska likvīdajos ieguldījumos, lai tie nodrošinātu stabilitāti un žetonu atpērkamību. Izdevējiem tāpat ir jāpieņem robusti kiberaizsardzības mēri, lai aizsargātu lietotāju ieguldījumus un datus.

Patērētāju aizsardzība

Protams, MiCA visvairāk koncentrējas uz patērētāju aizsardzību. Regulai ir stingri atklāšanas nosacījumi, kas nodrošina to, lai ieguldītāji būtu labi informēti par stabilajām monētām un ar tām saistītajiem riskiem.

Izdevējiem ir jāizstrādā sistēma, lai apstrādātu sūdzības un atrisinātu strīdus. Šīs vadlīnijas mērķis ir uzlabot investoru pārliecību un radītu drošāku vidi digitālo aktīvu transakcijām.

Tirgus integritāte

MiCA regula nodrošina godīgus tirgošanās principus un ietver noteikumus pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tā pieprasa stabilo monētu izdevējiem uzraudzīt un ziņot par aizdomīgām aktivitātēm, paplašinot tirgus caurskatāmību un integritāti.

Regula tāpat pievēršas arī problēmām, kas ir saistīas ar tirgus manipulāciju un iekšējās informācijas izmantošanu.

Ietekme uz inovāciju

MiCA regula ievieš stingrus uzraudzības standartus un tās mērķis ir arī atbalstīt inovāciju ES digitālo finanšu ekosistēmā. Nodrošinot juridiskas vadlīnijas, regula iedrošina atbildīgu attīstību un stabilo monētu tehnoloģiju pielietošanu.

Atsauces