Η Qumas AI είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποιημένης ανάλυσης και επενδύσεων που βοηθάει τους χρήστες να αποκτήσουν κέρδη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) ώστε να αποκωδικοποιεί γνωστούς τεχνικούς δείκτες και να προμηθεύει τους επενδυτές με στοιχεία σχετικά με το πότε και πώς να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να δημιουργούν αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες και να τις εκτελούν μέσω του Qumas AI.

Είναι, λοιπόν, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ευκαιρία; Στην κριτική μας θα αναλύσουμε εκτενέστερα τα πάντα γύρω από το τι έχει να προσφέρει αυτή η πλατφόρμα.

Περιγραφή της Qumas Al

🌎 Αγορές που υποστηρίζονται 13 κρυπτονομίσματα, forex
🏆 Ισχυριζόμενος βαθμός επιτυχίαςΑδιευκρίνιστο
⏳ Χρόνος ανάληψηςΑδιευκρίνιστο
💵 Ελάχιστη κατάθεση250$

Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μη ρυθμιζόμενο επενδυτικό προϊόν. Δεν υπάρχει προστασία των επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.

Τι είναι η Qumas Al;

Η Qumas Al είναι μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί για επενδυτές που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους στην αγορά. Δεν είναι απλά μια πλατφόρμα που πραγματοποιεί συναλλαγές αυτόματα για λογαριασμό των χρηστών. Αντιθέτως, είναι μια πλατφόρμα που συνδυάζει εργαλεία ανάλυσης των αγοραπωλησιών βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δυνατότητα να δημιουργήσει ο καθένας προσαρμοσμένες, αυτοματοποιημένες στρατηγικές επενδύσεων.

Η μηχανή εκμάθησης χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δημοφιλών τεχνικών μετρήσεων- συμπεριλαμβανομένης της σύγκλισης / απόκλισης του κινούμενου μέσου όρου (MACD), του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) και του μέσου πραγματικού εύρους (ATR) – για να εντοπίσει με ακρίβεια πιθανές προσοδοφόρες ρυθμίσεις συναλλαγών. Οι ρυθμίσεις αυτές κατά κανόνα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως ο περιορισμός των απωλειών και στόχους τιμών, διευκολύνοντας τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Qumas AI

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις που εντοπίζει η πλατφόρμα για να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες τεχνικές και να τις ελέγξουν με βάση τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τόσο χειροκίνητες όσο και αυτοματοποιημένες συναλλαγές.

Τα Πλεονεκτήματα και τα Μειονεκτήματα της Qumas Al

Πλεονεκτήματα:

  • Συναλλαγές με κρυπτονομίσματα και forex
  • Ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται δημοφιλείς τεχνικούς δείκτες
  • Αναγνωρίζει στόχους περιορισμού απωλειών και κερδοφορίας
  • Υποστηρίζει χειροκίνητες και αυτοματοποιημένες συναλλαγές
  • Διασταυρώνει επενδυτικές στρατηγικές
  • Παρέχει 24/7 εξυπηρέτηση πελατών
  • Διαθέσιμος δοκιμαστικός λογαριασμός

Μειονεκτήματα:

  • Χρειάζεται ελάχιστη κατάθεση $250
  • Δεν καθορίζει τις χρεώσεις

Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μη ρυθμιζόμενο επενδυτικό προϊόν. Δεν υπάρχει προστασία των επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.

Πώς λειτουργεί η Qumas AI; logo Qumas AI

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η Qumas AI χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει την αγορά κρυπτονομισμάτων και forex για πιθανές προσοδοφόρες ρυθμίσεις συναλλαγών.

Οι λεπτομέρειες του αλγορίθμου είναι μυστικές αλλά η εταιρεία χρησιμοποιεί δημοφιλείς τεχνικές, όπως οι MACD, RSI και ΑΤR για να εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες πριν ακόμα συμβούν. Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως από επενδυτές μετοχών, κρυπτονομισμάτων και forex σε όλο τον κόσμο για να αναλύσουν εμπορικές κινήσεις σε πραγματικό χρόνο.

pros Qumas AI

Μόλις η πλατφόρμα AI εντοπίσει μια επενδυτική ευκαιρία, ενημερώνει τους χρήστες. Η ενημέρωση περιλαμβάνει στόχους περιορισμού απωλειών και κερδοφορίας ώστε οι χρήστες της πλατφόρμας να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε συναλλαγή και πώς να διαχειριστούν το ρίσκο με τον καλύτερο τρόπο.

Οι επενδυτές μπορούν να κάνουν συναλλαγές απευθείας μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας συναλλαγών της Qumas AI. Η πλατφόρμα υποστηρίζει χειροκίνητη εισαγωγή συναλλαγών, αλλά και προσαρμοσμένες, αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών που εκτελούνται όποτε πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό δεν είναι η πλήρως καθοδηγούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη εκτέλεση συναλλαγών που προσφέρουν κάποια ρομπότ Bitcoin, αλλά δίνει στους εμπόρους περισσότερο έλεγχο σε σχέση με τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται.

Η Qumas AI δεν προσδιορίζει όλες τις αγορές στις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές, αλλά η πλατφόρμα εστιάζει στις αγορές κρυπτονομισμάτων και forex. Ανάμεσα σε άλλα κορυφαία κρυπτονομίσματα, η Qumas AI μπορεί να εμπορεύεται Bitcoin, Ethereum και Litecoin.

Διαβάστε περισσότερα για παρόμοιες πλατφόρμες αυτοματοποιημένης ανάλυσης: Biticodes, BitIQ, Bitcoin Bank και Quantum AI.

Τα Στοιχεία-Κλειδιά της Qumas AI

Αναγνωρίσαμε πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, τα οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι traders πρέπει να γνωρίζουν.

Προσαρμόσιμες στρατηγικές συναλλαγών

Η Qumas Al δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους προσαρμοσμένες επενδυτικές στρατηγικές βασισμένες στις συνθήκες συναλλαγών που αναγνωρίζει η πλατφόρμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να ελεγχθούν εκ των υστέρων με βάση τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς, έτσι ώστε οι traders να έχουν μια ιδέα σε σχέση με το πόσο πιθανό είναι να έχουν θετικά αποτελέσματα οι συναλλαγές τους. Αφού οι επενδυτές καθορίσουν τη στρατηγική τους, μπορούν να εκτελέσουν τις συναλλαγές χειροκίνητα ή να επιλέξουν την αυτοματοποιημένη λειτουργία 24/7.

Εργαλεία διαχείρισης Κινδύνου

Η πλατφόρμα ΑΙ προσφέρει στόχους περιορισμού απωλειών και κερδοφορίας σε κάθε συνθήκη συναλλαγών που αναγνωρίζει. Αυτοί οι στόχοι τιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για να μειώσουν το ρίσκο σε κάθε συναλλαγή και να ορίσουν μια αποδεκτή αναλογία κινδύνου-απόδοσης για τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Οι στόχοι περιορισμού απωλειών και κερδοφορίας που εκδίδονται από την Qumas AI μπορούν, επίσης, να ενσωματωθούν στις αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών.

Πολλαπλές Αγορές

Η Qumas AI υποστηρίζει επί του παρόντος συναλλαγές στις αγορές forex και κρυπτονομισμάτων. Οι διαθέσιμες αγορές κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνουν τα Bitcoin, Ethereum, και Litecoin, όπως επίσης και αρκετά δημοφιλή altcoins. Η πρόσβαση σε πολλές αγορές σημαίνει ότι οι επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν και να πραγματοποιήσουν συναλλαγές.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χαρακτηριστικών που βοηθούν τους χρήστες να εκπαιδευτούν στη χρήση των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα. Οι νέοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Masterclass της Qumas AI, το οποίο προσφέρει τις βασικές γνώσεις γύρω από την λειτουργία της πλατφόρμας και τους τρόπους δημιουργίας προσαρμοσμένων στρατηγικών συναλλαγών. Μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, μια πληθώρα εργαλείων εκμάθησης καθοδηγεί τους επενδυτές μέσω προηγμένων λειτουργιών όπως η εκ των υστέρων δοκιμή στρατηγικής.

Εκτός από αυτές τις εκπαιδευτικές παροχές, παρέχεται και 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών.

Δοκιμαστικός Λογαριασμός

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει έναν δοκιμαστικό λογαριασμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν προσομοιώσεις συναλλαγών χωρίς να ρισκάρουν πραγματικά χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές να δουν πώς αποδίδουν τα σήματα της Qumas AI και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Οι επενδυτές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούν τον δοκιμαστικό λογαριασμό για να ελέγξουν τις δικές τους προσαρμοσμένες εμπορικές στρατηγικές στη δραστηριότητα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να ρισκάρουν χρήματα μέχρι να είναι απολύτως σίγουροι ότι η νέα στρατηγική θα είναι επιτυχημένη.

Οι Χρεώσεις της Qumas AI

Η ιστοσελίδα AI δεν διευκρινίζει αν υπάρχουν χρεώσεις για τη χρήση της πλατφόρμας. Ωστόσο, το masterclass, το οποίο συστήνεται στους νέους επενδυτές στην πλατφόρμα, είναι απολύτως δωρεάν και προσφέρεται χωρίς καμία δέσμευση.

Χρεώσεις λογαριασμού           Δεν διευκρινίζεται
Δεν διευκρινίζεται Δεν διευκρινίζεται
Προμήθειες                             Δεν διευκρινίζεται

Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μη ρυθμιζόμενο επενδυτικό προϊόν. Δεν υπάρχει προστασία των επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.

Είναι η Qumas AI απάτη;

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η Qumas AI βοηθάει τους επενδυτές να δημιουργήσουν περισσότερα κέρδη χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσουν προϋποθέσεις συναλλαγών, αλλά και παρέχοντάς τους μία πλατφόρμα για να δημιουργήσουν αυτοματοποιημένες εμπορικές συναλλαγές. Σε αντίθεση με άλλες αυτοματοποιημένες πλατφόρμες δεν πραγματοποιεί συναλλαγές αυτόματα εκ μέρους του επενδυτή, έτσι ώστε οι ίδιοι οι χρήστες να να έχουν τον έλεγχο των συναλλαγών τους.

Στην πλατφόρμα προσφέρονται πολλαπλές δυνατότητες που επιτρέπουν στους χρήστες να συλλέξουν πολλές πληροφορίες πριν δεσμεύσουν χρήματα στις συναλλαγές. Το masterclass είναι δωρεάν και η πλατφόρμα προσφέρει 24/7 εξυπηρέτηση πελατών.

Επιπλέον, οι επενδυτές που εγγράφονται στην πλατφόρμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον δοκιμαστικό λογαριασμό τους για να κάνουν συναλλαγές προσομοίωσης χωρίς να ρισκάρουν πραγματικά χρήματα. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει και την δική σας έρευνα προτού εγγραφείτε στην πλατφόρμα.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν χρεώνει τη χρήση της υπηρεσίας ούτε το ύψος των πιθανών χρεώσεων.

Ελάχιστη Κατάθεση στην Qumas AI

Η ιστοσελίδα απαιτεί την ελάχιστη κατάθεση των $250 όταν ανοίγεις έναν καινούριο λογαριασμό. Η κατάθεση μπορεί να γίνει με την χρήση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας ή PayPal. Η πλατφόρμα δεν διευκρινίζει αν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή το πώς λειτουργεί η διαδικασία ανάληψης.

Κριτικές για την Qumas AI

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η Qumas έχει περισσότερους από 35.000 ενεργούς χρήστες, αλλά δεν παρέχει σχόλια χρηστών. Οι onlıne κριτικές για την Qumas AI είναι γενικά θετικές και υποδηλώνουν ότι η πλατφόρμα έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από τον μέσο όρο στο να προβλέπει προσοδοφόρες εμπορικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα προκειμένου να αξιολογηθούν με απόλυτη ακρίβεια τα αποτελέσματα.

H Εξυπηρέτηση Πελατών του Qumas AI

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η πλατφόρμα προσφέρει 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών για τους χρήστες της. Οι επενδυτές μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με το τμήμα υποστήριξης πελατών μέσω e-mail προτού εγγραφούν στην πλατφόρμα.

Παρόμοιες Πλατφόρμες:

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Qumas AI

Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε την Qumas; Θα εξηγήσουμε τη διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας σε μερικά βήματα.

Βήμα 1: Εγγραφείτε στο Masterclass

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα και βρείτε τον σύνδεσμο εγγραφής στο πάνω μέρος της σελίδας. Εισάγετε όνομα, emaıl και αριθμό τηλεφώνου, έπειτα κάντε κλικ στο “Έλεγχος διαθεσιμότητας” και εγγραφείτε στο masterclass.

log in

Βήμα 2: Επαληθεύστε την ταυτότητά σας

Η Qumas AI τηρεί τις απαιτήσεις του Know Your Customer (KYC), οπότε όλοι οι νέοι συναλλασσόμενοι πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητά τους μέσω τηλεφώνου. Ένα μέλος του τομέα υποστήριξης πελατών θα καλέσει τηλεφωνικά τους νέους χρήστες μέσα σε 30 λεπτά από το αίτημα εγγραφής τους στο masterclass.

Βήμα 3: Κατάθεση

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, οι επενδυτές πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον $250 μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή PayPal.

Βήμα 4: Δοκιμαστικές συναλλαγές

Οι νέοι χρήστες χρειάζονται χρόνο για να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα. Σ’ αυτόν τον χρόνο μπορούν να παρακολουθήσουν το Masterclass και να εκμεταλλευτούν τις εκπαιδευτικές παροχές που διατίθενται στην πλατφόρμα. Οι επενδυτές μπορούν, επίσης, να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές συναλλαγές και να τεστάρουν την πρώτη επενδυτική στρατηγική τους.

Βήμα 5: Ξεκινήστε τις συναλλαγές

Μόλις οι χρήστες εξοικειωθούν με την Qumas AI και ορίσουν τη στρατηγική που αποδείχτηκε επιτυχής στις συναλλαγές προσομοίωσης, μπορούν να ξεκινήσουν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη λειτουργία, έτσι ώστε οι χρήστες να ενεργοποιούν τις στρατηγικές τους και να ξεκινούν τις συναλλαγές όποτε αισθάνονται έτοιμοι.

Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μη ρυθμιζόμενο επενδυτικό προϊόν. Δεν υπάρχει προστασία των επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.

Η εμπειρία και η αξιολόγησή για Qumas AI

Η Qumas AI χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει πολλούς δημοφιλείς τεχνικούς δείκτες και να αναγνωρίσει εμπορικές ευκαιρίες στις αγορές κρυπτονομισμάτων και forex. Προσφέρει εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες να καθορίζουν τις δικές τους προσαρμοσμένες εμπορικές στρατηγικές και να ενεργούν βάσει των σημάτων που εντοπίζει η πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα και να δημιουργούν αυτοματοποιημένες στρατηγικές 24/7. Προτείνουμε, βεβαίως, να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα.

Qumas AI

Τα κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μη ρυθμιζόμενο επενδυτικό προϊόν. Δεν υπάρχει προστασία των επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η Qumas AI νόμιμη;

Χρησιμοποιεί ο Elon Musk την Qumas AI;

Είναι η Qumas AI στο Trustpilot;