teollisuus tuotanto laskussa

Teollisuus on tuotannon osalta menossa laskusuuntaan, mikä toisaalta todistaa tämän hetken taloudellisista vaikeuksista. Tilastokeskuksen raportti paljastaa, että teollisuustuotanto on vähentynyt merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Inflaatio ja korkojen nousu näyttäytyy täten erittäin voimakkaasti teollisuudessa. On kuitenkin hyvä huomata, että tuotannon lasku koskee joitakin toimialoja voimakkaammin kuin toisia. Eniten on kärsinyt kemianteollisuus, kun taas sähköteollisuudessa pyyhkii olosuhteisiin nähden hyvin.

Teollisuuden tuotannon lasku kertoo kuitenkin siitä, että Suomessa ollaan taantumassa. Monien asiantuntija-arvioiden mukaan taantumasta toipuminen kestää aiempaa ajateltua pidempään. Todellista kasvua saadaan näillä näkymin odottaa vähintään vuoteen 2025 asti olettaen, että sen suurempia kriisejä ei pääse syntymään.

Lue myös: Verotiedot 2022 julkaistu – ketkä tienasivat eniten?

Teollisuus ja sen nykytila – huolestuttavalta näyttää

Teollisuustuotanto laski syyskuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta, ja viime vuoteen verrattuna tuotanto väheni 1,9 prosenttia vuoden 2022 syyskuuhun verrattuna. Tämä lasku on merkittävä signaali talouden suunnasta tällä hetkellä, sillä siitä ilmenee, että teollisuuden tuottamat palvelut eivät mene kaupaksi juuri nyt.

Tilastot eivät sinänsä tule yllätyksenä, sillä talouden vaikeuksista on puhuttu jo pidempään. Korkean inflaation ja nousevien korkojen takia ihmisillä on vähemmän rahaa kuluttaa, mikä alkaa näkymään myös teollisuudessa yhä voimakkaammin.

Suomalaisten ja talouden kannalta olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että myös teollisuuden tuotanto lähtisi vetämään kunnolla. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin siltä, että teollisuudessa joudutaan ainakin toistaiseksi odottamaan parempia aikoja.

Tuotannon pudotus ei jakaudu tasaisesti toimialoittain

Vaikka teollisuuden tuotanto on laskussa, se ei ole tasaisesti jakautunut kaikille toimialoille. Kun tarkastellaan syyskuun tilastoja, eri teollisuudenalojen tuotantomäärät ovat kokeneet vaihtelevia kohtaloita.

Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto kasvoi 3,4 prosenttia, kun taas kaivostoiminnan ja louhinnan toimiala näki suurimman laskun eli 4,9 prosenttia. Pahiten on kärsinyt kemianteollisuus, joka on kokenut suurimman iskun: uudet tilaukset ovat tippuneet peräti 34,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Lasku on ollut pahimmillaan melko rajua, mikä ei ainakaan paranna tulevaisuuden näkymiä tällä hetkellä. Huolestuttavaa on se, kuinka moni yritys ajautuu vaikeuksiin nykytilanteessa.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden pieni kasvu kuvastaa teknologian kysynnän nousua, kun taas metsäteollisuuden ja kaivostoiminnan suuret laskut heijastavat kansainvälisiä haasteita. Niihin kuuluvat esimerkiksi raaka-aineiden hintojen nousu sekä erilaiset ympäristölliset rajoitukset.

Tämä vaihtelu eri toimialojen välillä heijastaa sekä globaaleja että paikallisia trendejä, kuten raaka-aineiden saatavuutta, energiakustannuksia ja kysynnän muutoksia.

Koronan aikaan maailmalla kärsittiin komponenttipulasta, mutta tämä tilanne on sittemmin kääntynyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi autoteollisuus kärsi komponenttien puutoksesta raskaasti.

Kokonaisuuden kannalta huolestuttavaa on se, että teollisuussektorin uudet tilaukset ovat kokeneet merkittävän laskun tämän vuoden syyskuussa. Siinä on tapahtunut nimittäin pudotusta jopa 21,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisäksi teollisuuden tilaukset ovat vähentyneet yhteensä 11 prosenttia verrattuna aikaisemman vuoden vastaavaan kauteen. Näin ollen kurimus näkyy teollisuuden tuotannossa monella tapaa, mikä ei lupaa hyvää lähitulevaisuutta ajatellen.

Lue myös: Ansiotulo nousi eniten johtajilla – duunarit jääneet jälkeen

Tilastokeskus: teollisuuden tilaukset on laskussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo on romahtanut yli viidenneksen vuoden takaiseen verrattuna. Se on huolestuttava uutinen, mistä käy selväksi se, ettei talous ole alkanut vetämään kunnolla vieläkään.

Tämän vuoden syyskuussa teollisuuden uudet tilaukset vähenivät 21,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden syyskuuhun. Kyseessä ei ole ohimenevä notkahdus, sillä tammi-syyskuun aikana tilausten kokonaismäärä on laskenut 11 prosenttia.

Laskusuuntainen trendi on jatkunut yhtäjaksoisesti jo kahdeksan kuukauden ajan, mikä herättää kysymyksiä suomalaisen teollisuuden kestävyydestä ja tulevaisuuden näkymistä.

Tällä hetkellä kaikki varmaan odottavat kieli pitkällä sitä, että inflaatio laskisi edelleen ja korot lähtisivät viimein laskuun. Näillä tekijöillä olisi positiivinen vaikuta myös teollisuus, koska kysyntä nousisi ja yritykset alkaisivat tekemään investointeja aiempaa hanakammin.

Teollisuus vaikeuksissa – minkälaisia vaikutuksia teollisuuden tuotannon pudotuksella on?

Teollisuuden tuotannon laskulla on moninaisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Metsäteollisuuden on jouduttava mukautumaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Se on kärsinyt kaikkein suurimmasta laskusta, joka on ollut jopa 18,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Metsäteollisuus näyttelee suurta roolia Suomen taloudessa, joten olisi kaikkien suomalaisten etu, että ala alkaisi vetämään entiseen malliin. On kuitenkin todennäköistä, että saamme odottaa sen elpymistä ainakin vuoteen 2025 asti.

Samaan aikaan elintarviketeollisuudessa nähtiin maltillista kasvua, mikä on tietysti hyvä asia. Ruoan hinta on noussut nopeasti viimeisen vuoden aikana, mutta pahimman inflaation taivuttua ihmisten varat riittävät paremmin ruokaan.

Joka tapauksessa teollisuustuotannon laskun vaikutukset ulottuvat laajasti talouteen. Se heijastuu esimerkiksi työllisyyteen, investointeihin ja viime kädessä myös kuluttajahintoihin. Teollisuus on merkittävä osa kansantaloutta, joten sen suorituskyky vaikuttaa suoraan talouskasvuun ja kansainväliseen kilpailukykyyn.

Viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että Suomi olisi menossa lamaan tai vähintään taantumaan. Nämä teollisuudesta tulevat luvut osaltaan tukevat näitä tarinoita.