talousennuste 2024
Suomen talousennuste 2024 ei ole kovinkaan hyvää luettavaa suomalaisten kannalta. Suomen talous näyttää olevan virallisesti taantumassa, kuten olemme saaneet viime aikoina uutisista lukea. Ankeille näkemyksille tuli lisää pontta, kun Suomen pankki ilmoitti omat ennusteensa Suomen taloudesta lähitulevaisuudelle.

Samoin valtiovarainministeriö ei antanut mitenkään kovinkaan lupaavia näkymiä ensi vuodelle. Kummatkin instituutiot odottavat, että talous tulee supistumaan tämän vuoden aikana, eikä ensi vuonna mene juurikaan sen paremmin.

Kokonaisuutta katsellen Suomen talous ei voi kovinkaan hyvin, eikä se ole voinut hyvin pitkään aikaan. Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, miten Suomi tipahti muiden Pohjoismaiden kyydistä suuren finanssikriisin jälkeen vuonna 2008.

Tällä viikolla olemme saaneet kuulla uutisia myös siitä, miten tämän hetkinen suomalaisten elintaso on samalla tasolla kuin vuonna 2008. Käytännössä Suomi on menettänyt taloudellisesti noin 15 vuotta, eikä nopeaa käännettä ole luvassa.

Seuraavaksi käymme läpi hieman tarkemmin sitä, minkälaisia talousennusteita olemme saaneet kuulla tämän viikon aikana.

Lue myös: Taantuma 2023 jatkuu loppuvuoden – ei lupausta paremmasta

Erityisesti korkea inflaatio kurittaa Suomen taloutta

Vuoden 2022 yksi suurimmista ongelmista – monien muiden ohella – on ollut kuluttajien ostovoiman heikkeneminen korkean inflaation seurauksena. Kaikkien iloksi inflaatio on kuitenkin laskenut nopeammin kuin on ennakoitu, mutta se on siitä huolimatta aiheuttanut paljon ongelmia taloudessa.

Palkansaajien ostovoiman jääminen jälkeen inflaatioon verrattuna vähentää luonnollisesti kotitalouksien mahdollisuuksia tehdä hankintoja.

Tähän tietysti vaikuttaa myös se, että korot ovat olleet kovassa nousussa viime aikoina. Kun lainaraha on kalliimpaa ja taloudellinen tilanne muutoinkin epävarma, se johtaa helposti siihen, että kotitaloudet lopettavat kaiken ylimääräisen kulutuksen.

Esimerkiksi asuntomarkkinat ovat tällä hetkellä syväjäässä, mikä on näkynyt myös siinä, että rakennusalan yrityksiä menee jatkuvasti konkurssiin. Muutoinkin konkurssien määrät ovat kovassa nousussa, sillä Suomessa tehdään tällä hetkellä enemmän niitä kuin yli 20 vuoteen.

On hyvin todennäköistä, että nykyinen hallitus tulee tekemään keväällä uusia sopeutustoimia taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näillä näkyminen tehdyt toimet eivät riitä, vaan lisää uudistuksia tarvitaan. Huomionarvoista on se, että sopeutustarve on kasvanut entisestään syksyllä tehdyistä aiemmista arvioista.

Näin ollen inflaation hiipumisesta huolimatta suomalaisilla on haastavat ajat edessä taloudellisesti. Leikkaukset tulevat todennäköisesti satuttamaan erityisesti pienituloisia ja muita sellaisia ihmisryhmiä, jotka elävät erilaisten tulonsiirtojen varassa.

Talousennuste 2024 – Suomen Pankki kertoi näkemyksensä

Suomen talousennuste 2024 ei ole kovinkaan kaksinen, mikäli on uskominen Suomen Pankin näkemykseen asiasta. Talous supistuu kokonaisuudessaan ja toipuminen alkaa hitaasti vasta vuoden 2024 lopulla.

Juuri julkaistun Suomen Pankin ennusteiden mukaan Suomen taloudellinen tilanne on huolestuttava. Se on jatkoa jo vuodesta 2008 lähteneelle kehitykselle, jossa maamme taloutta ei ole saatu toivotulla tavalla kasvuun.

Suomen talouden suhdannenäkymät ovat ennusteen mukaan heikentyneet syksyn aikana. Näillä näkymin bruttokansantuote supistuu tämän vuoden aikana 0,5 prosenttia ja vielä 0,2 prosenttia vuona 2024.

Tämä on merkittävä heikennys tulevaisuuden näkymien osalta. Vielä aikaisemmin tänä vuonna ennusteet olettivat, että Suomen talous lähtisi hiljalleen toipumaan uuteen kasvuun ensi vuoden aikana. Näillä negatiivisilla uutisilla on laaja-alaisia vaikutuksia koko kansantalouteen.

Lue myös: Konkurssi yhä useamman yrityksen kohtalo – kasvua lokakuussa

Suomen talousennuste 2024 – onko valoa nähtävissä?

Suomen talouden tilanne vuodelle 2023 näyttää haastavalta, mutta samalla on myös joitakin valonpilkahduksia nähtävissä. Esimerkiksi monet varmasti jännittävät sitä, miten vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ja kotitalouksien ostovoiman parantuminen voivat tuoda ensi vuoden talouskehitykseen.

Toisaalta taas hallitus on kuitenkin sopeuttamassa omia toimiaan tulevina kuukausina, millä se pyrkii kasvun mahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Tämän vuoden yksi suurimmista ongelmista on ollut se, että korkean inflaation myötä hintojen nousu on vaikuttanut myös vientimarkkinoihimme. Samoin länsimaissa tehdyt keskuspankkien koronnostot ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa.

Nämä tekijät ovat johtaneet myös siihen, että investoinnit ovat vähentyneet, samalla kun kustannukset ovat kasvaneet. Ei siis mikään ihme, että Suomelle niin tärkeä vienti on myös kärsinyt pahoin.

Nyt on kuitenkin jo selvää, että korot lähtevät laskuun ja Euribor-korko on ollut jo laskussa. Lisäksi inflaation ennustettua nopeampi laskeminen helpottaa tilannetta ainakin joltain osin. Samoin hallituksen tekemät tuloveron alennukset antavat kotimaiselle taloudelle lisää kasvun aineksia.