kotimainen ruoka

Kotimainen ruoka ja lähiruoka ovat viime vuosina nousseet valtavaan suosioon suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Kotimaisen ruuan myynti on kasvanut tasaisesti, ja yhä useampi arvostaa ruuan alkuperää sekä puhtautta. Taustalla on monia syitä.

Kuluttajat haluavat tukea lähellä tuotettua ja ekologista ruokaa ilmastosyistä. Lisäksi kotimainen ruoka koetaan usein turvallisemmaksi ja maukkaammaksi kuin ulkomaiset vaihtoehdot. Myös terveellisyys ja luonnonmukaisuus ovat tärkeitä valintakriteerejä yhä useammalle.

Samaan aikaan kotimainen ruoka sopii moniin erilaisiin ruokavalioihin, kuten laktoosittomaan, gluteenittomaan tai kasvisruokavalioon. Tarjonta on laajentunut viime vuosina.

Tässä artikkelissa pureudumme tarkemmin syihin kotimaisen ja lähiruuan suuren suosion taustalla Suomessa. Tarkastelemme muun muassa kuluttajien asenteita ja ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi esittelemme kiinnostavia tilastotietoja aiheeseen liittyen.

Miksi kotimainen ruoka kiinnostaa nyt?

Kotimaisen ruuan suosio on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosina. Taustalla on useita syitä sille, miksi kuluttajat arvostavat yhä enemmän lähellä tuotettua ja kotimaista ruokaa.

Yksi merkittävä tekijä on kuluttajien lisääntynyt tietoisuus ruuan alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Lähiruoka mielletään ekologiseksi, koska se ei ole kulkeutunut pitkiä matkoja. Myös ilmastonmuutoksen torjunta on saanut monet suosimaan lähellä tuotettua ruokaa.

Toinen tärkeä syy on ruuan tuoreus ja maku. Monien kokemuksen mukaan kotimainen ruoka maistuu paremmalta ja on ravitsevampaa kuin kaukaa tuodut vaihtoehdot. Etenkin kasviksissa, vihanneksissa ja marjoissa makuero ulkomaisiin on merkittävä.

Kolmas ajuri on ruuan turvallisuus ja jäljitettävyys. Kotimaisen ruuan alkuperä ja tuotantotavat ovat helpommin selvitettävissä. Tieto siitä, mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu, lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Neljäs tekijä on kotimaisuuden arvostus. Monet haluavat tukea kotimaisia tuottajia ja Suomen maaseutua. Paikalliset pienyritykset hyötyvät kotimaisen ruuan suosiosta.

Viimein kuluttajat arvostavat yhä enemmän terveellisyyttä ja luonnonmukaisuutta, mitä kotimainen lähiruoka edustaa heidän mielestään ulkomaisia vaihtoehtoja paremmin. Nämä ovat keskeisimmät syyt kotimaisen ruuan suosion kasvulle.

Lähiruuan ekologisuus ja turvallisuus vetoavat

Yksi merkittävä tekijä kotimaisen ruuan suosion takana on kuluttajien kasvanut kiinnostus ruuan alkuperää ja tuotantotapoja kohtaan. Lähiruoka mielletään usein ekologiseksi vaihtoehdoksi, koska se ei ole kulkenut pitkiä matkoja ja aiheuta yhtä paljon päästöjä kuin kaukaa tuotu ruoka.

Kotimainen ruoka koetaan ekologisena, koska se tukee lähituotantoa ja vähentää ruuan kuljetuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Lähiruoka myös mahdollistaa tuoreiden raaka-aineiden käytön, mikä vähentää säilöntäaineiden tarvetta.

Toinen tärkeä tekijä on kotimaisen ruuan jäljitettävyys ja tuotantotapojen läpinäkyvyys. Kuluttajat arvostavat tietoa siitä, mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu. Kotimaisen ruuan alkuperä ja tuotantoketju ovat helpommin selvitettävissä kuin ulkomaisella ruualla.

Lähiruuan tuotanto-olosuhteiden ja ruuan turvallisuuden seuraaminen on helpompaa. Tämä lisää kuluttajien luottamusta ja turvallisuuden tunnetta kotimaista ruokaa kohtaan.

Vuonna 2022 tehdyn kyselyn mukaan jo 84% suomalaisista piti lähellä tuotettua kotimaista ruokaa tärkeänä ostopäätöstä tehdessä. Lähiruuan myynti onkin kasvanut tasaisesti 2010-luvulla. Suomalaisten suosimia kotimaisia lähiruokia ovat etenkin kasvikset, maidot, lihat ja kalat.

Lue myös: Psyykkinen työhyvinvointi parantaa tuottavuutta ja yhteisöä

Puhdas ja luonnollinen kotimainen ruoka kiinnostaa

Toinen tärkeä tekijä kotimaisen ruuan suosion taustalla on kuluttajien kasvanut kiinnostus puhtaaseen ja luonnolliseen ruokaan. Kuluttajat haluavat yhä tarkemmin tietää, mitä heidän ruuassaan on ja mistä raaka-aineet ovat peräisin.

Lisäaineettomuus, luomu ja luonnonmukaisuus ovat voimistuvia ruokatrendjejä. Esimerkiksi luomutuotteiden myynti on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vuonna 2021 luomuruuan myynti kasvoi Suomessa 14% edellisvuoteen verrattuna. Myös gluteenittomien ja lisäaineettomien tuotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. Taustalla on kuluttajien pyrkimys terveellisempään ja kestävämpään elämäntapaan.

Monet kuluttajat kokevat, että kotimainen ruoka on puhtaampaa ja luonnollisempaa kuin ulkomaiset vaihtoehdot. Syynä tähän on mm. tiukempi lainsäädäntö ja valvonta Suomessa. Myös tuotanto-olosuhteiden läpinäkyvyys koetaan paremmaksi.

Erityisesti lastenruuissa ja muissa peruselintarvikkeissa suositaan yhä enemmän kotimaisia raaka-aineita. Vanhemmat haluavat lapsensa syövän mahdollisimman puhdasta ja turvallista ruokaa. Myös maku on monien mielestä kotimaisissa raaka-aineissa parempi.

Kotimaiset luomu- ja lähiruokatuotteet yhdistävät useita positiivisia mielikuvia, kuten puhtauden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen. Niiden avulla pystytään vastaamaan kuluttajien toiveisiin ympäristöystävällisistä ja terveellisistä ruokavalinnoista.

Kotimainen lähiruoka mahdollistaa tuoreiden raaka-aineiden käytön, mikä vähentää säilöntäaineiden tarvetta. Myös hävikkiä syntyy vähemmän, kun ruoka ei kulje pitkiä matkoja. Nämä tekijät lisäävät kotimaisen ruuan houkuttelevuutta kuluttajien silmissä.

Lue myös: Gigantti Black Friday alkoi – tarjoukset julkaistiin jo nyt

Lopuksi

Kotimaisen ruuan ja lähiruuan suosio perustuu vahvasti kuluttajien arvostukseen ruuan alkuperää, ekologisuutta ja puhtautta kohtaan. Lähiruoka sekä kotimaiset raaka-aineet ovat yhä useammalle tärkeitä valintoja niiden tuoman paremman maun, turvallisuuden ja eettisyyden ansiosta.

On selvää, että kotimaisen ruuan kysyntä ja trendikkyys tulevat jatkamaan vahvaa kasvuaan lähivuosina. Kuluttajien kiinnostus ruuan alkuperään, vastuullisuuteen ja terveellisyyteen vain lisääntyy edelleen.

Kotimainen ruoka sopii mainiosti useisiin erilaisiin ruokavalioihin ja elämäntapoihin. Tarjonta tulee varmasti laajenemaan entisestään, kun ruokayritykset vastaavat kuluttajien tarpeisiin.

Yrityksille avautuu valtavasti mahdollisuuksia menestyä tarjoamalla lähellä tuotettua, puhdasta ja maukasta kotimaista ruokaa. Panostamalla vastuulliseen ja läpinäkyvään tuotantoon sekä viestintään yritykset voivat erottua edukseen.

Kotimainen lähiruoka on tullut jäädäkseen. Sillä on tärkeä rooli suomalaisessa ruokakulttuurissa ja maaseudun elinvoimaisuuden tukemisessa. Viisaat yritykset hyödyntävät tämän selkeän kuluttajatrendin tarjoamalla parasta kotimaista ruokaa.