tilastot ansiotason kasvu suomessa
Huhti-kesäkuussa vuonna 2023 tapahtui käänne palkansaajien todellisen ansiotason kehityksessä. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioita kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 4,0 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon huhti-kesäkuussa 2023. Palkansaajien reaalinen ansiotaso laski kuitenkin samalla aikavälillä 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu ylitti ansion nousun vauhdin. Toisaalta, kun vertailukohtana oli vuoden 2023 tammi-maaliskuu, reaaliansiot kasvoivat 0,4 %.

Kertaerät ovat vaikuttaneet ansiotasoindeksin kehitykseen jokaisella vuosineljänneksellä tänä vuonna. Ne on jaettu tasaisesti ansiotasoindeksissä kaikkiin vuosineljänneksiin, jolloin myös myöhempään aikaan osuvat kertaerät vaikuttavat alkuvuoden lukuihin. Sen sijaan sopimuskorotukset otetaan huomioon ansiotasoindeksissä vasta niiden tultua voimaan.

Tarkasteltaessa vuoden 2023 huhti-kesäkuuta, ansiotasoindeksi nousi 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla nousu oli 3,7 %, valtion budjettitalouden piirissä 4,9 % ja paikallishallinnossa 5,1 %.

Ansiotasoindeksin ja reaaliansioindeksin kehitys 2015–2023.
Ansiotasoindeksin ja reaaliansioindeksin kehitys 2015–2023.

Yksityisen sektorin kasvu vähäisintä

On tärkeää huomata, että kertaerät ja tulospalkkiot eivät vaikuta säännöllisen ansion indeksiin, joka kuvaa pysyvän ansion tason muutosta paremmin kuin ansiotasoindeksi. Ennakkotietojen mukaan säännöllisen ansion indeksi nousi 3,2 % huhti-kesäkuussa 2023 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Yksityisellä sektorilla kasvua oli 3,0 %, valtion budjettitaloudessa 3,8 % ja paikallishallinnossa 3,8 %.

Paikallishallinnossa ansiotasoindeksin vuosimuutos oli huhti-kesäkuussa 2023 ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin säännöllisen ansion indeksin muutos. Valtion budjettitaloudessa ero oli 1,1 prosenttiyksikköä ja yksityisellä sektorilla 0,7 prosenttiyksikköä. Yksityisellä sektorilla pienempi ero ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin muutosten välillä johtui siitä, että kertaeristä ei sovittu yhtä laajasti eri sopimusalalla kuin julkisella sektorilla.

Palkansaajien reaalista ansiotasoa verrattaessa edelliseen neljännekseen, tapahtui kasvua. Palkansaajien ostovoima mitataan deflatoimalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksin kehityksen perusteella. Tämä kertoo, miten ansiojen ostovoima kehittyy suhteessa hintatasoon.

Vuonna 2021 alkanut palkansaajien reaalisen ansion lasku jatkui seitsemän peräkkäisen neljänneksen ajan vuoteen 2023 ensimmäiseen neljännekseen asti. Tässä ajassa palkansaajien todellinen ansio laski 14 vuoden takaiseen tasoon. Kuitenkin vuoden 2023 toisella neljänneksellä tapahtui käänne, ja reaaliansiot kasvoivat 0,4 % edellisestä neljänneksestä.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös tuloveroasteen muutokset. On huomioitava, että tässä esitetty vertailu ei ota huomioon verotuksellisia muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys saattaa poiketa nimellisansioiden reaalikehityksestä.

Ennuste: Ansiotaso positiivinen myös heinä–syyskuussa

Ennakkotietojen mukaan palkansaajien ansiotaso saa positiivista kehitystä myös heinä-syyskuussa 2023, sillä ansioita oli 5,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna samana aikana. Ansiotasoindeksin pisteluku oli kolmannella neljänneksellä 118,6 (vuonna 2015 = 100). Tämä indeksi perustuu Työntekijän eläkelain (2006/395) mukaiseen laskentaan.

Vuoden 2023 tiedot perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2021 saakka, koska ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2022 indeksit ovat vielä ennakollisia ja ne pohjautuvat toteutuneen ansiokehityksen lisäksi arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista. Vuoden 2023 indeksit perustuvat myös arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista.

Lue myös: Näin paljon palkansaajan verotus laskee