rovio videopeli
Rovio
kertoi viimeisimmän osavuosikatsauksen tänään. Tuore osavuosikatsaus paljastaa mielenkiintoisia tietoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja sen tulevaisuuden näkymistä.

Heinä–syyskuun aikana Rovion liikevaihto laski 5,6 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon, mutta samalla yhtiön oikaistu liikevoitto ja osakekohtainen tulos koki kasvua. Tässä mielessä kvartaali on kohtalaisen onnistunut nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Sega osti merkittävän 97,7 prosentin osuuden Rovion osakkeista ja on aloittanut lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden osalta. Tämä on syytä ottaa huomioon, sillä yritysmyynnillä on varmasti paljon vaikutusta yrityksen viime aikaiseen toimintaan.

Kiteytettynä Rovion osavuosikatsaus tarjoaa sekä hyviä asioita että haasteita. Liikevaihdon lasku ja Angry Birds -pelien suorituskyvyn heikkeneminen ovat varmasti sellaisia huolenaiheita, jotka otetaan yrityksessä tosissaan. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yhtiö on kuitenkin pystynyt parantaa kannattavuuttaan ja investoimaan uusien pelaajien hankkimiseen

Segan saavutettua merkittävän osuuden Rovion osakkeista, yhtiön tulevaisuus näyttää entistäkin mielenkiintoisemmalta ja toisaalta arvaamattomalta. Vaikka on vaikea ennustaa tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Rovio on edelleen yksi mobiilipelialan merkittävimmistä toimijoista ja sen toimintaa seurataan tarkasti tulevaisuudessakin varsinkin Suomessa.

Lue myös: Apple lähtee kilpailuun tekoälystä – iso satsaus kehitykseen

Liikevaihdon ja pelien suorituskyky

Rovion liikevaihdon lasku on huomattava, mutta ei yllättävä, kun otetaan huomioon Angry Birds 2:n ja Angry Birds Journeyn liikevaihdon väheneminen. Yhtiö ei julkaisut uusia pelejä kyseisellä neljänneksellä, mutta Moomin: Puzzle & Design, Wizard Hero ja Hunter Assassin 2 olivat tuolloin testausvaiheessa.

Kyseisiä videopelejä testataan erilaisilla koemarkkinoilla, joista saatava data auttaa kehittämään pelejä entistä paremmiksi. Näin yritys pystyy suunnittelemaan tulevaisuuttaan paremmin ja pohtia sitä, minkälaisia tulovirtoja kyseiset pelit tulevat mahdollisesti tuottamaan.

Rovion videopelien bruttomyynti laski 4,7 prosenttia, mutta vertailukelpoinen bruttomyynti taas kasvoi 0,7 prosenttia. Tämä osoittaa sen, että yhtiön muut pelit kompensoivat osittain Angry Birds -pelien suorituskyvyn heikkenemistä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että pelialalla myynnit saattavat vaihdella suurestikin eri ajanjaksoina. Myyntiluvut riippuvat usein paljon siitä, milloin pelitalon viimeisin tuotos on julkaistu. Niiden myynti on huomattavasti korkeampaa elinkaaren alku- kuin loppuvaiheessa.

Tässä mielessä Rovion toiminnassa on hyvä seurata sitä, miten sen uusien pelien myynnit lähtevät käyntiin, kunhan ne vain ensin julkaistaan markkinoille. Yritykselle olisi erittäin tärkeää saada onnistunut projekti läpi siten, että tulovirtaa tulisi muualtakin kuin Angry Birds -brändistä.

Rovio ja sen taloudellinen tilanne

Vaikka Rovion liikevaihto laski, sen oikaistu käyttökate ja liikevoitto kasvoivat. Yhtiö on toisin sanoen onnistunut tehostamaan toimintaansa ja parantamaan kannattavuuttaan. Koska oikaistu käyttökatemarginaali ja liikevoittomarginaali kasvoivat molemmat, se on selkeä positiivinen merkki yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Toisaalta viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että yritystä laitetaan myyntikuntoon. Näin ollen turhia kuluja on varmasti karsittu ja ostajille pyritty antamaan vaikutus mahdollisimman hyvää tulosta tekevästä yrityksestä.

Käyttäjien hankintaan liittyvät investoinnit laskivat jonkin verran, mutta ne muodostavat yhä suuremman osan pelien kuluista. Rovion strategia vaikuttaa siis olevan se, että pelaajia hankitaan yhä suuremmalla rahalla.

Tämä ei sinänsä ole yllätys, sillä mobiilipelimarkkinat ovat erittäin kilpaillut. Monien mobiilipelien tuotot kääritään hyvin pienillä marginaaleilla, jolloin niiden taakse tarvitaan riittävän suuri käyttäjäkunta.

Huomionarvoista on myös se, että yrityksen siirtyessä Segan omistukseen sen osakkeet tulevat poistumaan pörssistä. Samalla Segan kaltainen suuryritys tarjoaa osaamistaan ja resursseja myös Rovion käyttöön. Siinä mielessä suuria taloudellisia ongelmia on tuskin näköpiirissä.

Lue myös: Tekoäly saapuu – vaikutusta eliittiin ja tietotyöläisiin

Sega hankki Rovion jo aiemmin – millaiset tulevaisuuden näkymät ovat?

Rovio myi suuren osan osakkeistaan Segalle, mikä on merkittävä askel yhtiön historiassa. Sega on aloittanut lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi, mikä voi johtaa merkittäviin muutoksiin yhtiön omistusrakenteessa ja sen tulevaisuuden suunnitelmissa.

Tämä voi avata uusia mahdollisuuksia yhtiölle, mutta se voi myös asettaa omat haasteensa, kun yhtiö navigoi uudessa toimintaympäristössään. Vielä on vaikea sanoa, mitä kaikkea yrityksessä tulee lopulta tapahtumaan.

Mobiilipelimarkkinat ovat olleet lähes kaikkien muiden markkinoiden tavoin hienoisessa laskussa viime aikoina. Mikäli taloudellinen tilanne lähtee hiljalleen paranemaan, seuraavat lähivuodet voivat olla hyvää aikaa myös Roviolle.

Paljon riippuu tällä hetkellä siitä, miten hyvin Rovion uudet pelit tulevat pärjäämään markkinoilla. Tulevat uudet julkaisut ovat tällä hetkellä jo pitkällä testausvaiheessa, joten yrityksen sisällä on luultavasti paljon tietoa siitä, miten ne ovat pärjänneet testijulkaisussa.

Riskit mobiilipelimarkkinoilla ovat kuitenkin aina suuret ja todellisten hittien tekeminen on todella vaikeaa jopa Rovion kaltaiselle mobiilipelijätille. Tässä kohdin on mielenkiintoista seurata myös sitä, minkälaista tulitukea Sega pystyy antamaan yrityksen tuotteille.