apple
Apple
on lähtemässä kilpailemaan tekoälymarkkinoista kunnolla, mikäli viimeisimmät tiedot pitävät paikkansa. Se on ilmoittanut aikovansa panostaa merkittävästi tekoälyyn ja sen sovelluksiin lähitulevaisuudessa. Uutinen on sinänsä odotettu, sillä yritys on ollut jopa turhankin hiljainen tämän uuden teknologian osalta.

Bloombergin tuoreen raportin mukaan Apple aikoo käyttää jopa yli miljardi dollaria vuosittain generatiiviseen tekoälyyn ja sen integroimiseen omaan ekosysteeminsä. Tämä ei sinänsä ole kovinkaan suuri yllätys, sillä tällä hetkellä juuri tekoälyyn liittyvä teknologia elää todellista buumia.

Tämä odotettu muutos voi merkitä suurta käännekohtaa siinä mielessä, miten tekoälyä tullaan ylipäätään käyttämään tulevaisuudessa. Samoin on mielenkiintoista nähdä, miten Apple onnistuu tekoälyyn liittyvässä strategiassaan. Monet teknologiajätit ovat lähteneet kehittämään omia tuotteitaan tekoälyyn nojautuen, joten kilpailu on erittäin kovaa alalla.

Esimerkiksi Microsoft on ollut erittäin aktiivinen tekoälyn parissa ja on integroinut tekoälyn sen omaan verkkoselaimeen sekä Office 365 -sovelluksiin. Apple on kuitenkin pitkään pysynyt hieman taka-alalla, mikä on saattanut herättää jopa huolta ekosysteemiin kuuluvien käyttäjien keskuudessa.

Tämän ilmoituksen myötä yhtiö on viimein valmis lähtemään kilpailuun mukaan kunnolla. Yritys on tullut viime vuosina tunnetuksi siitä, miten se on onnistunut valjastamaan uusia teknologioita käyttäjäystävällisellä tavalla ekosysteemiinsä.

Tässä mielessä sen pahimmat kilpailijat seuraavat tilanteen etenemistä varmasti suurella mielenkiinnolla.

Lue myös: Twitter pois Euroopasta? – Elon Musk jyrähti EU:n toimista

Apple ja tekoäly – mitä on sitten luvassa?

Apple on kieltämättä jäänyt hieman kilpailijoidensa taakse tekoälyyn liittyvässä kehityksessä. Microsoft oli liikkeissään huomattavasti nopeampi, kun se osti ison osuuden chatGPT:n kehittäjästä OpenAI:sta,

Nopea teknologinen muutos on todennäköisesti tullut yllätyksenä yrityksen johdolle, joka pyrkii nyt nopeasti kääntämään yrityksen suuntaa yhä voimakkaammin tekoälyn suuntaan. Tulevat suuret panostukset kertovat omaa kieltään tästä asennemuutoksesta.

Tällä hetkellä yritys on kehittämässä omaa tekoälyyn pohjautuvaa chatbottia, joka tunnetaan nimellä Ajax. Se on yrityksen suora vastaus kilpailla OpenAI:n kehittämän chatGPT:n kanssa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Apple on usein julkaissut uusia teknologisia ratkaisuja hieman jälkijunassa. Tämän on katsottu johtuvan pääosin siitä, että yritys pyrkii suunnittelemaan ja kehittämään tuotteitaan laadukkaiksi siten, että ne ovat todella valmiita ja helppokäyttöisiä jo heti julkaisun jälkeen.

Monet pitävät Applen tekoälystrategiaa tervetulleena asiana, sillä toisaalta pettymys on ollut suurta siinä mielessä, ettei yritys ole vaikuttanut reagoivan kovinkaan voimakkaasti tähän uusimpaan teknologiseen megatrendiin.

Nyt Apple on ilmoittanut, että Apple Siri tulee käyttämään hyväkseen tekoälyä yhä tehokkaammin. Apple-laitteiden käyttäjille onkin luvassa merkittäviä päivityksiä jo ensi vuoden aikana.

Sovelluskehittäjät seuraavat mielenkiinnolla myös sitä, millä tavoin tekoäly tulee olemaan osa sen muita tuotteita. Yritys onkin ilmoittanut, että luvassa on uudenlaisia työkaluja kehityksen osalta ainakin Apple Music -sovellukseen sekä Xcode-ohjelmointiympäristöön.

Esimerkiksi Microsoftilla on käytössään Github Copilot, joka auttaa sovelluskehittäjiä luomaan ohjelmakoodia helpommin. Älylaitteissa kilpailu käyttäjistä tapahtuu pitkälti juuri sovellusten avulla, joten Apple varmasti haluaisi vastata tähänkin tavalla tai toisella.

Mikäli Apple onnistuu tavoitteessaan, se voi tuoda paljon uudenlaisia ominaisuuksia ja tapoja käyttää tekoälyä älypuhelimissa ja muissa laitteissa. Ei olisi nimittäin ensimmäinen kerta, kun yritys onnistuisi muuttamaan käsitystä siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää hyväksi kuluttajamarkkinoilla.

Lue myös: Tekoäly saapuu – vaikutusta eliittiin ja tietotyöläisiin

Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Applella on varmasti kaikki mahdollisuudet pärjätä markkinoilla, mikäli se vain onnistuu lanseeraamaan tekoälyn onnistuneesti tuotteisiinsa. Asiantuntijoiden mukaan yksi ainutlaatuinen mahdollisuus olisi integroida tekoäly käyttäjän henkilökohtaiseksi avustajaksi.

Tämä johtuu siitä, että yrityksellä on hyvä maine käyttäjien yksityisyyden suojelemisen suhteen. Henkilökohtaisen datan käyttäminen käyttäjien avustamisessa voisi parhaillaan tuoda merkittävääkin kilpailuetua muihin nähden.

Yrityksen suunnitelmissa on luoda sellainen tekoälyyn pohjautuva botti, joka osaisi opastaa yksilöä hänen henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa tehokkaasti. Tällaista palvelua ei tekoälymarkkinoilla ole, ja Applella on sellaisen kehittämiseen kaikki tarvittavat resurssit. Samalla se voisi erottautua kilpailijoistaan helposti.

Toisaalta on tärkeää huomata se, että miljardin dollarin panostus ole kovinkaan suuri suuremmassa kuvassa. Koska yrityksellä on valtavat määrät rahaa käytössään, tämä panostus on arvioiden mukaan vain noin kolme prosenttia sen tutkimukseen ja kehitykseen liittyvästä budjetista.

Joka tapauksessa tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Apple haluaa olla luonnollisesti mukana tässä teknologiateollisuutta uudistavassa kehityksessä. Tulevaisuus näyttää, mikä teknologiajäteistä onnistuu haalimaan suurimmat markkinaosuudet uusilla innovaatioillaan.