outokumpu osake
Outokumpu osake otti siipensä Helsingin pörssissä heti tiistaina, kun kaupankäynti alkoi. Se on nimittäin julkaissut odotuksia heikomman tuloksen, mikä aiheutti tämän viimeisimmän kurssilaskun.

Outokummun osake on kärsinyt suurimmat tappiot vaihdetuimpien osakkeiden listalla. Sen osake painui kaupankäynnin alkaessa noin 6,8 prosenttia, joten viikko ei alkanut tältä osin kovinkaan hyvin.

Osavuosikatsauksen tullessa julki heikko suorituskyky on luonut epävarmuutta Outokummun tulevaisuuden näkymistä. Muutoinkin eurooppalaisella teollisuudella on mennyt huonosti viime aikoina, joten siltä osin uutiset tuskin tulivat kenellekään kovinkaan suurena yllätyksenä.

Pientä toivoa kuitenkin herättää se, että keskuspankit ovat todennäköisesti lopettaneet korkojen nostamisen. Lisäksi inflaatio tippuu kovaa vauhtia, joten tulevien vuosien suhteen pientä valoa on nähtävissä.

Suuri kysymys onkin se, pystyykö Outokumpu mukauttamaan liiketoimintaansa siten, että se näkyisi myös yrityksen osakekurssissa tulevaisuudessa.

Lue myös: Kultakaivosyhtiö Laiva Gold on ajautumassa konkurssiin

Outokumpu osake laskussa – tulosraportin yksityiskohdat syynissä

Outokumpu on ilmoittanut kolmannen neljänneksen tuloksensa, joka jäi selvästi jälkeen analyytikkojen odotuksista. Tämä aiheutti välittömästi sen, että Outokumpu kurssi lähti nopeaan laskuun Helsingin pörssissä.

Yrityksen oikaistu käyttökate oli 51 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä, kun markkinaodotukset olivat 86,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana käyttökate oli vielä 304 miljoonaa euroa, mikä kertoo karua kieltä siitä, minkälaisia haasteita yhtiö tällä hetkellä kohtaa.

Outokummun liikevaihto oli 1 531 miljoonaa euroa, kun taas analyytikoiden konsensusennuste oli 1 629,1 miljoonaa euroa. Näin yritys jäi jokaisesta tavoitteesta, joka sille oli asetettu tämän osavuoden osalta.

Osavuosikatsauksessa tuotiin esille sen kohtaamat haasteet erityisesti Euroopan markkinoilla. Vaikka Americas-segmentti näytti positiivisia lukuja, Euroopan heikko markkinaympäristö ja kasvaneet operatiiviset kustannukset painoivat yhtiön tulosta alaspäin.

Outokummun Americas-segmentti osoitti vahvaa tulosta ja sen oikaistu käyttökate oli noin 53 miljoonaa euroa. Tässä näkyy hyvin se, miten yrityksen kannattaa hajauttaa liiketoimintaansa myös geopoliittisesti. Kun jossakin maanosassa menee huonosti, tappiot eivät pääse kumuloitumaan tällöin liiaksi.

Vaikka toimitukset laskivat edellisestä neljänneksestä, liiketulos tämän segmentin osalta säilyi hyvänä. Samoin Calvertissa Alabamassa sijaitsevan laitoksen kehittämishanke edistyi odotuksien mukaisesti.

Näin Outokummulla oli myös hyviä uutisia kerrottavana, vaikka yleisilme oli kieltämättä hieman alakuloinen.

Outokumpu osake – mitä kerrottiin tulevaisuuden näkymistä?

Vastatakseen heikentyneeseen taloudelliseen suorituskykyyn Outokumpu on ilmoittanut tehostamistoimista, joilla pyritään parantamaan yhtiön kilpailukykyä Euroopassa. Yhtiö nimittäin suunnittelee uudelleenjärjestelyä Saksan toiminnoissaan, joka voi vaikuttaa noin 200 työntekijän asemaan.

Tämä on osa suurempaa rakennemuutosta, jolla Outokumpu pyrkii vahvistamaan asemiaan haastavilla kansainvälisillä markkinoilla.

Yritys nimittäin on sitoutunut kestävään kehitykseen ja on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Kyseessä on aika kovatavoite ja varsinkin tällaisella energiaa paljon kuluttavalla teollisuuden alalla varmasti tervetullut uudistus.

Yhtiö on edistänyt CO2-päästöjen vähentämistä keskittymällä energiatehokkuuteen, jossa se on onnistunut saavuttamaan jo merkittäviä parannuksia viime aikoina. Heidän tavoitteestaan vähentää päästöjä vuoteen 2024 mennessä on saavutettu jo 20 prosenttia.

Toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan yrityksen liiketoiminta perustuu nykyään pitkälti kierrätetyn teräksen käyttämiseen. Se on heidän toiminnassaan tärkein raaka-aine, joka auttaa Outokumpua pitämään hiilijalanjäljen pienenä.

Lisäksi Outokumpu pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä kasvattamalla energiatehokkuutta. Näistä tiedoista päätellen yrityksen siirtyminen kestävämpään kehitykseen on varsin hyvällä mallilla, joten siltä osin riskejä osakkeen kurssin alenemiseen ei juurikaan ole olemassa.

Lue myös: Vuoden euribor jatkaa laskua – hyviä uutisia asuntolainoille

Osakekurssi reagoi – mikä on sijoittajien näkökulma?

Outokumpu osakekurssi kertoo paljolti siitä, miten sijoittajat näkevät yrityksen tilanteen. Suurin osa sijoittajista näyttää olen huolissaan yrityksen suunnasta, mikä taas korreloi alenevan kurssin kanssa.

Uutisessa ei sinänsä ole mitään uutta, sillä tämän syksyn osavuosikatsaukset ovat olleet pitkälti negatiivissävytteisiä. Toki muutamia valonpilkahduksia ollaan nähty, kuten Telia. Osakekurssit peilaavat melko suoraan niitä tunnelmia, mitä taloudessa ylipäätään on.

Outokummun osake ottaa vielä lisää kierroksia tästä kaikesta siinä mielessä, että terästeollisuus on erityisen altis globaaleille hinta vaihteluille ja kauppapolitiikan muutoksille. Se lisää edelleen sijoittajien epävarmuutta osaketta kohtaan.

On hyvä huomioida, että esimerkiksi rakennusala kärsii tällä hetkellä kovasti, mikä ei voi olla näkymättä myös Outokummun osakkeessa. Muutoinkin teollisuudessa ei mene kovinkaan hyvin, sillä oikeastaan vain teknologia-ala on pärjännyt hyvin koronan jälkeen.

Tällä hetkellä varmasti suurin kysymys lienee se, miltä yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmat näyttävät. Samoin sen kyky mukautua muuttuvaan markkinaympäristöön on tärkeässä osassa tulevaisuuden kannalta.