mikä on enkelisijoittaja

Mikä on enkelisijoittaja ja mikä heidän tarkoituksena on? Tässä asiantuntija-artikkelissa vastaamme kysymyksiin enkelisijoittamisesta, siitä mistä tällaisia sijoittajia löytää, ja miten sellaiseksi voisi ruveta. Onko perinteinen osakkeisiin sijoittava yksityishenkilö enkelisijoittaja, vai pitääkö olla institutionaalisen tason sijoitusbudjetti? Näihin kysymyksiin ja paljoon muuhun perehdytään tässä artikkelissa.

Tähän heti alkuun voidaan kuitenkin jo paljastaa, että enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä tai sijoittajaryhmiä, jotka sijoittavat omaa rahaansa sellaisiin yrityksiin, joissa he näkevät suurta kasvupotentiaalia. Tällaiset yritykset voivat usein olla esimerkiksi start-upeja. Enkelisijoittajan sijoitus yritykseen taas voi buustata tutkimus- ja kehitystyötä, tai tehostaa tuotteen tai palvelun tuotantoa. Siksi enkelisijoittaminen on parhaimmillaan win-win, kumpikin osapuoli voittaa.

Perehdytäänpä asiaan tarkemmin. Tästä oppaasta saat selville kaiken, mitä sinun tulee tietää enkelisijoittamisesta ja siihen ryhtymisestä.

Mikä on enkelisijoittaja – motiivit ja tavoitteet

Enkelisijoittaja ei sinällään eroa pahemmin perus yksityissijoittajasta, sillä myös enkelisijoittajalla on tavoitteena saada sijoitukselleen mahdollisimman suurta tuottoa. Enkelisijoittajat keskittyvät kuitenkin pääasiassa uusiin tai vasta kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin, joissa he näkevät runsaasti kasvupotentiaalia. Jos heidän valitsemansa yritys menestyy markkinoilla, tiedossa voi olla megakokoisia pikavoittoja, tai normaalia suurempaa pidemmän aikavälin tuottoa.

Se, mikä erottaa enkelisijoittajat perussijoittajista on kuitenkin se, että he eivät yleensä ole pelkästään rahan perässä sijoittaessaan potentiaalisiin yrityksiin. Sen sijaan enkelisijoittajilla voi usein olla myös osaamista ja tietotaitoa, jonka he uskovat auttavan yrityksen kasvun vauhdittamisessa. Enkelisijoittajalla voi siis usein olla paljon muutakin tarjottavana yritykselle, kuin vain rahaa. Yrityksen voivat enkelisijoittajien myötä saada uusia ideoita, innovaatioita, tietoa ja paljon muuta konkreettista apua.

Jos olet miettinyt mikä on enkelisijoittaja, niin edellä kerrottujen ominaisuuksien myötä voidaan todeta, että hyvin usein enkelisijoittajat ovat itsekin yrittäjiä tai jonkin alan ammattilaisia ja asiantuntijoita. Heillä on kokemusta, jota he voivat sitten jakaa esimerkiksi nuorille start-up -yrittäjille. Lisäksi enkelisijoittajilla on usein laajat verkostot, joista löytyy monen alan ammattilaisia, joista voi myös olla hyötyä kasvaville yrityksille. Se, miten kukakin enkelisijoittaja valitsee sijoittamisen arvoiset yritykset, vaihtelee. Mutta tässä on muutamia asioita, joita enkelisijoittajat arvioivat miettiessään, missä yrityksessä voisi olla potentiaalia.

Kuinka enkelisijoittaja arvioi sijoituskohteita?

Tiimin osaaminen Markkinapotentiaali Kilpailuetu markkinoilla Tuote / Palvelu / Teknologia Oma lisäarvo sijoitukselle
30% – 50% 20% – 40% 10% – 20% 30% – 40% 10% – 20%

Enkelisijoittajien tarjoamat edut start-up-yrityksille

Kuten edellä jo hieman kävimme läpi, enkelisijoittamisessa pelkästään sijoittaja ei ole se, joka hyötyy. Sen sijaan myös sijoittamisen kohteensa oleva yritys hyötyy enkelisijoittamisesta. Mutta millä tavoin? Olemme listanneet seuraavaksi erilaisia tapoja, joiden myötä kasvavat yritykset ja start-upit voivat hyötyä enkelisijoittajien mukaantulosta.

Rahoitus

Se ensimmäinen, ja monella tapaa tärkein tekijä enkelisijoittamisessa on tietenkin rahoituksen tarjoaminen kasvaville tai vasta kehitteillä oleville yrityksille, kuten start-upeille. Varsinkin alkuvaiheessa yritykset tarvitsevat runsaasti rahoitusta sekä tuotteiden että palveluiden kehitykseen ja luomiseen, mutta myös markkinointiin, jotta nämä tuotteet ja palvelut saadaan kuluttajien tietoisuuteen. Enkelisijoittajien tarjoaman rahoituksen myötä monen pienen yrityksen on helpompi kivuta kohti kannattavuutta nopeammin.

Verkostot

Enkelisijoittajat ovat usein itse yrittäjiä, ja ovat saattaneet olla sellaisia jo vuosikymmenien ajan. Tämän myötä heillä on usein takataskussaan laajat verkostot eri aloilta, joiden joukosta löytyy laajalla skaalalla ammattilaisia ja asiantuntijoita eri tarpeisiin. Lisäksi heillä voi olla arvokkaita yhteyksiä liike-elämän valtaa pitäviin. Verkostosta riippuen enkelisijoittajat voivat tarjota yrityksille uusia markkinarakoja, tietoa markkinatrendeistä ja liiketoimintastrategioita.

Konsultointi

Olettaen, että enkelisijoittajat ovat toimineet jollakin alalla jo vaikka parinkymmenen vuoden ajan, heillä on kyseiseltä alalta hyvät tiedot ja taidot, joita voi sitten jakaa eteenpäin. Tätä tietoa ja taitoa on helpointa ja käytännöllisintä jakaa eteenpäin konsultoimalla uusia yrityksiä ja start-upeja esimerkiksi niiden liiketoimintasuunnitelman ja strategian, taloushallinnon tai tuotannon saralla. Ammattilaista konsultoimalla yrittäjät voivat välttää monien aloittelijoiden tekemät virheet.

Tutkimus ja kehitys (R&D)

Varsinkin start-up -maailmassa alustateknologia on kovassa nousussa, ja on jo nyt mullistanut esimerkiksi taksialaa ja ruokatilausten markkinat. Tutkimus ja kehitys onkin erittäin tärkeä osio varsinkin teknologia- ja innovaatiopainotteisten yritysten saralla. Tutkimusta ja tuotekehitystä voidaan tukea enkelisijoittajien toimesta esimerkiksi rahoituksen kautta, tai esittelemällä yrittäjiä yhteistyökumppaneille esimerkiksi tutkimuslaitoksissa.

Markkinointi ja viestintä

Olet varmasti joskus kuullut jonkun kiroavan sitä, että suomalaiset ovat huonoja markkinoimaan mitään. No, kysymykseen mikä on enkelisijoittaja voidaan vastata, että ratkaisu tähän ongelmaan. Enkelisijoittajat voivat tarjota kasvaville yrityksille paljon resursseja markkinoinnin ja viestinnän kehittämisessä esimerkiksi neuvojen muodossa markkinointikampanjoiden suunnitteluun, brändin kehittämiseen ja sosiaalisen median strategioiden luomiseen. Markkinoinnin tarkoituksena on tehdä uusi yritys näkyväksi kuluttajille.

Vaikka markkinoinnin potentiaalia ei välttämättä olekaan ihan ymmärretty Suomessa, sen pois laskuista jättäminen voi olla kuoleman kysymys uudelle yritykselle. Siksi enkelisijoittajat pyrkivät auttamaan yrityksiä saavuttamaan kasvua, innovaatioita ja kannattavuutta erityisesti näillä keinoilla:

 • tarjoamalla rahoitusta
 • tarjoamalla verkostoja
 • konsultoinnin kautta
 • tutkimuksen ja kehityksen kautta
 • markkinoinnin ja viestinnän avulla.

Sitten onkin yrityksen itsensä vastuulla valita ne oikeat enkelisijoittajat juuri heille, sillä valitun enkelisijoittajan olisi hyvä ymmärtää kyseisen alan ja markkinan liiketoimintamallit, jotta he voivat tarjota kannattavuutta yritykselle.

Lue myös: Opas yritysrahoitukseen

Enkelisijoittajan rooli start-up-yrityksissä

Kävimme jo aiemmin läpi eri tapoja, joiden myötä enkelisijoittajat voivat auttaa yrityksiä nopeuttamaan kasvuaan. Mutta millaisia eri rooleja enkelisijoittajat voivat ottaa tukemissaan yrityksissä sen lisäksi, että tarjoavat niille rahoitusta? Perehdytään tähän seuraavaksi tarkemmin.

Yrityksen valinta ja arviointi

Ehkä tärkein tehtävä enkelisijoittajana olossa on valita ne itselleen parhaiten sopivat tuettavat yritykset. Tässä enkelisijoittajan on mietittävä sekä yrityksen potentiaalia sijoituskohteena, että sitä, kuinka paljon apua heistä itsestään voisi olla kyseiselle yritykselle. Tämän selvittääkseen enkelisijoittajan on tutustuttava harkitsemansa yrityksen liiketoimintamalliin, tuotteisiin ja palveluihin, markkinapotentiaaliin, mahdollisiin kilpailuetuihin ja tietenkin käytössä oleviin teknologioihin. Lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne, kassavirta, johdon ja kehitystiimin taustat sekä kasvunäkymät ovat tärkeitä arvioinnin kohteita.

Yrityksen johdon tuki ja neuvonta

Kuten äskenkin mainittiin, tuettavan yrityksen johto on tärkeä tekijä siinä, kun enkelisijoittaja tekee päätöstä sijoituskohteestaan. Parhaimmillaan enkelisijoittaja voisi toimia start-upin neuvonantajana ja johdon tukena, mutta tämä vaatii tietenkin sen, että enkelisijoittaja ja yrityksen johto tulevat keskenään hyvin juttuun. Jos näin on, enkelisijoittaja voi auttaa yrityksen johtoa esimerkiksi strategisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, verkostojen rakentamisessa ja erilaisten haasteiden ratkaisemisessa, mikä kaikki on kullanarvoista tukea.

Omistusosuuksien hankkiminen ja niiden vaikutus yritykseen

Mikä on enkelisijoittaja kun puhutaan hänen tukemansa yrityksen omistajuudesta? Ei varmasti tule yllätyksenä kenellekään, että enkelisijoittajat haluavat usein tukemiensa yritysten osingoille, koska he uskovat tottakai niiden kasvuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enkelisijoittajan tukema yritys tarjoaa sijoittajalle osakkeita yrityksestä, mikä tottakai vaikuttaa sitten kyseisen yrityksen omistusrakenteeseen. Tämä taas voi vaikuttaa päätöksentekoon yrityksessä, joten tässä on kyse isoista päätöksistä kummallakin puolella.

Enkelisijoittajan omistusosuudella on kuitenkin se positiivinen puoli, että se rohkaisee sijoittajaa olemaan aktiivisemmin mukana yrityksen kehityksessä, koska tällöin sijoittajalla itselläänkin on mahdollisuudet suurempaan tuottoon. Kolikon toisena puolena on kysymys siitä, kuinka paljon yrityksensä omistuksesta mikäkin start-up haluaa sitten luovuttaa enkelisijoittajalle. Toimiva yhteistyö on siksi enkelisijoittamisessa se tärkein voimavara.

Lue myös: Miten laatia liiketoimintasuunnitelma

Mistä löytää enkelisijoittaja?

Jos alat jo kiinnostua enkelisijoittajan löytämisestä tueksi, tämä seuraava osio oppaastamme on sinulle. Käydään hiukan läpi eri vaihtoehtoja, mitä pienillä yrityksillä ja start-upeille on, mitä tulee verkostoitumiseen ja enkelisijoittajien löytämiseen.

Startup-tapahtumat

Tietenkin se kaikkein päivänselvin vaihtoehto ovat start-up -tapahtumat. Tällaisia tapahtumia järjestetään Suomessa melko usein, ja yksi Euroopan suurimmista sellaisista, Slush, valtaa Helsingin joka vuosi. Start-up -tapahtumat ovat ennen kaikkea huikea mahdollisuus verkostoitua samanmielisten ihmisten kanssa, esitellä yritystään ja parhaimmillaan löytää rahoittajia, kuten enkelisijoittajia.

Slushin lisäksi Suomessa järjestetään esimerkiksi Arctic15 ja SHIFT-nimisiä start-up -tapahtumia. Mutta ihan Suomen rajojen tuntumassa Tallinnassa on myös tarjolla laaja skaala korkean tason start-up -tapahtumia, joissa pyörii runsain määrin suomalaisia sijoittajia. Ei siis kannata ajatella liian ahtaasti, vaan ihan konkreettisesti käydä siellä laatikon ulkopuolella.

Verkostoitumisalustat ja yhteisöt

Kiitos internetin, kaikesta on tullut helpompaa. Tämä näkyy myös enkelisijoittajien löytämisen saralla, sillä netin eri alustoilla on tarjolla useita verkostoitumisen mahdollistavia foorumeita ja yhteisöjä. Suomessa useat enkelisijoittajat kuuluvat esimerkiksi FiBAN-nimiseen yhteisöön (Finnish Business Angels Network) tai Inventureen, jotka tuovat sijoittajia ja start-up-yrityksiä yhteen.

Ja tottakai vaihtoehtona on aina myös sosiaalinen media. Alustat, kuten LinkedIn, Facebook ja Twitter tarjoavat ryhmiä ja yhteisöjä, joista suomalaisten on helppo selata eri enkelisijoittajien profiileita ja ottaa yhteyttä niihin, jotka vaikuttavat sopivilta.

Suositukset ja henkilökohtaiset yhteydet

Kuten kaikessa työelämässä suositukset ja tuttujen kautta saadut yhteydet ovat niitä, joihin ihmiset luottavat eniten. Lisäksi kannattaa muistaa, että meistä jokainen elää erinäköistä elämää, joten jokaisen meidän piireistä löytyy erilaisia ihmisiä. Näin ollen enkelisijoittajia voi löytyä yllättävistäkin paikoista, kuten äitisi työkaverin perheestä. Suosittelemme siksi kyselemään hyvin laajalla skaalalla ihmisiltä, josko he tuntisivat enkelisijoittajia, sillä koskaan ei voi tietää, keitä kukakin tuntee. Voit aloittaa kyselemisen näistä:

 • ystävät
 • perhe
 • kollegat ja yrittäjät.

Lisäksi, jos sinulla on jo sijoittajia tai mentoreita, kysy heiltä, tuntevatko he muita enkelisijoittajia, jotka voisivat olla kiinnostuneita yrityksestäsi.

Henkilökohtaisten tuttujen kautta löydetyt enkelisijoittajat ovat usein niitä, joihin yrittäjät luottavat lujiten. Mutta ennen kuin lähdet lähestymään enkelisijoittajaa, sinun vastuusi yrittäjänä on varmistaa, että sinulla on esiteltävänä vahva ja selkeä liiketoimintasuunnitelma ja kasvustrategia.

Lue myös brändäys-oppaamme

Enkelisijoittamisen riskit ja harkittavat asiat

Mikä on enkelisijoittaja, ellei totaalinen hyväntekijä kasvavalle yritykselle? No ehkä vähän överiä, koska jokaisella kolikollahan on tosiaan kaksi puolta. Niin myös enkelisijoittamisessa. Enkelisijoittamisessa on mukana kaksi eri osapuolta, joiden kummankin tulee ymmärtää oma riskinsä, ennen kuin he aloittavat yhteistyön. Tässä potentiaalisia riskejä huomioon otettavaksi kummaltakin näkökantilta.

Start-up-yrityksen näkökulma

Start-upien on otettava tiukkaan harkintaan enkelisijoittajaa valitessaan ainakin se, että heidän on todennäköisestä luovuttava osasta yrityksensä omistuksesta. Se, kuinka suuri tämä osuus tulee olemaan riippuu siitä, kuinka paljon enkelisijoittaja haluaa versus kuinka paljon yritys on valmis antamaan sijoittajalle. Omistusosuus määrittelee, kuinka suurelta osin enkelisijoittaja voi olla osana yrityksen päätöksentekoa, mikä vaikuttaa tietenkin yrityksen strategiaan, arvoihin ja tulevaisuuden suuntaan. Siksi on tärkeää varmistaa, että enkelisijoittajan kanssa ollaan niin sanotusti samalla sivulla.

Toinen asia, joka yrittäjien tulee tarkistaa huolella, on se, kuinka paljon rahoitusta ja millä aikavälillä enkelisijoittaja on valmiina tarjoamaan. Joskus rahoitukselle saattaa olla rajoituksia, mikä johtaa siihen, että yrityksen on haettava myöhemmin lisää rahoitusta. Tämä vaatii aikaa ja vaivaa, mikä voi olla kallista.

Mikä on enkelisijoittaja

Enkelisijoittajan näkökulma

Sijoittajana enkelisijoittaja tunnistaa sen faktan, että uuteen yritykseen sijoittaminen ja sen kehitykseen osallistuminen on aina valtava riski. Varsinkin start-upien kohdalla tämä pitää paikkansa, sillä suurin osa start-up -yrityksistä epäonnistuu. Tällöin enkelisijoittaja tietenkin menettää sijoituksensa. Tästä johtuen enkelisijoittajille on erittäin tärkeää tehdä kokonaisvaltainen pohjatyö ja tutkia sijoitettavan yrityksen kaikki taustat ja suunnitelmat. Lisäksi sijoitusten hajauttaminen on myös tällä saralla suositeltavaa, jotta yhden start-upin romahdettua ei menetetä kaikkea.

Enkelisijoittajan on myös harkittava sitä, että joskus sijoittaminen vaatii lisäksi aktiivisuutta yrityksen kehityksessä. Onko sijoittajalla kiinnostusta, aikaa ja tietotaitoa osallistua yrityksen kehitykseen niin laajalti on sitten jokaisen sijoittajan itse päätettävissä.

Enkelisijoittajan askeleet:

 1. Enkelisijoittajat tunnistavat sijoitusmahdollisuuksia
 2. Sijoittajat perehtyvät kiinnostaviin yrityksiin
 3. Yritykset luovat myyntipuheen sijoittajille
 4. Sijoittajat tutustuvat myyntipuheen sisältöön
 5. Osapuolet sopivat sijoitusehdoista
 6. Sopimus sijoituksesta vahvistetaan

Yhteenveto

Tässä oppaassa olemme käyneet läpi mikä on enkelisijoittaja, mitä sellaiseksi ryhtyminen vaatii ja mistä enkelisijoittajia voi löytää. Enkelisijoittajat voivat olla start-up -yrityksille kultaakin kalliimpi etu, sillä rahoituksen lisäksi he voivat tarjota tukea, tieto, taitoa ja verkostoja, joihin yrityksellä ei muuten olisi pääsyä. Samalla enkelisijoittaja hyötyy rahoittamansa yrityksen kasvusta varsinkin siinä tapauksessa, jos hänellä on omistusosuus yrityksestä.

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös enkelisijoittamiseen liittyy kuitenkin riskejä molemmin puolin. Molempien osapuolten on tehtävä tarkkaa tutkimusta selvittääkseen ovatko he hyvä yhteistyöpari, jotta kasvua voidaan oikeasti saada aikaan. Kun yhteinen sävel löytyy, vuorossa voi olla seuraava Rovio tai Wolt.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on enkelisijoittaja?

Mitä hyötyä enkelisijoittajista on yrityksille?

Mitä enkelisijoittajat saavat sijoituksistaan?

Mitä riskejä enkelisijoittamisessa on?