mandatum
Sammosta eriytynyt Mandatum on julkistanut yrityksen suurimmat suomalaisomistajat. Sammon suurimmat osakkaat jatkavat myös Mandatumin suurimpina omistajina, sillä Sammon osittaisjakautumisessa Sammon omistajat saivat yhden Mandatumin osakkeen jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohti. Lähtökohtaisesti Mandatumin omistusosuudet muistuttivatkin kaupankäynnin alkaessa täysin Sammon omistusosuuksia.

Mandatumin julkisuuteen tarjoamat omistajatiedot perustuvat Kauppalehden tietojen mukaan Euroclearin ylläpitämään osakaslistaan maanantaina 2. lokakuuta. Siten osakaslistassa eivät vielä näy mahdolliset muutokset, jotka ovat seurausta viime päivien vilkkaasta kaupankäynnistä.

Listalta puuttuvat hallintarekisteröityneet osakkeenomistajat. Sammon toukokuussa julkaiseman tiedon mukaan esimerkiksi suuri omaisuudenhoitaja Blackrock omisti yli 27 miljoonaa Sammon osaketta, mikä tarkoitti peräti 5,4 prosenttia yrityksen osakkeista. Tilanne ei Mandatumin mukaan ole juuri muuttunut.

Yhtiö ei ole vastaanottanut liputusilmoitusta Blackrock, Inc.:ltä ja siten se omistaa tällä hetkellä yli 5 prosenttia Mandatumin osakkeista, ilmoitti Mandatum keskiviikkoiltana julkaisemassaan tiedotteessa.

Osakkeenomistajien tulee julkaista omistuksensa, kun ne ylittävät liputusrajan jompaankumpaan suuntaan. Alin mahdollinen liputusraja on 5 prosenttia.

Mandatumin omistus

Osakkeenomistaja Osakemäärä (kpl) Osuus osakkeista (%)
Solidium 33278580 6,63
Varma 22248420 4,43
Ilmarinen 6265448 1,25
Oy Lival Ab 3800000 0,76
Elo 3691500 0,74
Valtion Eläkerahasto 2900000 0,58
OP-Henkivakuutus 1863989 0,37
Svenska Litteratursällskap 1619150 0,32
OP Rahastot 1567339 0,31
Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 1300000 0,26
Kymmenen suurinta omistajaa 78534426 15,65
Muut osakkeenomistajat 423262326 84,35
Yhteensä 501796752 100

Mikä on Mandatum?

Mandatum on vuonna 1997 perustettu suomalainen finanssiyhtiö. Noin 330 000 henkilöasiakasta sekä 20 000 yritysasiakasta palveleva yhtiö tarjoaa palveluita omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen, sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilövakuuttamisen saralla. Sijoittaminen Mandatumin välityksellä onnistuu siis niin henkilö- kuin yritysasiakkailtakin. Lisäksi palvellaan institutionaalisia sekä varainhoitoasiakkaita.

Mandatumin konserni koostuu kahdesta yhtiöstä, jotka ovat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) sekä Mandatum Asset Management Oy (MAM). Lisäksi yritykseen kuuluu näiden tytäryhtiöitä.

Mandatumilla on varsin pitkä ja koukeroinen historia, sillä yrityksen juuret ovat vuonna 1874 perustetussa henkivakuutusyhtiö Kalevassa. Virallisesti nykymuotoinen yritys on perustettu vuonna 1997, mutta tällöin nimenä toimi Henki-Sampo. Kyseessä oli silloisen vahinkovakuutuskonserni Sammon henkivakuutusyhtiö. Vanha Mandatumin nimi otettiin jälleen käyttöön vuonna 2008.

Mandatum toimi pitkään osana Sampoa, mutta yhtiökokous hyväksyi 17.5.2023 Sammon hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämisestä omaksi konsernikseen. Uusi yritys sai alkunsa 1.10.2023, kun taas kaupankäynti Mandatumin osakkeilla Nasdaq Helsingin pörssin päälistalla käynnistyi 2.10.2023. Kaupankäyntitunnuksena toimii MANTA. Vuonna 2022 Mandatumin tilikauden tulos oli 2023 miljoonaa. Henkilöstöä yrityksellä on 650.

Lue myös: Taloussanomat: Osakesäästötili on viallinen

Mandatumin suurimmat kotimaiset omistajat

Loimme lyhyen katsauksen myös Mandatumin suurimpiin kotimaisiin omistajiin. Nimet ovat ymmärrettävästi tuttuja useimmille suomalaisille. Ehdottomasti suurin yksittäinen kotimainen omistaja on Solidium.

Solidium

Solidium on vuonna 1991 perustettu sijoitusyhtiö, joka on Suomen valtion omistuksessa. Solidium hallinnoi vuoden 2022 tietojen mukaan peräti 8,1 miljardin euron arvoista omaisuutta. Alun perin osakeyhtiön perusti Suomen Pankki hallinnoimaan SKOP:lta haltuun saatua osakesalkkua. Solidium on kokonaan Suomen valtion omistuksessa, ja sen tehtävänä on tätä nykyä vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä sekä kasvattaa pitkäjänteisesti omistusten taloudellista arvoa. Solidiumin toimitusjohtajana on vuoden 2022 elokuusta lähtien toiminut Reima Rytsölä.

Solidiumin suurimpiin omistuksiin lukeutuvat Sampo, Nokia, Metso, Stora Enso sekä Elisa.

Varma

Varma eli koko nimeltään Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lukeutuu Suomen suurimpiin yksityisiin sijoittajiin sekä työeläkevakuutusyhtiöihin. Alun perin jo vuonna 1919 perustettu yhtiö on toiminut nykymuodossaan vuodesta 1998. Tuolloin Eläke-Sampoon yhdistettiin kaksi kolmasosaa Eläke-Varmasta, ja lopputuloksena syntyi Varma-Sampon nimeä kantanut Suomen suurin työeläkeyhtiö. Yhtiön nimi muuttui Varmaksi vuonna 2003.

Varman sijoitusomaisuuden arvo oli vuonna 2022 peräti 56 miljardia euroa, ja sen suurimpiin sijoituksiin lukeutuivat Sampon lisäksi Neste, Nordea, Nokia, Kone, Kojamo sekä Wärtsilä. Varman toimitusjohtajana toimii Risto Murto.

Ilmarinen

Kolmanneksi suurin omistaja on Ilmarinen eli viralliselta nimeltään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Kyseessä on vuonna 1961 perustettu eläkevakuutusyhtiö, jonka omistavat asiakkaat sekä yhtiössä vakuutetut työntekijät. Peräti 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta vastaava Ilmarinen on tätä nykyä Suomen suurin työeläkeyhtiö.

Yhtiöllä on eläkkeitä varten koottuna 53,5 miljardin euron sijoitusomaisuus, josta suurin osa koostuu osakkeista sekä korkosijoituksista. Suurimpia omistuksia ovat Nurminen Logistics, SRV Yhtöt sekä Digia. 662 työntekijää työllistävän yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Pölönen.

Oy Lival AB

Ehkäpä listan kiinnostavin nimi on Oy Lival Ab, joka on Sipoossa toimiva vuonna 1945 perustettu valaisinyritys. Harald Lindströmin perustama yritys on alun perin tunnettu nimellä Lindströmin valaisin, joka on sittemmin lyhentynyt muotoon Lival. Omassa sarjassaan Suomen tuottavimmaksi yritykseksi valittu Lival omistaa tätä nykyä myös sataprosenttisesti alumiininjalostaja Nordic Aluminiumin, joka pyörittää itse Livalia suurempaa liikevaihtoa.

Livalin omistaja ja toimitusjohtaja on Harald Lindströmin poika Stig Lival-Lindström, joka on saanut viime päivinä julkisuutta Mandatumin suurimpana henkilöomistajana. Lival-Lindströmiä on kuvailtu salaperäiseksi miljonääriksi.