Iran hyökkäsi Israel ja aiheutti paljon kysymyksiä osakemarkkinoilla

Iran hyökkäsi ilmateitse Israeliin viime lauantaina, mikä luonnollisesti herätti paljon keskustelua myös osakemarkkinoilla. Sijoittajat ympäri Suomen pohtivatkin tiiviisti sitä, millä tavalla tämä hyökkäys ja mahdollinen Lähi-idän tilanteen eskaloituminen laajemmaksi konfliktiksi vaikuttaa sijoitusmarkkinoille.

Iranin hyökkäys Israeliin jättää varmasti jälkensä öljymarkkinoille, jotka muutoinkin ovat heiluneet pitkin talvea. Tämän kriisin osilta reaktiot ovat olleet odotettua maltillisempia, mikä on tietysti hyvä uutinen toistaiseksi. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin, joten siltä osin sitä on syytä seurata tarkasti. Mikäli konflikti lähtee leviämään, sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia osakkeiden kursseihin.

Lue myös: SSAB panostaa vihreään teräkseen – investointi Ruotsiin

Iran hyökkäsi – mitkä olivat motiivit tämän iskun takana?

Iran hyökkäsi pääosin johtuen aikaisemmin tänä vuonna tapahtuneen hyökkäyksen takia, jossa kuoli merkittäviä Iranin asevoimiin kuuluvia henkilöitä. Kyseinen hyökkäys tapahtui Damaskoksessa sijaitsevaan Iranin suurlähetystöön 1. huhtikuuta, ja sen takana maan johto väittää olevan Israel.

Nopeasti tämän jälkeen maiden väliset suhteet kärjistyivät ja Iranin johto on esittänyt useita ukaaseja Israelin suuntaan. Lopulta koko tilanne eskaloitui siihen, että Iran hyökkäsi erilaisin droonein ja ohjuksin Israeliin, mikä on täysin poikkeuksellista, sillä aikaisemmin vastaavaa ei ole tapahtunut maiden todella huonoista väleistä huolimatta.

Iranin hyökkäys ja öljymarkkinat

Kun Lähi-idässä tapahtuu jokin konflikti, ensimmäisenä sijoittajat alkavat pohtimaan sitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on öljyn hintaan. Lähi-itä on yksi maailman tärkeimmistä öljyntuottaja-alueista, jolloin erilaiset sodat ja muut vastaavat kriisit vaikuttavat usein hyvin nopeasti öljyn markkinahintoihin.

Viime viikonlopun tapahtumat nostivat paljon kysymysmerkkejä sen suhteen, miten öljyn hinta tulee reagoimaan tilanteeseen. Tällä kertaa markkinat ovat olleet yllättävänkin rauhalliset, ja ainakaan minkäänlaista paniikkia ei vaikuta olevan ilmassa.

Kaikkien onneksi Iranin hyökkäys ei ole aiheuttanut ainakaan vielä sen suurempaa paniikkia öljymarkkinoilla. Maanantaina pörssien aukaistua ovensa öljyn hinnat ovat pysytelleet suhteellisen vakaina ympäri maailman.

Esimerkiksi Brent-öljyn hinta kävi viime perjantaina korkeimmillaan 92 dollarissa tynnyriltä, mutta laski sittemmin noin 90 dollariin. Samoin muidenkin öljytyyppien hinnat ovat pysyneet suhteellisen maltillisella tasolla, eikä suuria hintapiikkejä ole nähty.

Tämä taas kertoo siitä, että sijoittajien keskuudessa ollaan vielä sitä mieltä, että tilanne saadaan rauhoitettua. Mikäli tilanne etenee kuten markkinat olettavat, konflikti rajoittuisi Iranin iskusta huolimatta suhteellisen pienelle alueelle.

On kuitenkin hyvä huomioida, että öljymarkkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat hyvin monitahoiset. Uusiutuvan energian lähteiden käyttäminen kasvaa jatkuvasti, mikä tietysti heikentää öljyn kysyntää. Isossa kuvassa on todennäköistä, että öljymarkkinat tulevat olemaan volatiilit ja sijoittajien kannattaa seurata niiden kehittymistä tarkasti.

Iran hyökkäsi Israeliin – miten markkinat yleisesti reagoivat

Sijoittajat ovat odottaneet suurella mielenkiinnolla maanantaina, jolloin pörssit aukesivat ensimmäistä kertaa Iranin hyökkäyksen jälkeen. Suurimmat reaktiot on nähty tähän mennessä raaka-ainemarkkinoilla, joissa etenkin öljyn hinta nousi nopeasti hyökkäyksen jälkeen.

Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, sillä öljymarkkinat kuuntelevat tunnetusti herkällä korvalla Lähi-idän tapahtumia. Iso osa maailman öljystä tuotetaan tällä alueella, joten ei mikään ihme, että siellä tapahtuvilla konflikteilla on suuri merkitys öljymarkkinoihin ja sitä kautta myös muihin markkinoihin.

Heti hyökkäyksen alkuun pelättiin laajaa eskalaatiota, jossa otettaisiin yhteen myös maajoukoin. Nämä villeimmät huhut kuitenkin osoittautuivat ainakin toistaiseksi turhiksi. Lisäksi on syytä mainita, että Iranin hyökkäys ei aiheuttanut kovinkaan suuria vahinkoja, vaan Israelin ilmapuolustus yhdessä sen liittolaisten kanssa onnistuivat torjumaan sen tehokkaasti.

Samoin Iranin viranomaiset ovat vakuutelleet useaan otteeseen, ettei iskuille ole tulossa jatkoa. Tämä ilmoitus tietysti rauhoitti markkinoita melkoisesti, sillä tilanteen odotetaan ja toivotaan rauhoittuvan ainakin lähipäivien osalta.

Lue myös: Inflaatio Suomessa on laskussa – syynä hintojen aleneminen

Miltä tulevaisuus näyttää alueella?

Epävarmuuksia on kuitenkin ilmassa, sillä Israel on juuri aloittamassa laajempaa maahyökkäystä Gazassa. Siihen liittyvien tapahtumien myötä tilanne voi kärjistyä myös Iranin kanssa, mikä kannattaa tietysti muistaa.

Lisäksi paljon epävarmuuksia liittyy siihen, miten Israel meinaa reagoida Iranin iskuun. Uutiset tulevaisuuden suhteen ovat vaihdelleet paljon, sillä osa asiaa kommentoinneista asiantuntijoista on sitä mieltä, ettei Israel tältä osin tee sen suurempaa peliliikettä Iranin suhteen.

Toisaalta toisenlaisiakin kommentteja on nähty, joissa odotetaan Israelin tekevän vastaiskun sille itselleen sopivana ajankohtana lähitulevaisuudessa.

Vaikka välitön markkinareaktio on ollut rauhallinen, on tärkeää seurata tilanteen kehittymistä. Geopoliittinen epävakaus Lähi-idässä pitää öljymarkkinat volatiilissa tilassa, joten uudet jännitteet tai konfliktit voivat nopeasti muuttaa tilannetta.

Analyytikot seuraavat tiiviisti alueen poliittista tilannetta sekä Yhdysvaltojen ja muiden suurvaltojen mahdollisia toimia konfliktin ratkaisemiseksi. Jos haluat pysyä perille tilanteen kehittymisestä, uutisia kannattaa seurata erityisen aktiivisesti tulevina viikkoina.