bittium osake
Bittium osake
lähti nousuun Helsingin pörssissä torstaina, kun se uutisoi yhteistyöstä puolustusliitto Naton kanssa. Uutinen johti siihen, että yhtiön osakekurssi nousi peräti 17,7 prosenttia ja oli päivän loputtua 4,75 eurossa.

Tämän nousun takana oli uutinen siitä, että yritys on saavuttanut merkittävää edistystä kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi nousun takana on myös merkittävä sopimus Suomen Puolustusvoimien kanssa, jossa yritys tarjoaa sille taktiseen tiedonsiirtoon liittyviä sovelluksia ja laitteita.

Koska nykyaikainen sodankäynti ja varsinkin Naton toiminta perustuu pitkälti nopeaan liikkumiseen ja eri joukkojen yhteistyöhön, tehokas viestintä on koko toiminnan keskiössä. Juuri tätä tarkoitusta varten Bittium tarjoaa tarvittavaa teknologiaa.

Bittium pystyy tarjoamaan armeijoille teknologiaa, joka voi vastata niiden vaatimuksiin ja käyttötapauksiin. Se on ollut mukana a4ESSOR-konsortiossa kehittämässä tällaista teknologiaa, mikä on kerryttänyt sille paljon osaamista alalta.

Kun Suomi liittyi Natoon, tämän kaltaiset uutiset olivat odotettavissa. Yhdysvallat on nimittäin luvannut, että se tiivistää yhteistyötä Suomen kanssa myös taloudellisesti ja teknologisesti. Nyt Bittium on avannut pelin, mikä antaa sille hyvät tulevaisuuden näkymät.

Lue myös: Nvidia osake nousee edelleen – tuleeko rajat vastaan?

Bittium osake nousuun Naton ilmoituksen johdosta

Suurin syy yrityksen osakkeen nousuun oli se, kun Nato ilmoitti hyväksyvänsä a4ESSOR-konsortion kehittämän aaltomuodon radioiden taktiseen tiedonsiirtoon. Kyseessä olevaa standardia on tarkoitus käyttää Euroopassa langattomaan tiedonsiirtoon.

Taustalla on tarkoituksen tietysti kehittää sellaista teknologiaa, joka olisi yhteensopivaa eurooppalaisten Nato-maiden kesken.

Bittium on ollut yksi toimija a4ESSOR-konsortiossa aina sen perustamisesta lähtien. Konsortio on työskennellyt jo pitkään kehittääkseen uudenlaisen HDRWF-aaltomuodon, joka nyt on huomioitu myös Naton toimesta.

Standardin ratifioinnin myötä aaltomuoto tulee olemaan kaikkien Naton jäsenmaiden käytettävissä. Bittiumin rooli konsortiossa on ollut ratkaiseva – yhtiö käyttää kyseistä aaltomuotoa asiakkailleen Bittium Tough SDR -tuoteperheen radioiden myötä.

“Tämä on upea saavutus sekä konsortiolle että Bittiumille. Kyseessä on erinomainen osoitus meidän sitoutumisestamme edistyksellisten taktisen tiedonsiirron ratkaisujen kehittämiseen viimeisten vuosikymmenten aikana. Saavutus myös todistaa, että meidän osaamisemme täyttää Naton korkeat vaatimukset. Yhteistyö konsortiossa on ollut erittäin tuloksellista ja jatkamme sitä innolla yhteisissä kehitysprojekteissa”, kertoi Bittiumin Tommi Kangas tiedotteessa.

Minkälainen teknologia on kyseessä?

ESSOR HDRWF on laajakaistainen aaltomuoto, joka toimii UHF-taajuusalueella. Sen automaattisesti mukautuva tiedonsiirtonopeus mahdollistaa maksimissaan yhden megabitin sekunnissa tiedonsiirtonopeuden.

Aaltomuoto tukee puheen ja IP-tiedonsiirron MANET-verkoissa ja tarjoaa täyden toimintakyvyn myös silloin, kun maailmanlaajuiset satelliitteihin pohjautuvat navigointijärjestelmät eivät ole käytettävissä.

Tämä on tietysti tärkeä ominaisuus silloin, kun puhutaan sotateknologiasta. Mikäli vihollinen pystyy lamauttamaan tiedonsiirtoon käytettävän satelliittijärjestelmän, tämä teknologia mahdollistaa yhteydenpidon siitä huolimatta.

Näin teknologian erikoispiirteet tekevät siitä erittäin hyödyllisen Naton operaatioissa, sillä se parantaa sekä kommunikaation nopeutta että tietoturvaa – molemmat erittäin olennaisia konfliktitilanteissa.

Bittiumin panos tässä projektissa on ollut merkittävässä roolissa. Tämä työ on nyt alkanut tuottaa myös tuloksia, sillä kyseisen teknologia tullaan ottamaan laajalti käyttöön eurooppalaisissa Nato-maissa.

On kuitenkin hyvä huomata, että Naton on asettanut korkeat vaatimukset teknologiaa kohtaan. Tämä saavutus ei ainoastaan vahvista Bittiumin asemaa puolustus- ja turvallisuusteknologian alalla, vaan myös avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälisellä areenalla.

Lue myös: Rakennusliike Puurakentajat konkurssiin – ala vaikeuksissa

Bittium osake nosteeseen? – ilmoitti jo aiemmin yhteistyöstä puolustusvoimien kanssa

Bittium ilmoitti jo aiemmin marraskuussa siitä, että sen tytäryhtiö Bittium Wireless Oy on allekirjoittanut merkittävän puitesopimuksen Suomen Puolustusvoimien kanssa.

Kyseinen sopimus liittyy nimenomaan langattomaan tiedonsiirtoon, joten yrityksellä menee tällä hetkellä ilmeisen hyvin juuri sen osalta.

Sopimuksen ansiosta yrityksen on tarkoitus tuottaa puolustusvoimille Bittium Tactical Wireless IP Network -ohjelmistoradiojärjestelmä sekä Bittium Tough Comnode -laitteet kommunikointia varten. Lisäksi sopimuksen myötä se myy puolustusvoimille tarvittavia lisävarusteita.

Bittium Tactical Wireless IP Network on suunniteltu tarjoamaan erittäin suorituskykyinen tiedonsiirtojärjestelmä erilaisiin käyttötapauksiin sotatilanteissa. Se mahdollistaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin.

Puitesopimuksen kokonaisarvo on korkeintaan 51,6 miljoonaa euroa, ja se kattaa vuodet 2023–2028. Tämä yhteistyö merkitsee Bittiumille merkittävää edistysaskelta taktisen tiedonsiirron alalla samalla, kun se onnistunut luomaan yhteistyötä myös Naton kanssa.

Kyseessä ei ole ensimmäisen kerta, kun Bittium ja Suomen Puolustusvoimat tekevät yhteistyötä. Aikaisemmat puitesopimukset TAC WIN -järjestelmän ja Tough Comnode -laitteiden osalta ovat jo osoittaneet sen, että toimijat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Nyt tämä uusi sopimus jatkaa ja syventää tätä yhteistyötä, mikä taas mahdollistaa sen, että Puolustusvoimien käyttöön tulee modernia teknologiaa taktisen tiedonsiirron osalta. Samalla se tukee nykyaikaisen sodan strategista lähestymistapaa, joka perustuu juuri liikkuvien joukkojen tehokkaaseen yhteistyöhön.