chatgpt opas suomi
Ota ChatGPT Suomi haltuun kattavan oppaan avulla. ChatGPT on keskusteleva tekoälysovellus, jonka Open AI -laboratorio San Franciscossa toi yleisön saataville vuoden 2022 loppupuolella. Tämä sovellus on herättänyt paljon kiinnostusta ja jopa keskustelua, mutta sen tekstinluomiskyky on kaukana ihmisen älykkyydestä. Monet odottavat, että seuraava askel voi olla hakukoneen ja tekstiohjelman yhdistäminen.

ChatGPT eroaa perinteisistä chatboteista merkittävästi, sillä se kykenee tarjoamaan vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Sovelluksen perusperiaate on yksinkertainen: käyttäjä voi esittää sille kysymyksiä luonnollisella kielellä, ja se tuottaa vastaukset tekoälyn voimin.

Mielenkiintoista on, että Microsoft on hyödyntänyt Chat GPT:tä päivittäessään Bing-hakukonettaan talvella 2023. Tämä yhdistelmä avaa uusia mahdollisuuksia tekstipohjaiselle tiedonhaulle ja vuorovaikutukselle.

Mikä on ChatGPT?

ChatGPT:n toiminta perustuu Generative Pre-trained Transformer -tekniikkaan, joka on syväoppimisen menetelmä. Tämä tekniikka käyttää algoritmeja tunnistaakseen säännönmukaisuuksia ja kuvioita valtavista tietomassoista, joita sille on syötetty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ChatGPT on koulutettu suurella määrällä tekstiä eri aiheista ja kielistä. Tämän koulutuksen ansiosta se oppii ymmärtämään kieltä ja luomaan järkeviä vastauksia monenlaisiin kysymyksiin ja tehtäviin.

ChatGPT:llä oli alun perin käytössään GPT-3-kielimalli, mutta siitä lähtien se on päivitetty käyttämään tehokkaampaa GPT-3.5-mallia. GPT-3.5 tarjoaa parempaa suorituskykyä ja tarkkuutta tekstinluonnissa ja vastauksissa.

Lisäksi on tarjolla maksullinen ChatGPT Plus -tilaus, joka hyödyntää GPT-4-mallia. GPT-4 on edistyneempi ja kyvykkäämpi kielimalli, joka mahdollistaa tarkempia ja monipuolisempia keskusteluja.

ChatGPT on jatkuvaan oppimiseen kykenevä tekoälysovellus. Se oppii jatkuvasti uutta ja käyttäjät voivat antaa sille palautetta sen antamista vastauksista. Tämä palaute auttaa parantamaan ChatGPT:n suorituskykyä ja tarkkuutta, mikä puolestaan johtaa parempiin vastauksiin ja vuorovaikutukseen seuraavissa keskusteluissa. Käyttäjien palautteen avulla ChatGPT pyrkii jatkuvasti kehittymään ja tarjoamaan entistä paremman kokemuksen käyttäjilleen.

Mitä ChatGPT pystyy kirjoittamaan?

ChatGPT pystyy tuottamaan muun muassa:

  • Vastauksia kysymyksiin: Voit kysyä ChatGPT:lta mitä tahansa kysymyksiä, ja se yrittää antaa sinulle informatiivisia vastauksia monista eri aiheista.
  • Tekstisisältöä: Tarvitsetko apua kirjoittaessasi esseetä, artikkelia tai vaikka syntymäpäiväkorttia? ChatGPT voi auttaa sinua laatimaan tekstejä.
  • Luovia kirjoituksia: Jos kaipaat luovia ideoita, tarinoita tai runoja, ChatGPT voi keksiä niitä sinulle.
  • Ohjeita ja neuvoja: Voit pyytää ChatGPT:ltä ohjeita monenlaisissa asioissa, kuten ruoanlaitossa, matkustamisessa tai ongelmanratkaisussa.
  • Keskusteluseuraa: Jos haluat vain jutella tai pitää seuraa, ChatGPT on valmis keskustelemaan kanssasi monista aiheista.
  • Käännöksiä: Tarvitsetko käännöstä toisesta kielestä suomeksi tai päinvastoin? ChatGPT voi auttaa sinua käännöksissä.

Huomioithan, että ChatGPT tuottaa tekstiä automaattisesti tekoälyn avulla. Se ei ole tietoinen eikä sillä ole omia mielipiteitä. Sen laatima teksti perustuu sille aiemmin opetettuun tietoon ja laajaan tietokantaan, joten se voi olla erittäin hyödyllinen tietolähde ja kirjoitusapuri monissa tilanteissa.

Miten ChatGPT toimii?

ChatGPT:n toiminta perustuu niin sanottuun Generative Pre-trained Transformer -teknologiaan. Se käyttää algoritmeja löytääkseen tietynlaisia kuvioita sovellukselle syötetystä aineistosta

Kun tämä chat sovellus julkaistiin, se käytti GPT-3-kielimallia, mutta nyt se on jo päivitetty käyttämään laajempaa ja parempaa GPT-3.5-mallia. Lisäksi maksullinen ChatGPT Plus käyttää tätäkin tehokkaampaa GPT-4-mallia.

ChatGPT oppii uutta jatkuvasti ja käyttäjät voivat antaa palautetta sille sen antamista vastauksista. Tämä auttaa sitä kehittymään ja antamaan parempia vastauksia seuraavassa kyselyssä.

Lue myös: Sosiaalinen media maksulliseksi? – ehdot muuttumassa

Mihin ChatGPT käytetään?

ChatGPT on monipuolinen tekoälymalli, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia eri käyttötarkoituksiin. Yksi sen keskeisistä vahvuuksista on sen kyky luoda ja ymmärtää luonnollista kieltä, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monille sovelluksille ja toimialoille:

ChatGPT:stä voidaan rakentaa älykkäitä keskusteluavustajia, jotka voivat vastata kysymyksiin, ohjata käyttäjiä, tarjota tietoa ja tukea monenlaisissa yhteyksissä, kuten verkkosivuilla, sovelluksissa ja asiakaspalvelukanavilla. ChatGPT voi auttaa luomaan sisältöä, kuten artikkeleita, blogikirjoituksia, raportteja ja paljon muuta. Se voi olla hyödyllinen kirjoittajille ja toimittajille, jotka tarvitsevat apua luovassa kirjoittamisessa.

ChatGPT tukee monikielisyyttä mahdollistaen käännökset eri kielille. Se voi olla arvokas työkalu kääntäjille, liike-elämälle ja matkailualalle. Tekstianalyysissä ChatGPT voi auttaa tunnistamaan trendejä, tekemään yhteenvetoja ja analysoimaan suuria tekstimääriä nopeasti. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi markkinatutkimuksessa ja tiedon louhinnassa.

ChatGPT voi toimia opettajana ja tietolähteenä oppilaille ja opiskelijoille monilla aloilla. Se voi tarjota selityksiä, vastauksia ja lisätietoa.

Monet yritykset käyttävät ChatGPT:ää asiakaspalvelukanavillaan, kuten chatbotteina verkkosivuillaan. Ne voivat auttaa asiakkaita vastaamalla kysymyksiin ja ohjaamalla heitä oikeisiin palveluihin.

Tutkijat voivat hyödyntää ChatGPT:ää monin tavoin, kuten tietojen analysointiin, kokeellisten kysymysten tutkimiseen ja prototyyppien luomiseen. ChatGPT voi tarjota nopean pääsyn laajaan tietomäärään monilta aloilta, mikä voi olla hyödyllistä ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat nopeita vastauksia.

chatgpt hyötyopas suomi

ChatGPT Suomi

Toimiiko ChatGPT Suomessa? Kyllä vain. ChatGPT toimii Suomessa ja se osaa käsitellä suomenkielistä tekstiä. Se on suunniteltu toimimaan useilla eri kielillä, mukaan lukien suomi. Voit siis käyttää ChatGPT:ta suomeksi keskustellaksesi sen kanssa, saadaksesi vastauksia kysymyksiin ja pyytää apua eri aiheissa.

ChatGPT:n kyvykkyys saattaa vaihdella kielten välillä, ja se saattaa olla vahvempi suuremmissa kielissä, joita varten sillä on enemmän koulutusdataa. Suomenkieliset kysymykset voivat kuitenkin silti tuottaa hyödyllisiä vastauksia monissa tilanteissa.

Suomalaisen käyttäjän kannattaa tietää muutamia asioita ChatGPT:stä:

Käyttömahdollisuudet ChatGPT on tarkoitettu monenlaiseen käyttöön. Voit käyttää sitä vastaamaan kysymyksiisi, hakemaan tietoa eri aiheista, pyytämään kirjoitusapua, tai vain keskustellaksesi viihteen vuoksi.
Kielitaito ChatGPT pystyy käsittämään suomen kieltä ja antamaan vastauksia suomeksi. Voit keskustella sen kanssa omalla äidinkielelläsi.
Tekoäly ChatGPT perustuu tekoälyyn ja oppimiseen suuresta tekstiaineistosta. Se ei ymmärrä maailmaa samalla tavalla kuin ihminen, mutta se pyrkii tuottamaan järkeviä vastauksia antamaasi tekstiin perustuen.
Vastuullinen käyttö Käyttäjien on tärkeää käyttää ChatGPT:ta vastuullisesti. Älä pyydä sitä tuottamaan haitallista, väärää tai epäeettistä sisältöä.
Rajat ChatGPT:lla voi olla rajoituksia ja se ei välttämättä aina anna täysin oikeita vastauksia. Ole valmis tarkistamaan tietoja muista luotettavista lähteistä, erityisesti silloin kun kyse on tärkeistä päätöksistä tai tiedoista.

ChatGPT voi olla hyödyllinen työkalu monissa tilanteissa, mutta sen tulisi toimia tietolähteenä ja keskustelukumppanina, eikä sitä tulisi pitää täysin virheettömänä. Tietoisuus sen rajoituksista ja vastuullinen käyttö ovat avainasemassa.

Lue myös: Kolme vinkkiä ChatGPT:n hyötykäyttöön

OpenAI: Edistyksellisen tekoälyn edelläkävijä

OpenAI on edistyksellinen teknologiayritys, joka on noussut tekoälyn edelläkävijäksi ja vaikuttavaksi toimijaksi tekoälyn kehityksessä. Yritys perustettiin vuonna 2015 ja se on sittemmin saavuttanut huomattavaa tunnustusta ja menestystä tekoälyteknologioiden parissa.

Yksi OpenAI:n merkittävimmistä saavutuksista on sen luoma GPT (Generative Pre-trained Transformer) -malli, joka on edistynyt koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn tekniikka. GPT-mallit ovat tunnettuja kyvystään tuottaa laadukasta tekstiä ja ymmärtää luonnollista kieltä monipuolisesti. OpenAI on julkaissut useita GPT-malleja, joista uusimmat ovat erittäin vaikuttavia ja monipuolisia.

OpenAI:n työ on laajentunut monille eri tekoälyn osa-alueille, kuten koneoppimiseen, robotiikkaan ja automaatioon. He ovat myös olleet edelläkävijöitä avoimen lähdekoodin yhteisössä ja ovat tehneet monia tekoälyyn liittyviä projekteja ja työkaluja yleisön saataville.

OpenAI:n rooli tekoälyn edelläkävijänä on tärkeä, koska heidän teknologiansa vaikuttaa laajasti moniin eri aloihin. Se voi auttaa tehostamaan tietojenkäsittelyä, tekstin tuottamista, päätöksentekoa ja paljon muuta. Yrityksen tavoitteena on hyödyntää tekoälyä edistämään ihmiskunnan hyvinvointia ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.

OpenAI:n jatkuva panostus tutkimukseen ja innovaatioihin sekä sen pyrkimys avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen ovat tehneet siitä merkittävän toimijan tekoälyn maailmassa. Sen vaikutus teknologian kehitykseen ja mahdollisuus tuoda tekoälyn edut laajemmalle yleisölle ovat tehneet siitä tekoälyn edelläkävijän ja tärkeän toimijan teknologian tulevaisuudessa.

chatgpt vai google bard

ChatGPT vs. Google: Vertailu ja erot

ChatGPT ja Google ovat molemmat erittäin vaikuttavia teknologiayrityksiä, jotka tarjoavat monenlaisia palveluita, mutta niiden palveluissa ja sovelluksissa on tärkeitä eroja. Tässä artikkelissa käsitellään näiden kahden palvelun vertailua ja eroja niiden ominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa.

ChatGPT ja Google: Yleinen vertailu

ChatGPT on tekoälypohjainen chatbot, joka on suunniteltu vuorovaikutukseen ihmisten kanssa keskustelun muodossa. Se käyttää koneoppimista ja luonnollisen kielen käsittelyn tekniikoita tuottaakseen luonnollisen kielen mukaista tekstiä vastauksina käyttäjän kysymyksiin ja pyyntöihin. ChatGPT:llä on kyky keskustella ja tarjota tietoa monenlaisista aiheista.

Google taas on monipuolinen teknologiayritys, joka tunnetaan erityisesti hakukoneestaan, mutta se tarjoaa myös monia muita palveluita, kuten sähköpostin, kartat, pilvipalvelut ja paljon muuta. Google hyödyntää tekoälyä monilla aloilla, kuten hakutulosten personoinnissa ja puheentunnistuksessa.

Eroja ChatGPT:n ja Googlen välillä

ChatGPT

 • Tekstipohjainen vuorovaikutus: ChatGPT on tekstipohjainen chatbot, joka vuorovaikuttaa käyttäjän kanssa luonnollisen kielen kautta. Käyttäjä syöttää kysymyksiä ja saa vastauksia tekstiviestein.
 • Tekoälykyky luoda Tekstiä: ChatGPT pystyy luomaan monenlaista tekstiä, mukaan lukien artikkeleita, blogipostauksia ja sähköposteja, ilman ihmisen aktiivista kirjoitustyötä.
 • Ymmärrys kontekstista: ChatGPT ymmärtää keskustelun kontekstin ja voi tuottaa siihen perustuvia vastauksia. Se voi käsitellä aikaisempia lauseita ja pitää keskustelun johdonmukaisena.

Google

 • Hakukone ja tiedonhaku: Google on ensisijaisesti hakukone, joka mahdollistaa tiedon etsimisen verkkosivuilta. Käyttäjät syöttävät hakusanoja ja saavat hakutulokset, jotka vastaavat heidän kysymyksiinsä.
 • Palveluiden ja tuotteiden tarjoaja: Google tarjoaa laajan valikoiman palveluita ja tuotteita, kuten Gmail-sähköpostipalvelun, Google Docs -tekstinkäsittelyohjelman, YouTube-videopalvelun ja Android-mobiilikäyttöjärjestelmän.
 • Mainostaja ja markkinointialusta: Google on suuri mainostaja ja markkinointialusta. Se tarjoaa mainostajille mahdollisuuden näyttää mainoksia hakutuloksissa, verkkosivuilla ja sovelluksissa, mikä on yksi sen tulojen pääasiallisista lähteistä.

Mikä sopii parhaiten sinulle?

Valinta ChatGPT:n ja Googlen välillä riippuu tarpeistasi. Jos tarvitset vuorovaikutteista tekstipohjaista keskustelua ja nopeita vastauksia, ChatGPT voi olla hyvä vaihtoehto. Jos taas tarvitset laajempaa valikoimaa palveluita ja monimutkaisempia työkaluja, Google voi olla parempi valinta.

On myös mahdollista hyödyntää molempia palveluita yhdessä riippuen siitä, millaista tekoälyratkaisua tarvitset. Olennaista on ymmärtää näiden kahden palvelun vahvuudet ja rajoitukset, jotta voit tehdä parhaan päätöksen tarpeidesi perusteella.

ChatGPT Suomi: Suomenkielinen chatbot ratkaisu

ChatGPT Suomi on voimakas suomenkielinen chatbot-ratkaisu, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen viestintään ja tietojen vaihtoon suomeksi. Tämä palvelu perustuu OpenAI:n GPT-malliin, joka on opetettu ymmärtämään ja tuottamaan tekstiä suomeksi. Se tarjoaa useita keskeisiä hyötyjä:

Monipuolinen käyttötarkoitus

ChatGPT Suomi on monipuolinen työkalu, joka voi auttaa monissa eri tilanteissa. Voit käyttää sitä vastauksien saamiseen kysymyksiin, kirjoitusapuna, keskustelukumppanina ja paljon muuhun. Se soveltuu sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen käyttöön.

Suomenkielinen tuki

Palvelu on suunniteltu erityisesti suomenkielisille käyttäjille, mikä tarkoittaa, että se ymmärtää suomen kielen hienovaraisuudet ja ilmaisutavat. Tämä tekee siitä erityisen hyödyllisen kielellisesti monimutkaisissa keskusteluissa ja tekstipohjaisissa tehtävissä.

Nopea vastausaika

ChatGPT Suomi pystyy tuottamaan nopeita vastauksia kysymyksiin ja pyyntöihin, mikä voi säästää aikaa ja vaivaa. Se on erityisen hyödyllinen, kun tarvitset nopeaa tietoa tai apua tietyssä asiassa.

Koulutettu laajalla datalla

ChatGPT Suomi on opetettu laajalla määrällä suomenkielistä tekstidataa, mikä tekee siitä kykenevän tuottamaan laadukasta suomenkielistä tekstiä. Se voi myös ymmärtää monia eri aiheita.

Helppo käyttöönotto

Käyttäjille ChatGPT Suomi on helppo käyttää, ja se ei vaadi erityistä teknistä osaamista. Voit aloittaa keskustelun ja pyytää apua milloin tahansa ilman monimutkaista asennusta tai konfigurointia.

Ympärivuorokautinen saatavuus

ChatGPT Suomi on saatavilla ympäri vuorokauden, mikä tarkoittaa, että voit käyttää sitä silloin kun se sinulle parhaiten sopii. ChatGPT Suomi tarjoaa tehokkaan ja kätevän tavan saada apua ja tietoa suomeksi eri tilanteissa. Sen monipuolisuus ja suomenkielinen tuki tekevät siitä arvokkaan työkalun niin yksityisille kuin yrityksillekin.

“GPT-chat” viittaa tekniikkaan, joka perustuu GPT (Generative Pre-trained Transformer) -mallien hyödyntämiseen vuorovaikutteisessa keskustelussa. GPT-mallit ovat syvän oppimisen malleja, jotka on koulutettu suuren tekstimassan avulla, ja ne voivat tuottaa luonnollista kieltä mukailevaa tekstiä monenlaisissa tilanteissa.

chatgpt teknologia

Mikä on GPT-chat?

GPT-chat on tekniikka, joka mahdollistaa tekstipohjaisen vuorovaikutuksen tekoälychatbotin kanssa. Chatbot perustuu GPT-malliin, joka on opetettu ymmärtämään ja tuottamaan tekstiä luonnollisessa kielessä. GPT-mallit ovat “ennakolta koulutettuja”, mikä tarkoittaa, että ne ovat altistuneet laajalle tekstidatajoukolle ja oppineet kielen rakenteen, kieliopin ja aiheiden monimuotoisuuden. Tämän ansiosta GPT-chat pystyy tuottamaan järkeviä vastauksia ja keskustelemaan käyttäjän kanssa monenlaisista aiheista.

Kuinka GPT-chat toimii?

GPT-chatin toimintaperiaate voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Koulutusvaihe: GPT-chat-mallit koulutetaan suurella tekstimassalla, joka voi sisältää verkkosivuja, kirjoja, artikkeleita ja muuta tekstiä. Tämä vaihe on avain, koska se opettaa mallille kielitaidon ja laajan ymmärryksen monista aiheista.

2. Kysyminen ja vastaaminen: Kun käyttäjä aloittaa vuorovaikutuksen GPT-chatbotin kanssa, hän syöttää kysymyksen tai pyynnön tekstimuodossa. Chatbot käyttää syöttämääsi tekstiä kontekstina ja tuottaa sen perusteella vastauksen.

3. Luontainen kielentuottaminen: GPT-malli pyrkii luomaan vastauksen, joka kuulostaa luonnolliselta ja inhimilliseltä. Se perustuu siihen tietoon, jonka se on oppinut koulutusvaiheessa, ja yrittää tuottaa tekstiä, joka sopii kysymykseen tai pyyntöön.

4. Jatkuva kontekstin ymmärtäminen: GPT-chat pystyy ymmärtämään keskustelun kontekstin ja vastaamaan siihen perustuen. Se voi käsitellä useita kierroksia keskustelua ja säilyttää aikaisemman kontekstin, mikä tekee siitä kyvyn tuottaa yhtenäisiä ja loogisia vastauksia.

5. Koneoppimisen hyödyntäminen: GPT-chat hyödyntää koneoppimista jatkuvasti. Se oppii uusista keskusteluista ja palautteista, mikä auttaa sitä parantamaan vuorovaikutustaan ajan myötä.

6. Rajoitukset ja yksityisyydensuoja: Vaikka GPT-chat voi olla erittäin hyödyllinen, sillä voi olla myös rajoituksia, kuten kyvyttömyys tarjota aina täysin oikeita vastauksia. Lisäksi yksityisyydensuoja on tärkeää ottaa huomioon, kun käytetään GPT-chat-palveluita, sillä keskustelut tallennetaan usein.

GPT-chatin avulla käyttäjät voivat saada nopeaa tietoa, apua ongelmanratkaisussa ja jopa viihdettä vuorovaikutteisten keskustelujen muodossa. Tekniikka tarjoaa mahdollisuuden laajentaa tietojenkäsittelyä ja kommunikaatiota luonnollisen kielen pohjalta, mikä tekee siitä arvokkaan työkalun moniin erilaisiin sovelluksiin ja käyttötarkoituksiin.

Mikä on GPT Plus?

ChatGPT Plus on maksullinen tilaus, joka antaa käyttäjälle pääsyn edistyneempään ja kyvykkäämpään kielimalliin nimeltä GPT-4. Se myös antaa tilaajan käyttöön ChatGPT-liitännäiset ja kooditulkin, jotka merkittävästi parantavat chatbotin kykyjä.

ChatGPT:n kehitysversio GPT-4 pystyy ratkaisemaan vaikeita ongelmia suuremmalla tarkkuudella laajemman yleistiedon ja ongelmanratkaisukykyjen ansiosta. GPT-4 on edeltäjäänsä luovempi ja yhteistyökykyisempi. Se pystyy generoimaan ja muokkaamaan yhdessä käyttäjien kanssa luovia ja teknisiä tehtäviä, kuten kirjoitustehtäviä, kappaleiden säveltämistä, käsikirjoitusten kirjoittamista tai käyttäjän kirjoitustyylin oppimista.

GPT-4 on suuri multimodaalinen malli, joka hyväksyy kuvien ja tekstin syötteet ja tuottaa tekstilähtöjä. Vaikka se on monissa todellisen maailman tilanteissa vähemmän kykenevä kuin ihmiset, se osoittaa ihmisen tasoista suoritusta erilaisilla ammatillisilla ja akateemisilla mittareilla. Sovellus pystyy esimerkiksi suorittamaan simuloituja tenttejä yltäen noin parhaat 10 % joukkoon, kun taas GPT-3.5:n tulos on noin 10 % huonoimman prosentin joukossa.

OpenAI:n tiimi vietti kuusi kuukautta hienosäätäen GPT-4:n suorituskykyä. Tuloksena ovat parhaat tulokset tähän mennessä (vaikkakin OpenAI:n mukaan kaukana täydellisestä) faktuaalisuuden, ja ohjattavuuden osalta.

Viimeisten kahden vuoden aikana OpenAI rakensi uudelleen koko deep learning perusrakenteensa ja yhdessä Azuren kanssa yhtiö suunnitteli superkoneen alusta alkaen GPT-4:n tarpeita varten.

Voit lukea lisää GTP-4:stä lisää OpenAI:n sivuilta tästä.

Opas ChatGPT rekisteröitymiseen

Tässä osiossa tarjoamme käytännön ohjeet ChatGPT-palvelun käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Tämä osio auttaa käyttäjiä aloittamaan GPT-chatin käytön ja varmistamaan, että he saavat siitä mahdollisimman suuren hyödyn.

Miten rekisteröityä ja kirjautua ChatGPT:hen:

 • Mene ChatGPT-palvelun verkkosivustolle.
 • Rekisteröidy käyttäjäksi antamalla tarvittavat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
 • Vahvista sähköpostisi, jos se vaaditaan.
 • Kirjaudu sisään tilillesi valitsemallasi käyttäjänimellä ja salasanalla.

Tutustu käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojaan:

 • Ennen kuin aloitat käytön, lue ChatGPT-palvelun käyttöehdot ja yksityisyydensuoja huolellisesti. Varmista, että ymmärrät säännöt ja ehdot.

chatgpt miten toimii

Miten käyttää ChatGPT:tä?

Kun olet kirjautunut sisään, voit aloittaa GPT-chatin käytön syöttämällä kysymyksen, aiheen tai keskustelun aloituksen tekstikenttään. Voit kirjoittaa suomeksi, sillä ChatGPT ymmärtää myös suomea.

Me kysyimme ChatGPT:ltä miten sen kanssa kannattaa keskustella. Alla on lista 20 hyvästä promptista, jotka voivat auttaa sinua saamaan kaiken parhaan hyödyn ChatGPT:n kanssa:

 • Kysy selkeällä kielellä: Kysy kysymyksesi selkeästi ja yksinkertaisesti varmistaaksesi, että saat suoran vastauksen.
 • Kehota syvempään pohdintaan: Käytä promptteja, jotka rohkaisevat syvällisempään pohdintaan, kuten “Miksi?” tai “Kuinka tämä vaikuttaa?”
 • Anna yksityiskohtaiset ohjeet: Anna yksityiskohtaiset ohjeet haluamastasi tiedosta tai tehtävästä.
 • Pyydä tekemään vertailua: Pyydä ChatGPT:ltä vertailua kahden vaihtoehdon välillä, esimerkiksi “Mikä on ero X:n ja Y:n välillä?”
 • Pyydä esimerkkejä: Kehota antamaan esimerkkejä, kuten “Voitko antaa esimerkin siitä, miten tämä toimii käytännössä?”
 • Lyhyt yhteenveto: Kysy “Voitko tiivistää tämän lyhyesti?” saadaksesi yksinkertaisen ja selkeän yhteenvedon.
 • Historiallinen konteksti: Pyydä historiaan liittyvää kontekstia esimerkiksi näin: “Mikä oli taustalla ennen tapahtumaa X?”
 • Kysy tulevaisuudesta: Kysy tulevaisuutta koskevia arvioita, kuten “Mihin suuntaan tämä kehittyy tulevaisuudessa?”
 • Vertaa ja kontrastoi: Kehota vertailemaan ja kontrastoimaan eri näkökulmia tai asioita.
 • Vaikutukset: Pyydä analysoimaan tapahtumien tai päätösten vaikutuksia, kuten “Miten tämä päätös vaikuttaa ympäristöön?”
 • Kehitysehdotukset: Pyydä ideoita tai ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi tai parantamiseksi.
 • Perustelut: Kysy “Miksi?” saadaksesi syitä ja perusteluja.
 • Toimintasuunnitelma: Kehota luomaan toimintasuunnitelma tietyn tehtävän tai projektin toteuttamiseksi.
 • Kehota luovuuteen: Pyydä ideoita luovasta kirjoittamisesta, suunnittelusta tai ongelmanratkaisusta.
 • Ratkaisun vaiheet: Kysy vaiheista, jotka on otettava ratkaisun saavuttamiseksi.
 • Käytännön neuvoja: Pyydä käytännön neuvoja, esimerkiksi “Kuinka voin parantaa tuottavuuttani?”
 • Faktatietoja: Kysy faktoja ja tietoa tietyistä aiheista.
 • Mielipiteitä: Kehota jakamaan mielipiteitä ja näkemyksiä, esimerkiksi “Mitä mieltä olet asiasta X?”
 • Kuvittele tilanne: Pyydä ChatGPT:ltä kuvittelemaan tilanne tai skenaario ja kuvaamaan se.
 • Syy-seuraus: Kysy syy-seuraussuhteita, esimerkiksi “Mikä johti tähän tapahtumaan?”

Kaikista näistä prompteista voi saada parhaan hyödyn pyytämällä selkeitä ja perusteellisia vastauksia, tarkentamalla tarvittaessa, ja pyytämällä lisätietoja ja syitä tarvittaessa. ChatGPT:ltä voi saada laadukkaita vastauksia, kun esittää kysymyksiä huolellisesti ja ohjaa vuorovaikutusta haluttuun suuntaan.

Kysyimme myös muuta

Pyysimme ChatGPT:tä myös kertomaan itseään koskevan vitsin. Oletko valmis?

Miksi en koskaan menesty tietokilpailuissa?

Koska joka kerta, kun kuulen kysymyksen, vastaukseni on: “Kuinka minä voisin tietää sen? Kysy ChatGPT:ltä!” 😄

ChatGPT osaa asiapitoisen kuorensa alla olla siis myös hauska ja nokkela. Seikka, joka varmasti pätee myös itse ChatGPT:n kehittäneeseen tiimiin.

ChatGPT ja eettiset kysymykset

Vaikka ChatGPT:n kaltaiset teknologiat tarjoavat monia mahdollisuuksia, ne tuovat mukanaan myös tietynlaisia haasteita. Monet ovat olleet huolissaan erityisesti siitä, miten sen käyttäminen on eettistä tekijänoikeuksien näkökulmasta.

Kaikki sen vastaukset nimittäin perustuvat jo ennalta olevaan materiaaliin, joka on haettu internetistä. Tällöin aineistoa suojaa tekijänoikeudet, minkä takia kysymys herää siitä, pitäisikö alkuperäisen materiaalin tekijöille antaa jotain korvauksia.

Esimerkiksi monet digitaaliset kauppapaikat eivät anna käyttäjiensä laittaa myyntiin tekoälyn avulla tuotettua sisältöä, koska ne pelkäävät niiden loukkaavan tekijänoikeuksia.

Toinen merkittävä ongelma on se, kuinka paljon tekoäly tulee korvaamaan ihmistyövoimaa. entistä enemmän? Samoin ongelmaksi saattaa muodostua se, miten voidaan varmistaa, että tekoäly tuottaa luotettavaa ja vastuullista tietoa valetiedon sijaan.

ChatGPT:llä on nimittäin niin sanottu hallusinaatio-ongelma, jossa se keksii asioita, mikäli tekoäly ei tiedä vastausta kysymykseen.

Näiden kysymysten huomioon ottaminen on erittäin tärkeää samaan aikaan, kun tekoäly integroituu yhä syvemmin talouteemme ja yhteiskuntaamme. Siksi on tärkeää pohtia myös eettisyyteen liittyviä ongelmia tekoälyn käyttöön ottamisen osalta.

ChatGPT löytyy täältä

Kirjallisuutta koskien Chat GPT

ChatGPT:stä löytyy kattavasti tietoa internetistä. Voit tutustua ja lukea lisää ChatGPT:stä esimerkiksi näiden linkkien kautta.

Videoita ChatGPT:stä

YouTubesta löytyy runsaasti opasvideoita, jotka opastavat ChatGPT:n käytössä. Listasimme tässä muutamia linkkejä.

Yhteenveto

ChatGPT on älykäs ja monipuolinen tekoälychatbot, joka pystyy tuottamaan tekstiä ja osallistumaan keskusteluihin luonnollisella kielellä. Se on kehitetty OpenAI:n toimesta ja julkaistiin laajalle yleisölle marraskuussa 2022. ChatGPT voi vastata kysymyksiin, luoda erilaisia tekstisisältöjä, ja sen viimeisimmät päivitykset mahdollistavat jopa kuvien tulkitsemisen.

ChatGPT tarjoaa monipuolisen käyttökokemuksen, ja se voi olla hyödyllinen erilaisissa tilanteissa, kuten tiedonhakupalveluna, kirjoitusavustajana tai vuorovaikutteisena keskustelukumppanina. ChatGPT pystyy käsittelemään monenlaisia aiheita ja tehtäviä, ja sen avulla voit saada nopeasti vastauksia ja apua monimutkaisiinkin kysymyksiin.

Tämä tekoälysovellus on saanut paljon huomiota, ja se näyttää suuntaavan kohti älykkäiden hakukoneiden ja tekstianalyysin tulevaisuutta. Microsoft on yksi yrityksistä, joka on hyödyntänyt ChatGPT:tä omassa teknologiassaan. Tämä tekee ChatGPT:stä jännittävän lisän tekoälyn ja luonnollisen kielen käsittelyn maailmaan suomalaisille käyttäjille.

Usein kysytyt kysymykset

Onko ChatGPT suomeksi?

Mistä voi ladata ChatGPT?

Onko ChatGPT ilmainen?

Mikä on Tekoäly ChatGPT?

Mihin ChatGPT käytetään?

Mitä GPT tarkoittaa?

Kuka omistaa ChatGPT?

Mistä sanoista tulee GPT?

Lue myös: Paras AI työkalu 2023 – lue arvostelut ja tee vertailua!