Tämä DeeLance hintaennuste keskittyy selvittämään mikä tämä mielenkiintoinen kryptovaluutta on, ja miten DeeLance hinta tulee kehittymään tulevaisuudessa. DeeLance on luotu suoraan sanoen “häiritsemään” perinteisiä rekrytointimarkkinapaikkoja sen Web3 Metaverse -pohjaisen alustan avulla. DeeLance -rekryalusta tulee tarjoamaan kitkattoman rekrykokemuksen sekä työnhakijoiden, että työnantajien välillä. Alustalla molemmat osapuolet voivat tavata toisiaan helposti ja halvemmalla, kuin ennen, minkä lisäksi alustan taustalla toimiva lohkoketjuteknologia tarjoaa ekstra-annoksen turvallisuutta.

Tässä artikkelissa pureudumme siihen, mikä tämä projekti on, miltä DeeLance tulevaisuus näyttää ja miksi projekti on herättänyt niin paljon kiinnostusta. Tämä uusi kryptovaluutta on nyt kaikkien huulilla, minkä vuoksi sen tokenit ovat erittäin haluttuja. Siksi tarjoamme myös pikaoppaan, jonka avulla näiden tokeneiden ostaminen tulee kaikille helpoksi. Huomaa, että DeeLance on tällä hetkellä ennakkomyynnissä, eli sitä voi ostaa nyt alennettuun hintaan, ennen kuin projekti lanseerataan.

DeeLance – Kehitys ja Tulevaisuus

Onko DLANCE se paras kryptovaluutta tänä vuonna? Sitä on vielä vaikea sanoa, mutta sen innovatiivinen ja hyödyllinen käyttötarkoitus povaa sille valoisia aikoja. Projektin kryptovaluutta on nyt ennakkomyynnissä, mikä takaa ostajille alennetut hinnat, mutta vain rajoitetun ajan. Monet ostavat DeeLancea nyt, koska uskovat, että tässä on se tulevaisuuden seuraava suuri kryptonimi.Tätä silmällä pitäen otetaan tähän nopea katsaus siitä, miten uskomme, että DeeLance hinta tulee kehittymään tulevina vuosina:

Vuoden 2023 loppu: DeeLance on kolmivaiheisen ennakkomyyntinsä keskivaiheilla, ja sen listaushinnaksi on jo asetettu 0,037 dollaria. Arvioimme kuitenkin, että DLANCE-krypton hinta voi nousta 0,09 dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä.
Vuoden 2025 loppu: Tulevina vuosina DeeLancen kasvua tulee luultavasti vauhdittamaan se, että yhä useammat ihmiset tulevat siirtymään vaihtoehtoisille työmarkkinoille esimerkiksi freelancerina. Tästä johtuen DeeLance hintaennuste arvioi, että tokenin arvo voisi olla 0,15 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä.
Vuoden 2030 loppu: Katsoessamme pidemmälle tulevaisuuteen, DeeLance hintaennuste arvioi, että tokenin hinta voisi olla 0,28 dollaria siihen mennessä. Tämä tarkoittaisi 1 080%:n tuottoa niille, jotka ostivat kryptoa sen ennakkomyynnin ensimmäisessä vaiheessa.

Kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sääntelemättömiä sijoituskohteita. Ei EU:n sijoittajansuojaa.

DeeLance pähkinänkuoressa

DeeLance tarjoaa työmarkkinoille mielenkiintoisen vaihtoehdon monelta kantilta katsottuna, minkä vuoksi monet sijoittajat uskovat sen potentiaaliin jo tässä vaiheessa, vaikka alustaa ei ole edes vielä lanseerattu. Mutta mitä tämä projekti tulee konkreettisesti tarjoamaan muuttuville työmarkkinoille? Kuten aiemmin mainittiin, DeeLancen ainutlaatuinen lähestymistapa rekrytointiin, ja erityisesti freelancereiden rekrytointiin liittyen erottaa sen alan vakiintuneista toimijoista, joihin voidaan laskea tunnetut nimet, kuten LinkedIn, Fiverr ja Upwork.

Vaikka ei voida kieltää, etteivätkö nämä kolme alustaa olisi äärimmäisen menestyviä, niitä vaivaavat edelleen lukuisat freelancereiden rekryämistä koskevat ongelmat. Tällaisiin ongelmiin lasketaan esimerkiksi:

 • Kalliit maksurakenteet, jotka vaikuttavat molempiin osapuoliin
 • Rajoitettu työtarjonta freelancereille
 • Asiakkaiden laadukkaan osaamisen puute
 • Huonosti toimivat viestintäkanavat
 • Työn tulosten hallinnan puute

Näissä asioissa on nimenomaan se pointti, jossa DeeLancen mahdollisuudet menestyä ovat kaikkein korkeimmat. Sen alustan tavoitteena on ratkaista nämä ongelmat hyödyntämällä lohkoketjua ja Web3-teknologian tehoa. DeeLancen rekrytointialusta tekee rekisteröitymisprosessista saumatonta, minkä lisäksi alustalla toimii tekoälypohjaisia chatbotteja, joiden avulla freelancerit ja työnantajat voivat kommunikoida helposti.

Uutena kryptovaluuttana DeeLance on joustava ja pystyy mukautumaan sen yhteisön tarpeisiin. Projektin hajautettu rakenne myös mahdollistaa sen, että kustannukset voidaan pitää alhaisina, minkä myötä mahdollistetaan välittömät maksut asiakkaiden ja freelancereiden välillä. Se, mikä erottaa DeeLancen nimenomaan UpWorkista ja Fiverristä, on sen kyky mahdollistaa salassapitosopimuksen (NDA) solmimisen työntekijän- ja antajan välillä. Nämä sopimukset ovat älysopimuspohjaisia, eli työntekijän ja -antajan välillä ei ole lainkaan kolmatta osapuolta vetämässä välistä.

Nämä elementit yhdessä tekevät DeeLancesta yhden freelance-sektorin jännittävimmistä innovaatioista vuosiin. Kun otetaan vielä huomioon, että DeeLance on syntynyt kryptomarkkinoiden elpyessä pitkästä laskukaudesta, projektilla on epäilemättä huomattavaa pitkän aikavälin potentiaalia.

DeeLance hintahistoria

Ennen kuin paljastamme, miltä me uskomme, että DeeLance hintaennuste tulee näyttämään, katsotaan hieman tämän uuden krypton hinnan kehitystä yleisesti. Se tulee markkinoille nimenomaan häiritsemään perinteisiä freelance-alustoja tuomalla freelancereille reilumman vaihtoehdon. Tämän se tekee Web3-teknologian avulla ja pyrkii luomaan kutsuvamman ja tuottavamman ympäristön kaikille sidosryhmille tarjoten samalla myös kryptosijoittajille houkuttelevan mahdollisuuden.

DeeLancen alusta tulee sisältämään mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten NFT:t ja metaversumi. Näiden myötä se tarjoaa lajissaan ensimmäisen freelancereita hyödyttävän ratkaisun rekrytointiin. Koska DeeLance on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun, sen alusta on täysin hajautettu. Tämä tarkoittaa, että sen käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään suoraan.

DeeLance hintaennuste

Kuten projektin tiedotteessa todetaan, tämä hajautettu rakenne ei tietenkään tarkoita turvallisuudesta tinkimistä. Päinvastoin, DeeLance suojaa molempia osapuolia älysopimuksilla ja blockchain-pohjaisilla sulkutileillä. Tämä suojaa kaikkia huijauksilta ja mahdollistaa myös maksujen siirtymisen välittömästi.

Koska tällä alustalla käytetään älysopimuksia keskitetyn välittäjän sijasta, DeeLancen veloittamat hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muilla alustoilla, kuten Fiverr ja Upwork. Esimerkiksi freelancerit maksavat vain 10%:n maksun DeeLancelle yksittäisen työn kokonaisarvosta laskettuna, kun taas Fiverrissä tämä maksu on 20%.

DeeLancen innovatiivinen NFT-omaisuuksien käyttö määrittelee uudelleen myös sen, kuka omistaa minkäkin sisällön ja työn. Aina kun freelancer suorittaa työtehtävän, oli kyseessä sitten taiteen luominen tai musiikin tuottaminen, tuloksena on NFT. Näin varmistetaan, että työt ovat aitoja ja työn omistajuus on suojattu.

Yllä olevat kohdat ovat vain pinnan raapaisu siitä, mihin DeeLance pystyy – minkä vuoksi monet uskovat, että se voisi olla se seuraava kryptovaluutta, joka tulee räjähtämään. On kuitenkin tärkeää huomata, että DeeLance on vielä vasta kehitysvaiheessa, mikä tarkoittaa, että sijoittajat voivat ostaa DeeLance-tokeneita vain meneillään olevan ennakkomyynnin kautta.

Tässä ennakkomyynnissä on kolme vaihetta, joista jokainen vaihe tarjoaa tokeneita eri hintaan. Näin ollen ne, jotka päättävät ostaa tokeneita ajoissa, palkitaan alimmalla ostohinnalla, ja samalla mahdollisuudella tienata merkittävintä tuottoa tulevaisuudessa.

DeeLance – tärkeimmät faktat

Ennen kuin paljastamme, miten me uskomme, että DeeLance hintaennuste tulee kehittymään tulevaisuudessa, tässä vielä lyhyt katsaus joihinkin tärkeisiin seikkoihin, jotka on hyvä tietää tästä projektista:

 • DeeLancen ennakkomyynti alkoi maaliskuun lopulla ja keräsi yli 40 000 dollaria ensimmäisten päivien aikana.
 • DLANCE-tokeneiden kokonaistarjonta on 1 miljardi; 30% tarjonnasta on varattu ennakkomyyntiin
 • DeeLancen ennakkomyynnissä soft cap on 1,5 miljoonaa dollaria ja hard cap 6,8 miljoonaa dollaria.
 • DeeLancen kehitystiimi aikoo tuoda DLANCE-tokenit suuriin kryptopörsseihin vuoden 2023 toisella neljänneksellä

DeeLance hintaennuste 2023

Kuten monet parhaat krypto-ICO:t (kryptovaluuttojen ennakkomyynnit), DeeLance on jo kerännyt runsaasti huomiota pitkän aikavälin hintakehityksen saralla. Optimismi DeeLancea kohtaan johtuu ensisijaisesti projektin natiivitokenista, DLANCE, jolla on useita hyödyllisiä käyttötapauksia.

Ensimmäinen ja ehkä tärkein näistä käyttötapauksista on se, että DLANCEa tullaan käyttämään työnantajien tapana maksaa freelancereille heidän tekemästään työstä. Koska kaikki tapahtumat kirjataan alustan lohkoketjuun, osapuolten väliset riidat ja epäselvyydet voidaan ratkaista välittömästi. Lisäksi freelancerit saavat maksunsa välittömästi, mitä ei tapahdu perinteisillä rekrytointialustoilla.

Toinen tärkeä ominaisuus tässä projektissa tulee olemaan sen metaversumi. DeeLance-metaversumi tarjoaa freelancereille ja työnantajille mahdollisuuden vuokrata virtuaalisia toimistotiloja, joissa osapuolten kommunikointi helpottuu huomattavasti. Ja pysyy samalla vain heidän välisenä. Näiden virtuaalisten toimistotilojen vuokrat maksetaan tietenkin DLANCE-tokeneissa, mikä kannustaa sidosryhmiä ostamaan tokeneita.

Ottaen huomioon DeeLancen metaversen valtavan potentiaalin, voidaan olettaa, että DLANCE-tokeneiden kysyntä tulee olemaan suurta. Siksi DeeLance hintaennuste arvioi, että tokenin arvo voisi olla 0,09 dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä.

DeeLance hintaennuste 2025

Kun siirrymme katsomaan pidemmän ajan ennusteita, tämä DeeLance hintaennuste perustaa arvionsa nimenomaan freelancer-alan kasvunäkymiin kokonaisuudessaan. Sen ennustetaan kasvavan reippaasti, sillä on arveltu, että yli 50% tämänhetkisestä työvoimasta tulee tekemään ainakin osan työstään itsenäisinä yrittäjinä jo ihan lähivuosina. Itsenäisesti työskentelemisen suosion valtavaan kasvuun lyhyessä ajassa on vaikuttanut suuresti COVID19-pandemia, joka siirsi suuren osan koko työvoimasta työskentelemään etänä.

Näin monet huomasivat, että etänä työskentelyn mukana tulee suuria etuja esimerkiksi sen myötä, kun työmatkoihin ei tarvitse hukata aikaa. Tämä on johtanut työvoiman vaatimuksiin joustavista työajoista, kun teknologia mahdollistaa sen, että toimistolle menemistä ei enää tarvita. DeeLancen alusta saapuu markkinoille juuri sopivasti tarjoilemaan tälle kasvavalle joukolle mielenkiintoisen vaihtoehdon.

Freelancerit etsivät luonnollisesti edullista alustaa, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, kun taas työnantajat haluavat turvallisen ja läpinäkyvän ympäristön, jossa he voivat täyttää vaatimukset saumattomasti. DeeLance kykenee tarjoilemaan arvoa molemmille osapuolille, ja koska se on vielä ainoa tällainen lohkoketjupohjainen alusta, sillä tulee olemaan tulevina vuosina valtavasti kasvumahdollisuuksia. Siksi DeeLancen hintaennuste arvioi, että DLANCE-tokenin arvo voisi olla 0,15 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä.

DeeLance hintaennuste 2030

Lopuksi DeeLance hintaennuste tarkastelee vielä pitkän aikavälin mahdollista hinnankehitystä tälle tokenille. Me arvioimme, että DeeLance-alustan pitkän aikavälin kasvua ohjaa todennäköisesti sen innovatiivinen NFT- ja metaverse-konseptien käyttö. Nämä ovat ominaisuuksia, joita ne perinteiset freelance-alustat eivät (vielä) edes kehitä.

DeeLancen tiekartta osoittaa, että projektin on tarkoitus tuoda sen metaverse-ekosysteemi markkinoille nimenomaan helpottamaan työnantajien ja freelancereiden välistä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Metaversessa voidaan vuokrata yksityisiä toimistotiloja, kokoustiloja ja hengata “aula-alueella”, jossa voi olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, ja näin löytää uusia työntekijöitä, tai työmahdollisuuksia.

Sen lisäksi, että DeeLancesta voi tulla yksi parhaista metaverse-kryptoista, sitä pidetään myös erittäin tärkeänä NFT:n hyödyllistäjänä. Tokenisoimalla freelance-työn (esim. blogikirjoitukset, verkkosivustojen suunnittelut) DeeLance varmistaa, että työn omistajasta ei koskaan synny kiistoja.

Tämä lähestymistapa antaa sekä työntekijöille, että -antajille myös luottamusta siihen, että heille toimitetut työt on todellakin tehnyt kyseinen freelancer, eikä joku muu. Pitkällä aikavälillä DeeLancen ainutlaatuisen kokoonpanon voidaan olettaa lisäävän DLANCE-tokeneiden kysyntää. Tämän vuoksi DeeLance hintaennuste arvioi, että tokeneiden arvo voi olla 0,28 dollaria vuoden 2030 loppuun mennessä.

Potentiaaliset DeeLance Nousut ja Laskut

Kuten monet parhaat altcoinit, DeeLancen hinta saattaa vaihdella merkittävästi tulevina vuosina, koska kryptojen arvonkehitys on tunnetusti erittäin epävakaata. Tätä silmällä pitäen alla oleva taulukko esittää lyhyen yleiskatsauksen mahdollisista nousuista ja laskuista, joita DLANCE voi kohdata tulevaisuudessa:

Vuosi Potentiaalinen Nousu Potentiaalinen Lasku
2023 $0.09 $0.025
2025 $0.15 $0.10
2030 $0.28 $0.22

Pikaopas – Osta DeeLance helposti ja nopeasti

Kryptojen ennakkomyynnit ovat nousseet viime vuosina suureen suosioon niiden mukanaan tuoman korkean tuottopotentiaalin vuoksi. Nyt sijoittajia kiinnostaa ennakkomyynnissä oleva DeeLance, sillä se on yksi markkinoiden mielenkiintoisimmista projekteista tällä hetkellä. Sen ennakkomyynti on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, ja optimistisimmat povaavat tästä jo arvonsa moninkertaistavaa kryptoa.

DeeLancen ostaminen ennakkomyynnistä onnistuu helpoiten, jos sinulla on jo käytössä kryptolompakko. Sellaisen myötä DLANCE -tokeneiden käyttö tulee erityisen helpoksi kun pääset suoraan käyttämään niitä projektin sovelluksen kautta. Osta DeeLance helposti näin:

Askel 1 – Hanki itsellesi kryptolompakko

DeeLance on ERC-20 token, mikä tarkoittaa, että se on rakennettu Ethereumin verkkoon. Siksi kaikkein paras kryptovaluutta, jolla voit hankkia DLANCE -tokeneita, on Ethereumin natiivivaluutta, ETH. Tällöin on myös loogista, että DLANCE -tokeneiden ostamiseen soveltuu parhaiten kryptolompakko, joka tukee ETH -tokeneita. Osta DeeLance käyttämällä MetaMask Walletia tai Trustwalletia.

MetaMask wallet

Jos sinulla ei vielä ole krypto walletia, voit ladata sellaisen helposti itsellesi näiden ohjeiden mukaisesti:

 1. Siirry MetaMaskin nettisivuille ja lataa wallet-ohjelmisto koneellesi.
 2. Kun lataus on valmis, valitsemasi walletin logo ilmestyy selaimen yläkulmaan, klikkaa ohjelma siitä auki, hyväksy käyttöehdot ja keksi itsellesi vahva salasana.
 3. Seuraavaksi sinulle tarjotaan pitkä lista ‘seed wordeja’ (12). Kopioi tämä litania itsellesi turvalliseen paikkaan ylös, sillä tarvitset sen aina kirjautuessasi walletiin.
 4. Kun seed wordit ovat tallessa, pääset walletiisi, jossa voit ostaa, myydä ja vaihtaa kryptovaluuttoja.
 5. Yhdistä sitten wallet DeeLance-alustaan sen verkkosivuilla ja osta DLANCE:

Vaihe 2: Yhdistä lompakko DeeLancen alustaan

Ennen kuin voit ostaa DLANCE -tokeneita, sinun täytyy yhdistää uusi kryptolompakkosi sen alustaan. Tämä on yksinkertainen prosessi. Siirryt vain DeeLancen nettisivuille, jossa näet ennakkomyyntibannerin. Klikkaamalla siitä ‘Yhdistä lompakko’ painiketta (Connect wallet) ja liittämällä oman lompakkosi osoitteen avautuvalle riville, saat helposti yhdistettyä kryptolompakkosi alustaan. Kun olet vahvistanut lompakkosi yhdistämisen, sinun on vielä hankittava ETH -tokeneita, ennen kuin voit ostaa DLANCEa.

Vaihe 3: Osta ETH

MetaMask on siitä erinomainen kryptolompakko, että se on rakennettu Ethereumin kanssa yhteentoimivaksi. Näin ollen voit ostaa ETH -tokeneita suoraan lompakostasi. Klikkaat vain lompakostasi ‘Buy ETH’ ja voit maksaa ostoksesi suoraan pankki- tai luottokortilla. Kun olet ostanut ETH:ta, olet valmis: osta DeeLance.

Vaihe 4: Osta DLANCE

Kun sinulla on tarpeeksi ETH:ta lompakossasi, voit vaihtaa ne DLANCE -tokeneiksi. Mene lompakon Vaihto-osioon, ja kirjaa lomakkeelle vaihdettavien ETH -tokeneiden määrä. Lompakko laskee automaattisesti kuinka monta DLANCE -tokenia saat vastineeksi, minkä jälkeen voit klikata Exchange -painiketta. MetaMask pyytää sinua vahvistamaan tapahtuman, ja näyttää sinulle myös transaktiosta veloitettavan GAS-maksun hinnan.

DeeLance

Vaihe 5 – Lunasta ostetut tokenit

Kun DeeLancen ennakkomyynti on saatu päätökseen, voit lunastaa DLANCE -tokenisi lompakkoosi. Projekti julkaisee tiedot siitä, miten saat noudettua tokenit myöhemmin, mutta pääasiassa homma toimii niin, että siirryt projektin sivustolle ja klikkaat ‘Claim’-painiketta, jolloin pääset määrittelemään lompakkosi osoitteen, ja näin siirtämään tokenisi sinne.

Onko DLANCE tulevaisuuden suuri kryptovaluutta?

Moni miettii, mikä on se paras kryptovaluutta suomalaisille? Suomi on monella tavalla muita edellä, mitä tulee etätyön tekemiseen ja joustaviin työaikoihin. Siksi voitaisiin kuvitella, että suomalaisia kiinnostaisivat nimenomaan freelancer- ja etätyön mahdollistavat kryptohankkeet, kuten DeeLance.

Kun kaikki tämän projektin ominaisuudet yhdistetään, DeeLancea voidaan pitää yhtenä parhaista kryptovaluutoista tänä vuonna. On kuitenkin haastavaa luvata siitä mitään juuri nyt, koska DeeLance on vasta ennakkomyyntivaiheessa. Tästä huolimatta ei käy kieltäminen, etteikö projektin ympärillä kävisi jo kova surina, joka näyttää kasvavan nopeasti.

Se, että DeeLance yhdistää etätyön tavoitteen siihen, että se myös varmistaa tehdyn työn omistajuuden kiistattomasti, antaa sille ainutlaatuisen myyntivaltin (USP) kryptomarkkinoiden saralla. Markkinoilta ei vielä löydy tämän tyyppisiä kryptoprojekteja, eli DeeLance erottuu joukosta kirkkain värein.

DeeLance hintaennuste

Lisäksi se, että DeeLancen tiimi on valinnut julkisen ennakkomyynnin sen sijaan, että olisi rajoittanut mahdollisuuden sijoittaa projektiin vain yksittäisiin henkilöihin, on auttanut lisäämään tietoisuutta hankkeesta dramaattisesti. DeeLancen tiimi on myös täysin läpinäkyvä projektin kehitysprosessin suhteen, joten aikaiset sijoittajat voivat nähdä projektin muotoutuvan reaaliajassa, ja tietävät täten, mihin laittavat rahansa kiinni.

Viime kädessä nämä näkökohdat tarkoittavat sitä, että DeeLancen tulevaisuuden näkymät ovat erittäin valoisat – varsinkin kun otetaan huomioon, että kryptoista voi hyvin tulla houkuttelevampi omaisuusluokka, kun fiat-valuuttojen tasapaino horjuu koko ajan kallistuvilla rahamarkkinoilla. Tästä johtuen DeeLancea kannattaa ehdottomasti pitää silmällä, kun etenemme vuoteen 2025 asti.

Kryptovaluutat ja niiden hintojen kehitys

Kryptovaluuttojen hinnan kehitys kiinnostaa monia, koska nämä eivät ole perinteisten valuuttojen kaltaisia, eli sääntely ei niiden arvon kehitykseen vaikuta. Kryptovaluuttojen, kuten DeeLancen hintaan vaikuttavat sääntelyn sijaan lukemattomat tekijät siinä vaiheessa, kun krypto on listattu suuriin kryptopörsseihin. Tässä on joitain tärkeimpiä tekijöitä, jotka sinun tulee tietää:

Suunnitellut listautumiset kryptopörsseihin
Kun katsotaan DeeLancen tiekarttaa, huomataan, että sen kehitystiimi on merkinnyt kryptopörsseihin listautumiset vuoden 2023 toiselle neljännekselle. Jos tästä suunnitelmasta pidetään kiinni, DLANCE voisi tulla saataville suuriin CEX- ja DEX-markkinoille jo heinäkuun loppuun mennessä.

Olettaen, että hype sen ympärillä kasvaa nykyisellä vauhdilla, DLANCE:lla tulee todennäköisesti olemaan valtava kysyntä, kun token listataan. Kysynnän ja tarjonnan lakeja noudattaen tämä tarkoittaa, että DLANCE hinta voi nousta räjähdysmäisesti, mikä tarjoaisi loistavaa tuottoa ennakkosijoittajille.

Freelance-sektorin kasvu

Kuten aiemmin mainittiin, freelance-sektorin odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti seuraavien 5-10 vuoden aikana. Tätä kasvua ruokkii koko ajan kehittyvä teknologia, jonka ansiosta etätyöntekijät voivat olla yhtä tuottavia (ellei tuottavampia) kuin perinteisissä toimistotyöympäristössä työskentelevät.

Lisäksi yhä useammat yritykset ovat alkaneet integroida lohkoketjuteknologiaa osaksi päivittäistä toimintaansa, minkä vuoksi DeeLance on erinomaisessa asemassa hyötyäkseen freelance-sektorin kasvusta. Tämä on tietenkin erinomainen uutinen DLANCEn hinnalle.

Positiivinen makrotaloudellinen tilanne

Keskuspankit ympäri maailman on jatkaneet koronnostojaan nyt jo useiden kuukausien ajan. Inflaatioon liittyvät tiedot näyttävät kuitenkin vihdoin osoittavan, että keskuspankkien toimet edistyvät, mikä tarkoittaa, että korkojen nostot saattavat pian olla menneisyyttä.

Korkeammat korot vähentävät sijoittajien kysyntää omaisuuserien, kuten kryptojen saralla, koska sijoittajat etsivät “turvallisempia” sijoituskohteita, kuten joukkovelkakirjoja. Olettaen, että korot vakiintuvat (tai jopa laskevat), saatamme nähdä yhä useamman sijoittajan palaavan kryptomarkkinoille, mikä lisää DLANCEn kaltaisten tokeneiden kysyntää.

Sosiaalisen median hype

Lopuksi DLANCE-tokeneiden arvoa vahvistaa kaikki sosiaalisen median alustojen aiheuttama kuhina. Ne kaksi kryptoihin vaikuttavaa, johtavaa alustaa ovat ennen kaikkea Reddit ja Twitter, joista on tullut arvokkaita resursseja piensijoittajille, jotka haluavat oppia uusista kryptoprojekteista.

Parhaiden Redditin mukaan ostettavien kryptojen arvo kokee usein valtavan arvonnousun, koska joukko piensijoittajia kerääntyy ostamaan niitä. Jos DeeLance saa vertailukelpoista hypeä aikaan, voimme nähdä suuren hintojen nousun, kun se lanseerataan.

DeeLance hintaennuste – Yhteenveto

Tämä DeeLance hintaennuste on tarkastellut perusteellisesti tämän mielenkiintoisen kryptoprojektin toimintamallia ja sen tulevaisuudennäkymiä korostamalla niitä tärkeimpiä tekijöitä, jotka todennäköisesti muokkaavat DLANCEn arvoa tulevaisuudessa.

DeeLancen hajautettu rekryalusta on erilainen kuin mikään muu markkinoilla tällä hetkellä toimiva freelancer-alusta. Sen vuoksi sen voidaan odottaa toimivan houkuttelevan vaihtoehtona sekä työnantajille, että freelancereille. DeeLance takaa alhaiset maksut ja korkean turvallisuustason, minkä vuoksi alustalla on valtava kasvupotentiaali.

Aikaiset sijoittajat voivat nyt ostaa DLANCE-tokeneita projektin ennakkomyynnistä alennettuun hintaan. Ennakkomyynti on jaettu kolmeen vaiheeseen. Joka vaiheen jälkeen DLANCE hinta nousee, joten osta sitä nyt mahdollisimman halvalla, ja hyödy hinnan noususta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on DeeLance?

Mikä on DeeLancen hintaennuste vuodelle 2023?

Mikä on DLANCE -tokeneiden tarjonta?

Mikä on DeeLance hintaennuste vuodelle 2030?

Ovatko kryptovaluutat hyvä sijoitus?