Verottaja löysi merkittävän määrän ilmoittamattamia kryptovoittoja

Verottaja on kertonut kotisivuillaan, että se on löytänyt 30 miljoonan euron edestä virtuaalivaluutoista saatuja ilmoittamattomia myyntivoittoja. Tämä toi mukanaan 10 miljoonan euron pääomatuloverot sekä muita seuraamuksia niille sijoittajille, jotka olivat jättäneet tulonsa ilmoittamatta.

EU:n hyväksymä DAC8-direktiivi ja kansainvälinen tietojenvaihto tulevat mahdollistamaan se, että verottaja saa yhä tarkempaa tietoa kryptoihin liittyen. Siksi niillä saaduista voitoista kannattaa maksaa verot, sillä pahimmassa tapauksessa ne voivat käydä muutoin kalliiksi.

Tämän takia jokaisen kryptoja omistavan kannattaa tutustua niiden verottamiseen liittyviin asioihin. Tulevaisuudessa kryptot tulevat yleistymään, jolloin niiden käyttö lisääntyy merkittävästi. Ottamalla selvää verotuksesta myös kryptojen käyttäminen helpottuu huomattavasti.

Lue myös: Iran hyökkäsi Israeliin – miten markkinat reagoivat?

Verottaja tehostaa valvontaa kryptomarkkinoilla

Verohallinnon tehostettu valvonta on tuottanut tulosta, sillä yhä useampi suomalainen kryptosijoittaja on jäänyt kiinni verotietojen piilottelusta. Kryptot saattavat houkutella ihmisiä piilottamaan voittonsa, koska niitä on vaikea jäljittää.

Verohallinto on alkanut saamaan enemmän tietoa suomalaisten kryptovaluutoilla tehdyistä kaupoista tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa kansainvälisesti,

Tämän lisääntyneen valvonnan myötä monet sijoittajat ovat joutuneet maksamaan jälkikäteen verot ja mahdolliset veronkorotukset. Lisäksi ylimääräisiä kuluja on saattanut muodostua verojen viivästykseen liittyvissä.

Erityisen törkeissä tapauksissa voi olla kyse jopa rikosoikeudellisista seuraamuksista, joten verojen kanssa on syytä olla tarkkana. Verohallinnon mukaan suuri osa virtuaalivaluutoista tuloja saaneista sijoittajista jättää yhä ilmoittamatta kyseiset tulonsa.

Siksi on tärkeää muistaa, että virtuaalivaluuttojen myynnistä saatavat tulot verotetaan pääomatuloina. Mikäli louhit kryptovaluuttoja, ne katsotaan ansiotuloiksi. Verotuksessa käytetään virtuaalivaluutan arvona sitä euromääräistä vaihtokurssia, joka valuutalla on ollut käytön tai louhinnan hetkellä.

Verohallinto kehottaa kaikkia kryptoja omistavia tai niillä kauppaa käyviä henkilöitä tarkistamaan veroilmoituksensa. Tällä voidaan välttää myöhemmät toimet, joita verottaja saattaa asettaa, mikäli ilmoittamattomia tuottoja tulee ilmi.

Näin voit ilmoittaa kryptovoitot verottajalle

Virtuaalivaluuttojen suosio sijoituskohteina on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Varsinkin viime aikoina se on ollut paljon otsikoissa, mikä johtuu tietysti siitä, että Bitcoinin puoliintuminen tapahtuu vuoden 2024 huhtikuussa.

Sijoitusten myötä myös tarve ymmärtää niiden verotukseen liittyvät velvoitteet korostuu. Näin voidaan välttyä mahdollisilta veroseuraamuksilta, joihin saatetaan liittää myös sakkoja ja muita kuluja.

Verotettavaa tuloa syntyy silloin, kun vaihdat kryptoja euroiksi tai johonkin muuhun viralliseen valuuttaan. Samoin tuottoja verotetaan silloin, kun vaihdat sitä toiseen virtuaalivaluuttaan, maksat laskuja tai ostat tavaroita ja palveluita. Tällöin kyseessä on pääomatuloa oleva luovutusvoitto.

Myös virtuaalivaluutan louhinnasta saatava tulo on veronalaista. Se luokitellaan yleensä ansiotuloksi, joten tässä mielessä louhinta eroaa kryptojen sijoittamisesta.

On tärkeää huomata, että virtuaalivaluutan arvona käytetään sen hetkistä euromääräistä vaihtokurssia. Siksi jokainen siirto ja muu transaktio on syytä kirjata ylös, jotta verojen hoitaminen hoituu helpommin.

Ennen veroilmoituksen täyttämistä on selvitettävä tarkasti, onko kryptoilla tehty voittoa vai tappioita. Tämä lasketaan jokaisen verovuoden aikana tapahtuneen myyntitapahtuman osalta FIFO-laskuria hyväksikäyttäen. Se auttaa laskemaan voitot ja tappiot myyntijärjestyksen mukaan.

Voi olla mahdollista, että verottaja pyytää lisäselvityksiä ilmoittamistasi tuloista. Kaikki mahdolliset kuitit ja muut vastaavat tulee säilyttää tallessa, jotta verottajan kanssa toimiminen olisi helpompaa. Vaikka näitä dokumentteja ei liitetä veroilmoitukseen, ne tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Yleensä kryptopörssit säilyttävät näitä kuitteja ja muita todisteita kustakin transaktiosta. Kunkin kauppapaikan ominaisuudet on hyvä käydä läpi. Mikäli teet vaihtoja suoraan oman kryptolompakon kautta, silloin tapahtumien ylös kirjaaminen on entistä tärkeämpää.

Lue myös: Android 15 julkaisu lähestyy – mitä tuleman pitää?

Tulevaisuuden näkymät

Verohallinto valmistautuu tulevaisuudessa vieläkin tehokkaampaan valvontaan. Vuoteen 2027 mennessä Verohallinto saa huomattavasti nykyistä laajemmin tietoa suomalaisten ostoista ja myynneistä kryptojen osalta.

Verottajan löydökset ja tulevaisuuden suunnitelmat lähettävät selvän viestin: virtuaalivaluuttojen käyttäjien on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ilmoitettava tulonsa oikein, jotta vältetään raskaita seuraamuksia ja mahdollisia rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Vaikka virtuaalisten ja digitaalisten valuuttojen ilmoittaminen verotukseen voi tuntua monimutkaiselta, siihen on syytä tutustua tarkasti. Huolellisella valmistautumisella ja oikeiden tietojen tallentamisella kaikki hoituu helpommin. Tarvittaessa saat paljon lisätietoja verottajalta, sillä sen sivuilla on kattavasti materiaalia kryptojen verotukseen liittyen.

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että kryptojen käyttäjät ja omistajat tulevat yleistymään. Lisäksi monet kauppapaikat alkavat tukemaan erilaisia kryptovaluuttoja, minkä takia niiden käyttämistä on hyvä opetella. Suosiotaan ne nostavat varsinkin silloin, kun Bitcoinin joka neljäs vuosi tapahtuva puoliintuminen on ajankohtaista.