bitcoin puoliintuminen
Bitcoinin puoliintuminen
eli Bitcoin halving on historiallisesti ollut merkittävä tapahtuma, joka on vaikuttanut sekä Bitcoinin hintaan että koko kryptokenttään. Kun bitcoinien louhimisesta saatavat palkkiot puolittuvat, louhijoiden tulot vähenevät, mikä taas johtaa uusien bitcoinien vähenemiseen.

Näin markkinoille on tarkoituksena synnyttää niukkuutta, joka taas voi johtaa siihen, että bitcoinin kurssi lähtee nousuun.

Louhintapalkkioiden puoliintuminen tapahtuu aina neljän vuoden välein ja seuraava puoliintuminen on luvassa ensi vuonna.

Historiallisesti puolittumisen jälkeen Bitcoinin hinta on noussut, mutta tähän liittyy myös suuria riskejä. Sijoittajat saattavat ostaa Bitcoineja spekulatiivisesti ennen puolittumista odottaen hinnan nousevan, mikä voi aiheuttaa helposti hintakuplan.

Nyt aivan viime viikkoina Bitcoinin kurssi lähti mukavaan nousuun. Kun lähes koko vuosi on kulunut noin 26 000 dollarin tasolla, tällä hetkellä bitcoineja vaihdetaan noin 34 000 dollarin hintaan.

Huhujen mukaan yksi syy tälle viimeisimmälle nousulle oli se, että suuret sijoitusinstituutiot alkoivat tankkaamaan bitcoineja tulevien ETF-rahastojen takia. Tästä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa ainakaan toistaiseksi tarjolla.

Joka tapauksessa nousupaineita on nähtävissä varsinkin ensi vuodesta eteenpäin. Inflaation ja korkojen lasku yhdessä Bitcoin halvingin ja potentiaalisten ETF-rahastojen kanssa on yhdistelmä, joka luo erittäin mielenkiintoiset näkymät lähitulevaisuudelle.

Lue myös: 15 x parhaat kryptovaluutat 2023 – lue ja tutustu!

Miksi Bitcoin-lohkopalkkio puolitetaan?

Alkujaan Bitcoin lohkopalkkio oli 50 BTC, joten tuosta tasosta on tultu jo reippaasti alaspäin. Lohkopalkkioiden puolittaminen kuului sen kehittäjien alkuperäiseen ajatukseen siitä, että lohkopalkkioiden on vähitellen laskettava, kun sen ekosysteemi ja käyttäjäkunta kasvavat.

Lohkopalkkioiden puolittamisella pyritään täten estämään tilanne, jossa kaikki jäljellä olevat bitcoinit louhittaisiin liian nopeasti. Tämä johtaisi tietysti sen arvon romahtamiseen, koska markkinoilla olisi valtava määrä bitcoineja.

Bitcoineja voi olla olemassa enintään 21 miljoonaa kolikkoa. Rajoitus on koodattu suoraan Bitcoinin protokollaan, joten se on olennainen osa koko ekosysteemiä. Näin tällä rajoituksella pyritään muodostamaan bitcoineille arvoa ja harvinaisuutta.

Ero fiat-rahojen suhteen on merkittävä: hallitukset voivat painaa uutta rahaa milloin tahansa, mikä voi johtaa taas inflaatioon, kuten olemme saaneet aivan viime vuosina hyvin nähdä.

Bitcoin puoliintuminen ja sen vaikutus bitcoinien arvoon aikaisemmin

Bitcoin puolittuminen Puoliintumisen päivämäärä Aikajakso BTC kurssi puoliintumisessa BTC kurssi vuotta myöhemmin Muutos prosenteissa Ajanjakson ATH Muutos prosenteissa
1. 28.11.2012 2012–2016 12,20$ 1 242$ 10 080% 1 242$ 10 080%
2. 9.7.2016 2016–2020 666$ 2 551,44$ 283% 19 785,22$ 2 970,75%
3. 11.5.2020 2020–2024 8 730,70$ 55 873,74$ 540% 68 997,75$ 643%

Bitcoin puolittuminen vaikuttaa erityisesti louhintaan

Bitcoinin puolittuminen on keskeinen osa koko ekosysteemin toimintaa, mutta se tuo mukanaan myös haasteita. Louhijoiden on jatkuvasti päivitettävä ja tehostettava laitteistoaan pysyäkseen kilpailukykyisinä markkinoilla – palkkioiden laskiessa laskentatehoa tarvitaan entistä enemmän.

Pitkässä juoksussa louhintapalkkioiden puolittaminen on johtanut siihen, ettei bitcoinien louhinta ole enää kannattavaa kuluttajatason tietokoneiden laskentatehoilla.

Näin monet pienemmät ja vähemmän tehokkaat louhijat ovat joutuneet lopettamaan toimintaansa tai siirtymään esimerkiksi pilvipalveluihin perustuviin louhintapooleihin.

Bitcoin halvingin keskeisimmät asiat pähkinänkuoressa:

  • Bitcoinin puolittumisen aikana louhijoiden saamat palkkiot Bitcoin-lohkojen louhinnasta puolittuvat
  • Puolittumiset ovat oleellinen osa Bitcoinin taloudellista dynamiikkaa ja ne vähentävät uusien bitcoinien luomisen tahtia.
  • Bitcoinin puolittumisia tapahtuu joka neljäs vuosi. Viimeinen puolittuminen tapahtuu vasta vuonna 2140, jolloin lohkopalkkio on enää vain 0,00000001 BTC, kun se tällä hetkellä se on 6,25 BTC.
  • Viimeisin Bitcoinin puoliintuminen tapahtui toukokuussa 2020, ja se vähensi Bitcoin-palkkiot 12,5 BTC:stä 6,25 BTC:hen.
  • Historiallisesti Bitcoinin puolittumisen jälkeen on seurannut sen arvon nousua ja uusia kaikkien aikojen huippuja.

Tämä kehityskulku voi toisaalta johtaa myös negatiivisiin ilmiöihin, sillä louhinnan keskittyminen muutamien suurten toimijoiden käsiin johtaa siihen, että ekosysteemistä tulee keskusjohtoisempi.

Joillekin keskusjohtoisuus saattaa olla ongelma, koska Bitcoin on alun perin suunniteltu olemaan digitaalinen hajautettu valuutta. Tarkoituksena on ollut luoda sellainen valuuttajärjestelmä, jossa ei ole keskuspankkia tai hallitusta, joka voisi painaa lisää bitcoineja tai säännellä sen toimintaa.

Vaikka Bitcoinin puoliintuminen tuo mukanaan monia epävarmuustekijöitä, se on myös tilaisuus arvioida Bitcoinin pitkän aikavälin potentiaalia. Puolittuminen on testi Bitcoinin taloudelliselle mallille ja osoittaa, kuinka hyvin se pystyy sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Bitcoin puoliintuminen ei ole ainoa nousupaineita aiheuttava tekijä

Bitcoinin puolittuminen on aina merkittävä tapahtuma, joka voi vaikuttaa sekä louhijoiden että sijoittajien käyttäytymiseen kryptomarkkinoilla. Kaikkien kryptosijoittajien onneksi se ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka on nostamassa sen kurssia lähiaikoina.

Paljon puhutut Bitcoin ETF-rahastot ovat nimittäin tulossa jopa jo ensi vuoden aikana. Blackrock on esimerkiksi uutisten mukaan erittäin kiinnostunut ja monilla muillakin sijoitusinstituutioilla on tällä hetkellä hakemukset niiden puolesta vetämässä.

Samaan aikaan korkotasot ovat lähdössä laskuun ja inflaatio tippuu hyvää vauhtia maailmalla. Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttavat positiivisesti myös Bitcoinin kurssiin.