osallistu ja voita bitcoin
The Human Rights Foundation -Ihmisoikeusjärjestö (HRF) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on keskittynyt erityisesti verkon yksityisyyteen. Se on käynnistänyt kilpailun, jossa palkintoina on jopa 20 bitcoinia eli yli 590 000 dollaria. Kilpailussa siihen osallistujien tulee etsiä ohjelmistovirheitä Bitcoin-kryptovaluutasta ja sen käyttämästä Lightning-verkosta.

Aloite pyrkii tukemaan sellaisia kehittäjiä, jotka työskentelevät digitaalisten valuuttojen käytettävyyden, saavutettavuuden ja yksityisyyden parantamiseksi.

Kilpailu koostuu yhteensä 10 haasteesta, jotka kohdistuvat tiettyihin tehtäviin liittyen mobiilissa käytettäviin kryptolompakoihin, palvelittomiin palveluihin, P2P-viestintäsovelluksiin ja muihin vastaaviin asioihin.

Useimmissa haasteissa on palkintona 2 BTC, ja ne myönnetään sille henkilölle tai tiimille, joka ensimmäisenä täyttää määritellyt vaatimukset.

bitcoin the human rights foundation

Aktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat hyötyvät HRF:n aloitteesta

HRF:n strategiajohtaja Alex Gladsteinin mukaan kilpailu sai inspiraationsa keskusteluista aktivistien kanssa, jotka haluaisivat sellaisia ominaisuuksia kryptovaluutalta, jotka parantaisivat Bitcoinia (BTC) ihmisoikeuksien puolustajien työkaluna.

Kuusi kymmenestä haasteesta keskittyy tekemään parannuksia Bitcoinin mobiililompakoissa sekä pyrkii parantamaan Lightning Network -tukea.

Esimerkiksi yksi haaste koskee avoimen lähdekoodin Bitcoin UI Kit -suunnittelukomponenttien tekemistä ilman yksinoikeuden alla toimivia ohjelmistoja. Toinen taas keskittyy palvelimettomien Payjoin-maksujen kehittämiseen, jotka eivät vaadi käyttäjiä käyttämään julkisia solmuja. Kolmas pyrkii luomaan päästä päähän kryptatut ryhmäkeskustelut Nostr-sosiaaliverkossa.

HRF näkee tärkeäksi luoda sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa rahan keräämiseen Bitcoinin ja Lightning Networkin kautta siten, ettei sen toimintaa voi katkaista kovinkaan helposti. Tämä on ratkaisevan tärkeää ihmisoikeuksien puolustajille, jotta he voisivat vastaanottaa lahjoituksia, vaikka heillä ei ole enää pääsyä perinteisiin pankkipalveluihin.

On hyvä tietää, että kaikki lunastamattomat palkkiot palautetaan HRF:n kehitysrahastoon joulukuussa 2024.

Palkkioita on jo lunastettu kolmen bitcoinin edestä

Saadakseen palkkioita yksilöiden tai tiimien on täytettävä kaikki haasteessa määritetyt vaatimukset ja toimitettava todisteet tästä HRF:lle. Nämä kilpailijoiden esittämät vastaukset tarkistetaan sitten ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta, jotka taas vahvistavat sen, että ne täyttävät jokaisen tehtävän vaatimukset.

Gladstein huomauttaa, että HRF painottavat “hyväntekeväisyysnäkökulmaa” arvioidessaan esityksiä. Toisin sanoen päätöksissä suositaan sellaisia kehittäjiä, jotka tekevät ponnistuksia asian eteen enemmänkin henkisistä ja moraalisista syistä kuin laillisista tai rahallista motiiveista käsin.

The Human Rights Foundationin Bitcoin Bounty -haaste on virallisesti voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Kuitenkin monet kehittäjät ovat jo aloittaneet työskentelyn ainakin joidenkin haasteiden osalta. Gladstein on esimerkiksi paljastanut, että kaksi kolmesta Lightning Network -palkkiosta, joiden kunkin arvo oli 3 BTC, on jo lunastettu joulukuussa 2021.

Avoimen lähdekoodin kehittäjiä pyritään motivoimaan taloudellisten kannustimien avulla. Näin HRF pyrkii nopeuttamaan innovoimista, jonka kautta Bitcoinista voi hyötyä enenevissä määrin ne, jotka järjestävät rahankeräyksiä ja haluavat yksityisyyden suojaa toiminnalleen.

Gladstein sanoi, että HRF näkee Bitcoinin ja rahankeräyksen yhtenä tärkeänä työkaluna esimerkiksi ihmisoikeustaistelujen parissa.

Säätiö toivookin, että tämä alkuperäinen 20 BTC:n palkkio-ohjelma osoittautuu tehokkaaksi malliksi avoimen lähdekoodin kehityksen rahoittamiseen. Se saattaa inspiroida muita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja organisaatioita käynnistämään samankaltaisia aloitteita, jotka laajentaisivat ihmisoikeuksia teknologian avulla.

Lightning-verkko voi käsitellä lähes 150 miljoonaa dollaria yhdessä Bitcoin-transaktioissa

Zippian kokoamien tietojen mukaan 16 prosenttia amerikkalaisista väitti käyttäneensä kryptovaluuttoja joko maksamiseen, sijoittamiseen tai kaupankäyntiin vuoden 2023 aikana.

Bitcoin on johtava kryptovaluutta sekä markkina-arvoltaan että maksuvälineenä käyttämisen suhteen. Lightning-verkko on edesauttanut kehitystä, koska se vähentää sen kanssa tehtävien transaktioiden kustannuksia ja nopeuttaa transaktioiden tekemistä.

Bitcoin Visuals -tietojen mukaan Lighting-verkolla on kapasiteettia käsitellä lähes 150 miljoonan dollarin edestä transaktioita.

Helpottamalla käyttäjien tekemiä transaktioita ja tekemällä niistä edulisempia, Lightning-verkon kehittäjät toivovat, että he voivat nopeuttaa Bitcoinin käyttöönottoa maksuvälineenä maailmanlaajuisesti.