Mitä on pörssisähkö

Sähkön hinnasta on viimeisen vuoden aikana puhuttu paljon, ja moni onkin miettinyt, mitä on pörssisähkö. Ja miten voi olla, että tämän sähkösopimustyypin sähkön hinta voi jopa mennä miinukselle? Sähkömarkkinoiden myllerryksessä moni myös pohtii, olisiko kiinteän sähkösopimuksen vaihtaminen pörssisähköön kannattava idea.

Jos olet pohtinut näitä asioita, olet tullut oikeaan paikkaan, sillä tämä opas on sinulle! Käymme läpi mitä pörssisähkö on, mistä sen hinta koostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat, sekä laskemme, mitä saunominen maksaa, kun sähkön hinta on matalalla ja korkealla. Lisäksi tarjoamme vinkkejä siihen, miten eri asumismuodoissa voi säästää sähköä, jos sähkön hinta nousee taas pilviin, niin kuin kävi vuonna 2022.

Mikä on pörssisähkö?

Pörssisähkö on sähkösopimustyyppi, jonka hinta määräytyy markkinavoimien, eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Suomessa pörssisähkön hinta määritellään pohjoismaisessa sähköpörssissä, mutta tästä huolimatta sähkön hinnan kehitykseen pörssissä vaikuttavat myös maailmanmarkkinat.

Suomessa tarjolla on kahdenlaisia sähkösopimuksia: kiinteistä sähkösopimuksia, jotka ovat useimmiten määräaikaisia, sekä pörssisähkösopimuksia. Se, kumpi näistä on kuluttajalle edullisempi, riippuu täysin kuluttajan sähköntarpeesta. Kiinnostus pörssisähkösopimuksia kohtaan on kuitenkin lähtenyt nousuun, kun on uutisoitu miinusmerkkisistä hinnoista, ja tämän sopimustyypin tuomista suurista säästöistä, kun sähköä käytetään vain silloin, kun sähkön tuntihinta on alhaalla.

Kuten äsken mainitsimme, Suomessa pörssisähkön hinnan määrittelee Nord Pool-sähköpörssi, joka on Pohjoismaiden yhteinen pörssi. Täällä sähkölle määritellään hinta joka ikinen tunti, aina yksi päivä kerrallaan. Seuraavan päivän pörssisähkön hinnat julkaistaan Suomessa klo 14 iltapäivällä. Se, miten tuntikohtainen hinta määritellään, riippuu pääasiallisesti kysynnän ja tarjonnan tasapainosta: jos tarjonnassa on puutteita, mutta kysyntä on korkeaa, pörssisähkön hinta on korkealla.

Mitä on pörssisähkö

Kun puhutaan pörssisähköstä, olet varmasti törmännyt termiin ‘spot-hinta’. Tällä viitataan nimenomaan Nord Pool -sähköpörssin laskemaa pörssisähkön tuntihintaa, ja se ottaa huomioon aluehintaerot. Aluehintaerolla tarkoitetaan tietenkin sitä, että Suomessa sähkön hinta ei voi olla sama, kuin Norjassa, mutta vaikka Suomi onkin pitkä maa, aluehinta on sama sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa.

Suomessa sähkön hinta ei kuitenkaan koostu vain spot-hinnasta, vaan sen päälle kuluttajalta veloitetaan arvonlisävero ja myyjän marginaali, sekä se sähkönsiirtoyhtiön veloittama sähkönsiirtomaksu.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?

Nyt kun tiedämme mitä on pörssisähkö, voimme perehtyä sen hinnan kehitykseen hieman tarkemmin. Kuten kaikkeen pörssissä noteerattuun, se tärkein hintaa määrittävä tekijä myös pörssisähkön kohdalla on kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Eli jos tarjontaa on runsaasti, mutta kysyntää vähän (esimerkiksi kesällä, kun on lämmin), sähkön hinta on alhaalla, ja päinvastoin.

Mutta pelkkien vuodenaikojen vaihtelun lisäksi pörssisähkön hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät:

  • sää
  • Pohjoismaiden vesitilanne
  • kellonaika
  • öljyn ja kivihiilen maailmanmarkkinahinta
  • voimalaitosten huoltokatkot.

Hyviä esimerkkejä korkean kysynnän ajoista ovat esimerkiksi toimistotunnit, eli klo 8 – 16, jolloin ihmiset ovat töissä toimistoilla ja tehtailla. Toinen hyvä esimerkki korkeasta kysynnästä ovat talvet, jolloin kärvistellään kovissa pakkasissa. Näinä aikoina sähkö on kalliimpaa ottaen huomioon, että sähkön tarjonta ei muutu oleellisesti päivästä toiseen.

Sähkön tuotannosta vastaavat Suomessa ydinvoimalat, tuulipuistot, vesilaitokset ja kasvavissa määrin myös uusiutuvat energialähteet, kuten aurinkopaneelit. Jos jokin näistä on hetkellisesti ulkona kuvioista, esimerkiksi ydinvoimalaan tulee huoltokatko, tarjonta vähenee sen verran merkittävästi, että pörssisähkön hinta nousee hetkellisesti.

Spot-sopimus

Kun pohditaan mikä on pörssisähkö, törmätään usein sanaan ‘spot-sopimus’. Spot-sopimus on kaikessa yksinkertaisuudessaan pörssisähkösopimus, joka ilmoittaa spot-hinnan, eli sähkön hinnan per tunti. Koska se on osa pörssisähköä, spot-hinta koostuu sähkönhinnasta, sähköyhtiön marginaalista ja arvonlisäverosta, joka on Suomessa 24%.

Otetaan tähän nopea esimerkkis spot-hinnasta, eli miltä tuntihinnat näyttivät erikoisena vuonna 2022, jolloin elokuussa nähtiin valtava nousu pörssisähkön hinnassa:

  • Elokuun 2022 keskihinta oli 32,42 snt/kWh
  • Vuoden 2022 keskihinta oli 16,62 snt/kWh (mitattu 1.9.2022)

Kuten huomaat, elokuun tuntihinta verrattuna vuoden keskiarvoon on huomattavan korkea. Tähän vaikuttivat maailman taloustilanne sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Mutta kaikesta siitä huolimatta vuoden keskihinta jäi suhteellisen maltilliseksi. Siksi voidaan sanoa, että spot-sopimukset sopivat kuluttajille siitä huolimatta, käyttävätkö he paljon vai vähän sähköä. Paljon sähköä käyttävien on kuitenkin hyvä pitää tuntihintoja silmällä, jolloin heille aukeaa mahdollisuus suuriin säästöihin.

Esimerkiksi jos kotitalouden kulutus vuodessa on 10 000 kWh, sähkön kulutus kannattaa ajoittaa viikonloppuihin ja iltoihin, jolloin sähkön tuntihinnat ovat alimmillaan. Jos taas kotitalouden sähkönkäyttö on suhteellisen vähäistä, tunneilla pelaamiseen ei ole tarvetta, sillä sähkösopimuksen hinta pysyy suhteellisen tasaisena sähkön hinnan vaihteluista huolimatta.

Saunan sähkönkulutus kun sähkön hinta on matalalla ja korkealla

Matala sähkön hinta Sähkö on keskihintaista Korkea sähkön hinta
Lämmin ja tuulinen sää Leuto sää Kylmä pakkassää
Sähkön hinta 5 c/kWh  Sähkön hinta 15 c/kWh Sähkön hinta 50 c/kWh
Saunomisen hinta: 0,90€ Saunomisen hinta: 1,50€ Saunomisen hinta: 3,60€
Suomalaisia tottakai kiinnostaa, mitä saunan lämmitys maksaa pörssisähköllä. Siksi me laskimme tästä esimerkin saunalle, jonka kiuas on päällä yhden tunnin ja energiaa kuluu 6 kWh.

Kumpi on kannattavampi: pörssisähkö vai kiinteä sähkösopimus?

Kun sähkön hinta vaihtelee niin hurjasti, ja on siksi jatkuvasti framilla esimerkiksi uutisissa, moni pohtii mikä on pörssisähkö ja olisiko se itselle parempi vaihtoehto, kuin kiinteä sähkösopimus. Molempiin sopimustyyppeihin liittyy omat plussat ja miinuksensa, mutta loppupeleissä se, kumpi vaihtoehto sopii kenellekin riippuu kuluttajan omasta elämäntyylistä kokonaisuudessa.

Otetaan seuraavaksi vertailuun nämä kaksi sähkösopimustyyppiä, jotta sinun on helpompi hahmottaa missä asioissa ne eroavat toisistaan, ja kumpi niistä sopisi sinulle paremmin.

Pörssisähkö on joustava, mutta hinnoilta epävakaa

Kuten aiemmin esittelimme, pörssisähkö on sähkösopimustyyppi, jonka hinta määräytyy markkinavoimien, eli kysynnän ja tarjonnan mukaan. Suomessa pörssisähkön hinta määritellään pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa, mutta tästä huolimatta sähkön hinnan kehitykseen pörssissä vaikuttavat myös maailmanmarkkinat.

Pörssisähkön hinta muuttuu tunneittain, mutta sähköyhtiöt arvioivat seuraavan vuorokauden tuntihinnan päivää etukäteen, ja julkaisevat tiedot joka päivä klo 14 Suomen aikaa. Näin kuluttajalla on aikaa reagoida ja muuttaa kulutustaan säästöjen toivossa. Se, mihin kuluttaja ei kuitenkaan voi vaikuttaa, on sää ja globaalien markkinahintojen vaikutus pörssisähkön hintaan.

Esimerkiksi kovalla pakkasella pörssisähkön hinta on korkeaa, mutta tällöin voit saada säästöä ajoittamalla sähkön käyttöä iltoihin ja viikonloppuihin, jolloin sähkön tuntihinta on alempi. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että pörssisähkösopimus sopii erityisesti sellaisille kuluttajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskin hintojen kehityksen suhteen, ja jotka ovat valmiita seuraamaan sähkömarkkinoita ja hintojen kehitystä aktiivisesti.

Kiinteä sähkösopimus on ennakoitava, mutta usein määräaikaisesti sitova

Kun teet sähköyhtiön kanssa kiinteän sähkösopimuksen, sähkön hinnan pitäisi olla sinulle sama kuukaudesta toiseen riippumatta siitä, mitä maailmanmarkkinoilla tapahtuu. Nämä sopimukset tehdään usein määräaikaisiksi, ja ne ovat vuoden tai parin pituisia. Tämä tuo mukavaa ennakoitavuutta niille, joita ei kiinnosta seurata sähkön hinnan kehitystä ja pelata omalla sähkönkulutuksella.

Miinuspuolina kiinteissä sopimuksissa on se, että niitä on erittäin vaikea purkaa ennen kyseisen määräajan kulumista loppuun. Eli jos haluatkin kesken kiinteän sopimuksen siirtyä pörssisähköön, et joko pysty purkamaan kiinteää sopimusta ennenaikaisesti, tai se tulee sinulle hyvin kalliiksi. Lisäksi pörssisähkön hinnan ollessa miinuksella, moni kiinteää hintaa maksava saattaa kirota sopimuksensa joustamattomuutta.

Kuinka säästää sähköä kun hinta on korkealla?

Nyt sinulla on jo melko hyvä ymmärrys siitä, mikä on pörssisähkö ja millaisia vaihtoehtoja sähkömarkkinoilta löytyy eri sopimustyyppien saralla. Kuten mainitsimme, pörssisähkön kohdalla omia kuukausikustannuksia voi alentaa, jopa minimoida keskittämällä sähkön käyttöä niihin päivänaikoihin, jolloin sähkön hinta on alimmillaan. Tällaisia aikoja ovat usein illat ja viikonloput, mutta myös tiettyinä päivinä sähkön hinta voi olla alhainen koko päivän esimerkiksi johtuen säästä.

Olemme keränneet tähän alle erilaisia vinkkejä sähkön säästämisen saralla riippuen siitä, asutko kerrostalossa vai rivi- tai omakotitalossa. Näitä vinkkejä hyväksi käyttäen selviät kylmemmästäkin talvesta ilman, että pankkitilisi hajoaa.

Sähkönsäästövinkit kerrostaloon

Puhutaan ensimmäiseksi siitä kaikkein tärkeimmästä: ruoanlaitto. Kuten kaikki joskus säästökuurilla olleet tietävät, halvin tapa syödä on valmistaa suurempi satsi ruokaa, jonka voi sitten jakaa usealle päivälle ja laittaa pakkaseen. Tähän vielä lisäsäästöä saadaan, kun keskität kokkaamisen iltaan, jolloin sähkö on halvempaa, koska kulutus ei ole niin suurta. Optimaalisen kokkailuajan voi tarkistaa seuraamalla sähkön tuntihintojen kehitystä.

Tietenkin iso sähkösyöppö jokaisen kodissa ovat erilaiset sähkölaitteet, mutta ennen kaikkea lamput. Jo pitkään suomalaiset ovat vaihtaneet lamppujaan energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin, eli esimerkiksi ledeihin. Kaikkein eniten sähköä syöviä lampputyyppejä ovat loisteputket ja halogeenit, sekä mahdolliset vanhanaikaiset hehkulamput. Ne kannattaa kaikki vaihtaa ledeihin.

Ja tottakai yksi helpommista tavoista säästää sähkö, on sulkea sellaiset laitteet, joita et käytä. Älä esimerkiksi pidä telkkaria päällä, jos et edes ole huoneessa. Mutta sen lisäksi kannattaa myös sulkea tietokone aina päivän päätteeksi, sillä vain lepotilassa oleva kone kuluttaa koko ajan sähköä. Ja vielä extrahuomiona hanavesi: kyllä vain, aina kun hanasta valuu vettä, oli se sitten suihku tai keittiön hana, sähköä kuluu. Älä siis valuta vettä turhaan.

Sähkönsäästövinkit rivi- ja omakotitaloon

Kaikki edellä mainitut vinkit toimivat tottakai myös oma- ja rivitaloasumisessakin, mutta niiden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi lämmitykseen. Löytyykö asunnosta huoneita, joita ei käytetä kovinkaan usein? Niiden lämmitys kannattaa säätää minimiin (18 astetta). Myös niiden huoneiden lämmitys, joita käytetään enemmän, voidaan säästää muutaman asteen normaalia alemmas.

Lämmityksestä puheen ollen, oletko tarkistanut, että talon eristykset ovat kunnossa? Kun ikkunat on kunnolla eristetty, sähköä ei tarvitse käyttää lämmitykseen lainkaan niin paljoa, kuin jos lämpöä valuisi hukkaan. Ja jos sinulla on autotalli, tarvitseeko sen olla edes lämmin? Autotallit ovat usein huonommin eristettyjä, kuin itse asuinrakennus, joten paljon autotallin lämmöstä menee joka tapauksessa hukkaan. Auton ikkunat pysyvät kuitenkin tallissa jäätymättöminä ilman lämmitystäkin.

Tärkeä osa suomalaisten arkea on tottakai saunominen. Ja kuten tiedämme, sähkösaunan lämmitys ei ole sitä halvinta hommaa. Mutta tässäkin voi säästää, kun ajoitat saunan lämmityksen sellaisiin aikoihin, kun sähkön kulutus yleisesti on alhaista, jolloin hinnatkin ovat alhaisemmat. Lisäksi saunassa ei kannata istua tuntitolkussa, jos aiot saada tällä saralla säästöä.

Seuraa kuinka sähkön hinta kehittyy

Ne, jotka valitsevat pörssisähkön, ottavat suuremman riskin hintojen vaihtelusta, mutta voivat samalla myös vaikuttaa oman sähkölaskunsa kokoon merkittävästi. Sähkön kulutuksen ajoittaminen niille tunneille, jolloin sähkön hinta on alimmillaan, voi säästää kuluttajalle pitkän pennin. Mutta jos sähkölaskussa haluaa säästää, kuluttajan on oltava aktiivinen pörssisähkön tuntihintojen tarkkailun suhteen.

Tässä on hyvä lista palveluista, joiden kautta kuluttajan on helppo pitää sähkön tuntihintaa silmällä, ja näin ajoittaa oma sähkönkulutuksensa niille halvimmille tunneille:

  1. Oma energia -palvelu
  2. Vattenfallin nettisivut
  3. Fingridin Tuntihinta -sovellus

Esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovellus on erinomainen sen suhteen, että kuluttaja voi halutessaan asettaa sovellukselle hintarajan. Tämä tarkoittaa, että sovellus ilmoittaa käyttäjälle, milloin hänen määrittelemänsä tuntihinta ylittyy, jolloin kuluttajan on helppo säännellä omaa sähkönkäyttöään.

On myös hyvä tietää, että Nord Pool-sähköpörssi laskee ja ilmoittaa seuraavan päivän tuntihinnat iltapäivisin, ja ne tulevat näkyviin kaikkiin tuntihintaa seuraaviin sovelluksiin ja palveluihin klo 14 iltapäivällä Suomen aikaa. Tämä mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat jopa ennakoida omaa sähkönkäyttöään.

Yhteenveto

Moni miettii mitä on pörssisähkö, kun uutisissa mainitaan, että sen hinta on jälleen negatiivinen. Tässä oppaassa olemme käyneet läpikotaisin läpi, miten sähkön hinta kehittyy, miten se määritellään pörssisähkösopimuksiin, sekä miten kuluttaja voi arvioida sopiiko hänelle paremmin kiinteä sähkösopimus vai pörssisähkösopimus. Olemme myös laskeneet, miten paljon saunan lämmittäminen maksaa pörssisähköllä eri tuntihinnoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?

Pitääkö sähkön hinnan vaihtelusta huolestua?

Vaihteleeko spot-hinta paljon?

Mitä tapahtuu, jos pörssisähkön hinta on negatiivinen?

Miten saan parhaan hyödyn pörssisähkösopimuksesta?