sähköposti markkinointi
Sähköpostimarkkinointi
on digitaalisen markkinoinnin muoto, joka perustuu suoraan yhteydenottoon potentiaalisten asiakkaiden ja nykyisten asiakkaiden kanssa sähköpostitse. Markkinoinnin muotona sähköposti on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, mutta sen tehokkuus ja vaikutus ovat edelleen ajankohtaisia. 

Sähköpostimarkkinointia pidetään monipuolisena välineenä, joka voi tarjota lukuisia etuja yrityksille, mutta samalla se kohtaa myös haasteita, jotka vaativat huolellista harkintaa ja suunnittelua.

Lue: Miten rakentaa bränditietoisuutta

Sähköpostimarkkinoinnin edut

Kohdennettu Viestintä: Sähköpostimarkkinoinnin suurin etu on sen kyky tarjota kohdennettua viestintää. Yritykset voivat jakaa yksilöllisiä tarjouksia, uutisia ja sisältöä kohderyhmien mieltymysten ja käyttäytymisen perusteella, mikä lisää viestinnän relevanssia ja tehokkuutta.

Kustannustehokkuus: Sähköpostimarkkinointi on suhteellisen edullinen verrattuna perinteisiin markkinointimuotoihin, kuten printtimainoksiin tai suoramarkkinointiin. Viestien lähettäminen sähköpostitse on pienempi investointi, ja automaation avulla voidaan säästää aikaa ja resursseja.

Mittaaminen ja Seuranta: Digitaalisen luonteen ansiosta sähköpostimarkkinointia on helppo seurata ja mitata. Yritykset voivat tarkkailla avausprosentteja, klikkausprosentteja ja konversioita reaaliajassa, mikä mahdollistaa kampanjoiden tehokkuuden nopean arvioinnin ja tarvittaessa muutosten tekemisen.

Personointi ja Suoramarkkinointi: Sähköpostimarkkinointi mahdollistaa personoitujen viestien lähettämisen suoraan asiakkaiden postilaatikkoon. Tämä henkilökohtaisuus luo vahvempia asiakassuhteita ja lisää mahdollisuuksia saavuttaa myyntitavoitteet.

Lue: Brändimarkkinointi vs. Tuotemarkkinointi – Mitä eroa niillä on?

Sähköpostimarkkinointi: haasteet ja ratkaisut

Kuten kaikki muutkin markkinoinnin muodot, myös sähköpostimarkkinointi kohtaa omat haasteensa nyt ja tulevaisuudessa. Ongelmat on kuitenkin tehty ratkottaviksi, joten alla neljä yleistä haastetta sähköpostimarkkinointiin liittyen – ja ratkaisut niihin:

Roskaposti

Roskapostin ongelma liittyy sähköpostimarkkinointiin merkittävästi. Kun yritykset lähettävät liian usein viestejä tai niiden viestit eivät ole relevantteja vastaanottajille, nämä voivat reagoida viesteihin negatiivisesti. Tämä voi johtaa siihen, että vastaanottajat joko ohittavat viestit kokonaan tai merkitsevät ne roskapostiksi.

Sähköpostin ylikuormitus on tilanne, jossa vastaanottaja saa liian monta viestiä lyhyen ajan sisällä samalta lähettäjältä. Tämä voi tuntua häiritsevältä, ja vastaanottaja saattaa kokea, että hänen sähköpostilaatikkonsa täyttyy tarpeettomista viesteistä. Ylikuormitus voi johtaa siihen, että vastaanottaja ei avaa viestejä tai jopa peruuttaa tilauksen.

Tarpeeton viestintä puolestaan viittaa viesteihin, jotka eivät tarjoa vastaanottajille mitään lisäarvoa. Ne voivat olla toistuvia mainoksia, vanhentuneita tarjouksia tai muuten epäolennaisia viestejä. Tällaiset viestit voivat ärsyttää vastaanottajia ja he saattavat toimia samoin kuin roskaposti.

Siksi on ensisijaisen tärkeää, että sähköpostimarkkinoijat noudattavat hyviä käytäntöjä, tarjoavat arvokasta sisältöä, pitävät viestitiheyden hallinnassa ja pyrkivät pitämään viestit relevantteina vastaanottajilleen. Näin voidaan vähentää roskapostin riskiä ja varmistaa, että viestit tavoittavat halutun yleisön.

Ratkaisu: Panosta relevanttiin ja arvokkaaseen sisältöön. Tunnista kohderyhmän tarpeet ja toiveet ja tarjoa heille räätälöityjä viestejä.

Mobiililaitteiden yleistyminen

Mobiililaitteiden yleistyminen on vaikuttanut merkittävästi sähköpostimarkkinointiin monella tapaa, sekä positiivisesti että haasteellisesti. Tässä on joitakin näkökohtia, jotka liittyvät mobiililaitteiden vaikutukseen sähköpostimarkkinointiin:

Positiiviset vaikutukset:

 1. Saavutettavuus: Mobiililaitteiden yleistyminen tarkoittaa sitä, että käyttäjät ovat entistä tavoitettavampia sähköpostimarkkinoinnin kautta. Ihmiset kantavat älypuhelimiaan mukanaan lähes kaikkialle, joten sähköpostit voivat tavoittaa heidät missä ja milloin tahansa.
 2. Mobiiliystävälliset viestit: Markkinoijien on ollut pakko kehittää mobiiliystävällisiä viestejä, jotka näyttävät hyviltä pienillä näytöillä ja ovat helppolukuisia. Tämä on parantanut käyttäjäkokemusta ja lisännyt viestien tehokkuutta.
 3. Nopea toiminta: Mobiililaitteet mahdollistavat nopean toiminnan, ja käyttäjät voivat klikata linkkejä tai tehdä ostoksia suoraan sähköpostistaan. Tämä voi lisätä konversioprosenttia.

Haasteet:

 1. Kilpailu muiden viestintäsovellusten kanssa: Muiden viestintäsovellusten, kuten WhatsAppin, Facebookin Messengerin ja Skypen, käyttö on kasvanut. Tämä tarkoittaa, että ihmiset saavat monenlaista viestintää samassa laitteessaan, ja sähköpostiviestien kilpailu huomiosta on kasvanut.
 2. Sähköpostin huomionhaku: Koska sähköpostien lisäksi ihmiset käyttävät mobiililaitteitaan moniin muihin tarkoituksiin, on vaikeampaa saada vastaanottajan kiinnostus ja saavuttaa hänen huomionsa. Hyvät otsikot ja houkuttelevat sisällöt ovat tärkeitä.
 3. Responsiivinen suunnittelu: Mobiiliystävällisten viestien suunnittelu voi olla haastavaa ja vaatii lisätyötä, mutta se on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että viestit näyttävät hyviltä ja toimivat moitteettomasti eri mobiililaitteilla.
 4. Mobiiliin soveltuvien strategioiden kehittäminen: Markkinoijien on mukautettava sähköpostimarkkinointistrategiansa mobiililaitteille sopiviksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi lyhyempien viestien käyttämistä ja painopisteen siirtämistä visuaaliseen houkuttelevuuteen.

Vaikka sähköpostimarkkinointi kilpailee huomiosta muiden viestintäsovellusten kanssa, se säilyttää edelleen merkityksensä tehokkaana markkinointityökaluna. Sähköpostiviestejä käytetään edelleen yritysten ja kuluttajien välisessä viestinnässä, ja mobiililaitteiden avulla viestit ovat entistäkin helpommin saatavilla. Olennaista on kuitenkin varmistaa, että sähköpostiviestit ovat houkuttelevia, relevantteja ja mobiiliystävällisiä, jotta ne erottuvat ja houkuttelevat vastaanottajien huomion.

Ratkaisu: Suunnittele viestit mobiiliystävällisiksi, ja varmista, että ne näyttävät hyvältä eri laitteilla.

Tietosuoja- ja lainsäädäntökysymykset

Tietosuoja- ja lainsäädäntökysymykset ovat keskeinen osa sähköpostimarkkinointia, ja niiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sekä yrityksille että yksityisille henkilöille.

 • GDPR (General Data Protection Regulation): GDPR on Euroopan unionin asetus, joka säätelee henkilötietojen käsittelyä. Se koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja, ja sillä on suuri vaikutus sähköpostimarkkinointiin. Tärkeimmät GDPR-vaatimukset sähköpostimarkkinoinnissa ovat suostumuksen pyytäminen (esim., tilaus uutiskirjeeseen), henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyys ja oikeus henkilötietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”).
 • CAN-SPAM Act: Yhdysvalloissa CAN-SPAM Act säätelee sähköpostimarkkinointia. Lain mukaan on noudatettava tiettyjä käytäntöjä, kuten opt-out-mahdollisuuden tarjoaminen vastaanottajille, viestin lähettäjän tunnistaminen ja petollisen viestinnän estäminen.
 • CASL (Canadian Anti-Spam Legislation): Kanadassa CASL lainsäädäntö asettaa tiukkoja rajoituksia sähköpostimarkkinoinnille. Se edellyttää, että organisaatiot saavat suostumuksen ennen kuin voivat lähettää sähköposteja, ja se sisältää myös tiukat säännökset viestien sisällöstä.
 • Muut paikalliset tietosuoja- ja lainsäädäntömääräykset: Useimmat maat ja alueet ovat omaksuneet tietosuoja- ja sähköpostimarkkinointilainsäädäntöä, joka voi vaihdella suuresti. On tärkeää, että sähköpostimarkkinoijat tutkivat ja ymmärtävät paikalliset säännökset ja noudattavat niitä tarkasti.

Näkökohdat sähköpostimarkkinoinnissa:

 • Suostumus: Sähköpostimarkkinoinnissa on aina oltava selkeästi ilmaistu ja vapaaehtoinen suostumus vastaanottajilta. Tämä tarkoittaa, että ihmiset antavat luvan vastaanottaa sähköposteja, eikä niitä saa lähettää ilman suostumusta.
 • Tiedonsaantioikeus ja läpinäkyvyys: Vastaanottajilla on oikeus tietää, mitä tietoja heistä kerätään ja miten niitä käytetään. Organisaatioiden on tarjottava selkeää tietoa tietosuojakäytännöistään.
 • Opt-out-mahdollisuus: Jokaisessa lähettämässäsi sähköpostissa on oltava opt-out-linkki, jonka avulla vastaanottaja voi lopettaa sähköpostien vastaanottamisen milloin tahansa.
 • Henkilötietojen suojaaminen: Kaikki kerätyt henkilötiedot on suojattava asianmukaisesti ja turvattava luvattomalta pääsyltä.
 • Lupa käyttää tietoja: Kerättyjä henkilötietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joista vastaanottajat ovat antaneet suostumuksensa.

Vaikka tietosuoja- ja lainsäädäntökysymykset tuovat lisää sääntelyä sähköpostimarkkinointiin, ne ovat välttämättömiä suojatakseen yksityisyyttä ja luottamusta. Oikein toteutettuna sähköpostimarkkinointi voi edelleen olla tehokas tapa tavoittaa ja sitouttaa asiakkaita, kunhan noudatetaan paikallisia ja kansainvälisiä säännöksiä ja parhaita käytäntöjä.

Ratkaisu: Noudata tarkasti voimassa olevia tietosuojasäädöksiä, kuten GDPR:ää, ja hanki asiakkailta lupa ennen viestien lähettämistä.

Konversioiden puute

Konversioiden puute sähköpostimarkkinoinnissa on yleinen haaste, ja se voi johtua useista eri syistä. Konversioiden parantaminen vaatii huolellista strategista suunnittelua ja seurantaa. Tässä on joitakin yleisiä syitä konversioiden puutteelle ja keinoja niiden parantamiseksi:

Epäselvä CTA (Call to Action): Jos viestissäsi ei ole selkeää ja houkuttelevaa CTA:ta, vastaanottajilla ei ole ohjeita siitä, mitä heidän tulisi tehdä seuraavaksi. Varmista, että CTA erottuu, on houkutteleva ja rohkaisee toivottua toimintaa, kuten “Osta nyt,” “Tilaa,” tai “Lue lisää.”

Epämielenkiintoinen sisältö: Jos viestisi sisältö ei ole kiinnostava tai relevantti vastaanottajalle, he eivät välttämättä ole motivoituneita toimimaan. Varmista, että sisältö liittyy vastaanottajan tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Liian pitkä viesti: Liian pitkät ja monimutkaiset viestit voivat hämmentää vastaanottajia. Pyri pitämään viestit lyhyinä ja ytimekkäinä, ja tarjoa lisätietoa tarvittaessa linkkien kautta.

Huono kohdentaminen: Jos viestisi menee väärälle kohderyhmälle, se ei todennäköisesti johda konversioihin. Käytä kohdentamista ja segmentointia varmistaaksesi, että viestisi menee oikeille vastaanottajille, joita se todella kiinnostaa.

Ei personointia: Personoidut viestit, jotka sisältävät vastaanottajan nimen ja tarpeisiin perustuvaa sisältöä, ovat yleensä tehokkaampia. Käytä personointia lisätäksesi viestiesi relevanssia.

Liian usein lähettäminen: Jos lähettää liian usein sähköposteja, vastaanottajat voivat kokea sen häiritsevänä ja saattavat merkitä ne roskapostiksi tai poistua postituslistalta. Tarkkaile lähettämistiheyttä ja pidä se kohtuullisena.

Ei seurantaa ja optimointia: Konversioiden parantaminen edellyttää jatkuvaa seurantaa ja testausta. Käytä A/B-testausta, analysoi tuloksia ja opi, mikä toimii parhaiten kohderyhmäsi kanssa.

Heikko mobiilioptimointi: Jos viestit eivät näy tai toimi hyvin mobiililaitteilla, voit menettää konversioita niiltä käyttäjiltä, jotka lukevat sähköpostinsa puhelimillaan. Varmista, että viestisi ovat responsiivisia ja mobiiliystävällisiä.

Konversioiden puute ei välttämättä tarkoita, että sähköpostimarkkinointi on tehotonta. Se voi viitata siihen, että strategiassa on parantamisen varaa. Jatkuva optimointi ja kuuntelu vastaanottajien palautteeseen auttavat parantamaan konversioita ja saavuttamaan parempia tuloksia sähköpostimarkkinoinnissa.

Ratkaisu: Optimoimalla viestien kutsut toimintaan ja varmistamalla selkeä siirtymä viestistä verkkosivustolle tai verkkokauppaan voi parantaa konversioprosentteja.

Palaamme näihin myös myöhemmin tässä artikkelissa laajemman oppaan muodossa.

Sähköpostimarkkinoinnin tulevaisuus

Vaikka sähköpostimarkkinointi ja sen tehokkuus voivat vaihdella, sen edut ovat edelleen merkittäviä. Kohdennetun viestinnän, kustannustehokkuuden, mittaamisen mahdollisuuden ja personoinnin ansiosta se on vakiinnuttanut paikkansa digitaalisessa markkinoinnissa. 

Yritysten on kuitenkin tärkeää huomioida haasteet, kuten roskapostin välttäminen, mobiililaitteiden huomioiminen, tietosuoja ja konversioiden parantaminen, jotta sähköpostimarkkinoinnista saadaan kaikki hyöty irti. 

Tulevaisuudessa teknologiset innovaatiot ja muuttuvat kuluttajatottumukset voivat vaikuttaa sähköpostimarkkinoinnin muotoihin, mutta sen potentiaali pysyy merkittävänä markkinointistrategiana.

Alla olevasta grafiikasta löydät tärkeimpiä tilastoja sähköpostimarkkinointiin liittyen.

Sähköpostimarkkinointi – tilastot
Lähteet: Evenrue, Statista

Onnistu sähköpostimarkkinoinnissa

Sähköpostimarkkinointi on digitaalinen markkinointistrategia, joka hyödyntää sähköpostia viestinnän välineenä tavoittaakseen ja sitouttaakseen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Se voi kattaa monenlaisia tavoitteita, kuten tuotteiden tai palveluiden mainostamisen, uutiskirjeiden lähettämisen, tarjousten jakamisen, asiakassuhteen ylläpitämisen ja liikenteen ohjaamisen verkkosivustoille.

Sähköpostimarkkinointi on kehittynyt merkittävästi vuosien varrella useilla tavoilla:

 1. Kohdentaminen ja personointi: Teknologian ja tietojen analyysin kehittyminen on mahdollistanut entistä tarkemman kohdentamisen ja personoinnin. Markkinoijat voivat nyt luoda viestejä, jotka vastaavat paremmin vastaanottajien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.
 2. Mobiililaitteiden merkitys: Älypuhelimet ja tabletit ovat yleistyneet, mikä on muuttanut sähköpostin kulutustottumuksia. Sähköpostiviestit on nyt optimoitava mobiilikäyttöön, ja responsiivinen suunnittelu on entistä tärkeämpää.
 3. Automatisointi: Sähköpostimarkkinoinnissa on otettu käyttöön monia automaatiovaihtoehtoja, kuten automaattiset tervetuloviestit, ostokäyttäytymisen perusteella mukautetut viestit ja hylättyjen ostoskorien muistutukset.
 4. Lainsäädännölliset muutokset: Yksityisyydensuojaa koskevat säännökset, kuten GDPR Euroopassa, ovat vaikuttaneet sähköpostimarkkinointiin. Markkinoijien on nyt noudatettava tiukempia sääntöjä asiakastietojen keräämisessä ja käytössä.
 5. Analytiikka ja seuranta: Digitaaliset työkalut tarjoavat entistä parempaa tietoa kampanjoiden suorituskyvystä. Markkinoijat voivat seurata avausprosentteja, klikkausprosentteja, konversioita ja muita avainmittareita, jotta voivat tehdä tarkempia päätöksiä ja optimoida kampanjoitaan.
 6. Sosiaalisen median integraatio: Sosiaalisen median ja sähköpostimarkkinoinnin yhdistäminen on yleistynyt. Markkinoijat voivat käyttää sosiaalisen median alustoja kasvattaakseen sähköpostilistojen kokoa ja lisätä viestien näkyvyyttä.
 7. Personoitu sisältö: Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat yhä paremman personoidun sisällön tuottamisen, mikä parantaa viestien merkityksellisyyttä vastaanottajille.

Kattava kohdentaminen

Kattava kohdentaminen on yksi sähköpostimarkkinoinnin keskeisistä tekijöistä, joka voi merkittävästi parantaa kampanjoiden tehokkuutta ja asiakasvuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköpostiviestejä ei lähetetä massoittain kaikille, vaan ne räätälöidään ja suunnataan tietyille kohderyhmille tai yksittäisille vastaanottajille. Kattavan kohdentamisen avulla voidaan tarjota vastaanottajille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan, mikä lisää viestin relevanssia ja mahdollisuutta saavuttaa haluttuja tuloksia.

Ennen kuin voit aloittaa kohdentamisen, sinun on ymmärrettävä asiakkaidesi mieltymykset, tarpeet ja käyttäytymismallit. Voit luoda asiakasprofiileja ja segmentoida asiakkaasi näiden tietojen perusteella. Segmentointi mahdollistaa viestien lähettämisen tietyille ryhmille, kuten uusille asiakkaille, uskollisille asiakkaille tai niille, jotka ovat jo tehneet tietyn toiminnon verkkosivustollasi.

Personoitu sisältö on avainasemassa. Voit käyttää vastaanottajien nimiä, lähettää räätälöityjä tarjouksia ja suositella tuotteita tai palveluita heidän aiemman ostohistoriansa perusteella. Mitä henkilökohtaisempi viesti, sitä suurempi on todennäköisyys, että vastaanottaja reagoi siihen.

Lähetä sähköpostit oikeaan aikaan. Tämä voi vaihdella kohderyhmän mukaan ja riippua myös heidän maantieteellisestä sijainnistaan. Esimerkiksi voit ajoittaa sähköpostit niin, että ne saapuvat vastaanottajien sähköpostilaatikkoon heidän yleisimpien lukuaikojensa mukaan.

Seuraa vastaanottajien käyttäytymistä sähköposteihisi ja verkkosivustollesi liittyen. Voit lähettää erilaisia viestejä niille, jotka ovat avanneet aikaisempia sähköpostejasi, niille, jotka ovat lisänneet tuotteita ostoskoriin mutta eivät ole vielä tehneet ostopäätöstä, tai niille, jotka ovat käyneet tietyillä sivuillasi.

Kattavan kohdentamisen tuloksia on seurattava ja analysoitava jatkuvasti. A/B-testaus auttaa selvittämään, mikä viestityyli, aihe, tai kohdentamistapa toimii parhaiten. Tämä mahdollistaa kampanjoiden jatkuvan optimoinnin ja parantamisen.

Kattava kohdentaminen auttaa vähentämään sähköpostimarkkinoinnin hukkaa ja lisäämään vastaanottajien sitoutumista. Se auttaa myös rakentamaan vahvempia asiakassuhteita tarjoamalla yksilöllisiä ja merkityksellisiä viestejä. Lisäksi se voi parantaa konversioprosenttia ja asiakasuskollisuutta, mikä lopulta vaikuttaa positiivisesti liiketoiminnan tuloksiin.

Houkuttelevat otsikot

Houkuttelevat otsikot ovat avainasemassa sähköpostimarkkinoinnissa, sillä ne toimivat ikään kuin porttina sähköpostiviestin sisään. Hyvä otsikko herättää vastaanottajan kiinnostuksen ja kannustaa avaamaan viestin.

Listasimme muutamia vinkkejä houkuttelevien otsikoiden luomiseen sähköpostikampanjoillesi:

 • Selkeys ja ytimekkyys: Otsikon tulisi olla selkeä ja ytimekäs. Vastaanottajan tulisi heti ymmärtää, mistä viesti käsittelee ja miksi se voisi olla hänelle tärkeä.
 • Kiinnostava lupaus tai etu: Otsikko voi sisältää lupauksen tai hyödyn, joka houkuttelee vastaanottajaa avaamaan viestin. Esimerkiksi “Säästä 50% tänään” tai “Saat ilmaisen lahjan tilauksesi yhteydessä.”
 • Henkilökohtaisuus: Personoidut otsikot, jotka sisältävät vastaanottajan nimen, voivat olla erityisen tehokkaita. Ne antavat viestille henkilökohtaisemman sävyn ja herättävät huomion.
 • Kysymykset: Kysymykset voivat rohkaista vastaanottajia pohtimaan ja avaamaan viestin etsiessään vastausta. Esimerkiksi “Kaipaatko lisää energiaa päivääsi?”
 • Uutuudet ja eksklusiivisuus: Ihmiset ovat kiinnostuneita uutuuksista ja eksklusiivisista tarjouksista. Otsikko voi korostaa, että viesti sisältää jotain uutta tai rajoitetun tarjouksen.
 • Kilpailut ja arvonnat: Jos sinulla on käynnissä kilpailu tai arvonta, mainitse se otsikossa. Tämä voi innostaa vastaanottajia osallistumaan.
 • Kiireellisyys: Jos tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan, korosta tätä otsikossa. Esimerkiksi “Viimeinen mahdollisuus – tarjous päättyy pian!”
 • A/B-testaus: Testaa erilaisia otsikoita ja analysoi, mikä toimii parhaiten kohderyhmäsi kanssa. A/B-testaus auttaa optimoimaan otsikoiden tehokkuutta.
 • Vältä huijaavia otsikoita: Älä käytä harhaanjohtavia otsikoita, jotka eivät liity viestin sisältöön. Tällaiset otsikot voivat vahingoittaa mainettasi ja johtaa vastaanottajien luottamuksen menetykseen.
 • Testaa mobiilikäyttöön: Yhä useammat ihmiset lukevat sähköpostinsa mobiililaitteilla. Varmista, että otsikko näyttää houkuttelevalta myös pienillä näytöillä.

Houkutteleva otsikko on ensimmäinen askel sähköpostimarkkinoinnin onnistumisessa, koska se vaikuttaa suuresti siihen, avataanko viesti vai ei. Käytä aikaa otsikon suunnitteluun ja testaamiseen, jotta voit lisätä sähköpostikampanjasi tehokkuutta ja saavuttaa parempia tuloksia. Monet yritykset hyödyntävät nykyään tekoälyä houkuttelevien otsikoiden luomisessa. Voit lukea lisää parhaista copywriting ohjelmistoista tästä linkistä: Parhaat tekoäly tekstigeneraattorit.

sähköpostimarkkinoinnin opas

Call to action – selkeä kutsu toimintaan

Selkeä kutsu toimintaan, jota usein lyhennetään CTA:ksi (Call to Action), on keskeinen osa sähköpostimarkkinointia ja digitaalista markkinointia yleisesti. CTA on ohje tai kehotus, jonka avulla pyritään ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun toimenpiteeseen. Se voi olla esimerkiksi linkki, nappi tai teksti, joka kannustaa vastaanottajaa tekemään tietty toiminto, kuten klikkaamaan linkkiä, lataamaan oppaan, tekemään ostoksen tai rekisteröitymään tapahtumaan.

CTA:n tulisi olla selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Käytä lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita tai verbejä, kuten “Osta nyt”, “Tilaa uutiskirje”, “Lue lisää” tai “Rekisteröidy ilmaiseksi.” CTA-elementti tulisi erottaa visuaalisesti muusta sisällöstä, jotta se erottuu ja houkuttelee huomiota. Käytä kontrastivärejä, nappisuunnittelua tai muita visuaalisia tehokeinoja.

CTA:n sijainti sähköpostissa on tärkeä. Se voi olla esimerkiksi sähköpostin alussa, keskellä tai lopussa. Käytä A/B-testausta selvittääksesi, mikä sijainti toimii parhaiten kohderyhmäsi kanssa. Personoi CTA tarvittaessa vastaanottajan mukaan. Esimerkiksi voit käyttää CTA:ta, joka ehdottaa tuotetta tai palvelua, joka liittyy vastaanottajan aiempiin ostoksiin tai kiinnostuksen kohteisiin.

Jos mahdollista, lisää CTA:han elementtejä, jotka viittaavat kiireellisyyteen tai eksklusiivisiin tarjouksiin. Esimerkiksi “Tarjous voimassa vain tänään” voi lisätä toiminnan todennäköisyyttä. Käytä aktiivisia verbejä, jotka kannustavat toimintaan. Vältä passiivisia lauseita. Esimerkiksi “Kokeile nyt” on parempi kuin “Voitko kokeilla?”

A/B-testaa erilaisia CTA-tekstejä, värejä ja muotoiluja. Analysoi tuloksia ja opi, mikä toimii parhaiten yleisösi kanssa. Varmista, että CTA näkyy selkeästi ja toimii myös mobiililaitteilla. Pienet painikkeet tai linkit voivat olla hankalia käyttää kosketusnäytöillä.

Selkeä CTA auttaa ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun toimintaan ja parantaa sähköpostikampanjoidesi konversioprosenttia. Se on yksi tärkeimmistä osista sähköpostin tehokkuuden parantamisessa, ja sen suunnitteluun ja optimointiin kannattaa panostaa huolellisesti.

A/B-testaus

A/B-testaus on tehokas tapa vertailla kahden tai useamman vaihtoehdon suorituskykyä, kuten erilaisten sähköpostiviestien tai verkkosivujen, markkinointikampanjoiden tai mainosten, vaikutuksia. Voit suorittaa yksinkertaisen A/B-testin ilman monimutkaisia A/B-testausohjelmistoja seuraamalla näitä vaiheita:

 1. Määritä selkeä tavoite: Ennen kuin aloitat A/B-testauksen, määritä, mitä haluat testata ja minkä tuloksen haluat saavuttaa. Esimerkiksi, jos testaat sähköpostiviestien otsikoita, tavoitteesi voi olla parempi avausprosentti.
 2. Valitse testattavat elementit: Päätä, mitä osaa tai elementtiä haluat testata. Se voi olla esimerkiksi sähköpostin otsikko, kuvan valinta, CTA-painikkeen väri tai tekstin sisältö.
 3. Jaa kohderyhmä kahteen ryhmään: Valitse satunnaisesti kaksi eri ryhmää vastaanottajistasi. Ensimmäinen ryhmä (A-ryhmä) näkee alkuperäisen version (kontrolliryhmä), kun taas toinen ryhmä (B-ryhmä) näkee muutetun version (kokeiluryhmä).
 4. Toteuta muutos: Tee muutos siihen elementtiin, jonka haluat testata, ja pidä muut elementit samoina. Esimerkiksi, jos testaat sähköpostin otsikkoa, muuta vain otsikkoa, mutta säilytä itse viesti muuttumattomana.
 5. Seuraa tuloksia: Seuraa molempien ryhmien suorituskykyä tavoitteesi suhteen. Käytä mittareita, kuten avausprosenttia, klikkausprosenttia tai konversioprosenttia, arvioidaksesi muutoksen vaikutusta.
 6. Kerää dataa riittävän pitkään: Anna testin kestää riittävän kauan saadaksesi luotettavia tuloksia. Älä tee liian nopeita johtopäätöksiä.
 7. Tee päätelmät: Vertaile ryhmien suorituskykyä ja arvioi, onko muutos vaikuttanut tavoitteeseen. Jos muutos on tuonut positiivisia tuloksia, voit päätellä, että se on tehokkaampi vaihtoehto.

Tärkeitä huomioita:

 • Varmista, että testiryhmät ovat tarpeeksi suuria, jotta tulokset olisivat tilastollisesti merkittäviä.
 • Pyri pitämään muut tekijät vakioina niin paljon kuin mahdollista, jotta muutoksen vaikutus olisi helpompi arvioida.
 • A/B-testaus on jatkuva prosessi. Voit jatkaa testausta ja optimointia löytääksesi parhaat käytännöt ja parantamaan tuloksia ajan myötä.

Vaikka yksinkertainen A/B-testaus ilman erikoisohjelmistoja on mahdollista, monimutkaisemmissa ja mittavammissa testauksissa saattaa olla hyödyllistä käyttää A/B-testausohjelmistoja, jotka automatisoivat prosessin ja tarjoavat tarkempia analytiikkatietoja. Näitä ohjelmistoja on saatavilla eri hintaluokissa ja monilla ominaisuuksilla, joten voit valita sellaisen, joka sopii tarpeisiisi ja budjettiisi parhaiten.

Automaatio ja seuranta

Automaatio ja seuranta ovat kaksi keskeistä osa-aluetta sähköpostimarkkinoinnissa, jotka voivat tehostaa kampanjoiden hallintaa ja parantaa tuloksia. Tässä on lisätietoa molemmista:

Automaatio sähköpostimarkkinoinnissa:

Sähköpostiautomaatio tarkoittaa sähköpostikampanjoiden ja viestintäprosessien automatisointia. Sen avulla voit lähettää oikean viestin oikealle henkilölle oikeaan aikaan ilman manuaalista puuttumista. Tämä parantaa merkittävästi tehokkuutta ja mahdollistaa henkilökohtaisemman viestinnän. Automaatioon liittyy useita keskeisiä elementtejä:

 1. Tervetuloviestit: Kun joku tilaa uutiskirjeesi tai rekisteröityy verkkosivustolle, voit automatisoida tervetuloviestin lähettämisen. Tämä auttaa luomaan hyvän ensivaikutelman ja ohjaamaan vastaanottajaa haluttuun toimintaan.
 2. Käyttäytymisperusteinen automaatio: Voit seurata vastaanottajien toimintaa ja lähettää automaattisia viestejä niiden perusteella. Esimerkiksi voit lähettää ostoskorin hylkäämisestä muistuttavia viestejä tai suosituksia perustuen heidän aiempiin ostoihinsa.
 3. Ajastettu viestintä: Automaatio mahdollistaa viestien ajastamisen tiettyinä päivinä ja kellonaikoina, jotta voit saavuttaa vastaanottajat parhaiten heille sopivina aikoina.
 4. Segmentointi ja personointi: Voit automatisoida viestien lähettämisen tietyille segmenteille perustuen demografisiin tietoihin, ostokäyttäytymiseen tai muuhun tietoon. Personointi on avainasemassa, ja automaatio auttaa tekemään sen helpommin.

Seuranta sähköpostimarkkinoinnissa:

Seuranta on olennainen osa sähköpostimarkkinointia, koska se auttaa ymmärtämään kampanjoiden suorituskykyä ja mahdollistaa optimoinnin. Tärkeitä seurattavia mittareita ovat:

 1. Avausprosentti: Kertoo, kuinka monta vastaanottajaa avasi sähköpostisi. Se voi antaa vihjeitä otsikon houkuttelevuudesta.
 2. Klikkausprosentti: Mittaa, kuinka moni vastaanottaja klikkasi sähköpostin sisältämää linkkiä. Tämä mittari kertoo, kuinka hyvin viesti sai vastaanottajat kiinnostumaan.
 3. Konversioprosentti: Mittaa, kuinka moni vastaanottaja suoritti halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai lomakkeen täytön.
 4. Poistumisprosentti: Näyttää, kuinka monta vastaanottajaa päätti poistua postituslistalta. Tämä on tärkeää pitkäaikaisen asiakassuhteen ylläpidossa.
 5. Palautusprosentti: Kertoo, kuinka monta sähköpostia ei toimitettu vastaanottajalle (esim., virheelliset sähköpostiosoitteet).
 6. ROI (Return on Investment): Mittaa, kuinka paljon rahaa ja resursseja sijoitettiin sähköpostimarkkinointiin verrattuna sen tuottamaan arvoon.

Seuranta auttaa sinua ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei, ja voit tehdä tarvittavia muutoksia kampanjoihisi parempien tulosten saavuttamiseksi. Lisäksi voit käyttää seurantaa parantaaksesi kohdentamista ja personointia sekä luodaksesi paremman asiakaskokemuksen. Monet sähköpostimarkkinointialustat tarjoavat analytiikkatyökaluja, jotka helpottavat seurantaa ja raportointia.

Yhteenveto

Sähköpostimarkkinointi on tehokas digitaalinen markkinointityökalu, joka perustuu sähköpostin käyttöön yritysten ja asiakkaiden välisessä viestinnässä. Tässä yhteenvetona tärkeimmät näkökohdat sähköpostimarkkinoinnista:

Hyödyt:

 • Kustannustehokkuus: Sähköpostimarkkinointi on edullista verrattuna perinteisiin mainoskanaviin.
 • Kohdennettavuus: Viestejä voidaan kohdentaa tarkasti tiettyyn kohderyhmään, mikä parantaa tehokkuutta.
 • Mittaus ja seuranta: Sähköpostikampanjoita voidaan seurata tarkasti, ja tuloksia voidaan analysoida reaaliajassa.
 • Personointi: Viestejä voidaan personoida vastaanottajien tarpeisiin ja mieltymyksiin perustuen.
 • Helppo automaatio: Automaatio mahdollistaa ajastetut ja käyttäytymisperusteiset viestit, mikä tehostaa viestinnän hallintaa.

Haasteet:

 • Sääntely: Tiukat tietosuoja- ja lainsäädäntömääräykset vaativat noudattamista.
 • Kilpailu huomiosta: Vastaanottajat saavat useita sähköposteja päivittäin, joten kilpailu huomiosta on kovaa.
 • Konversioiden puute: Vaikka viestejä avataan, ne eivät välttämättä johda toivottuihin konversioihin.
 • Mobiilioptimointi: Viestien on oltava mobiiliystävällisiä, koska monet käyttäjät tarkistavat sähköpostinsa mobiililaitteilla.

Sähköpostimarkkinointi voi olla erittäin tehokasta, kun sitä käytetään oikein ja noudatetaan parhaita käytäntöjä. Se mahdollistaa henkilökohtaisen ja suoraviivaisen viestinnän asiakkaiden kanssa sekä mahdollisuuden seurata ja optimoida kampanjoita jatkuvasti parempien tulosten saavuttamiseksi. Yritysten on kuitenkin tärkeää olla tietoisia tietosuoja- ja lainsäädäntösäännöksistä ja noudattaa niitä tarkasti sähköpostimarkkinoinnin harjoittamisessa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sähköpostimarkkinointi?

Miksi sähköpostimarkkinointi on tärkeää?

Mitä tulee ottaa huomioon sähköpostimarkkinoinnissa?

Mitkä ovat hyviä käytäntöjä sähköpostimarkkinoinnissa?

Mitä ovat sähköpostimarkkinoinnin hyödyllisiä työkaluja?