valtion budjetti
Valtion budjetti
alkaa olemaan hiljalleen valmis. Suomen hallitus on esittänyt 70 miljoonan euron rahoitusta uuteen teknologiahankkeeseen, joka keskittyy kvanttiteknologian ja -koneiden kehittämiseen.

Panostus kvanttiteknologiaan on merkittävä askel teknologian alalla, ja siihen on liitetty paljon odotuksia. Teknologialla on mahdollista tehdä erilaisia sovelluksia kaikilla korkean teknologian aloilla. Tässä mielessä sitä voidaan verrata tekoälyyn, joka on mullistanut maailman viime syksystä lähtien.

Täten asiantuntijat ovat jopa ennakoineet, että se voi olla yhtä merkittävä uudenlainen teknologia kuin tekoäly tällä hetkellä. Suomessa siihen on panostettu paljon voimavaroja hallituksen ja yliopistojen toimesta.

Tämä on positiivinen uutinen siinä mielessä, että budjettiin liittyvä keskustelu on kohdistunut enemmänkin siihen, miten leikkaukset vaikuttavat suomalaiseen yhteiskuntaan. Esimerkiksi yksinhuoltajat ja opiskelijat ovat olleet puheenaiheena.

Budjetti on tällä hetkellä jo pitkälle valmis ja siitä käydään kiivasta keskustelua eduskunnassa.

Onko kvanttiteknologia seuraava suuri mullistus?

Kvanttiteknologia tarjoaa erittäin lupaavia näkymiä tulevaisuuden suhteen, joten ei ole mikään ihme, että siihen myös tehdään merkittäviä panostuksia. Kvanttitietokoneet kykenevät nimittäin suorittamaan laskutoimituksia täysin eri tavalla kuin nykyiset tietokoneet.

Niiden uskotaan ratkaisevan tulevaisuudessa sellaisia ongelmia, joihin nykytekniikalla ei vain yksinkertaisesti pystytä. Aalto-yliopiston ja VTT:n kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen painottaa, että teknologia viime kädessä mullistamaan kaiken tietotekniikan alalla.

Luonnollisesti sen sovellukset saattavat muuttaa paljon myös sitä, miten erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja sovelletaan yhteiskunnassa laajemmin. Esimerkiksi tekoälyn on ajateltu lisäävän tuottavuutta huomattavasti.

Kvanttitietokoneiden merkittävä laskentateho on niiden suurin vahvuus. Tällä on suuri merkitys silloin, kun tietokoneen avulla pyritään ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Tulevaisuudessa voi hyvinkin olla mahdollista, että sen avulla voidaan nopeuttaa esimerkiksi lääkkeiden kehittämistä.

Kvanttiteknologian hyödyt tulevat esiin erityisesti silloin, kun pyritään ratkaisemaan sellaisia ongelmia, jotka vaativat lukemattomien eri vaihtoehtojen laskemista ja prosessoimista. Näin sen avulla voidaan käsitellä valtavia määriä dataa huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin vielä aikaisemmin.

Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi kilpailukyvyn kannalta. Eri teollisuudenaloilla kvanttitietokoneita voidaan hyödyntää siten, että tuottavuus paranee. Lisäksi sen ympärille voidaan luoda aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Lue myös: Tekoäly ja fintech – AI ja finanssiteknologia yhteistyössä

Helmi on Suomen kehityksen kärki kvanttitietokoneissa

Helmi on viiden kubitin kvanttitietokone ja samalla Suomen ensimmäinen merkittävä askel tähän teknologiasegmenttiin. Sillä ei ainakaan vielä voida suorittaa monimutkaisia laskentatehtäviä, mutta se tarjoaa siitä huolimatta arvokasta tietoa kvanttitietokoneiden ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä asioista.

Merkittävä edistysaskel on se, että Helmin seuraava versio tulee olemaan jopa 20 kubitin kone. Se on merkittävästi tehokkaampi kuin edeltäjänsä. Koska hanke on saanut uutta rahoitusta, tätä seuraava askel on kehittää 50 kubitin versio ensi vuonna.

Hallituksen suunnittelema 70 miljoonan euron lisärahoitus tulee näin ollen tarpeeseen. Päätavoitteena on kehittää lopulta huikea 300 kubitin kvanttikone, mikä merkitsisi Suomen aseman vahvistumista merkittävästi tällä uudella teknologian alalla.

Valtion budjetti etenee hallinnossa – suuria muutoksia ei luvassa

Valtion budjetin eli talousarvioesityksen valmistelu on monimutkainen prosessi, joka alkaa tammikuussa ja päättyy joulukuussa eduskunnan täysistuntoon.

Näiden ehdotusten perusteella valtiovarainministeriö kokoaa suunnitelman, jossa rakennetaan tulevien vuosien valtiontalouden suuntaviivat. Näiden kehysten hyväksyminen tapahtuu hallituksen toimesta maalis-huhtikuussa.

Budjettiriihessä hallitus käy läpi valtiovarainministeriön laatiman talousarvioehdotuksen. Se on saanut muotonsa eri ministeriöiden neuvottelukierroksilla, joita on käyty vuoden mittaan. Riihen aikana hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön, minkä jälkeen sitä aletaan laittaa käytäntöön

Kun talousarvioesitys on saanut hallituksen hyväksynnän, se annetaan eduskunnan käsiteltäväksi, jossa se on ollut viime päivinä. Eduskunta aloittaa talousarvion käsittelyn syysistuntokauden alkaessa, mutta lopullista hyväksyntää saadaan odottaa aina joulukuulle asti.

Tämän jälkeen valtiovarainvaliokunta antaa oman näkemyksensä esityksestä. Lopulta eduskunta käy sen läpi ja talousarvio hyväksytään hallituspuolueiden toimesta.

Lue myös: Ansiotason kehitys kääntyi nousuun Suomessa

Valtion budjetti pyrkii katsomaan tulevaisuuteen

Nykyinen hallitus on perustellut kovia leikkauksia sillä, että Suomen talous on saatava kuntoon mahdollisimman nopeasti. Ongelmia on nimittäin viime vuosina riittänyt, eikä talous ole päässyt kunnolla vauhtiin 2000-luvulla.

Suomi on esimerkiksi jäänyt muiden Pohjoismaiden talouskehityksestä selvästi – monet asiantuntijat sanovat, että erot ovat tulleet jäädäkseen.

Vaikka hallitus leikkaa monista tuista ja muista yhteiskunnan rakenteista, se pyrkii lisäämään talouteen vauhtia panostamalla esimerkiksi teknologiaan. Lisäksi tutkimukseen annettiin jonkin verran lisää rahaa.

Parhaimmassa tapauksessa kvanttiteknologiasta voisi tulla todellinen vientituote, mutta tämä on tietysti vielä hyvin epävarmaa. Edellinen hallitus pyrki tekemään Suomesta vihreän energian luvatun maan, joten erilaisia tulevaisuuden projekteja on paljon käynnissä, vaikkakin painotukset ovat hieman muuttuneet.

Keskeistä hallitukselle vaikuttaa olevan se, että velkaantumisaste halutaan muuttaa pysyvästi. Tämän takia julkiseen talouteen ollaan tekemässä leikkauksia, mikä toisaalta aiheuttaa paljon huolta suomalaisissa.

Tuleeko teknologiasta sitten veturi Suomen taloudelle, se jää vielä nähtäväksi? Kaikki suomalaiset haluaisivat varmasti maahamme uuden Nokian tai vaikkapa useamman, jotta talous saataisiin uuteen nousuun kunnolla.