taantuma

Taantuma on tulossa Suomeen jo loppuvuodesta 2023, mikäli on uskominen Suomen Pankin juuri julkaisemaa ennustetta. Suomen talouden lähitulevaisuus näyttää siis tällä hetkellä vaikealta, mikä on ollut tiedossa jo jonkin aikaan.

Korkeampi hinta- ja korkotaso sekä ulkomaankaupan haasteet aiheuttavat merkittäviä ongelmia Suomen talouteen. Tämä ilmenee selkeästi, kun tarkastellaan työllisyyden, inflaation ja bruttokansantuotteen kehitystä ja siihen liittyviä ennusteita.

Tilanne ei kuitenkaan ole lohduton, mutta talouden kasvuun menee ainakin vuosi. Samaisen ennusteen mukaan bruttokansantuote lähtisi nousuun vuonna 2025, mikäli suuremmilta yllätyksiltä vältytään.

Tarkemmat numerot syynissä – nousu alkaa vuonna 2025?

Suomen Pankki kertoo syyskuun väliennusteessa, että bruttokansantuote supistuu arviolta 0,2 prosenttia vuonna 2023. Lisäksi kasvua ei näytä juurikaan tulevan seuraavanakaan vuonna, sillä kasvu näyttää nousevan vain vaatimattomat 0,2 prosenttia. Näin ollen taantuma 2023 on jo todellisuutta Suomessa.

Talous saavuttaa seuraavan nousunsa todennäköisesti vuonna 2025, jolloin bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Nämä luvut korostavat sitä, että Suomen talouden elpyminen on hidasta ja korkeaa kasvua ei ole nähtävissä tulevina vuosina.

Lue myös: Suomen valtion budjetti ei lupaa hyvää yksinhuoltajalle 2024

Inflaatio ja korkea korkotaso aiheuttaa eniten ongelmia

Ennusteen mukaan suurimmat taloudelliset riskit koskevat geopoliittisia jännitteitä ja korkeita korkoja. Kuten kaikki hyvin tiedämme, Ukrainan sotaa on käyty jo yli vuosi, eikä loppua näytä tulevan.

Tämän lisäksi Lähi-idän jännittynyt tilanne aiheuttaa lisää ongelmia, sillä Israel on aloittamassa mittavaa maahyökkäystä Gazaan. Mikäli tämä sota lähtee laajenemaan, sillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi öljyn hintaan.

Korkeiden korkojen vaikutukset heijastuvat investointeihin ja kiinteistömarkkinoihin. Tilanne on näkynyt erittäin vahvasti rakennusalalla, jossa on odotettavissa konkursseja ja työttömyyttä vielä tämän vuoden aikana.

Asuinrakentamisen näkymien heikentyminen kertoo omaa karua tarinaansa siitä, minkälaisia haasteista Suomi on kohtaamassa esimerkiksi työllisyyden osalta.

Suomen työllisyys on ollut pitkään nousussa, mutta sekin tulee näillä näkymin alenemaan varsinkin 20–64-vuotiaiden keskuudessa. Tällä hetkellä ennusteiden mukaan työllisyysaste odotetaan laskevan 77,7 prosenttiin vuonna 2024.

Tämän lisäksi edellä mainitut tekijät vaikuttavat investointeihin, jotka auttaisivat Suomea uuteen taloudelliseen nousuun.

Inflaatio taas vaikuttaa suomalaisten todelliseen ostovoimaan, minkä lisäksi se helposti aiheuttaa kuluttajissa sen, että rahaa aletaan säästämään. Näin ollen vaarana on eräänlainen syöksykierre, jota voi olla vaikea katkaista ainakaan nopeasti.

Näiden tekijöiden lisäksi energian hinnat ovat tunnetusti vaikeasti ennakoitavia. Tämä pätee varsinkin nyt, sillä Ukrainan sota sekä Israelin ja Hamasin väliset jännitteet aiheuttavat epävarmuutta energiamarkkinoilla.

Mikäli energia muuttuu kalliimmaksi, se voi entisestään vauhdittaa inflaatiota. Tällä hetkellä monet varmasti toivovatkin, että energiasta tulisi edullisempaa, mikä auttaisi taloutta lähtemään nousuun.

Epätasapaino luo haasteen talouden ennakoitavuudelle, mikä on tietysti merkittävä ongelma liiketoiminnan kannalta.

Taantuma rakennusalalla – konkursseja ja irtisanomisia luvassa

Kotimaiset asuntomarkkinat ovat tällä hetkellä melkoisessa myllerryksessä – rakentaminen on laskussa ja rakennuslupahakemusten määrässä havaittavissa huomattavaa hiljenemistä. Tämä vaikuttaa suuresti myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen, sillä työttömyys on tällä hetkellä kasvussa.

Rakennusalan työllisyys saattaa kohdata merkittäviä kolhuja, kun kotimainen rakentaminen on laskusuunnassa. Vielä on kuitenkin hieman epäselvää se, millä tavalla rakennusalalla voidaan reagoida tilanteeseen ulkomaisen työvoiman ja lomautusten avulla.

Samoin rakennusalan mahdolliset vaikutukset vuokramarkkinoihin ja inflaatioon herättävät huolta ja epävarmuutta tulevasta.

On tärkeää huomata, että uusien asuntojen tuotannon hiipuminen voi vaikuttaa vuokrien nousuun. Näin ollen tilanne pitäisi yllä korkeaa pohjainflaatiota, mikä taas voisi vaikuttaa talouden tasapainoon ja kansalaisten ostovoimaan.

Lue myös: Uhkaako lauantaityö – Suomessa on yli 200 työehtosopimusta

Milloin taantuma loppuu ennusteiden mukaan?

Kaikilla on varmasti mielessä kysymys siitä, milloin taantuma vihdoin loppuisi. Vuoden 2025 odotetaan tuovan talouskasvua myös Suomessa, mikä näkyisi esimerkiksi työllisten määrän kasvussa. Toki tämäkin seikka on monien tekijöiden summa, joten epävarmuutta on vielä ilmassa.

Vaikka tällekin vuodelle ennustetaan talouskasvun voimistumista ja työllisyyden kohenemista, historia on opettanut varovaisuuteen ennusteiden suhteen. Kotitalouksien ostovoimaan vaikuttaa kohonnut hintataso, mutta samanaikaisesti ansiotason nousu ja inflaation hidastuminen tuovat helpotusta.

Kaikissa ennusteissa on siis otettava huomioon, että monenlaiset globaalit tekijät voivat vielä muuttaa ennusteiden kulkua. Tässä mielessä tilannetta kannattaa seurata tiiviisti.

Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna on olemassa useita riskejä, kuten Kiinan talouden yskähtely ja monien keskeisten kauppakumppaneiden, kuten Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen, talouskasvun epävarmuus.

Yksi merkittävä syy talouskasvuun on se, että inflaation odotetaan hidastuvan merkittävästi ensi vuoden aikana. Suurimpana syynä tähän energiahintojen lasku, mihin toisaalta liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä.

Samanaikaisesti kuitenkin monien palveluiden, kuten vuokrien, nousu todennäköisesti jatkuu. Näin ne voisivat ylläpitää korkeampaa pohjainflaatiota päällä. Tämän vuoksi monet kuluttajahinnat ja erityisesti asumisen kustannukset voivat nousta jatkossakin.