Suomea kohdannut taantuma alkaa hiljalleen olemaan ohi

Suomen talous on vihdoin alkanut elpymään pitkän taantuman jälkeen. Taantuma näyttää alkaa hiljalleen väistymään, sillä tämän vuoden puolella bruttokansantuote on alkanut jo kasvamaan ja samaa on luvassa ainakin seuraavien kahden vuoden aikana.

Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Tämä uutinen on otettu Suomessa tietysti ilolla vastaan, sillä se on herättänyt toiveita paremmasta tulevaisuudesta. Vielä voi olla kuitenkin liian aikaista juhlia, sillä tilanne voi kehittyä suuntaan tai toiseen.

Miltä tilanne vaikuttaa juuri nyt?

Ensimmäiset merkit talouden elpymisestä ovat herättäneet monet asiantuntijat tuntemaan toiveikkuutta tulevaisuuden osalta. Tietysti yksi syy tähän on se, että Euroopan keskuspankin odotetaan tiputtavan korkoja jo kesän aikana. Muutoinkin makrotaloudessa on nähtävissä monia positiivisia signaaleja talouskasvun suhteen.

Nyt kuitenkin vaikuttaa vahvasti siltä, että talous on kääntymässä parempaan suuntaan ja taantuma väistyy. Tämä siitäkin huolimatta, että monet yritykset ovat ilmoittaneet mittavista irtisanomisista. Tietyllä tapaa juuri nyt ollaan pohjalla, josta suunta alkaa kääntymään ylöspäin.

Koska tämä positiivinen kehitys on linjassa muun maailman kanssa, on todennäköistä, että jo tämän vuoden loppupuolella saamme kuulla parempia uutisia talouteen liittyen.

Suomessa taloudellisen tilanteen odotetaan nousevan myös hallituksen tekemien uudistusten myötä. Vaikka tilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä lähitulevaisuuden suhteen, liian optimistinen ei kannata olla. Suomella on vielä paljon ongelmia talouden osalta, sillä maamme kilpailukykyä pitäisi saada paremmaksi.

Yksi Suomen kannalta ongelmallinen kohta on ollut julkisen velan kasvaminen, mikä saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa merkittäviä ongelmia Suomelle. Valtion budjetti on ollut alijäämäinen ja esimerkiksi vuonna 2024 alijäämän odotetaan olevan 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Tähän nykyinen hallitus yrittää tehdä kovasti muutosta, sillä se pyrkii hillitsemään Suomen valtion velkaantumista. Vaikka toimia on jo tehty, velan ennustetaan nousevan vielä lähivuosina.

Lue myös: Yhdysvaltain pörssit nousuun – taustalla inflaatioluvut

Kun taantuma päättyy, mitä se tarkoittaa kuluttajille ja yrityksille?

Kuluttajille taantuman päättyminen merkitsee monia hyviä asioita. Ensinnäkin se tulee parantamaan ostovoimaa ja työllisyyttä. Tämä taas lisää kotitalouksien käytettävissä olevaa rahamäärää, mikä taas kannustaa ihmisiä kuluttamaan.

Näin tästä voi syntyä positiivinen kierre, joka lisää taloudellista aktiivisuutta ja näkyy hyvällä tavalla Suomen bruttokansantuotteessa. Yrityksille tämä merkitsee uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kasvun ja investointien osalta.

Samalla on tärkeää muistaa se, että inflaatio on hidastunut merkittävästi verrattuna vuoden takaiseen. Koska hinnat ovat vakautuneet, kuluttajat uskaltavat kuluttaa enemmän. Toinen merkittävä asia on korkotasojen tasaantuminen, sillä näillä näkymin 12 kuukauden euribor-korko jatkaa laskuaan.

Suomen kannalta makrotalouden tilanteen parantuminen on loistava asia, koska maamme on erittäin riippuvainen viennistä. Näin ollen erityisesti vientiyritykset hyötyvät talouden paremmasta tilasta kansainvälisellä tasolla.

Taantuma ja työllisyys – miltä työllisyyslukemat näyttävät tällä hetkellä?

Suomessa työllisyys ei ole ollut kasvussa vielä vuoden 2024 aikana, mutta monien asiantuntijoiden mukaan sekin lähtee nousemaan ensi vuoden puolella. Tähän suurin syy on nimenomaan yleisen taloudellisen tilanteen parantuminen, mikä näkyy positiivisella tavalla taloudessa monella tapaa.

Juuri tämän takia on odotettavissa, että vuosien 2025 ja 2026 aikana työllisyys kasvaa melko hyvin. Samalla kun yritysten tuotanto kasvaa, hallituksen muutokset auttavat tätä positiivista kehitystä.

Lähitulevaisuuden kuva on tässä mielessä hyvä siitäkin huolimatta, että avoimia työpaikkoja oli vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin aikaisemmin.

Tilanne alkaa kuitenkin parantumaan aina sitä mukaan, mitä kauemmaksi tästä hetkestä mennään. Ainakin seuraavat kaksi vuotta ovat työllisyyden kannalta hyviä aikoja.

Miten talouden odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa?

Suomen talouden tilanne näyttää lähitulevaisuuden osalta paremmalta kuin aikaisemmin. Alkuvuoden bruttokansantuotteen kasvu ensimmäinen signaali siitä, että talous on kääntymässä kohti parempaa.

Yksi tärkeä tekijä tässä muutoksessa on ollut inflaatio. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan inflaatio tulee olemaan toivotun kahden prosentin paikkeilla ainakin vuoteen 2026 asti. Mikäli tämä toteutuu, se lisää kotitalouksien ostovoimaa verrattuna viime vuosiin.

Lisäksi on syytä muistaa, että hyvät makrotalouden tunnusluvut palauttavat kuluttajien uskoa omaan talouteensa, millä on yleensä kulutusta kasvattava vaikutus.

Inflaation alenemisen lisäksi Euroopan keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkojaan. Se tuo helpotusta varsinkin niille, joilla on asuntolainaa. Alemmat lainakulut näkyvät positiivisesti taloudessa siltä osin, että ihmisillä on enemmän rahaa käytettävissä.

Isossa kuvassa kaikki näyttää tällä hetkellä huomattavasti paremmalta kuin aikaisempina vuosina. Globaali talous on joutunut ottamaan suuria iskuja vastaan koronan ja Ukrainan sodan muodossa, mutta näyttää nyt alkavan toipumaan niistä kunnolla.

Lue myös: Warren Buffett kertoi hyviä uutisia – yhtiö takoo tulosta