sanoma painokone
Sanoma
julkaisi osavuosikatsauksensa, joka on herättänyt positiivista huomiota markkinoilla. Se onkin yksi valitettavan harvoja hyviä uutisia tällä hetkellä käynnissä olevien osavuosikatsausten joukossa.

Yhtiö on onnistunut kasvattamaan sekä liikevaihtoa että -voittoa aikaisempia odotuksia enemmän heinä- ja syyskuun välisenä aikana. Suurin kasvu tuli oppimiseen liittyvästä liiketoiminnasta, jossa nähtiin merkittävää kasvua.

Samaan aikaan Sanoman mediayksikön liikevaihto on laskussa, mikä johtuu pääosin mainosmyynnin sakkaamisesta. Uutinen tuskin tulee kovinkaan suurena yllätyksenä samalla, kun taloudessa menee yleisesti kehnonlaisesti. Tällöin yrityksillä on vähemmän rahaa käytettävissä mainostamiseen.

Kokonaisuutta katselleen konsernin toiminta on kuitenkin hyvässä kunnossa ja odotukset liikevaihdon kasvun suhteen ovat positiivisia myös lähivuosina. Lisää kasvua haetaan erityisesti oppimismateriaalien tuottamisesta, jolla pyritään lisäämään liikevaihtoa erityisesti ulkomaille myynnin suhteen.

Lue myös: Kone julkaisi hyvän tuloksen – liikevaihto kuitenkin laski

Vahvaa kasvua liikevaihdossa ja -voitossa

Sanoman kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 580,3 miljoonaan euroon. Tämä lukema näytti viime vuonna samaan 514,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi täten 65 miljoonaa euroa aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vahvinta kasvu oli yrityksen Learning-yksikössä, joka onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan kuuden prosentin verran.

Markkinoilla ennusteet Sanoman liikevaihdolle oli asetettu 559 miljoonaan euroon, joten yritys onnistui ylittämään nämä odotukset melko selvästi. Yrityksen liikevaihto on kasvanut noin 12,71 prosenttia vuoden aikana, mikä oli positiivinen yllätys.

Samoin liikevoitto kasvoi mukavasti edellisvuoteen verrattuna. Sanoma raportoi osavuosikatsauksessaan 146,7 miljoonan euron tuloksen, kun edellisvuonna luku oli 116,3 miljoonaa euroa. Myös tässä kohtaa yhtiö ylitti analyytikoiden ennakko-odotukset, jotka oli asetettu 140,6 miljoonaan euroon.

Samoin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 179 miljoonaan euroon. Tässäkin kohden Sanoma on pystynyt parantamaan liiketoimintaansa, sillä vastaava luku oli vuosi sitten 148 miljoonaa euroa.

Kaikki nämä luvut osoittavat kiistatta sen, että Sanoma on pystynyt ylittämään lähes kaikki ennakko-odotukset, minkä lisäksi se on pystynyt myös parantamaan omaa tulostansa merkittävästi.

Sanoma Learning-yksikkö tekee hyvää tulosta

Sanoman osavuosikatsauksen yksi parhaista osa-alueista oli ehdottomasti oppimiseen liittyvä segmentti. Learning-yksikkö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan etenkin ulkomailla, joista hyvää tulosta on tehty erityisesti Espanjassa ja Puolassa.

Tässä kohden on syytä ottaa huomioon myös se, että Sanoma pyrkii tehostamaan Learning-yksikön toimintaa hankkeella, joka tunnetaan nimellä Solar. Kolmivuotisen ohjelman puitteista tähdätään nimenomaan Learning-segmentin kehittämiseen ja tehostamiseen.

Tällä tietysti pyritään ottamaan kaikki irti jo muutoinkin kasvavasta liiketoiminnasta, joka siis keskittyy erilaisten oppimisratkaisujen kehittämiseen.

Konsernin tavoitteena on kasvattaa operatiivista liikevoittoprosenttia entisestään ja nostaa se 23 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä. Kasvussa juuri Learning-yksikkö näyttelee merkittävää osaa samalla, kun Sanoma pyrkii optimoimaan sen mediapuolen toimintoja.

Lue myös: Tulosjulkistukset jatkuvat – Helsingin pörssi nousussa

Sanoma ja tulevaisuus – minkälaisia haasteita sillä on?

Vaikka Sanoma on onnistunut kasvattamaan liiketoimintaansa suuressa kuvassa, sillä on myös omia haasteita, jotka tulisi ratkaista jo lähitulevaisuudessa.

Suurimmat haasteet liittyvät sen mediapuolen toimintaa. Erityisesti mainosmyynnin lasku on aiheuttanut paljon ongelmia sen liiketoiminnalle ja yhtiön omien arvioiden mukaan mainosten myynnistä saatavat tulot tulevat tippumaan myös loppuvuodesta.

Media-ala onkin juuri se puoli, jota Sanoman pitää kehittää tulevaisuudessa. Kokonaisuuden kannalta koko ala onkin melkoisessa myllerryksessä, eikä toimintaympäristö ole kovinkaan helppo.

Kokonaisuutta ajatellen suurin ongelma oli nimenomaan mediapuoli, sillä esimerkiksi Learning-segmentti kasvoi liikevaihdoltaan kuusi prosenttia, kun taas Media Finlandin liikevaihto laski kolme prosenttia.

Tämä todistaa taas sen, että yhtiö pärjää melko hyvin kokonaiskuvaa tarkasteltaessa, mutta osa sen toiminnoista vaatii vielä lisätyötä..

Positiivisia uutisia kuultiin myös sen osalta, että Sanoma on päivittänyt ohjeistustaan vuodelle 2023. Se ennustaa liikevaihdon nousevan noin 1,38–1,4 miljardiin euroon, joten kasvua on näillä näkyminen luvassa. Tämä on selvä parannus aiempiin ennusteisiin verrattuna.

Tulevaisuuden osalta Sanoma on asettanut tavoitteensa korkealle. Sen tavoitteena ei ole ainoastaan sementoida omaa asemaansa Suomessa, vaan kasvua haetaan aktiivisesti myös ulkomailta.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoi tiedotteessa: “Seuraavien 2−3 vuoden ajan menestyksemme ytimessä tulevat olemaan Learningin Solar-ohjelma ja Media Finlandin toiminnan jatkuva optimointi yhdistettynä pienehköihin yritysostoihin.”

Sanoman osavuosikatsaus antaa toivoa siitä, että Suomen media-alalla on edelleen voimaa ja potentiaalia kasvuun ja uudistumiseen. Tämä on tärkeä signaali niin sijoittajille kuin alalla toimiville yrityksillekin.