SAK
SAK
on valmis taisteluun hallituksen ajamia työmarkkinauudistuksia ja sosiaaliturvaleikkauksia vastaan. Tilanne maassamme näyttää kiristymään päin, sillä tänään SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta antoi viimeisen varoituksen hallitukselle.

Tilanne on lähtöisin siitä, kun uusi hallitus ilmoitti erilaisista leikkauksista. Monet niistä osuu pienituloisiin ja toisaalta myös työntekijöiden oloja ollaan kurjistamassa ylipäätään. Tämä ei tietysti sovi monille työmarkkinajärjestöille.

Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että Suomessa ollaan valmistumassa laajoihin lakkoihin. Ammattiliitot ovat aluksi järjestämässä lyhyitä päivän kestäviä lakkoja, joiden tarkoituksena on viestiä hallituksen suuntaan, että laajempiin ja pidempiin lakkoihin ollaan valmiina ellei muutoksia tule.

Lue myös: Kuluttajien luottamus horjuu – työttömyys pelottaa

SAK ilmoittanut aloittavansa lakot ensi viikolla – lisää mahdollisesti luvassa

SAK ja sen alaiset ammattiliitot ovat ilmoittaneet aloittavansa lakot ensi viikolla vastustaakseen hallituksen uudistuksia. Erityisesti puheenjohtaja Eloranta on voimakkaasti kritisoinut hallituksen toimia ja syyttää niitä hyvin yksipuolisiksi.

Hänen mukaansa kaikki uudistukset ollaan tehty ainoastaan työnantajien ja hyvätuloisten suomalaisten aseman parantamiseksi.

Ensimmäiset lakot on suunniteltu toteutettaviksi viikoilla 45–48. Niiden keskeisimpinä tavoitteena on puolustaa työntekijöiden oikeuksia. Tämän hetkisten tietojen mukaan nämä lakot ovat vasta esimakua tulevasta. Mikäli hallitus ei ole valmis muuttamaan suunnitelmiaan, lakot tulevat todennäköisesti laajenemaan.

Se olisi taas hallituksen kannalta kiusallista, sillä Suomessa on muutoinkin meneillään huono jakso taloudellisesti. Lakkojen aiheuttamat liikevaihdon menetykset ovat aina suuria, eikä hallitus varmastikaan haluaisi minkäänlaisia takapakkeja juuri nyt talouteen.

Toistaiseksi pidemmistä lakoista ei ole kuitenkaan annettu vielä varmaa tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattiliittojen ja hallituksen välillä käydään vielä kiivaita keskusteluja jatkosta.

Hallituksen suunnitelmat yksipuolista – monipuolisuutta vaaditaan

SAK syyttää hallitusta siitä, ettei se ole kuunnellut työntekijöitä työmarkkinauudistuksissa silloin, kun niitä ollaan suunniteltu.

Ne ovat Elorannan mukaan olleet erittäin yksipuoliset ja kansaa kahtia jakavat, mikä ei hänen mielestään ole kovinkaan hyvä tie. Hänen mukaansa työntekijöiden toiveet ja tarpeet ovat poistettu kolmikantasuunnitelmista täysin ja ainoastaan hyvätuloisia suomalaisia ollaan kuunneltu.

SAK on ilmoittanut olevansa valmis merkittäviin lakkoihin, jos hallituksen linja ei muutu seuraavien viikkojen aikana. Päivän mittaiset lakot ympäri maata ovat nyt toistaiseksi viimeinen varoitus, minkä jälkeen aloitetaan rankemmat toimet ammattiliittojen toimesta. Näitä lakkoja ei tosin ole vielä varmistettu, vaan ammattiliitot haluavat kuulla hallituksen kannan ennen suurempia toimia.

Kaikista näistä lakoista aiheutuu varmasti merkittävää haittaa ja kuluja työnantajille. SAK ei kuitenkaan näe tälle kehitykselle vaihtoehtoja, sillä nykyisellä hallituksen linjauksella Suomi on ajautumassa laajamittaiseen yhteiskunnalliseen jakautumiseen ja ilmapiirin kiristymiseen.

Eloranta syyttää hallitusta epäreilusta ja työntekijää sortavasta politiikasta, jossa voittajat jäävät vähiin ja tulevat lähinnä yhteiskunnan korkeammista kerroksista.

Lue myös: Ohjauskorko ei laske tänä vuonna – EKP ilmoitti eilen

Minkälaisia leikkauksia on sitten luvassa?

Hallitus on esittänyt tuntuvia leikkauksia esimerkiksi sosiaaliturvaan, joita se on perustellut sillä, että työttömiä pyritään saamaan nopeammin takaisin työelämään. Tarkoituksena on vähentää niin sanottuja kannustinloukkuja ja edistää Suomen työllisyystasoa.

Esimerkiksi asumistuesta ollaan poistamassa turvaosaa, jonka puitteissa pienituloinen ihminen voi tienata tietyn rahasumman kuukaudessa ilman, että se vaikuttaisi hänen asumistukeen.

Työmarkkinajärjestöt näkevät tämän taas ongelmana siinä mielessä, että osa-aikaista työtä tekevien suomalaisten asemaa vaikeutetaan. Heidän mukaansa leikkauksilla ei päästä haluttuihin lopputuloksiin, vaan tilanne tulee kääntymään päinvastaiseksi.

Samoin hallitus on esittämässä, että työttömyysturvaa porrastettaisiin siten, että se alenisi jo kahden kuukauden työttömyysjakson jälkeen. Tämän jälkeen seuraava leikkaus tulisi silloin, kun työttömyyttä on jatkunut kahdeksan kuukautta.

Työntekijöiden asemaa heikennetään myös siten, ettei ensimmäisestä sairauspäivästä saisi korvauksia. Lisäksi irtisanomissuojaa oltaisiin heikentämässä siten, että irtisanomiseen riittäisi ympäripyöreästi muotoiltu “asiallinen syy”.

Näistä lähtökohdista käsin on ymmärrettävää, että ammattiliitot ovat lähteneet lakkojen avulla taistelemaan työntekijöiden oikeuksista.

SAK: tulevat viikot näyttävät loppuvuoden suunnan – lakkoihin syytä varautua

Tilanne Suomen työmarkkinoilla näyttää kiristyvän päivä päivältä. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että SAK on valmis näyttämään voimansa ja puolustamaan työntekijöiden oikeuksia.

Lakot ja muut toimet ovat viimeinen varoitus hallitukselle, ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä seurauksia niin taloudelle kuin yhteiskunnalliselle ilmapiirillekin. On selvää, että nyt eletään tärkeitä aikoja loppuvuoden osalta.

Jo viikon päästä hallitus ja työmarkkinaosapuolet keskustelevat Suomeen kaavaillusta työmarkkinamallista. Näiden keskustelujen eteneminen määrittää varmasti paljon suuntaa sille, kuinka suuriksi lakot lopulta muodostuvat.

Joka tapauksessa seuraavat viikot näyttävät suunnan sille, mihin päin Suomen työmarkkinat ja hallituksen toimet kehittyvät. SAK vaatii hallitusta kuuntelemaan työntekijöitä ja pyrkimään tasapainoon ja yhtenäisyyteen, mutta onko hallitus valmis vastaamaan tähän haasteeseen, se jää nähtäväksi.