Oma Säästöpankki on suomalainen pankki

Oma Säästöpankki on joutunut keskelle skandaalia, sillä yritystä epäillään tällä hetkellä vakavista rikoksista. Ne johtivat lopulta siihen, että yhtiön toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi on eronnut tehtävästään välittömästi.

Tällä hetkellä yritys käy läpi sisäistä tarkastusta ja samalla poliisi on aloittanut tutkinnan pankin toimintaan liittyen. Syytökset koskevat luotonantoon liittyvien ohjeiden vastaisia toimia, joita pankki on epäilyjen mukaan harjoittanut.

Nämä syytökset tulivat ilmi 19. päivä kesäkuuta, kun yrityksen johto piti julkisen tiedotustilasuuden asiaan liittyen. Huhtikuussa alkaneen sisäisen selvityksen myötä joidenkin lainojen kohdalla oli havaittu kyseenalaista toimintaa.

Lue myös: Microsoft lykkää kohutun Recall ominaisuuden käyttöönottoa

Oma Säästöpankki ja toimitusjohtajan ero – uutta etsitään tällä hetkellä

Pasi Sydänlammi joutui eroamaan toimitusjohtajan paikalta välittömästi väärinkäytösten tullessa julkisuuteen. Sydänlammi oli johtanut pankkia vuodesta 2009 lähtien, joten kyseessä on yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja.

Hänen tilalleen on alettu etsimään uutta henkilöä pankin hallituksen toimesta. Koska toimitusjohtaja erotettiin 19. päivä kesäkuuta, uudesta toimitusjohtajasta ei ole vielä sen tarkempaa tietoa.

Oma Säästöpankki järjesti tiedotustilaisuuden tilanteeseen liittyen torstaina 19. päivä kesäkuuta. Sen kautta oli mahdollista saada lisätietoja asiaan liittyen, mikä on tärkeää varsinkin niille, jotka ovat pankin asiakkaita tai sijoittajia. Webcast-lähetyksen linkki oli julkisesti jaettu yhtiön tiedotteessa.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa korosti tiedotteessa Sydänlammin merkittävää panosta pankin kehityksessä ja toiminnassa vuosien varrella. Luonnollisesti hän myös totesi, että ilmi tulleiden väärinkäytösepäilyjen johdosta toimitusjohtaja ei enää nauti hallituksen luottamusta.

Samalla pankki ilmoitti etsivänsä uutta toimitusjohtajaa. Tämän siirtymävaiheen aikana varatoimitusjohtaja Sarianna Liiri ottaa toistaiseksi toimitusjohtajan tehtävät vastuulleen.

Minkälaisista syytöksistä on kyse?

Syytösten keskiössä on luotonannossa havaittu ohjeiden vastainen toiminta. Epäilyjen mukaan pankki olisi tehnyt 19,5 miljoonan euron johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tämä väärinkäytös tuli ilmi, kun Oma Säästöpankin hallitus aloitti huhtikuussa sisäisen tarkastuksen. Siinä on keskitetty selvittämään, onko pankin luotonannossa havaittu epämääräisyyksiä tai lain vastaista toimintaa.

Sisäisen selvityksen myötä havaittiin, että pankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi oli toiminut hyvien käytäntöjen vastaisesti tiettyjen lainojen kohdalla. Seurauksena oli toimitusjohtajan eroaminen, mikä on tietysti ainoa oikea vaihtoehto tällä hetkellä.

Yhtiön oman tiedotteen mukaan pankin myöntämät luotot on käyty läpi sisäisen tarkastuksen yhteydessä. Samoin selvitystä varten on hankittu ulkopuolinen toimija, joka varmistaa sisäisen selvityksen tulosten tarkastamisen.

Selvityksen tulosten myötä pankki on huomannut, että väärinkäytöksiä saattaa olla tapahtuneen tiettyjen luottojen kohdalla. Samalla se on tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jonka tarkoituksena on tutkia mahdolliset väärinkäytökset. Yhtiön hallitus pyrkii tässä mielessä olemaan läpinäkyvä ja korjaamaan tilannetta parhaansa mukaan.

Jää vielä nähtäväksi, minkälaisia syytteitä asiaan liittyen nostetaan ja tuleeko mahdollisista väärinkäytöksistä tuomioita.

Lue myös: Google haku uudistuu – AI Overview herättää tunteita

Oma Säästöpankki – vaikutukset pankin toimintaan ja maineeseen

Rikosepäilyt ja toimitusjohtajan ero ovat luonnollisesti aiheuttaneet paljon keskustelua pankin asiakkaiden ja sijoittajien keskuudessa. Pankin luotettavuus ei tietenkään ole enää samalla tasolla kuin aikaisemmin, mikä ei voi olla näkymättä sen toiminnassa.

Tästä huolimatta pankin hallitus on pyrkinyt kertomaan, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty ja väärinkäytökset tullaan selvittämään perin pohjin.

Ainakaan vielä Oma Säästöpankin kurssi ei ole lähtenyt dramaattiseen laskuun. Kaikki yrityksen osakkeenomistajat seuraavat tilanteen kehittymistä suurennuslasilla, sillä lopputulos voi olla erittäin negatiivinen pankin kannalta.

Joka tapauksessa on melko todennäköistä, että osakekurssi tulee olemaan laskusuuntainen tulevien kuukausien aikana. Tämä kuitenkin riippuu monista muista tekijöistä, kuten pankin yleisestä liiketoiminnan tilanteesta.

Kuten kaikki varmasti ymmärtävät, yhtiön osakkeen kurssi ja ylipäätään sen toiminta voivat saada melkoisen kolauksen rikosepäilyistä johtuen.

Pankin hallitus pyrkii tietysti tekemään kaikkensa, että sen asiakkaiden ja sijoittajien luottamus pystyttäisiin palauttamaan. Tästä kertoo osaltaan se, että väärinkäytöksiä on selvittämässä ulkopuolinen tarkastaja sekä poliisi.

Miten tästä eteenpäin?

Oma Säästöpankin tulevaisuus ei näytä juuri tällä hetkellä kovinkaan hyvältä. Keskeinen kysymys on se, kuinka vakavasta väärinkäytöksestä on kyse. Samoin pankin tulee tehdä kaikkensa, että se pystyy palauttamaan ihmisten luottamuksen sen toimintaan.

Luottamuksen kannalta uusi toimitusjohtaja ja rikosprosessin lopputulos vaikuttavat keskeisesti siihen, miten pankki tulee selviytymään tästä tilanteesta. Sydänlammin tilalle tuleva toimitusjohtaja joutuu vaikeaan toimintaympäristöön, jossa hänen on pyrittävä varmistamaan, ettei tällaista tapahdu enää uudelleen.

Tässä kohdin myös pankin hallitus näyttelee tärkeää roolia. Sen puheenjohtaja Jaakko Ossa onkin tiedotteessa korostanut sitä, että pankki pyrkii olemaan mahdollisimman läpinäkyvä tähän rikosepäilyyn liittyen.

Tällä tietysti pyritään varmistamaan se, että tulevaisuudessa pankki voi yrittää palauttaa ihmisten ja sijoittajien luottamuksen sen toimintaan.