Lakko seisauttaa Suomen tulevanakin viikkona

Lakko on ollut päivän sana viime aikoina, kun koko Suomea ravistelee laajat työnseisaukset useilla eri toimialoilla. Kyseessä on AY-liikkeiden kampanja hallituksen kaavailemia sosiaaliturvan tason ja työntekijöiden aseman heikennyksiä vastaan.

Kuten kaikki varmasti tietävät, lakot ovat jatkuneet jo pidemmän aikaa ja juuri saatujen tietojen mukaan ne jatkuvat vielä pääsiäisen jälkeenkin.

Tällä hetkellä ammattiyhdistysliikkeet ja hallitus ovat sen verran eri linjoilla tulevista poliittisista päätöksistä, ettei nopeaa ratkaisua näy tällä hetkellä olevan näkyvissä. Suomen talouteen laaja lakko vaikuttaa negatiivisesti, sillä sen tuottamat tappiot lasketaan miljardeissa euroissa.

Lue myös: Inflaatio Suomessa on laskussa – syynä hintojen aleneminen

Teollisuusliitto ilmoitti uusista lakoista

Tänään saatiin tietää, että teollisuusliitto on ilmoittanut jatkavansa työnseisauksia. Ne koskevat yli 50:tä yritystä ja noin 4 300:a työntekijää eri puolilla maata. Näin ollen lakkojen ytimessä oleva työntekijäpuolen ja hallituksen välinen kuilu laajenee, eikä valoa näy missään.

Samalla teollisuusliitto ilmoitti tukevansa niitä 7 000 työntekijää, jotka ovat olleet lakossa jo kolmatta viikkoa. Päätavoitteeksi liitto ilmoitti, että se haluaa saada hallitus neuvottelupöytään keskustelemaan leikkausten sisällöistä tarkemmin.

Liitot vastustavat hallituksen suunnitelmia laajoja leikkauksia sosiaaliturvaan, kuten ansiosidonnaiseen ja asumistukeen. Työntekijöiden edustajien mukaan uudet hallituksen kaavailemat asetukset heikentävät oleellisesti työehtoja ja työntekijöiden oikeuksia.

Lisäksi viime aikoina hallitus on myös esittänyt, että poliittiset lakot tulisi kieltää lailla – tai ainakin niitä pitäisi rajoittaa voimakkaasti.

Teollisuusliitto ottaa osaa näin laajoihin lakkoihin ja pitkittää niitä vielä ainakin ensi viikon verran. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä varmaksi, kuinka pitkään lakot vielä jatkuvat.

Mistä lakot johtuvat?

Kuten jo aiemmin on mainittu, lakot johtuvat pitkältä Petteri Orpon hallituksen suunnittelemista laajoista leikkauksista, jotka työntekijöitä edustavien liittojen mukaan luovat laajoja ongelmia yhteiskuntaan.

Yksi suurimmista syistä laajalle levinneille lakoille on se, ettei hallitus ole suostunut keskustelemaan tulevista muutoksistaan oikein millään tasolla. Juuri tämä on suututtanut ammattiliitot, jotka vastauksena ovat aloittaneet pitkään jatkuneet lakot, jotka ravistelevat koko Suomea tällä hetkellä.

Lakko on kestänyt jo kaksi viikkoa, minkä jälkeen SAK ilmoitti tämän viikon keskiviikkona, että nämä poliittiset lakot jatkuvat vielä ainakin viikolla. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhteensä lakot kestäisivät jopa neljän viikkoa.

Näin pitkiä lakkoja ei ole Suomessa nähty pitkään aikaan, mikä tekeekin niistä poikkeuksellisen pitkiä. Se kertoo omiaan siitä, kuinka tulehtuneet välit osapuolilla on tällä hetkellä. Lisäksi näyttää siltä, ettei ainakaan nopeaa ratkaisua tilanteeseen ole tulossa, koska hallitus ei vieläkään ole taipunut tämän painostuksen alla.

Kaiken kaikkiaan ammattiyhdistysliikkeet väittävät, että hallitusten päätökset ajavat yhä useamman duunarin köyhyyteen, minkä lisäksi työttömäksi jääminen on aiempaa suurempi uhka.

Lue myös: Energiavirasto tutkii pörssisähkön mahdollista manipulointia

Lakko pysäyttää Suomen – minkälaisia seuraamuksia lakoilla on?

Suomen yhteiskunnan kannalta laajat työnseisaukset ovat ikäviä, koska ne aiheuttavat merkittäviä tappioita yrityksille. Se taas tarkoittaa sitä, että niiden liiketoiminta kärsii, mikä alentaa tämän vuoden bruttokansantuotetta.

Kun ottaa huomioon muutoinkin Suomen surkean taloudellisen tilanteen, näissä poliittisissa lakoissa ei ole juuri aihetta juhlaan. Hallitus pitää kuitenkin kaikesta huolimatta linjansa, eikä ole valmis tekemään suuria muutoksia sen kaavailemiin leikkauksiin.

Koska Suomen talous on pitkälti riippuvainen viennistä, lakot aiheuttavat paljon ongelmia varsinkin niille yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu vientiin. Tällä hetkellä esimerkiksi satamat ovat kiinni, joten tavara ei juurikaan liiku Suomesta mihinkään suuntaan.

Tilanteella on ollut negatiivisia vaikutuksia myös työntekijöihin, sillä muutamat yritykset ovat ilmoittaneet irtisanomisista työnseisauksen johdosta. Varsinkin sellaiset yritykset saattavat olla kovilla, jotka eivät ole päässeet kunnolla jaloilleen koronan jättämästä kurimuksesta.

Yrityksien kohtaamien taloudellisten vaikutusten lisäksi monet pelkäävät esimerkiksi sitä, että bensaa pääsee loppumaan asemilta. Tätä ei ainakaan vielä ole tapahtunut kuin yksittäisillä bensa-asemilla, joten siinä mielessä autoilijoiden tilanne ei näytä täysin lohduttomalta.

Jotkin asiantuntijat ovat esittäneet, että lakkoja varten olisi asetettava ulkopuolinen sovittelija, mutta tähän ei ole ainakaan vielä konkreettisesti ryhdytty. Työmarkkinajärjestöt ovat kertoneet, ettei sovittelijasta olisi juuri tällä hetkellä apua, vaan kysymys on enemmänkin tahtotilasta.

On hyvä huomata, ettei tässä riidassa ole kyse siitä, missä tai mikä ongelma on, vaan pikemmin siinä, että kyseessä on hallituksen ja työntekijöiden välinen syvä luottamuspula. Koska hallitus on ollut niin järkähtämätön päätöstensä suhteen, se on aiheuttanut mittavaa epäluuloa sitä kohtaan työntekijöissä ja heitä edustavissa järjestöissä.

Tällä hetkellä tilannetta on hyvä seurata ja toivoa nopeaa ratkaisua, sillä se olisi paras vaihtoehto koko Suomen yhteiskunnan kannalta. Talouden puolesta tilanne on erityisen ongelmallinen, koska Suomessa ei ole ollut kasvua muutoinkaan vuosikausiin.