laiva gold

Raahessa toimiva kultakaivosyhtiö Laiva Gold on ajautumassa konkurssiin, kertoo Taloussanomat. Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän maksukyvyttömyysrekisterin mukaan eläkevakuutusyhtiö Veritas on jättänyt konkurssihakemuksen maanantaina Oulun käräjäoikeudelle.

Laiva Gold on jo aiemmin ollut talousvaikeuksissa. Kyseessä on jo neljäs ongelmiin ajautunut yhtiö, joka on pyrkinyt ajamaan Raahen kultakaivosta. Ely-keskus jätti jo elokuun alussa Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolle hakemuksen kaivoksen ympäristölupien peruuttamisesta. Ely-keskus kertoo, että kaivoksen toiminnassa on jatkuvasti rikottu ympäristölupamääräyksiä.

Kaivosyhtiö ilmoitti syyskuun lopulla, että se aikoo korjata viranomaisten esiin nostamia ongelmia kaivoksen toiminnassa. Tuolloin yhtiö arvioi vielä, että kaivoksen kohtalo ratkeaa vasta talvella, kun avi arvioi, että täyttyvätkö kaivoksen edellytykset jatkaa toimintaa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.

Ely-keskus ajoi ympäristölupien peruuttamista jo elokuussa

Laiva Gold on ollut vaikeuksissa jo hyvän tovin ajan. Elokuussa uutisoitiin, että yhtiö on ajautunut talousvaikeuksiin, konkurssiuhka oli jo yllä ja kaivosalueen ympäristöongelmat antoivat odottaa ratkaisuja.

Tällä kertaa ero aiempiin kertoihin oli Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan se, ettei uskoa turvalliseen kaivostoimintaan enää ollut. Ely-keskus päätyikin hakemaan Laivan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista.

– Me olemme jo niin monta vuotta ja kertaa kehottaneet yhtiöitä korjaamaan ongelmat, mutta asiat eivät ole edenneet. Tässä ei oikein enää muita vaihtoehtoja ollut, kertoi Ympäristönsuojeluyksikön ylitarkastaja Juha Kangaskokko tuolloin.

Ympäristölupien peruuttaminen on Suomessa kuitenkin harvinainen toimi, erityisesti tässä kokoluokassa.

– Vastaavia esimerkkejä ei ole, mikä on teettänyt lisätyötä meille. Tämä on varmasti lupaviranomaisellekin haastava tilanne, Kangaskokko kertoi.

Kaivostoiminnan pysäyttäminen ja samalla lupien peruuttaminen on Raahessa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastuulla.

Lue myös: Halpa ruoka tulossa kauppoihin? – tuottajahinnat laskussa

Laiva Gold oli vaikeuksissa jo keväällä

Laiva Goldin vaikeuksista uutisoitiin jo keväällä, kun yritys ajautui vaikeuksiin sähkölaskujen kanssa. Ely-keskus joutui tuolloin ottamaan firman sähkösopimuksen vastuulleen, jotta ympäristövahingoilta voidaan välttyä. Sama oli tapahtunut jo aikaisemmin vuonna 2020.

Ely lopetti apunsa kesän alussa, minkä jälkeen kaivos joutui toimimaan kesällä ilman sähköä, sillä yritys ei onnistunut saamaan sopimusta sähköyhtiöiltä. Sittemmin sähköt saatiin kaivoksessa kuitenkin toimintaan.

Ongelmia syntyi viranomaisten mukaan myös palkkojen ja laskujen maksamisen suhteen, mikä johti jo toukokuussa siihen, että yksi velkojista haki Laiva Goldia myös konkurssiin. Velkoja kuitenkin perui tuolloin hakemuksensa, eikä asiaa käsitelty loppuun.

Vaikka ongelmat olivat selviä, kaupattiin Raahen kultakaivosta edelleen yrittäjille huippusijoituksena ja Euroopan kulta-alan kärkikohteena. Olosuhteet olivat puheiden mukaan kunnossa sekä tuotto-odotukset korkeita.

Sijoittajamarkkinoinnissa korostettiin, että Raahesta tulee suurin kultamalmin käsittelijä Euroopassa. Kivaineksen käsittelykapasiteetin uskottiin nousvan samalle tasolle kuin Kittilässä, jossa on Euroopan suurin kultakaivos. Suurinta tuotantoa tai kaivosta ei sijoittajille kuitenkaan luvattu.

Tavoitteet olivat Laiva Goldilla kovia, mutta pelkkä kiviaineksen käsittely ei kuitenkaan vielä takaa kultaa. Yritys arvioi jopa, että ensimmäisten vuosien jälkeen tuotanto voisi nousta jopa 2 500 kiloon vuodessa, mikä olisi ollut samalla tasolla kuin Raahen kokonaiskultatuotanto runsaan kymmenen vuoden aikana.

Todellisuudessa sijoittajat ja isommatkin urakoitsijat ovat jo ehtineet menettää Raahessa miljoonien eurojen verran. Kaivosyhtiöt ovat olleet kaupungissa jatkuvissa ongelmissa.

Ensimmäisen kaivoksen avasi vuonna 2011 ruotsalainen Nordic Mines, joka ajautui yrityssaneeraukseen vuonna 2014 ja sulki kaivoksen. Kaivoksella oli tuolloin peräti 200 velkojaa. Vuonna 2018 kaivoksen avasi kanadalainen Nordic Gold, joka sulki sen vain muutaman kuukauden jälkeen.

Seuraava yrittäjä oli vuonna 2021 kanadalainen Otso Gold, jonka talous- ja johtajaongelmat paljastuivat nopeasti kaivoksen avajaisten jälkeen. Vuonna 2022 kaivoksen osti kanadalainen Pilar Gold, joka puolestaan yhtiöitti kaivoksen vuonna 2023 Laiva Goldille. Louhinta oli tarkoitus aloittaa elokuussa.

Mikä on Laiva Gold?

Laiva Gold on kanadalainen kaivosyritys, jonka lippulaivaoperaationa toimii Suomessa sijaitseva Laivan kaivos. Laiva Gold on alun perin ollut osa Pilar Gold Inciä, mutta eriytynyt omaksi yrityksekseen vuonna 2023. Yritys on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa, mutta sen on ollut tarkoitus listautua pörssiin vuonna 2024.

Laiva Goldin toiminta on keskittynyt korkealaatuisten kultaesiintymien hyödyntämiseen, ja se pyrkii vastuulliseen kaivostoimintaan. Yritys työllistää paikallisia asukkaita ja pyrkii edistämään alueellista kehitystä. Lisäksi Laiva Gold panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja teknologian kehitykseen parantaakseen kaivostoimintansa tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia. Yritys on sitoutunut noudattamaan tiukkoja turvallisuus- ja ympäristömääräyksiä varmistaakseen kestävän ja vastuullisen kullantuotannon.

Laiva Goldin päämääränä on edistää Suomen kullantuotantoa ja varmistaa paikallisten resurssien hyödyntämisen kestävällä tavalla. Yritys tukee myös tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka parantavat kullan erottelua ja jalostusta ympäristöystävällisesti. Laiva Gold panostaa yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa ja osallistuu aktiivisesti alueelliseen kehitykseen tarjoamalla työmahdollisuuksia sekä tuomalla taloudellista vahvistusta.

Yrityksen työntekijät ovat sitoutuneet korkeimpiin eettisiin standardeihin ja ympäristön huomioimiseen kaikissa toimissaan. Laiva Goldilla on vankka kokemus ja asiantuntemus kultakaivostoiminnasta, mikä mahdollistaa väitetysti sen kasvun ja menestyksen kullankaivualalla niin paikallisesti kuin globaalisti.

Lue myös: Vuoden euribor jatkaa laskua – hyviä uutisia asuntolainoille