tutkimus suomalaisten vaikea puhua rahasta
Klarna ja Nepa ovat julkaisseet tutkimuksen, jonka mukaan suomalainen ei mielellään puhu rahasta. Tämä pätee varsinkin vanhempien sukupolvien kohdalla, mutta asenteet rahaan liittyvistä asioista puhumiseen ovat sittemmin muuttuneet avoimemmiksi.

Esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin verrattuna heidän asenteet ovat paljon avoimempia. Kun Suomessa vain yksi kolmasosa kokee, että rahasta on helppo ja miellyttävä puhua. Ruotsissa taas kaksi kolmasosaa vastaajista koki samoin. Eroa voi pitää merkittävänä.

Tutkimuksen tulokset olivat siinä mielessä mielenkiintoisia, että Suomi sijoittui 18 maan vertailussa viimeiseksi, kun taas Ruotsi keikkui aivan kärkipaikoilla.

klarna

 

Mistä erot keskustelukulttuurista saattavat johtua?

Koska suomalaisten ja ruotsalaisten välillä on suuret erot siinä, miten esimerkiksi säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvistä asioista puhutaan, on mielenkiintoista pohtia sitä, mistä nämä asenne erot mahtaisivat johtua.

Esimerkiksi Klarnan Ruotsin kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija Karin Haglund esittää, että syyt saattaisivat johtua erilaisesta eläkejärjestelmästä. Hänen mukaansa Ruotsissa raha-asioista puhutaan avoimemmin, koska ihmiset pohtivat omaa eläkettä jo varhain ja saattavat keskustella aiheesta ja jakaa vinkkejä toisilleen.

Toisaalta hän myös huomauttaa, että määrällisesti rahaan liittyvistä asioista puhutaan molemmissa maissa suunnilleen saman verran, mutta suomalaiset vaan kokevat sen epämiellyttävämmäksi kuin ruotsalaiset.

Tutustu uutisiimme: Gucci NFT:t voi vaihtaa fyysisiin tuotteisiin

Klarna ja Nepa: nuoret avoimempia rahasta keskustelemiseen liittyen

Viime vuosina in nähtävissä trendi, jossa sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvät aiheet ovat nousseet varsinkin suomalaisten nuorten suosioon. Nykyään ei olekaan mitenkään harvinaista, että rahaa laitetaan esimerkiksi säästötileille, rahastoihin tai osakkeisiin.

Varsinkin niin sanotut milleniaalit ja Z-sukupolvi ovat huomattavasti aikaisempia sukupolvia avoimempia rahasta puhumista kohtaan. Toisin sanoen 80-luvulta lähtien syntyneet suomalaiset eivät koe keskusteluja rahasta niin epämiellyttäviksi kuin aikaisemmat sukupolvet.

Myös vanhempien ikäluokkien suhtautuminen rahasta puhumiseen saattaa olla muuttumassa. Viime aikoina ihmisiä on puhuttanut paljon esimerkiksi sähkön korkea hinta ja inflaatio, jotka askarruttavat monien kuluttajien mieltä. Näin on luonnollista, että rahasta ja siihen liittyvistä asioista puhutaan myös enemmän.

Myös talousnäkymissä eroja – vanhemmat sukupolvet pessimistisiä tulevaisuuden suhteen

Tutkimuksessa havaittiin eroja myös siinä, miten eri sukupolvet asennoituvat omaan tulevaisuuteensa talouden suhteen. Tässäkin asiassa suomalaisilla riittäisi petrattavaa – suomalaiset olivat vähiten luottavaisia oman taloutensa suhteen yhdessä tsekkiläisten, itävaltalaisten ja italialaisten kanssa.

Tässäkin kohden nuoremmat sukupolvet olivat lähtökohtaisesti optimistisempia tulevaisuutensa suhteen. Pessimistinen asennoituminen on toisaalta hyvin luonnollista tällä hetkellä, kun miettii esimerkiksi sitä, minkälaisia vaikeuksia taloudessa on ollut koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamien ongelmien takia.

Tutkimuksen suoritti yhteistyössä Ruotsista lähtöisin oleva rahoituslaitos Klarna ja tutkimustoimisto Nepa, ja asiasta uutisoi mtv.fi-sivusto. Siinä haastateltiin yhteensä lähes 20 000 kuluttajaa 18:sta eri maasta. Kysely suoritettiin toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana.