inflaatio suomessa
Inflaatio Suomessa
on helmikuussa 2024 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 3,0 prosenttia. Näin ollen se on laskenut vuodessa 0,3 prosenttiyksikköä, sillä vuoden 2023 helmikuussa inflaatio oli Suomessa 3,3 prosenttia.

Muutos on varmasti tervetullut kaikille suomalaisille, koska sillä on paljon vaikutusta heidän arkeensa ja talouteensa. Inflaation laskuun vaikutti erityisesti asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen odotettua lievempi nousu. Samoin monien kulutustuotteiden ja -palveluiden hinnat olivat laskussa, kuten sähkön ja bensan.

Tilanne näyttää tällä hetkellä huomattavasti paremmalta kuin vielä vuosi sitten. Esimerkiksi vuoden 2022 joulukuussa inflaatio oli huippulukemissa, kun se nousi jopa 9,1 prosenttiin. Noista lukemista on tultu varsin mukavasti alas ja trendi näyttää olevan lähitulevaisuudessakin laskusuuntainen.

Lue myös: Bitcoin hinta uusissa ennätyslukemissa – jatkuuko nousu?

Kuluttajahintojen muutokset

Tilastokeskuksen raportin mukaan helmikuussa inflaatio Suomessa oli laskussa. Eniten taas inflaation nousuun vaikuttivat asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen sekä valmismatkojen hintojen nousu. Mikäli kuluttaja ei joudu maksamaan tällaisia kuluja, hänen todellinen inflaationsa on paljon alhaisempi.

Hintojen laskuun vaikuttivat erityisesti sähkön, lasten päivähoidon ja bensiinin hinnan alentumiset. Tämä uutinen otetaan varmasti ilolla vastaan monessa suomalaiskodissa, sillä kyseiset kuluerät muodostavat monissa kotitalouksissa merkittäviä osuuden kuukauden menoista.

Vaikka kuluttajahinnat ovat lähteneet hiljalleen laskuun, Suomen talouden tilanne isossa kuvassa ei näytä kaksiselta. Bruttokansantuotteen kasvu vaikuttaa erittäin nihkeältä, eikä suurta kasvua ole odotettavissa ensi vuonnakaan.

Samoin tällä hetkellä päällä olevat suuret lakot eivät ainakaan helpota tilannetta. Laajat lakot aiheuttavat talouteemme suuria vahinkoja taloudellisesti, mikä edelleen haittaa bruttokansantuotteen kehitystä. Tilanne on monilta osin vaikea, vaikkakin ainakin jonkinlaista helpotusta on tulossa inflaation alentumisen myötä tämän vuoden aikana.

Suuressa kuvassa näyttääkin siltä, että Suomen talouskasvu jää tältä vuodelta toteutumatta kokonaan. Samalla Suomi velkaantuu jälleen lisää, eikä nopeita ratkaisuja ole tällä hetkellä nähtävissä. Ensi vuodeksi asiantuntijat ovat ennustaneet pientä talouskasvua, joten toivottavasti koneet ovat lähdössä hiljalleen käyntiin.

Hallitus on myös tekemässä useita muutoksia työelämän pelisääntöihin, joten nähtäväksi jää, onko niistä mitään todellista apua suunnan muuttamiselle.

Inflaatio Suomessa laskussa – sama trendi myös Euroopassa

Vertailun vuoksi on hyvä tutkia myös sitä, miten euroalueen inflaatio kehittyi helmikuussa 2024. Viimeisimpien tietojen mukaan Euroopan keskimääräinen inflaatio oli 2,6 prosenttia, kun taas Suomessa vastaava luku oli 1,1 prosenttia yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.

On huomionarvoista, että yhdenmukaistetussa indeksissä ei huomioida useita kuluja, joita ihmisten arkeen liittyy. Niihin kuuluvat esimerkiksi omistusasumiseen liittyvät kulut, rahapelit, erilaiset korot ja verot.

Inflaation kehityksen ennustaminen on monimutkaista, koska siihen vaikuttavat lukuisat kansainväliset ja kotimaiset tekijät. Tulevaisuudessa on tärkeää seurata erityisesti globaaleja taloustrendejä, kuten energian hintojen kehitystä ja kansainvälistä kauppapolitiikkaa.

Joka tapauksessa tämän vuoden aikana on odotettavissa, että keskuspankit lähtevät laskemaan ohjauskorkojaan. Siihen tehtävät muutokset heijastuvat nopeasti Suomen talouteen, sillä korkojen muutokset näkyvät nopeammin Suomen taloudessa kuin muualla Euroopassa. Monet suomalaiset ekonomistit odottavatkin innolla korkotason laskua, jotta maamme talous saisi edes pientä piristysruisketta.

Lue myös: Onko tekoäly ja hype luonut jo osakemarkkinakuplan?

Inflaation vaikutukset tavallisiin kuluttajiin

Inflaation lasku on yleensä kuluttajien ostovoiman kannalta myönteinen uutinen. Sehän tarkoittaa viime kädessä sitä, että samalla rahamäärällä saa kaupasta enemmän ruokaa ja palveluita.

Kuluttajien kannalta hintojen lasku tarkoittaa, että heidän rahansa riittävät paremmin. Monet suomalaiset ovat varmasti ottaneet ilolla vastaan uutiset energian hintojen laskusta, sillä pahimmillaan esimerkiksi bensan hinta on ollut todella korkea.

Samoin pankit ja rahoituslaitokset seuraavat inflaation kehitystä tarkasti, sillä se vaikuttaa olennaisesti heidän määrittämään korkotasoon. Sillä on taas vaikutusta suoraan esimerkiksi asuntolainojen kustannuksiin. Viime aikoina korkotasot ovat olleet noin neljän prosentin tuntumassa, mutta kääntyneet laskuun aivan viime kuukausina.

Kun taloutta tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta, inflaatio voi myös kertoa potentiaalisista negatiivisista kehityskuluista. Liian nopeasti laskeva inflaatio voi kertoa talouden yleisestä hidastumisesta, mikä ei tietysti olisi toivottavaa.

Mikäli inflaatio kääntyy deflaatioksi, siitä voi kehkeytyä suuriakin ongelmia. Tuolloin rahan arvo nousee, mikä taas laskee kysyntää, koska ihmiset odottavat rahojensa kasvattavan arvoaan lähitulevaisuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että inflaatio Suomessa on laskussa ja on odotettavissa, että se jatkaa laskemistaan koko vuoden. Alhaisemmalla inflaatiotasolla on suuri merkitys kansantalouteen ja varsinkin yksittäisten kuluttajien arkeen. Mikäli hallitus leikkaa alempituloisten sosiaalietuuksia, matala inflaatio helpottaisi edes jollain tavalla ihmisten arkea.