bensan hinta

Bensan hinta on puhuttanut suomalaisia jo pidemmän aikaa. Raakaöljyn hinta on viime aikoina ollut nousussa, mikä johtuu monesta eri tekijästä. Kun hinta alkoi hiljalleen hieman laskea, Hamasin ja Israelin välinen konflikti aiheutti jälleen epävarmuutta markkinoille.

Polttoaine ja sen hinta näkyy myös monella muulla tavalla kulutuksessa, koska se vaikuttaa hintatasoon yleisesti. Kun logistiikassa ja muussa liiketoiminnassa kulut kasvavat, se näkyy nopeasti myös tuotteiden hinnoissa.

Tämä näkyy taas siinä, ettei inflaatio pääse laskemaan toivotulle tasolle. Tällä hetkellä sen alenemista jarruttaa eniten juuri bensan hinta, sillä muutoin tilanne näyttää melko hyvältä lähitulevaisuuden suhteen.

Bensan hinta nousee syksyn mittaan

Miksi bensan hinta nousee juuri nyt? Polttoaineen hinnan nousu on suoraa seurausta öljyn hinnan noususta. Se alkoi itse asiassa jo ennen Hamasin hyökkäystä Israeliin, mikä johtui pääosin tuotantomäärien alenemisesta.

Esimerkiksi Saudi-Arabia ja Venäjä päättivät leikata öljyntuotantoaan alkusyksyn aikana, mikä johti automaattisesti raakaöljyn hinnan nousuun.

Tällä hetkellä maailman taloudessa jännitetäänkin sitä, laajeneeko Israelin ja Hamasin välinen konflikti. Hizbollah on myös ampunut raketteja Israelin puolelle, minkä lisäksi Iran on ollut erittäin kovasanainen sitä kohtaan.

Vaikka raakaöljyn hinta on noussut viime aikoina, hintakehitys on ollut kuitenkin aiempaa maltillisempaa. Öljyn hinnan nousu on huono uutinen varsinkin inflaation kannalta, mitä ollaan pyritty laittamaan kuriin monin eri keinoin.

Vaikka inflaatio hidastuu kokonaiskuvassa, bensan hinnan nousu hidastaa sen laskemista huomattavasti.

Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti, joten sitä on syytä seurata tarkalla silmällä. Mikäli Ukrainaan saataisiin rauha ja samaan aikaan öljyntuotannon määriä kasvatettaisiin, se näkyisi nopeasti myös markkinoilla hintojen laskuna.

Lue myös: Project Green Light – Google pyrkii vähentämään päästöjä

Bensan hinta kasvaa – Inflaation aleneminen hidastuu

Vaikka inflaatio on Suomessa hidastumassa kovaa vauhtia, sen aleneminen hidastuu merkittävästi bensan hinnan lähdettyä nousuun uudestaan. Näin kotitalouksien kulutuksen määrä laskee, mikä taas aiheuttaa helposti negatiivisen kierteen talouteen.

Viimeisen vuoden aikana on havaittu, että kuluttajat ovat alkaneet säästämään polttoaineen kulutuksesta. Se johtuu tietysti suoraan siitä, että öljyn ja bensan hinta on noussut alkusyksyn aikana.

Kesällä bensan hinta oli parhaillaan 10–20 prosenttia edullisempaa kuin juuri nyt, joten bensan hinta tänään on korkeammalla kuin aikaisemmin. Tilanne on kehittynyt negatiiviseen suuntaan siitäkin huolimatta, että kesällä hinta oli jo mukavasti laskusuunnassa.

Toisaalta tilanne ei kuitenkaan ole niin huono kuin vielä vuosi tai kaksi sitten. Palkankorotukset ovat vaikuttaneet positiivisesti kotitalouksien tilanteeseen, ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ihmisillä jää enemmän rahaa säästöön kuin aikaisemmin.

Samoin ruuan hinnan nousu on rauhoittunut, mikä on näkynyt toisaalta siinä, että kuluttajat eivät ole enää niin varovaisia ruokakaupassa. Tilastoissa on nähtävillä käänne parempaan, sillä nyt ihmiset ostavat myös enemmän laatua kuin korkeimman inflaation aikaan.

Palvelujen inflaatio on vieläkin korkealla, mikä osaltaan heijastaa kuluttajien ostovoiman laskua. Nyt on kuitenkin jo nähtävissä, että pahin ostovoiman lasku on jo takana päin ja tilanne kääntyy parempaan loppuvuotta kohden mentäessä – mikäli uusia kriisejä ei pääse syntymään.

Hallitus pyrkii toimillaan alentamaan bensan hintaa

Hallituksen viimeaikaiset päätökset polttoaine- ja ajoneuvoverotuksessa ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua. Se pyrkii omalta osaltaan alentamaan bensan hinnan nousupaineita, mikä on tietysti tervetullut uutinen tavalliselle kuluttajalle.

Se on ilmoittanut alentavansa bensan verotusta siten, että vaikutukset näkyisivät alempina pumppuhintoina. Budjetissa on luvattu 270 miljoonan euron alennus polttoaineveroon, mikä tarkoittaa autoilijoille parhaillaan seitsemän sentin alennusta litrahintaan vuonna 2025.

Veronkevennykset toteutetaan seuraavan kahden vuoden aikana ja ne alkavat vuonna 2024, jolloin bensiinin hinta laskee arvioiden mukaan 4,4 sentillä ja dieselin 4,9 sentillä

Toimet voivat näyttää tällä hetkellä kuluttajan silmissä mitättömiltä, koska öljyn hinnan nousu nollaa käytännössä kaikki hinnan alenemiset, joita veronalennukset mahdollistaisivat.

Vaikka veronalennus vaikuttaa positiiviselta asialta autoilijoiden kannalta, valtion verotulot bensan verotuksen osalta vähenevät merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Nekin ovat jostain muualta pois, joten onko kyseessä viime kädessä nollasummapeli.

Toinen hallituksen tekemä toimi on ajoneuvoveron alennus, joka kohdistuu erityisesti vanhoihin autoihin. Hallitus perustelee päätöstä sillä, että kokonaisverotusastetta tulee saada alhaisemmaksi.

Tämä päätös on aiheuttanut paljon kritiikkiä oppositiossa, sillä tukemalla vanhojen ja suuripäästöisten autojen käyttöä hidastetaan autokannan uusiutumista. Uudemmissa autoissa päästöt ovat keskimäärin pienempiä, mikä osaltaan edesauttaisi vihreää siirtymää.

Myös jakeluvelvoite on tärkeässä roolissa silloin, kun puhutaan polttoaineen hinnasta. Vaikka edelliset hallitukset asettivat jakeluvelvoitteelle korkeat tavoitteet, rimaa on asetettu nyt alemmalle tasolla. Tämä johtuu taas nimenomaan siitä, ettei polttoaineen hinta nousisi liikaa ja aiheuttaisi näin ongelmia esimerkiksi inflaation muodossa.

Lue myös: Taantuma on jo päällä – katso Suomen Pankin ennuste