Aki Lindén kansanedustaja eduskunnassa
Aki Lindén on viimeisimpien tietojen mukaan rikosepäilyjen keskellä. Helsingissä ja Uudellamaalla on herännyt huoli julkisten hankintojen läpinäkyvyydestä, jotka liittyvät hänen hallinnoiman HUS:in toimintaan.

Rikosepäilyt on varmistettu myös Lindéniltä itseltään, kun häneltä kysyttiin asiasta. Tällä hetkellä kaikkien huulilla on kysymys siitä, mikä on ollut kansanedustajan rooli näissä hankinnoissa ja niihin liittyvissä sotkuissa.

Tässä kohden on hyvä muistaa myös se, ettei Aki Lindén ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Hänen toimintaansa on kyseenalaistettu ennenkin muun muassa sen osalta, miten hän pyrki pimittämään HUSin sisäisiin tarkastuksiin liittyviä asiakirjoja.

Uudet syytökset liittyvät ainakin joltakin osin hänen aikaisempiin syytöksiin korruptiosta. Näin hänen julkisuuskuvansa tuskin muuttuu ainakaan yhtään paremmaksi tämän uuden skandaalin johdosta. Näistä uusista syytöksistä uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

Lue myös: Svolt tekemässä suurta investointia Suomeen tulevaisuudessa?

Yhteensä kolme henkilöä syytettynä – yksi heistä on Aki Lindén

Aki Lindén toimi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana vuosien 2010–2018 välillä. Virkarikosepäily on aiheuttanut laajaa keskustelua suomalaisten keskuudessa, sillä viime aikoina tietoa erilaisista virkarikoksista ollaan saatu tasaiseen tahtiin.

Lindén itse vahvistaa rikosepäilyt, joten ne eivät perustu ainoastaan huhuihin. Samalla hän haluaa kuitenkin korostaa sitä, ettei syytettä ole vielä nostettu, jolloin luonnollisesti tuomiotakaan ei ole luettu.

Ainakaan toistaiseksi Poliisi ei ole suostunut kertomaan muiden henkilöiden nimiä julkisesti. Tosin on todennäköisesti vain ajan kysymys, kun ne tulevat ilmi.

Syytteessä väitetään, että julkiset hankinnat suoritettiin ilman kilpailutusta

Kaikki alkoi jo siitä, kun vuonna 2019 HUSin sisäisessä auditoinnissa paljastui hankintoihin liittyviä epäkohtia. Tuolloin HUS raportoi, että vuosittain oli tehty jopa kymmenien miljoonien arvosta hankintoja siten, ettei niitä oltu kilpailutettu hankintalain vaatimalla tavalla.

Näin ollen Lindén ei ole ollut toimitusjohtajana tehtäviensä tasalla, sillä viime kädessä juuri hän kantaa vastuun hankinnoista ja ylipäätään HUSin toiminnasta. Lisäksi hänen tiedetään hallinneen HUSin sisäistä tarkastustoimintaa siten, ettei toimintaa ole voinut pitää kovinkaan läpinäkyvänä.

Poliisi on jo ehtinyt tiedottamaan, että se on saanut päätökseen esitutkinnan kyseisessä tapauksessa. Tällä hetkellä kolmea ihmistä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta HUS:n hankintoihin liittyen.

Syyte koskee sitä lainkohtaa, jossa julkiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa. Keskeinen kysymys on tällä hetkellä se, onko Aki Linden ja kaksi muuta henkilöä rikkonut tätä hankintalakia tekemällä hankinnat suoraan ilman kilpailutusta.

Tämä asia on luonnollisesti herättänyt huolta, koska kilpailutus takaa läpinäkyvyyden ja estää mahdolliset väärinkäytökset. Suomessa ei ole ensimmäinen kerta, kun hankintalakia rikotaan.

Vakavaksi tilanteen tekee se, että poliisin mukaan hankintalakia on rikottu HUS:ssa jo vuodesta 1998 lähtien. Kaikkien ilman kilpailutusta tehtyjen sopimusten kokonaisarvo nousee jopa yli 200 miljoonaan euroon.

Rahasummat kasvavat toisin sanoen melko suuriksi, koska lakia on rikottu yli 20 vuoden ajan. Veronmaksajien näkökulmasta asiaan olisi tullut puuttua jo paljon aiemmin, sillä kilpailuttamalla hankintoja rahaa olisi voitu säästää suuria rahasummia julkisista varoista.

Lue myös: Valtion budjetti tukee kvanttiteknologiaa 70 miljoonalla

Aki Lindénaikaisemmat tapaukset myös esillä

Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun sekä HUS että Aki Lindén ovat uutisotsikoissa vastaavien tapahtumien johdosta. Jo aiemmin HUSin sisäinen toiminta ja siihen liittyvät tarkastukset ovat kiinnittäneet lakeja valvovien viranomaisten mielenkiinnon.

Muutama vuosi sitten monet mediatalot uutisoivat siitä, miten sisäisen tarkastuksen raportteja on kadonnut tai niitä on pimitetty tietoisesti silloin, kun Aki Lindén oli HUSin toimitusjohtaja. Näiden uusien syytösten kohdalla voi hyvin ymmärtää sen, miksi näin on ehkä tapahtunut.

Lindénin tapa johtaa oli muutoinkin yleinen huolenaihe, joka on yleisesti tunnettu. Tällä hetkellä hänen toimintansa vaikuttaa hyvin kyseenalaiselta.

Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto on myös tutkinut HUSin hankintoja aikaisemmin. Markkinaoikeus on määrännyt sakkoja organisaatiolle perustellen asiaa sillä, että HUS on rikkonut hankintalakia tehdessään ostoksia suoraan yrityksiltä.

Aki Lindénin rooli ja vastuu tässä tapauksessa selviävät tulevissa oikeudenkäynneissä ja tutkinnan edetessä. Lisäksi on tärkeää huomata, että julkisiin hankintoihin liittyvä prosessi on monimutkainen ja sisältää useita eri toimijoita. Toisin sanoen Lindén ei ole toiminut yksin näissä asioissa.

Yhteiskuntarauhan ja sen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa julkisen sektorin toimintaan. Mikäli niissä ei noudateta lakeja, korruption vaara kasvaa liian suureksi.

Siksi tällaisten tapausten selvittäminen on erittäin tärkeää, sillä sen avulla voidaan rakentaa parempi luottamussuhde kansalaisten ja julkisten organisaatioiden välillä.