x twitter logo

X eli aiemmin Twitterinä tunnettu sosiaalisen median alusta on esitellyt suuren muutoksen, joka kantaa nimeä “Public Interest Policy”. Sen avulla alusta pyrkii määrittelemään uudelleen twiittien uutisarvon ja näkyvyyden kriteerit.

Monella herää varmasti kysymys, miten Elon Musk vaikuttaa näillä päätöksillään politiikaan ja X:n dynamiikkaan. Toisaalta monet käyttäjät ovat ilmoittaneet lähtöaikeistaan, koska Musk johtaa alustaa kovaa vauhtia maksulliseen suuntaan.

Tämän päätöksen myötä on kuitenkin selvää, että sellainen aikakausi X:ssä on ohitse, jolloin käyttäjän seuraajamäärä oli ainoa kriteeri viestien näkyvyydelle. Toisin sanoen twiittien näkyvyys ei enää ainoastaan perustu tähän logiikkaan, vaan Muskin tavoitteena on rakentaa siitä hienovaraisempi ja monipuolisempi.

X:n aikaisemmissa ohjeissa puhuttiin erityisesti siitä, että vahvistetut tilit otetaan huomioon algoritmeissä. Nyt tilin vahvistuksen voi hankkia myös maksullisella tilauksella, joten X on siirtynyt arvioimaan myös korkean profiilien tilien vaikutuksia postausten näkyvyyteen.

Epäselvyyttä on tällä hetkellä vielä siitä, mikä kelpaa “korkean profiilin tiliksi”. Joka tapauksessa on selvää, että päätös on selvästi poikkeus aikaisemmista käytännöistä.

Aikaisemmin poikkeukset koskivat vain valittujen ihmisten ja hallituksen virkamiesten twiittejä, mikä osoitti X:n sitoutumista edistämään julkisuuden henkilöiden lausuntojen läpinäkyvyyttä.

Tämän uudistuksen myötä X on laajentanut näkökantaansa ja poistaa painotuksen ainoastaan tietynlaisilta profiilikategorioilta.

X tekee päivityksen algoritmeihin geopoliittisten levottomuuksien vaikuttaessa taustalla

Tämä käyttöehtojen muutos tapahtuu samalla, kun parhaillaan on meneillään maailmaa ravisuttanut Israel-Hamas -konflikti.

Viimeaikaiset tiedot viittaavat käyttäjätoiminnan kasvuun kyseisellä alueella, sillä konfliktiin liittyviä twiittejä on julkaistu jopa yli 50 miljoona kappaletta. Samalla sensuuri ja julkaistun sisällön luonteeseen vaikuttaminen on yhä vaikeampaa, koska tietoa voi kuka tahansa laittaa alustalle tai nettiin ylipäätään.

Vastauksena näihin tapahtumiin X on ollut aktiivinen vahingollisten narratiivien torjunnassa. Tästä esimerkkinä he ovat ryhtyneet toimiin sellaisia tilejä vastaan, jotka on luotu aivan äskettäin konfliktiin liittyen. Monet näistä tileistä on väitetty olevan yhteydessä Hamasin toimintaan tavalla tai toisella.

Yhteistyössä Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) kanssa, alusta pyrkii estämään “terroristisen sisällön” leviämisen.

Näistä ponnisteluista huolimatta X:n matka sisällön sääntelyyn ei ole ollut sujuva – monet alustasta tehdyt raportit korostavat väärän tiedon ongelmia. Esimerkkejä kieltämättä riittää: Joe Bidenin rahoituspäätöksiä koskevista valheellisista uutisista harhaanjohtavan sota-aineiston leviämiseen.

Minkälainen on sitten ollut X:n vastaus näihin haasteisiin? Yksi esimerkki näistä on Community Notes -toiminto, joka on joukkoistettu moderaatiotyökalu. Sen avulla käyttäjät voivat lisätä kontekstin postauksiin reaaliajassa.

Lisätäkseen käyttäjien kontrollia, sosiaalisen median alusta on lanseerannut uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa käyttäjien rajoittavan twiittiensä vastaukset vain vahvistetuille tileille.

Toisin sanoen X pyrkii luomaan vertaisarviointiin liittyviä työkaluja, jolloin valheellisen informaation levittäminen on hankalampaa.

Vaikka nämä toiminnot suunniteltiin alun perin vastatoimena erilaisille boteille, uudet ominaisuudet palvelevat myös siten, että ne antaa enemmän näkyvyyttä vahvistetuille tileille. Tällä pyritään korostamaan niiden merkitystä digitaalisessa vuoropuhelussa. Tämä menee tietysti linjassa myös sen kanssa, että Musk pyrkii tekemään alustasta maksullisen. Toisin sanoen käyttäjät saavat rahojensa vastineeksi luotettavampaa ja turvallisempaa tietoa alustan kautta.

Lue myös: Alibaba logistiikkakeskus vakoiluepäilyn kohteena Belgiassa

Twitter ja yleisen edun politiikka – pyrkii tasapainoiseen lähestymistapaan

Keskeistä X:n uudessa päivitetyssä lähestymistavassa on sen hienostunut kanta siihen, mikä on kullakin hetkellä ihmisten edun mukaista ja mielenkiinnon kohteena.

Nykyään alusta ottaa huomioon useita erilaisia tekijöitä, kuten vahingollisen toiminnan potentiaalin, postauksen merkityksen ja geopoliittisen kontekstin. Kun julkisten ja varmennettujen henkilöiden twiitit keskustelun aikana säilytetään, sellaiset aiheeseen liittyvät viestit, joilla voidaan aiheuttaa potentiaalista haittaa, todennäköisesti poistetaan.

Tämä huolellinen arviointi on näkyvissä X:n yksityiskohtaisissa ohjeissa eri kohdissa, kuten vaalien toimintaan ja terrorismiin liittyen. On kuitenkin kaikille selvää, että yleisen edun tai ihmisten kiinnostusten kohteiden rajat eivät ole yksiselitteisiä.

Kun X pyrkii toimimaan tässä monimutkaisessa kontekstissa, he ovat myös tunnustaneet siihen liittyvät haasteet. Jokainen päätös luo kuitenkin uuden ennakkotapauksen – X:n politiikan uudistus korostaa alustan sitoutumista edistämään merkityksellisiä keskusteluja varmistaen samalla turvallisuuden ja läpinäkyvyyden.

Muutokset merkitsevät paitsi menettelytavan muutosta, myös syvempää pohdintaa siitä roolista, jonka sosiaalisen median alustat ottavat muodostaessaan globaaleja tapoja kertoa asioista. Twitteriä on perinteisesti kritisoitu siitä, että siellä levitetään paljon disinformaaiota, jolla on ollut vaikutuksia jopa vaalien lopputuloksiin.

Näin ollen asia on hyvin ajankohtainen ja tärkeässä asemassa. X pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, kenellä on oikeus saada äänensä kuuluviin ja miksi. Samalla alustalla pyritään vastuulliseen toimintaan siinä mielessä, ettei heidän käyttäjiensä tarvitsisi pelätä vainoamista tai muuta vastaavaa toimintaa.

Alustan käyttäjinä roolimme on tietysti ymmärtää, sopeutua ja osallistua aktiivisesti tähän keskusteluun X:n politiikan päivityksistä. Tämäkin näkökulma on syytä muistaa, joten ihan mitä tahansa roskaa internetiin ei kannata laittaa – eikä varsinkaan uskoa.

Lue myös: Kaasuputki tuhotyö paljastui – onko Venäjä sen takana?