twitter

Twitter eli nykyinen X on sosiaalisen median alusta, joka on valloittanut uutisotsikot yhä uudelleen sen jälkeen, kun Elon Musk hankki sen omistukseensa. Nyt viimeisin käänne tällä sosiaalisen median alustalla on se, että Musk saattaa jopa poistaa sen Euroopan Unionin alueelta.

Tämä ilmoitus liittyy EU:n uuteen digipalvelusäädökseen, joka astui voimaan viime kesän aikana. Sen takia monet suuret sosiaalisen median yritykset ovat joutuneet miettimään uudelleen sitä, miten ne tulevat tulevaisuudessa toimimaan Euroopassa.

EU pyrkii nimittäin parantamaan eurooppalaisten käyttäjien tietoturvaa ja vaikeuttaa haitallisen informaation levittämistä. Tästä saatiin X:n kohdalla jo esimerkki, kun sen alustalla on levitetty väärää tietoa Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välisestä sodasta.

Tällaiseen sisältöön liittyen EU-komissaari Thierry Breton on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan X:n toimista EU:n alueella. Nähtäväksi jää, millä tavalla nämä toimet vaikuttavat kyseisen alustan toimintaan.

Lue myös: X muuttaa pelisääntöjä alustalla – mikä tulee muuttumaan?

EU:n digipalvelusäädös – miten se vaikuttaa Eurooppaan?

EU:n digipalvelusäädös on luotu sitä varten, että sillä pyritään valvomaan suuria sosiaalisia alustoja omistavien yritysten toimintaa. Ennen kaikkea sen tavoitteena on suojata eurooppalaisia kuluttajia esimerkiksi heidän yksityisyydensuojan osalta.

Säännökset pyrkivät parantamaan käyttäjien asemaa verkossa, mikä on erityisen tärkeää tässä ajassa. Iso osa ihmistä kuluttaa suurimman osa ajastaan verkossa, jonka toimintaympäristö on muuttunut nopeasti epävakaaksi.

EU: tavoitteena on täten varmistaa se, että alustat toimisivat läpinäkyvämmin kuin aikaisemmin. EU haluaa puuttua esimerkiksi siihen, miten niiden julkaisemaa sisältöä moderoidaan ja mahdollisesti haitallisia postauksia poistetaan.

Lisäksi säännöillä luodaan selkeämpi toimintaympäristö niille verkkoalustoille, jotka ovat keskeinen osa nyky-yhteiskunnan toimintaa. Säädöksillä pyritään auttamaan myös yrityksiä ymmärtämään, minkälaisia toimia niiltä odotetaan.

Kuten kaikille on varmasti tullut selväksi, netissä pyritään taistelemaan misinformaatiota vastaan yhä tehokkaammin. Nykyään monista alustoista on tullut poliittisen propagandan työkaluja, joilla yritetään vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen ja asenteisiin.

Digipalvelusäädöksen piiriin kuuluu laaja kirjo erilaisia verkkopalveluita ja niiden tarjoajia. Säädös koskee esimerkiksi teleoperaattoreita sekä tietysti sosiaalisen median alustoja. Myös pilvipalvelut kuuluvat sääntelyn piiriin, joten se ulottaa lonkeronsa joka puolelle internetissä.

Koska Twitter kategorioidaan “erittäin suureksi alustaksi”, sitä koskee tietyt erityissäännökset. Näin EU pyrkii tekemään digipalvelusäädöksestä mahdollisimman kattavan, sillä suuret alustat keräävät ylivoimaisesti eniten käyttäjiä.

Kyseinen säädös onkin asettanut melkoisia paineita monille verkkoalustoille. Tällä hetkellä monien yritysten johdossa pohditaan tarkkaan sitä, minkälaisia muutoksia he joutuvat tekemään alustoilleen.

Lue myös: Meta – uusi strategia eurooppalaisten sääntöjen takia

Mitä Twitter mahdollisesti tekee uusien säännöksien johdosta?

Elon Musk ei ole jättänyt asiaa makaamaan työpöydälleen, vaan on ottanut siihen kantaa jo useampaan kertaan. Hän on ollut luonnollisesti voimakkaasti uusia säädöksiä vastaan ja vaatinut tarkennuksia siihen, minkälaisia julkaisuja palvelussa itse asiassa pidetään haitallisina.

Tilanne X:ssä elää tällä hetkellä muutoinkin paljon alustalla, sillä Muskin tavoitteena on muuttaa alustaa toimintaa monin eri tavoin. Ensi töikseen hän erotti suuren osan X:n moderointia tehneistä työntekijöistä.

Alustalle on tullut uutena ominaisuutena myös Community Notes -toiminto. Sen avulla käyttäjät voivat yhdessä ottaa kantaa siihen, sisältääkö jokin postaus mahdollisesti väärää tai haitallista informaatiota.

Uhkaus lopettaa alustan ylläpitäminen Euroopassa saa hieman lisäpontta siitä, että Musk on pyrkinyt keskittämään sen toimintaan keskeisille markkinoille, kuten Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan.

Voidaan pitää kuitenkin kohtalaisen epätodennäköisenä sitä vaihtoehtoa, että X todella lähtisi Euroopasta. Sillä olisi paljon vaikutuksia eurooppalaisiin käyttäjiin ja sitä kautta myös alustan kävijämääriin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että eurooppalaiset muodostavat vain yhdeksän prosenttia alustan aktiivisista käyttäjistä. Siitä huolimatta se on monelle erittäin tärkeä palvelu yhteydenpitoon ja monien liiketoiminta on myös riippuvainen siitä.

Koska Twitter on ollut melkoisessa myllerryksessä viime aikoina, monet käyttäjät ovat alkaneet etsimään vaihtoehtoisia alustoja. Tässä mielessä muutos ei olisi niin suuri kuin voisi ajatella. Muutoinkin kritiikki alustaa kohtaan on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen, kun Elon Musk osti sen omistukseensa.

Myös muut alustat ovat aloittaneet toimenpiteitä

Luonnollisesti EU:n uudet digipalvelusäädökset eivät kosketa ainoastaan Twitteriä. Esimerkiksi Meta ilmoitti harkitsevansa tilauspohjaista mallia, jossa maksamalla tietyn kuukausimaksun ei tarvitse katsella mainoksia heidän alustoillaan.

Uudet säädökset ovat ongelmallisia monille alustoilla, koska niiden liiketoiminta perustuu pitkälti mainosten näyttämiseen. Koska näitä mainoksia halutaan näyttää räätälöidysti, se aiheuttaa ongelmia käyttäjien yksityisyydensuojan kanssa.

Tilanne elää kuitenkin jatkuvasti ja on todennäköistä, ettei suurin osa sosiaalisen median alustoista ole häviämässä mihinkään. Ne joutuvat kuitenkin uudenlaisten haasteiden eteen, mikäli he haluavat pysyä Euroopan markkinoilla.