opas yritysten rahoitusmuodot
Yritysten rahoitusmuodot vaihtelevat suuresti, mikä on tietysti hyvä asia yrittäjien kannalta. Varsinkin yrittämisen alkutaipaleelle juuri rahoitus näyttelee suurta osaa, koska yrityksen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen kaipaa kipeästi pääomaan.

Rahoitusmuotojen valinta riippuu usein yrityksen elinkaaren vaiheesta, tarpeista ja taloudellisesta tilanteesta. Näitä asioita on syytä pohtia silloin, kun alkaa etsimään itselleen sopivaa rahoitusmuotoa.

Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisimmät yritysten rahoitusmuodot siten, että lukija saisi mahdollisimman kattavan erilaisista mahdollisuuksista rahoituksen suhteen.

Finnvera tuet, lainat ja takaukset

Finnvera on Suomen valtion omistama rahoituslaitos, joka on erikoistunut auttamaan uusia yrityksiä saamaan rahoitusta. Tämän seurauksena se tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa toimintaansa. Toinen yleinen rahoitustarve on silloin, kun yritys on laajentamassa olemassa olevaa liiketoimintaansa.

Finnveralla on tarjolla kolme erityyppistä rahoitukseen liittyvää tuotetta: Finnvera-laina, yrittäjälaina ja takaus. Näistä yritykset voivat valita itselleen sopivimman vaihtoehdon aina tilanteen mukaan.

Laina on yksi suosituimpia rahoitukseen liittyviä palveluita, joita Finnveralta haetaan. Se on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, jotka voivat kattaa sen avulla erilaisia investointitarpeitaan Lainaa voidaan myöntää myös muihin tarkoituksiin riippuen aina siitä, minkälaisia tarpeita yrityksellä mahtaa olla.

Yrittäjälaina on hieman erilainen laina, sillä siinä on kyseessä henkilökohtainen laina yrittäjälle. Sen avulla yrittäjä voi esimerkiksi ostaa toisen yrityksen tai kattaa osakepääomaan liittyviä tarpeita.

Finnvera-takaus on suunniteltu tukemaan pk-yritysten rahoitustarpeita, kuten investointeja tai liiketoimintaan liittyen kauppojen vaatimaa rahoitusta. Sen idea on toimia vakuutena pankin myöntämälle lainalle, mikäli yrityksellä olisi mahdollisuus saada pankista lainaa, mutta ei ole tarjota vakuuksia siitä.

Näin ollen sitä kannattaa kysyä sellaisissa tilanteissa, joissa yritys on vielä kasvuvaiheessa, eikä sillä ole riittävästi omaa rahoitusta tai omaisuutta takana.

Finnveralla on tarjota useita eri ratkaisuja rahoituksen järjestämiseksi. Siksi sen puoleen kannattaa kääntyä silloin, kun olet etsimässä rahoitusta yrityksellesi. Tarkempia tietoa Finnveran tarjoamiin rahoitusmalleihin saa ottamalla yhteyttä heidän asiakaspalveluun.

Mitä on laskurahoitus eli factoring-rahoitus?

Laskurahoitus eli factoring-rahoitus on rahoitusmuoto, joka on tullut viime aikoina yhä suositummaksi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Sen avulla yritysten on mahdollista parantaa kassavirtaansa myymällä avoimet laskunsa rahoitusyhtiölle.

Yrityksille ja yrittäjille voi tulla vastaan nimittäin tilanteita, joissa asiakkaan maksun odottelu venyy turhan pitkään samalla, kun rahantarve omaan yritystoimintaan liittyen olisi kriittinen. Tilanne voi olla jopa sellainen, että yrittäjä tekee merkittäviä tappioita, koska ei pysty rahoittamaan yrityksen omasta kassasta jotain toimintaa.

Tällaisissa tilanteissa laskurahoitus voi olla erinomainen ratkaisu. Se mahdollistaa rahan saamisen nopeasti ilman, että yrittäjä joutuu odottamaan laskun eräpäivään saakka. Laskut on nimittäin mahdollista myydä rahoitusyhtiölle, joka taas maksaa niistä heti suurimman osan asiakkaalle. Näin ollen yrityksen likviditeettiä on helppo kasvattaa nopeasti ilman sen suurempia viiveitä.

Toki on hyvä huomata, ettei palvelu ole suinkaan ilmainen – rahoitusyhtiöt perivät palveluistaan palkkioita, jotka ovat yleensä tietty prosentuaalinen osuus laskun loppusummasta. Palkkion koko tietysti vaihtelee eri toimijoiden kesken, mutta usein se pyörii noin 2–10 prosentin tuntumassa.

Suomessa laskurahoituksen käyttö ei ole vielä yhtä yleistä kuin monissa muissa Euroopan maissa tai Yhdysvalloissa, mutta sen suosio on jatkuvassa kasvussa. Monet yrittäjät ovat oivaltaneet factoring-rahoituksen tuomat edut ja käyttävät sitä aktiivisesti osana liiketoimintaansa.

Laskurahoituksen keskeisimpiin etuihin kuuluu se, että kassavirtaa voi parantaa hyvin lyhyessä ajassa ja omille asiakkaille voi myöntää pidempiä maksuaikoja, mikä taas näkyy joustavempina asiakassuhteina. Näin laskurahoituksen käyttö voi itse asiassa parantaa oman yrityksen palveluita tehden niistä joustavampia.

On kuitenkin tärkeää huomata, että laskurahoituksen kustannukset voivat olla korkeammat kuin monien perinteisten rahoitusmuotojen. Koska raha liikkuu nopeasti, se luo tunnetusti kustannuksia. Koska eri toimijoiden ottamat palkkiot vaihtelevat paljon markkinoilla, on suositeltavaa vertailla eri palveluntarjoajien tarjouksia ja ehtoja huolellisesti ennen päätöksentekoa.

yritysten rahoitusmuodot

Yrityslaina pankista – lainaa hyvin ehdoin

Yrityslaina pankista on hyvin yleinen tapa hakea lainaa yritystoiminnalle. Siihen tulee usein tarvetta varsinkin silloin, kun on vasta aloittamassa liiketoimintaa tai jo ennen yrityksen perustamista. Jos yrittäjällä ei ole omia säästöjä tai ei halua kääntyä tuttavien puoleen, pankkilaina on yksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen ehdot ovat yleensä erittäin vertailukelpoiset muihin vaihtoehtoihin nähden.

Pankkilainan saaminen yritykselle ei ole kuitenkaan aina itsestäänselvyys ja varsinkaan silloin, jos haettava rahasumma on suuri.

Pankit vaativat lainanhakijoilta tietyt kriteerit, jotta lainan saaminen on mahdollista. Yrittäjän tai yrityksen on usein tarjottava omaisuuttaan lainan vakuudeksi, mutta se ei aina pidä välttämättä paikkaansa. Vakavaraisille yrityksille pankki voi nimittäin myöntää pienlainoja myös ilman vakuuksia.

Lainan myöntämiseen vaikuttavat monet eri seikat, joita on syytä pohtia. Jos taloudessa menee yleisesti huonosti ja korkotasot ovat nousussa, lainan saaminen yritystoimintaan voi vaikeutua huomattavasti.

Yritykselle voidaan myöntää lainaa aina sen verran, mitä pankki katsoo sen voivan maksaa takaisin. Tästä syystä johtuen pankki haluaa tietää tarkempia tietoja yrityksestä ja sen taloudellisesta tilanteesta. Lainaneuvottelut voivat olla tiukatkin, mikäli yhteistä ymmärrystä lainaehdoista ei tunnu syntyvän.

Yrityslaina ilman vakuuksia – lainaa pieniä summia

Yrityslaina ilman vakuuksia on mahdollista saada silloin, kun lainaa pienehköjä rahasummia yritystoimintaan. Tällöinkin hakijan taloudellinen tilanne tulee olla sellainen, että luotonmyöntäjä katsoo sen riittävän hyväksi. Jos yritys on hoitanut taloudelliset asiansa muutoin hyvin, lainan saaminen on huomattavasti helpompaa.

Ilman vakuuksia myönnettävissä lainoissa on hyvä ottaa se huomioon, että niiden korot ovat yleensä korkeampia kuin esimerkiksi tavallisten pankkilainojen. Lisäksi korot ja muut kulut vaihtelevat paljon aina pankin mukaan, mikä on hyvä ottaa huomioon.

Mikäli yrittäjälle tulee äkillinen tarve lainata rahaa pienehköjä rahasummia, yrityslaina ilman vakuuksia voi olla silloin hyvä vaihtoehto. Tämänkin lainatyypin kohdalla on syytä muistaa se, että kilpailua ja vertailua kannattaa tehdä, eikä ensimmäiseen vastaantulevaan tarjoukseen kannata tarttua.

Yritysten rahoitusmuodot – mitä on joukkorahoitus?

Yrityksillä ja yrittäjillä riittää paljon valinnanvaraa silloin, kun ne ovat etsimässä rahoitusta liiketoiminnalleen. Joukkorahoitus on yksi tällainen rahoitusmuoto, joka poikkeaa hieman monist perinteisistä rahoitusmuodoista. Siinä yksittäiset ihmiset tai jopa yhteisöt voivat sijoittaa rahaa erilaisiin hankkeisiin tai yrityksiin, joita he pitävät lupaavina tai kiinnostavina.

Tämä rahoitusmuoto on kohtalaisen uusi ilmiö ja se on kasvattanut suosiotaan viime vuosina kovaa vauhtia. Yksi syy sen menestykseen on se, että joukkorahoitus tarjoaa selkeän vaihtoehdon perinteisten rahoituslähteiden, kuten pankkien tai sijoittajien rinnalle.

Internetin kehitys on ollut pääroolissa siinä, että tällainen rahoitusmuoto on päässyt syntymään. Esimerkiksi Kickstarter ja Indiegogo ovat suosittuja alustoja luoville projekteille, joilla on lähtökohtaisesti kansainvälinen yleisö. Suomessakin on useita joukkorahoituspalveluita, kuten Invesdor ja Mesenaatti, jotka tarjoavat palveluitaan erityisesti suomalaisille yrityksille ja hankkeille.

Joukkorahoitus voidaan jakaa neljään eri päätyyppiin:

  • Lainaperusteinen
  • Lahjoitusperusteinen
  • Ennakkotilausperusteinen
  • Osakeperusteinen

Näistä erityisesti lainamuotoinen joukkorahoitus on yleistynyt kovaa vauhtia, sillä se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hakea lainaa ja samalla saada tietoa siitä, onko hankkeesta kiinnostunut suurempi yleisö.

Jotta joukkorahoitusta voi hakea, yrityksen tulee määritellä selkeästi se, mihin rahoitusta ollaan hakemassa. Tämän jälkeen yrityksen tulee valita sopiva joukkorahoituspalvelu ja laatia houkutteleva selkeä liiketoimintasuunnitelma idealleen. Siinä on hyvä olla mahdollisimman läpinäkyvä, jotta kaikki sijoittajat näkevät selkeästi, mihin rahojaan on laittamassa.

Joukkorahoitus on innovatiivinen ja monipuolinen rahoitusmuoto, joka tarjoaa yrityksille erilaisen vaihtoehdon. Se voi sopia erinomaisesti vaikkapa jonkin uuden prototyypin kehittämiseen tai muuhun vastaavaan kokeelliseen hankkeeseen.

Mistä aloittava tai kasvava yritys saa rahoitusta?

Suomessa aloittava tai nopeasti kasvava yritys voi saada rahoitusta useista eri lähteistä. Tarjontaa on varsin monenlaista, mikä on tietysti hyvä asia yrittäjille, koska erilaisiin tilanteisiin sopii erilaiset rahoitusmuodot.

Olemme tässä artikkelissa esitelleet jo useita vaihtoehtoja, mutta tällä kertaa tiivistämme erilaiset rahoitusmuodot yhteen listaan, josta niitä on helppo tarkastella ja vertailla.

Yrityksen rahoitusmuodot voivat pähkinänkuoressa koostua esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Pankkilainat: Tämä on yksi yleisimpiä tapoja rahoittaa liiketoimintaa. Monet yritykset kääntyvät ensimmäisenä pankkien puoleen hakiessaan lainaa, koska niiltä on saatavissa lainaa hyvillä ehdoilla.
  • Sijoittajat: Yksityiset sijoittajat ovat myös hyvin yleinen rahoituksen lähde. Esimerkiksi startup-yritysten parissa enkelisijoittajat tai pääomasijoittajat ovat yleinen tapa hankkia rahoitusta varsinkin yrityksen alkutaipaleella. Ne sijoittavat yritykseen ja saavat vaihdossa osuuden yrityksestä. Sijoittajat voivat rahoituksen lisäksi tarjota myös asiantuntemusta ja verkostoja yritykselle.
  • Joukkorahoitus: Kuten jo aiemmin mainittiin, joukkorahoitus on myös yksi tapa kerätä rahaa suurelta joukolta ihmisiä. On olemassa erilaisia joukkorahoitusmuotoja ja -sivustoja, joiden avulla yrityksen toimintaan voi kerätä rahoitusta.
  • Erilaiset tuet: Suomessa on saatavilla useita valtion tai paikallishallinnon tukemia rahoitusohjelmia ja avustuksia aloittaville yrityksille. Mikäli olet aloitteleva yritys, kannattaa kääntyä ensimmäisenä paikallisen TE-keskuksen puoleen.
  • Yrityslainat netissä: Viime vuosina on ilmestynyt monia verkon kautta toimivia rahoituspalveluita, jotka tarjoavat myös yrityslainoja. Nämä palvelut voivat olla joustavampia kuin perinteiset pankit, mutta toisaalta niiden tarjoamien lainojen todelliset vuosikorot ovat myös suuremmat.
  • Osakeanti: Yritys voi myös harkita osakeannin järjestämistä, mikäli se haluaa saada rahoitusta osakkeitaan vastaan.

On tärkeää huomata, että jokainen rahoitusvaihtoehto tuo mukanaan omat etunsa, ehtonsa ja riskinsä. Siksi onkin erityisen tärkeää pohtia sitä, mikä sopisi juuri sinun yrityksellesi tai hankkeeseen parhaiten. Yrityksen on siis syytä harkita huolellisesti, mikä rahoitusmuoto sopii omaan toimintaan parhaiten.

Yritysten rahoitusmuodot – starttirahaa TE-keskukselta

Starttiraha on TE-keskuksen tarjoama tukimuoto aloitteleville yrittäjille, jotka ovat vasta aloittamassa päätoimista yritystoimintaa. Tuki on suunniteltu auttamaan yrittäjiä aivan yrittämisen alkuvaiheessa, koska silloin yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut kunnolla.

On kuitenkin tärkeää huomata, ettei starttirahaa myönnetä automaattisesti. Jokaisen uuden yrittäjän tilanne arvioidaan erikseen, joten liiketoimintamallin tulee olla kunnossa. Hakijoiden on täytettävä tietyt ehdot ennen starttirahan hakemista, sillä muutoin tie voi nousta pystyyn.

Yksi starttirahan saamisen vaade on, että yrittäjyyden tulee olla päätoimista. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmasta tulee ilmetä, että yrityksellä tulee olla realistiset mahdollisuudet kannattavaan ja pitkäkestoiseen liiketoimintaan.

Jokaisen yrittäjän kannattaa muistaa hakea starttirahaa ennen kuin on jo aloittanut yritystoiminnan. Tuolloin nimittäin tuen myöntämiselle saattaa tulla este, joten TE-keskukseen kannattaa olla riittävän ajoissa yhteydessä.

Business Finland -rahoitus pk-yrityksille

Business Finland on keskeisimpiä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitukseen keskittyneitä instituutioita Suomessa. Sen avulla yritykset voivat saada monenlaista rahoitusta esimerkiksi innovaatioihin, kehittämiseen, kasvuun ja niin edelleen. Tarjolla on monia eri ohjelmia, jotka on räätälöity erilaisille toimijoille.

Tämän instituution tarkoituksena on ennen kaikkea tukea sellaisia yrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen vientiin. Vuosien saatossa se on tukenut useita suomalaisia teknologiayrityksiä, jotka ovat pyrkineet laajentamaan toimintaansa nimenomaan ulkomaille. Rahoituksen lisäksi Business Finlandilla on laaja verkosta erilaisia asiatuntijoita, jotka auttavat yrittäjää tarvittaessa.

Yritykset voivat hakea Business Finlandilta lainaa. Se on suunniteltu erityisesti sitä varten, että yritykset voivat saada tukea erilaisiin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Tyypillisesti lainan avulla voidaan kattaa korkeintaan 50 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista – loput kulut on löydyttävä yrityksen omasta kassasta.,

Alussa yrityksesi voi saada ennakkomaksuna 30 % lainan kokonaismäärästä, ja loppuosan Huomionarvoista lainassa on se, että sen korko on erittäin edullinen. Siitä pyydetään nimittäin vain yhden prosentin nimelliskorkoa. Lisäksi vakuuksia ei tarvita, joten kyseessä on todella matalan kynnyksen laina.

Yritysten rahoitusmuodot – Ely-rahoitus yrityksille

Yritysten rahoitukseen voi saada apua myös ELY-keskuksilta, jotka tukevat paljon suomalaisia yrityksiä. Niiden tavoitteena on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa siten, että kasvu olisi mahdollistama.

Tämä tuki auttaa yritystä luomaan uutta liiketoimintaa, edistämään kasvua ja kansainvälistymistä sekä tehostamaan innovointia. ELY-keskusten rahoitus koostuu monista eri avustuksista, joihin kuuluvat esimerkiksi Suomen valtio sekä Euroopan unioni.

Yrittäjä voi saada tukea monenlaisiin hankkeisiin aivan kuten monissa muissakin rahoitusmuodoissa. Esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden rahoittaminen on hyvin yleinen tukimuoto, jota ELY-keskukset tarjoaa. Tukea on saatavilla myös yrityksille, jotka haluavat parantaa kansainvälistymistään ja etsiä markkinoita globaalilla tasolla.

Leader-rahoitus

Leader-rahoitus on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan monipuolista kehittämistä. Suomessa nimittäin toimii yhteensä 52 Leader-ryhmää ympäri maan, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjille paikallisten palveluiden ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Tämän rahoituksen tarkoituksena on hyödyntää nimenomaan paikallista tietotaitoa ja osaamista alueen hyväksi. Ajatuksena on pyrkiä käyttämään hyväksi paikallisten asukkaiden asiantuntijuutta alueen kehittämiseen. Tämä on tietysti tärkeä pointti, sillä silloin paikallisilla ihmisillä on enemmän vaikutusvaltaa.

Leader-rahoitus on suunnattu etenkin maaseudulle, sillä usein yritykset toimivat kaupungeissa. Näin sen avulla pyritään pitämään huolta siitä, että Suomi pysyisi elinvoimaisena koko pinta-alaltaan.

Verkostaan kuuluvat Leader-ryhmät eivät ainoastaan myönnä rahoitusta, vaan ne pyrkivät luomaan olosuhteita, joissa paikalliset asukkaat kehittäisivät aluettaan. Rahoituksen lisäksi tarjolla on neuvoja ja apua, mikäli olet perustamassa yritystä haja-asutusalueelle.

Yritysten rahoitusmuodot – alueelliset yrityspalvelusetelit

Yrityspalveluseteli on pienehkö rahoitusmuoto, joka on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tueksi. Se sopii loistavasti niille, jotka ovat laittamassa ensimmäistä yritystään pystyy ja tarvitsevat sitä varten asiantuntijoiden apua.

Setelin avulla yritykset voivat hankkia tarvitsemiaan asiantuntijapalveluja 5 000 euron edestä. Jos tarvitset yrityksellesi esimerkiksi nettisivut, voit käyttää syrityspalvelusetelin niiden ostamiseen.

Tämän setelin idea ei ole pelkästään rahoitukseen liittyvä asia, vaan se on myös kannustin yrityksille ottaa askel toiminnan kehittämiseen. Se rohkaisee yrityksiä hyödyntämään erilaisia asiantuntijapalveluita, jotka auttavat sitä nousemaan seuraavalle tasolle.

Parasta tässä rahoitusmuodossa on se, että kyseessä on erittäin matalan tason tuki yrittäjille. Yrityspalveluseteliä on todella helppo hakea, eikä sitä varten tarvitse nähdä paljoa vaivaa. Sen käyttämistä onkin helppo suositella kenelle tahansa, joka tarvitsee esimerkiksi asiantuntijapalveluita yritystoiminnan kehittämiseen.

Yritysten rahoitusmuodot – palkkatukea ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen

Palkkatuki on suunniteltu edistämään työttömien työnhakijoiden työllistymistä, joten sillä on paljon merkitystä suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Lähtökohtaisesti palkkatukea myönnetään sellaisten ihmisten palkkaamiseen, joilla on puutteita ammattitaidoissa tai jotka kärsivät esimerkiksi sairauksista.

Yrittäjille tämä tuki on osoittautunut loistavasti vaihtoehdoksi silloin, jos liiketoimintaan tarvittaisiin lisää käsiä, mutta yrityksen taloudellinen tilanne ei mahdollista kokoaikaisten työntekijöiden palkkaamista.

Lisäksi se kannustaa työnantajia palkkaamaan myös sellaisia ihmisiä, joiden työn tekemisen tehokkuus on laskenut syystä tai toisesta. Kun työnantaja päättää hyödyntää palkkatukea, hän voi saada taloudellista tukea jopa 50 prosenttia palkkakustannuksista. Toisin sanoen sen avulla on mahdollista saada merkittävää apua yrityksen palkkakuluihin.

On myös tärkeää huomata, että jotkut yleishyödylliset organisaatiot voivat saada jopa 100 prosenttia palkkakustannuksista palkkatukena. Näin monenlainen toiminta on palkkatuen ansiosta mahdollista.

Jotta työnantaja voi saada työntekijöiden palkkaamiseen palkkatukea, sen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi yrittäjän tulee hoitaa lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisella tavalla.

yritysten rahoitusmuodot netissä

Säätiöiden tuet yrityksille

Säätiöt näyttelevät myös tärkeää roolia yritysten rahoitusmuodoissa. Niiden kautta on mahdollista saada usein rahoitusta sellaisille projekteille, joille muista kanavista on vaikea saada rahoitusta. Esimerkiksi monet kulttuurialan suuremmat projektit rahoitetaan usein nimenomaan säätiöiden avulla.

Ne ovat usein keskeisiä toimijoita innovaation, tutkimuksen ja kulttuurin edistämisessä. Monet säätiöt tarjoavat myös tukea yritystoiminnalle ja varsinkin alkuvaiheen yrityksille, start-upeille ja yrittäjille, jotka ovat pyrkimässä luomaan jotain uutta yhteiskuntaan.

Säätiöiden tavoitteena on usein edistää tietynlaisia arvoja tai teemoja, kuten kestävää kehitystä, koulutusta tai terveyttä. Mikäli yrityksesi toimii esimerkiksi uusiutuvan energian tai jonkin muun ympäristöä kehittävän projektin parissa, kannattaa tutustua säätiöiden tarjoamiin vaihtoehtoihin. ‘

Rahoitusta voi hakea yleensä kerran vuodessa, joten hakuajat kannattaa käydä tarkistamassa jokaisen säätiön nettisivuilta erikseen. Muista valmistautua huolella ja tehdä hakemus kunnolla. Huomaa, että voit käyttää esimerkiksi yrityspalveluseteleitä ja ostaa sen avulla konsultaatiota hakemuksen tekemiseen.

Yritysten rahoitusmuodot – yhteenveto

Yritysten rahoitusmuodot ovat hyvin moninaisia ja tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi Finnvera on valtion omistama rahoituslaitos, joka tukee erityisesti uusia ja laajenevia yrityksiä tarjoamalla lainoja, takauksia ja muita rahoitusvaihtoehtoja. Muitakin vaihtoehtoja on, joten yrityksillä riittää paljon valinnanvaraa.

On tärkeää, että yritykset tutkivat eri rahoitusvaihtoehtoja ja valitsevat niistä itselleen parhaiten sopivan. Varsinkin aloittelevien yrittäjien kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin ja hakea useampia tukia tai rahoitusmahdollisuuksia. Yrittäminen on hankalaa varsinkin alkuvaiheessa, joten kaikenlainen apu tulee varmasti tarpeeseen.

Tutustu siis rauhassa eri vaihtoehtoihin ja hae niistä sellaista, joka sopii parhaiten omiin tarpeisiisi yrittäjänä. Muista, että apua on saatavilla monesta eri lähteestä, joten sitä kannattaa aina kysyä.

Yritysten rahoitusmuodot – usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrityksen paras rahoituksen muoto?

Millä yritysten toiminta rahoitetaan?

Mistä yritys voi saada rahoitusta?

Miten yrityksen rahoitus voidaan järjestää?

Millaisia tukia Finnvera myöntää?

Mitä ovat yrityspalvelusetelit?