yrityksen perustaminen

Uusien yrittäjien määrä on ollut viime aikoina nosteessa ja heitä on nykyään enemmän kuin koskaan. Tämä johtuu osittain siitä, että yrityksen perustaminen erittäin helppoa ja sitä varten ei tarvitse suuria pääomia enää nykyään. Lisäksi digitaalisella aikakaudella on helppo tavoittaa asiakkaita ympäri maailmaa.

Kuitenkin lähes yhtä nopeasti kuin uusia yrityksiä luodaan, monet myös lopettavat toimintansa. Monilla yrittäjillä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta auttaakseen omaa yritystään menestymään. Aloitusvaihe on vielä suhteellisen helppo, mutta todellinen haaste alkaa silloin, kun uusi yritys aloittaa toimintansa kunnolla tai pyrkii kasvattamaan sitä.

Yritysten omistajien on luotava tehokas strategia, markkinoitava tuotteitaan, houkuteltava asiakkaita ja ratkaista keskeiset ongelmat mahdollisimman nopeasti. Vain tällöin yrittämisestä voi tulla kannattavaa.

Tässä oppaassa tarjoamme vinkkejä siihen, miten voit helpottaa matkaasi varsinkin yrittämisen alkupuolella.

Laadi liiketoimintasuunnitelma ja päivitä sitä ajan kuluessa

Liiketoimintasuunnitelma on yksi tärkeimmistä dokumenteista, jonka perustaja voi luoda liiketoimintansa käynnistämisen alkuvaiheessa.

Se toimii ikään kuin yrityksen kompassina, joka näyttää sen suuret linjat jo heti alussa. Suunnitelmassa määritellään kaikki sen toimintaan liittyvät tärkeimmät toiminnot ja sidosryhmät. Liiketoimintamallissa pyritään vastaamaan esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, kuten ketkä ovat yrityksen varsinainen kohderyhmä sekä minkälaisia tavaroita ja palveluita yritys tarjoaa.

Siitä päivästä lähtien, kun yrittäjä alkaa työskennellä yrityksensä parissa, liiketoimintasuunnitelman tulisi ohjata heidän toimintaansa kohti tavoitteita.

Liiketoimintasuunnitelman sisällölle ei ole muodollisia vaatimuksia. On kuitenkin tärkeää harkita ainakin seuraavien osioiden lisäämistä siihen:

 • Liiketoiminnan kuvaus
 • Johto ja organisaation rakenne
 • Tuotteet ja palvelut
 • Asiakasanalyysi
 • Kilpailija-analyysi
 • Markkinointi ja myynti
 • Talous

Ennen kaikkea liiketoimintasuunnitelmassa tulisi määritellä, mikä tekee uudesta yrityksestä ainutlaatuisen olemassa oleviin kilpailijoihin nähden ja miksi asiakkaat hakeutuvat yrityksen tuotteiden tai palveluiden pariin.

Toisin sanoen suunnitelman tulisi määrittää selvät perusteet sille, miksi yritys tulee menestymään ja miten se tulee saavuttamaan nämä tavoitteensa.

On tärkeää ymmärtää, että liiketoimintasuunnitelma ei ole staattinen dokumentti eikä sen tarvitse olla täydellinen heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Perustajat tekevät usein muutoksia suunnitelmaansa, kun yritys alkaa muodostumaan ja visio selkiytymään.

On parempi olla realistinen suunnitelma ja aloittaa eteneminen hiljalleen kohti omien tuotteiden tai palveliuden lanseerausta kuin odottaa, että suunnitelma on täydellinen ja viimeisen päälle hiottu. Kukaan ei pysty arvioimaan kaikki tulevia käänteitä, mitä yrityksen perustaminen sisältää.

Hae starttirahaa – saa apua heti alussa

Starttiraha on tukimuoto, jota Suomessa voi hakea uuden yrityksen perustamiseen. Se tulee hakea ennen toiminnan aloittamista tai alle kuusi kuukautta siitä, kun toiminta on aloitettu.

Tuki on tarkoitettu turvaamaan uuden yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan varhaisessa vaiheessa. Sitä kannattaa hakea varsinkin silloin, jos on aloittamassa yritystoimintaa ensimmäistä kertaa tai luomassa uudenlaista liiketoimintaideaa.

Aluksi on hyvä tehdä selvitys siitä, minkälaista liiketoimintaa tulee tekemään. Ennen hakemuksen tekemistä sinun tulisi tehdä liiketoimintasuunnitelma, johon kirjataan yrityksen tärkeimmät visiot. Kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, miksi juuri sinun liikeideasi on kannattava ja miten aiot käytännössä toteuttaa sen.

Starttirahaa voi hakea paikallisesta TE-toimistosta, josta saat myös apua hakemuksen täyttämiseen. Jotta apua voi saada, täytä starttirahahakemus huolellisesti ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Kun hakemus on valmis ja lähetetty, TE-toimisto käsittelee sen ja tekee päätöksen starttirahan myöntämisestä. Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi se, onko liiketoimintasuunnitelma realistinen ja uskottava sekä näyttääkö siltä, että yritystoiminnasta voisi tulla kannattavaa pitkällä aikavälillä.

Mikäli saat myöntävän vastauksen hakemukseen, tukea maksetaan yleensä joka kuukausi. On kuitenkin hyvä huomata, että nämä ehdot saattavat vaihdella aina hakijan mukaan. Starttirahaa maksetaan enintään 12 kuukautta, minkä jälkeen yrittäjän pitäisi pystyä elämään liiketoiminnasta syntyvillä tuloilla.

Jokaisen starttirahasta kiinnostuneen aloittelevan yrittäjän tulee muistaa, että starttirahan myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät, joten kaikkia hakemuksia ei luonnollisesti hyväksytä. Siksi onkin tärkeää valmistautua huolellisesti hakemusta varten ja tehdä perusteellinen liiketoimintasuunnitelma tukea varten.

Lisäksi muista tarkistaa ajantasaiset tiedot ja ohjeistukset TE-toimiston virallisilta sivuilta ja kysy lisää neuvoja henkilökunnalta, mikäli koet niitä tarvitsevasi.

Valitse oikea yritysmuoto – vaihtoehtoja riittää

Monilla uusilla yrittäjillä on idea tuotteesta tai palvelusta ja he kiiruhtavat suoraan perustamaan yrityksen. Tällöin unohtuu helposti pohtia sitä, mikä heidän lopullinen tavoitteensa on, kun yrityksen toiminta lopulta käynnistyy.

Onko yrityksen tarkoitus muuttua suureksi yritykseksi, jolla on satoja työntekijöitä ja asiakkaita ympäri maailmaa? Vai onko yrityksen omistajan mielessä hakea menestystä pienenä yrityksenä, jossa on muutama työntekijä?

On tärkeää miettiä huolellisesti pitkän aikavälin liiketoimintaan liittyviä tavoitteita, koska ne ovat tärkeässä roolissa tehtäessä päätöksiä. Sillä on taas merkittävä vaikutus siihen, minkälaisen yritysmuodon toiminnalleen valitsee.

Esimerkiksi sellainen yrittäjä, joka on tyytyväinen pienimuotoiseen toimintaan, saattaa päättää rahoittaa yrityksensä itse ja avata vain yhden fyysisen liiketilan. Tällöin toimintaan saattaa sopiva hyvin esimerkiksi toiminimi.

Joku toinen yrittäjä saattaa taas haluta pyrkiä laajentamaan mahdollisimman laajalle, jolloin hänelle tulee tarvetta sijoittajien rahoille. Tässä tapauksessa taas osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto. Lisäksi se on toiminimeä parempi silloin, jos yrityksen toiminnassa tai sitä on perustamassa useita ihmisiä.

Yrityksen omistajien tulisi myös miettiä omaa suhtautumista liiketoiminnan ja taloudellisen riskin suhteen. Jotkut yrittäjät ovat yksinkertaisesti kovempia ottamaan riskejä kuin toiset. Esimerkiksi videopelejä tekemällä on paljon suurempi mahdollisuus epäonnistua kuin paikallisella ravintolalla.

Tässä mielessä osakeyhtiö on jälleen sopiva vaihtoehto, koska silloin velat eivät ole henkilökohtaisia toisin kuin toiminimessä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) Kyseessä on yhden henkilön harjoittamaa liiketoimintaa, jossa yrittäjä vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisesti.
Avoin yhtiö (Ay) Yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka vastaavat yhtiön veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.
Kommandiittiyhtiö (Ky) Yhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänettömästi sijoittava yhtiömies.
Osakeyhtiö (Oy): Osakeyhtiö on samalla myös oikeushenkilö, jolla on erillinen oikeudellinen asema omistajistaan. Osakkeenomistajien vastuu rajoittuu sijoittamaansa osakepääomaan.
Osuuskunta: Jäsenpohjainen yritysmuoto, jossa jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä.

Yrittäjän on punnittava yritysmuotojen eri ominaisuuksia ja mietittävä sitä, mikä sopii parhaiten hänen tarpeisiinsa ja liiketoimintansa luonteeseen. Eri yritysmuodot tarjoavat erilaisia etuja ja haasteita, ja ne määrittävät pitkälti sitä, miten yritys toimii.

Varsinkin verotukseen liittyvistä asioista kannattaa ottaa selvää, sillä parhaillaan sopivalla yritysmuodolla voi tehdä tuntuvia säästöjä.

Laadi yrityksen perustamisilmoitus – muista olla huolellinen

Kun suunnittelee yrityksen perustamista Suomessa, eteen tulee ennemmin tai myöhemmin yrityksen perustamisilmoituksen tekeminen. Sen täyttäminen on pakollista, koska sillä pyritään varmistamaan se, että yritys rekisteröidään asianmukaisesti viranomaisten tietoihin.

Mikäli perustamisilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, sen toiminta ei ole lain mukaista. Tämän takia ilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta kaikki menevät niin kuin pitääkin.

Perustamisilmoitus on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin, minkä lisäksi tilanteesta riippuen ilmoitus tulee tehdä myös yhdistysrekisteriin tai säätiörekisteriin. Näihin rekistereihin ilmoittaminen riippuu paljolti siitä, minkälaista yrityksen toiminta on.

Yrityksen tulee myös ilmoittaa toiminnan aloittamista myös Verohallinnon rekistereihin, kuten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin. Mikäli yrityksessä ei työskentele omistajien lisäksi muita henkilöitä, silloin esimerkiksi työnantajarekisteriin ei vaadita ilmoitusta.

Yrityksen perustamisilmoitukset voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon yhteisessä tietojärjestelmässä.

Ilmoituksen tekeminen vaatii huolellisuutta, joten sen kanssa tulee olla tarkkana. Koska kaupparekisteri on julkinen rekisteri, kaikilla ihmisillä on oikeus nähdä siellä olevat tiedot. Julkiseen rekisteriin ei tarvitse ilmoittaa arkaluonteisia tietoja kuten henkilötunnuksia tai kotiosoitteita, joten tämän kanssa kannattaa olla tarkkana.

Perustamisilmoitusten tekemisestä syntyy myös jonkin verran kuluja. Verohallintoon ilmoittaminen on maksutonta, mutta PRH:n rekistereihin ilmoittaminen maksaa joitakin satoja euroja. Maksujen suuruus riippuu pitkälti siitä, minkälaista ilmoitusta ollaan tekemässä ja mihin rekisteriin.

Kun perustamisilmoitus on tehty ja se on kirjattu järjestelmään, yritys saa oman Y-tunnuksen ja se voi aloittaa toimintansa. Y-tunnus on tärkeä osa yrityksen toimintaa, koska se on keskeinen tunniste yritykselle kaikissa virallisissa yhteyksissä.

Parasta tässä kaikessa on se, että useimmat yritysmuodot on mahdollista perustaa sähköisesti, sillä hakemusten tekeminen tapahtuu nykyään pitkälti netissä. Tämä nopeuttaa prosessia ja tekee siitä helppoa kaikille osapuolille.

Lupa-asiat ja ilmoitukset – ota selvää tarvittavista luvista

Riippuen aina siitä, minkälaista yritystoimintaa alkaa harrastamaan, voi tarvita perustamisilmoituksen lisäksi hakea erilaisia lupia ja tehdä ilmoituksia.

Esimerkiksi sosiaalialalla toimivan yrityksen on haettava erilaisia lupia toiminnalleen, koska sitä ei voi harjoittaa ilman sääntelyä. Lisäksi ravintola-alalla joutuu käymään läpi erilaisia lupaprosesseja, jotta toiminnan voi aloittaa. Esimerkiksi alkoholin myyntiä varten tarvitsee saada luvat, sillä muutoin myynti on laitonta.

Muita yleisiä liiketoiminnanaloja, joissa lupia vaaditaan, ovat esimerkiksi ajoneuvojen katsastustoiminta, autokorjaamot, kaivostoiminta ja kauneushoitolat sekä kampaamot.

Alla olevasta listasta voit löytää vielä kattavamman joukon toimialoista:

 • Kylmälaiteliikkeet
 • Löytötavaratoimistot
 • Malminetsintä
 • Tilapäinen myyntitoiminta ja kioski- ja kahvilatoiminta maantien levähdys- tai pysäköintialueilla
 • Perintätoiminta
 • Sijoituspalveluyritykset
 • Sähkötyöt
 • Taksiliikenteen harjoittaminen
 • Teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset sekä riistankäsittelylaitokset
 • Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Mikäli sinulla on hyvä liiketoimintaidea, kannattaa käydä tarkistamassa, tarvitsetko toimintaasi varten lupaa viranomaisilta.

Kirjanpito on tärkeä osa yritystoimintaa – hoida itse tai ulkoista

Kirjanpitäjä on keskeisessä roolissa yrityksessä, koska hän hoitaa monia talouteen liittyviä tehtäviä. Mikäli toiminta on vähänkään laajempaa, kirjanpitäjän palkkaaminen kannattaa aina. On tärkeää huomata, ettei sitä tarvitse palkata kokoaikaiseksi työntekijäksi, vaan kirjanpito voidaan hoitaa myös freelancer-pohjalta.

Kirjanpito on oleellista, koska se antaa yrittäjälle tarkan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Samoin sen avulla tehdään tarvittavat veroilmoitukset sekä tilinpäätökset, jotka ovat lakisääteisiä ja näin ollen pakollisia.

Joskus varsinkin pienyrittäjät tekevät kirjanpitonsa itse, jolloin vuodessa saa aikaan säästöjä. Jos sinulla on tarvittavaa osaamista kirjanpitoa varten, voit aina harkita myös tätä vaihtoehtoa. Mikäli osaamista taas ei ole, ulkopuolisen avun käyttäminen on suositeltavaa.

Yrityksen verotusasiat ovat myös sellaisia asioita, joissa kirjanpitäjän osaaminen on todella arvokasta. Hän huolehtii viime kädestä siitä, että kaikki verotiedot ovat oikein ja että veroilmoitukset lähetetään ajallaan. Näin yrittäjän ei tarvitse huolehtia siitä, että onko kaikki verot maksettu oikein, jolloin hän voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjanpitäjä voi myös osallistua budjetointiin, kustannusseurantaan ja talousennusteiden laatimiseen, mikä auttaa yritystä suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Yrityksen perustaminen – laskuta asiakkaita helposti esimerkiksi ohjelmistojen avulla

Laskuttaminen on nykyään kohtalaisen helppoa, sillä siihen on tarvittaessa saatavilla erilaisia ohjelmistoja. Muutoin sen perusidea on hyvin yksinkertainen: yrittäjä määrittää työlleen hinnan ja lähettää laskun asiakkaalle.

Vaikka et ole välttämättä itse laskuttanut ketään, laskut ovat varmasti tuttuja sinulle entuudestaan. Jokainen täysi-ikäinen on varmasti joskus maksanut laskun, joten kaikki tietää, minkälaisia tietoja se pitää sisällään.

Lasku sisältää yleensä perustiedot kuten yrityksen nimen, yhteystiedot, Y-tunnuksen, laskun päivämäärän, eräpäivän ja viitenumeron. Lisäksi laskulla on oltava yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tuotteita tai palveluita on myyty, hintaerittely ja mahdollinen ALV-prosentti. Myös asiakkaan tiedot on ilmoitettava selkeästi, jotta laskut kohdistuvat oikein.

Valmiita laskupohjia on saatavilla helposti netistä tai sitten voit käyttää sitä varten tehtyä ohjelmistoa. Yrityksille on saatavilla paljon erilaisia ohjelmistoja, joiden avulla laskutusta ja muita talouteen liittyviä asioita voi hoitaa. Tässäkin kohtaa voit saada apua esimerkiksi kirjanpitäjältä, joka osaa konsultoida sinua niihin liittyen asiantuntevalla tavalla.

Monet yritykset käyttävätkin digitaalisia ohjelmistoja, jotka automatisoivat laskun tekemisen ja voivat jopa lähettää laskut sähköisesti suoraan asiakkaalle. Tämä on kätevä ominaisuus varsinkin silloin, jos kyseessä on toistuva laskutus.

Sähköinen laskutus on yleistynyt viime aikoina nopeasti, koska se on nopea ja helppokäyttöinen tapa hoitaa laskujen lähettäminen. Jos taas asiakas suosii paperilaskuja, ne voidaan aina tulostaa sovelluksen avulla ja lähettää postissa hänelle.

Jos olet palkannut kirjanpitäjän, hän voi hoitaa laskutukseen liittyviä tehtäviä. Silloin laskutuksesta ei tarvitse huolehtia, vaan rahat ilmestyvät ajallaan yrityksen pankkitilille. Kulut luonnollisesti tällöin nousevat, mikä tulee ottaa huomioon.

Helppo aasinsilta yrittäjyyteen – mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on viime aikoina yleistynyt paljon, mikä kertoo omiaan työmarkkinoiden muutoksesta. Se on helppo tapa hoitaa laskutus esimerkiksi silloin, jos tekee yrittäjän töitä vain osa-aikaisena tai satunnaisina keikkoina.

Kevytyrittäjyydessä henkilö laskuttaa työnsä laskutuspalvelun kautta ilman omaa Y-tunnusta. Tämä mahdollistaa yrittäjyyden kokeilemisen ilman, että siihen liittyy yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa ja säätämistä. Samoin riskitasot ovat tällöin luonnollisesti huomattavasti alhaisemmat.

Tässä yrittämisen muodossa ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta, sillä laskutus hoidetaan laskutuspalveluiden kautta. Samoin verotukseen liittyvillä asioilla ei tarvitse vaivata päätään. Kaikki tämä hoidetaan valitun laskutuspalvelun kautta, jolloin pienimuotoinen yrittäminen käy helpommin.

Kevytyrittäjyys on erityisen houkutteleva vaihtoehto silloin, jos varsinainen päätyö tehdään muualla mutta haluaa siitä huolimatta kokeilla yrittäjyyttä. Tällöin voi rauhassa kokeilla liikeideaa ennen täysipainoiseen yrittäjyyteen ryhtymistä, koska riskitasot ovat äärimmäisen alhaalla.

Käytännössä kevytyrittäjänä myydään usein omaa ammattitaitoa, joten se sopii loistavasti esimerkiksi asiantuntijoille ja muille vastaaville aloille, jossa vaaditaan tietynlaista osaamista.

Minkälaisia haittoja kevytyrittäjyydessä sitten on? Laskutuspalveluiden käyttäminen luo tietysti kuluja, jotka ovat suhteessa suuremmat kuin silloin, jos käyttää esimerkiksi kirjanpitäjää. Tosin asianlaita on näin vain niissä tapauksissa, kun toiminta on riittävän suurta.

Koska verotus hoituu eri tavalla kuin perinteisessä yrittäjyydessä, silloin ei välttämättä pääse nauttimaan yrittäjille suunnatuista verohelpotuksista esimerkiksi hankintojen ja erilaisten kulujen suhteen.

Yrityksen perustaminen – yhteenveto

Kaiken kaikkien yrittäjyys tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon tehdä töitä. Yrittämisen aloittamisen kynnys on nykyään alempi kuin koskaan, joten se sopii loistavasti niille, jotka haluavat kokeilla yrittämistä tai joilla on mahdollisuus tienata ylimääräistä rahaa yrittämisen kautta.

Mikäli yrittämiseen on lähdössä tosissaan, yritysmuodon valinta on olennainen päätös, joka tulee tehdä ennen yrityksen varsinaista perustamista. Sen lisäksi hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa suunnittelemaan tulevaa ja luomaan todennäköisesti vakaamman yrityksen nopeammin.

Yrityksen perustamisilmoituksen tekeminen on välttämätöntä, jotta yritys rekisteröidään viranomaisten tietoihin, jolloin siitä tulee myös laillinen toimija. Sen tekemistä varten on saatavilla paljon apua esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijoilta tai verohallinnosta.

On hyvä muistaa ottaa selvää myös siitä, onko mahdollisesti oikeutettu erilaisiin tukiin. Varsinkin aloitteleville yrittäjille on tarjolla erilaisia tukia, joista tunnetuin lienee starttiraha. Hakemisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toimittaminen TE-keskukseen.

Sen lisäksi Suomessa on käytössä matalan tason yritystukia, joita myönnetään hakijoille kerran vuodessa. Tällaisia tukia jakavat esimerkiksi AVEK ja Business Finland. Lisäksi Suomessa toimii paljon erilaisia säätiöitä, joista voi saada apurahoja hyvin monenlaiseen toimintaan.

Yhteenvetona voidaan mainita, että yrittäjyys tarjoaa todellisen vaihtoehdon kaikille niille, jotka haluavat koittaa siipiään ja yrittää työllistää itsensä. Jotta yrittämisestä voi tulla kannattavaa, sitä varten pitää olla valmis tekemään paljon töitä sekä tutkia uusia asioita. Jos olet kiinnostunut yrityksen perustamisesta, suosittelemme kokeilemaan vaikkapa kevytyrittäjyyttä!

Yrityksen perustaminen – usein kysytyt kysymykset

Mitä yrityksen perustaminen vaatii?

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Onko yrityksen perustaminen ilmaista?

Mitä on kirjanpito?